Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAVÉDELEMI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA A KÖZFOGLALKOZTATÁSBAN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAVÉDELEMI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA A KÖZFOGLALKOZTATÁSBAN."— Előadás másolata:

1 MUNKAVÉDELEMI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA A KÖZFOGLALKOZTATÁSBAN

2 Előadó: Szabó Béla munkavédelmi referens Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály E-mail cím: szabob@ommf.gov.hu Telefonszám: +36 56 510 840 2015.10.07. – Szolnok

3 Közfoglalkoztatottak által végzett tevékenységek Például: Mezőgazdasági (állattenyésztés, növénytermesztés), Építőipari (épület felújítás, karbantartás), Erdészeti, Faipari, stb. zöldterületek, burkolt területek gondozása csatornapart tisztítás, drótfonat készítés, kosárfonás, varrás, csipkeverés stb.

4 A közfoglalkoztatás speciális kockázatai a közfoglalkoztatottak gyakran hosszabb időre kiestek a munkából, nem mindig rendelkeznek ismerettel és gyakorlattal az adott tevékenységre, a számukra új feladat és új környezet a figyelmüket megoszthatja, emellett egészségi állapotuk változó; a közfoglalkoztatottak motivációjának eltérő szintje is speciális kockázatot jelent, egyesek nem szívesen végzik az adott munkát, mások éppen a bizonyítási kényszer miatt túlzott, meggondolatlan felelősségvállalásuk miatt kerülhetnek veszélybe; a munkáltatóknak gyakran egyszerre nagyobb létszámú közfoglalkoztatottak egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételeit kell megteremteni, melyet ismeret vagy kapacitás hiányában nem tudnak azonnal megoldani. (OMMF)

5 Munkavédelmi szabályok hatálya A közfoglalkoztatásról szóló törvény értelmében közfoglalkoztatási jogviszonyra a munkaviszonyra irányadó társadalombiztosítási, adózási, munkavédelmi szabályokat kell alkalmazni. A közfoglalkoztatás során ugyanazokat a munkavédelmi szabályokat kell betartani, mint bármely más munkavállaló foglalkoztatása esetén. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) hatálya kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik. A közfoglalkoztatással leginkább érintett tevékenységekre vonatkozó néhány szabályzat: Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat Erdészeti Biztonsági Szabályzat, Vízügyi Biztonsági Szabályzat. 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.

6 Munkáltatók főbb kötelezettségei az Mvt. alapján A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért, és nem háríthatja át a munkavállalóra sem a felelősséget, sem a munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket. A munkáltató a biztonságos és egészséges munkakörülmények megteremtése érdekében többek között köteles: A szükséges utasításokat és tájékoztatást kellő időben a munkavállalónak megadni. Rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. Megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére. Biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét. Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, a biztonságos munkavégzés érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomására kell hozni.

7 A munkáltatók (foglalkoztatók) kötelezettségei Orvosi vizsgálat elvégeztetése Munkavédelmi oktatás elvégzése Egyéni védőeszközök biztosítása Megfelelő munkakörülmények, munkaeszközök biztosítása Kockázatértékelés/kockázatbecslés elvégzése

8 Orvosi vizsgálatok munkaköri alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni; (előzetes,- időszakos,- soron kívüli - záró vizsgálatok) foglalkoztathatóság szakvéleményezése: annak megállapítása közfoglalkoztatás esetében, hogy a munkavállaló, mely foglalkoztatási korlátozás, illetve kizárás mellett folytathat tevékenységet. (két évig érvényes) Kizáró/korlátozó tényezők lehetnek például:  Kézi anyagmozgatással járó munkavégzésre nem alkalmas;  Tartós kényszertesthelyzettel (görnyedés, térdelés, guggolás, előrehajlott vagy egyéb) járó munkát nem végezhet;  Sok gyaloglást és/vagy járkálás igénylő munkát nem végezhet;  Nehéz fizikai munkát nem végezhet;  Allergizáló anyagokkal munkát nem végezhet,  stb. A szakvélemény a közfoglalkoztatás megkezdésének kötelező feltétele! Parlagfű irtást ne végezzen!

9 Munkavédelmi oktatás Valamennyi munkavállalót a munkába álláskor, munkahely vagy munkavégzés követelményeinek változásakor oktatásban kell részesíteni. Figyelemmel kell lenni a munkavégzés sajátosságaira, a munkavégzéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek, jártasság megszerzésére. Az oktatást végzőnek meg kell győződnie arról, hogy a munkavállalók elsajátították ezeket az ismereteket Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. A munkavállaló köteles a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni.

10 Egyéni védőeszköz A veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni. Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A munkavállaló köteles az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni.

11 Szabadtéri munkavégzés, elsősegélynyújtás A szabadtéri munkahelyen — a munkavégzés jellegének és a munkakörülményeknek megfelelő műszaki megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel, védőitallal — gondoskodni kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről. Minden munkavállaló részére biztosítani kell megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet. A munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó hatások és egészségkárosító kóroki tényezők figyelembevételének, valamint a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.

12 Kockázatértékelés/ kockázatbecslés A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására… / A meglévő kockázatértékelés kiegészítése a közfoglalkoztatási programokban az új, eddig nem végzett tevékenységek kockázatainak felmérésével és értékelésével./ A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

13 Jellemző sérülések a közfoglalkoztatásban: Kézsérülés kéziszerszámoktól, gépektől, Szúrt seb fatüskéktől, idegen anyagoktól, Arc és szem sérülés ágaktól, gallyaktól, Különböző rándulások, csúszásból, botlásból adódóan, stb.

14 Ellenőrzési tapasztalatok képekben Védőlábbeli hiánya

15 Ellenőrzési tapasztalatok képekben Házi készítésű körfűrészgép védőburkolatok hiányával

16 Tájékoztatás, tanácsadás A munkavédelmi hatóság a hagyományos értelemben vett hatósági feladatkör mellett egyre nagyobb fontosságot tulajdonít a tájékoztató, tanácsadó tevékenységének. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 5000 Szolnok, Kellner Gyula utca 2-4. III. emelet 5001 Szolnok, Pf.: 52. Telefon: (56) 510-840 Fax: (56) 510-848 E-mail: jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hujasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

17 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "MUNKAVÉDELEMI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA A KÖZFOGLALKOZTATÁSBAN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések