Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Merre tart a közszféra EEM tevékenysége ? Összeállította: dr. Barta Zsuzsanna főigazgató-helyettes Szeged 2009. Február 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Merre tart a közszféra EEM tevékenysége ? Összeállította: dr. Barta Zsuzsanna főigazgató-helyettes Szeged 2009. Február 26."— Előadás másolata:

1 1 Merre tart a közszféra EEM tevékenysége ? Összeállította: dr. Barta Zsuzsanna főigazgató-helyettes Szeged 2009. Február 26.

2 2 „..rossz törvényekkel és jó tisztviselőkkel még mindig lehet kormányozni, de ha a tisztviselők rosszak, a legjobb törvények sem segítenek rajtuk…” európai vélekedés

3 3 1.Közigazgatási korszerűsítés. 2.A közszféra EEM tevékenységének jellemzői, kompetencia alapú megközelítés. 3.Válság !!!!! 4.Eredmények és továbblépési irányok. Témák:

4 4 Közigazgatás korszerűsítés: 1.1990-től zajlik,hosszú távú koncepció hiányában, az egyes kormányzati ciklusokban eltérő tartalommal. 1.1990-től zajlik, hosszú távú koncepció hiányában, az egyes kormányzati ciklusokban eltérő tartalommal. 2.Napjainkban törekvés a reformok összehangolására. 3.Jogállam-szolgáltató állam. 4.Változásmenedzsment – szervezeti kultúra.

5 5 A közszféra EEM tevékenységének elemei: 1.Emberi erőforrás stratégia és tervezés. 2.Munkakör tervezés és értékelés. 3.Ösztönzésmenedzsment. 4.Toborzás, kiválasztás. 5.Teljesítményértékelés. 6.Humánerőforrás-fejlesztés. 7.Integrált munkaügyi kapcsolatok.

6 6 A közszolgálati EEM sajátosságai: 1.A közszolgálatban érdekelt tényezők: az állam, állampolgár, személyi állomány. 2.Hierarchizált, bürokratikus szervezet. 3.A költségeken alapuló mérlegelés az emberi erőforrás biztosításánál. 4.A szervezeti hatékonysághoz történő hozzájárulásnál kiemelt szerepe van az emberi erőforrásnak. 5.A munkavégzés során: –erőteljes szabályozási kötöttségek (szakszerűség, jogszerűség), –fegyelmezettség.

7 7 1.Kompetenciák fejlesztése képzési programokkal. 2.Szervezeti kultúra átalakítása: a vezetői felelősség és a nagyobb döntési lehetőség megteremtése. 3.Szakképzett humánpolitikai szervezetek szükségessége. 4.Az átalakítási folyamat nyomon követése megfelelő ellenőrzési rendszerrel. 5.Az átgondoltság fontossága a HR reformok megvalósítása során.

8 8 Megfelelő ember kerüljön a megfelelő helyre

9 9 A nyilvános közzététel és a pályázati eljárás bevezetésének célja Megfelelő ember kerüljön a megfelelő helyre:  a közigazgatási szerv, intézmény üres státusza és az ideális pályázó könnyebben találjon egymásra,  a pályáztatás, mint jogintézmény segítse elő a köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszony létesítését,  2007. szeptember 1-től ezért kötelező a pályáztatás.

10 10 A nyilvános közzététel és a pályázati eljárás bevezetésének szükségszerűsége  A közigazgatás működésének korszerűsítési követelményei.  Szolgáltató szemlélet erősítése.  A közszféra generáció-váltásának előkészítése.  Szakszerűség, jogszerűség, átláthatóság biztosítása.  A beválási arány, és a szervezeti-egyéni teljesítmény növelésének szándéka.

11 11 Alkotmány 70.§ (4) bekezdése: rátermettségének, képzettségénekszakmai tudásának „...minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy részt vegyen a közügyek vitelében, továbbá, hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának megfelelően közhivatalt viseljen…”

12 12 A kötelező pályáztatás jogszabályi háttere:  A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Ktv.) 10.§, 10/A.§, 10/B.§.  406/2007. (XII. 27.) Kormányrendelet (A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításáról, a pályázati eljárás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatról és a toborzási adatbázisról, valamint a pályázati eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartás szabályairól)

13 13 A Ktv-s pályázati eljárás  Célja: döntés szülessen a köztisztviselő kinevezéséről, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánításáról.  A kinevezés és a vezetői megbízás feltétele: az érintett személy résztvevője legyen a pályázati eljárásnak és rendelkezzen érvényes pályázattal.

14 14 A Ktv-s pályázati eljárás munkáltatókat érintő elemei  Kiírás: a pályázatot kiíró szerv pályázatában a benyújtási határidő a közzétételtől számít.  Közzététel: minimum 10 napig, egyidejűleg elektronikus úton megküldés a KSZK-nak.  Érvényesség: kötelező feltételeknek megfelelés.  Határidő a döntésre: 30 nap.  Elbírálás: minimum 3 fős előkészítő bizottság hozható létre.  Tájékoztatási kötelezettség: a pályázónak meg kell ismernie az eljárás menetét, és az elért eredményét.

15 15 KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság Egymástól elkülönülő két tevékenységi kör TOBORZÁS Pályázatok közzététele a KÖZIGÁLLÁS web oldalon. KIVÁLASZTÁS Szakszerű és korszerű kiválasztási eljárás keretében előszűrés és ajánlati lista összeállítása a pályázatot kezdeményező szervezet részére.

16 16 A kötelező pályáztatás támogatása: www.kozigallas.gov.hu  2008. január 1-től, Magyarországon először, minden köztisztviselői és közalkalmazotti pályázat közzétételére sor kerül a www.kozigallas.gov.hu www.kozigallas.gov.hu honlapon,  e tevékenység: közzététel,  ezekben az esetekben a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) további szolgáltatást nem nyújt.

17 17 A KÖZIGÁLLÁS jelentősége A KÖZIGÁLLÁS informatikai rendszere mérföldkő a magyar közigazgatás korszerűsítésében:  átláthatóvá  átláthatóvá teszi a közszféra pályáztatási rendszerét,  egy helyen  egy helyen biztosítja a tájékozódást az érdeklődők:  valamennyi köztisztviselő és közalkalmazott,  az őket foglalkoztató szervezetek,  minden magyar állampolgár részére.

18 18 A KÖZIGÁLLÁS, mint szolgáltatás:  elősegíti a magánszemélyek elhelyezkedését a közszférában,  lehetőség a közigazgatási szerveknek, és az intézményeknek a megfelelő jelöltek megtalálásához. A (leendő) munkavállaló:  böngészhet az aktuális pályázatok között;  regisztrálhat a toborzási adatbázisba,  az itt nyilvántartott adatait módosíthatja, frissítheti, és áttöltheti adatait a pályázati adatbázisba. A munkáltató:  regisztrál a KÖZIGÁLLÁS-ba,  feltölti a pályázati kiírást,  kereshet a toborzási adatbázisban.

19 19 VÁLSÁG ! A munkaerő-piaci helyzet 1.Évek óta húzódó probléma: a munkanélküliség alakulása. 2.2008. IV. negyedévben:  a munkanélküliségi ráta: 8,0 %-os szintre emelkedett,  a foglalkoztatottak száma 3,881 millió főre csökkent,  a munkanélküliek száma 337 ezer főre emelkedett,  15-64 éves korosztály 56,7 %-ának volt munkaviszonya,  az EU-ban 2004-2007. év között 7,7 millióval nőtt a foglalkoztatottak aránya, Portugália és Magyarország kivételével.

20 20 VÁLSÁG! VÁLSÁG! VÁLSÁG! A közszféra helyzete 1.Lehet-e az államon spórolni????? 2.Az Állami Számvevőszék 2008. decemberi jelentése:  1/3-os szervezetcsökkentés történt a központi közigazgatásban,  20 ezer köztisztviselővel lett kevesebb,  a közszféra működési kiadása a GDP 1,3 %-ával csökkent, 3.Spórolási lehetőség: a minisztériumok „DEKO” szervezeteinél.

21 21 VÁLSÁG ! VÁLSÁG ! VÁLSÁG ! És mi mégis lehetünk nyertesek……….. Sokkból siker: 1.Változtass a mentalitáson! 2.Hozd rendbe a pénzügyeket! 3.(Szerezz piaci részesedést!) 4.Gondold újra a javadalmazást! 5.Merj újítani! 6.Építs a csapatmunkára! Forrás: FIGYELŐ 2009/4.szám

22 22 Továbblépés: 1.2009. tavaszán a központi közigazgatás területi szervezeteinek vezető- kiválasztását újítja meg a KSZK. Létszám-, és célcsoport-bővülés 2.A központi közigazgatás (minisztériumok) integrált HR informatikai rendszerének véglegesítése finisben van. 3.Nemzeti gyakornoki program a generációváltás előkészítése érdekében….

23 23 www.kszk.gov.hu www.kozigallas.gov.hu Dr. Barta Zsuzsanna főigazgató-helyettes info.kozigallas@kszk.gov.hu

24 24


Letölteni ppt "1 Merre tart a közszféra EEM tevékenysége ? Összeállította: dr. Barta Zsuzsanna főigazgató-helyettes Szeged 2009. Február 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések