Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Önkormányzati Szövetség Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés A közfoglalkoztatás 2016. évi tervezésének főbb alapelvei Bük 2015. október.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Önkormányzati Szövetség Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés A közfoglalkoztatás 2016. évi tervezésének főbb alapelvei Bük 2015. október."— Előadás másolata:

1 Magyar Önkormányzati Szövetség Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés A közfoglalkoztatás 2016. évi tervezésének főbb alapelvei Bük 2015. október 14.

2 2 A közfoglalkoztatás átalakítása következtében 2011. január 1-től megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka, továbbá a közhasznú munkavégzés, létrejött az egységes KÖZFOGLALKOZTATÁS rendszere. Közérdekű munkavégzés: 2012. évi II. Tv. (Szabálysértési eljárásról) A közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben 2011. július 1-jével a Belügyminisztériumban létrejött a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság, így a közfoglalkoztatás szervezésének feladata a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a Belügyminisztérium feladatkörébe került át. A megújult közfoglalkoztatás rendszere

3 3 A közfoglalkoztatás megvalósításában közreműködő szervezetek 2015. április 1-től

4 4 Mit jelent a közfoglalkoztatás? A közfoglalkoztatás: területfejlesztés, vidékfejlesztés, munkahelyteremtés – átmeneti munkalehetőség biztosítása – állami pénzeszközök felhasználásával. Az állam tranzitfoglalkoztatási lehetőséget biztosít azok számára, akik a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk miatt, vagy bármely más okból hátrányban vannak, és ezért az önálló álláskeresésük eredménytelen. A közfoglalkoztatás az ország minden területén szervezhető – azonban csak kiemelten a hátrányos helyzetű térségekben, kedvezményezett járásokban indítható – járási startmunka mintaprogram/ráépülő program. A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a társadalom számára. A közfoglalkoztatási jogviszony új, speciális jogviszony.

5 5 Munkaerő-piaci képzések és szolgáltatások a közfoglalkoztatásban Képzések: o Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 50 000 fő o a nyílt munkaerőpiacon is hasznosítható szakmai ismeretek megszerzése, o „ezermester” képzés (megújuló energiaforráshoz, szociális szövetkezetekhez), o felzárkóztató képzések. Személyes szolgáltatások o az egyén profilját előtérbe helyező, o szakképzettség megszerzését segítő, o a közfoglalkoztatásból történő kivezetést támogató.

6 6 A közfoglalkoztatási rendszer pénzügyi keretei A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) „Start-munkaprogram” kiadási előirányzata mértéke: 2011. év: 64,0Mrd Ft. 2012. év:137,5Mrd Ft. 2013. év:180,0Mrd Ft. 2014. év:231,0Mrd Ft. 2015. év:270,0Mrd Ft. 2016. év:340,0Mrd Ft.

7 7 Kormányzati célok 1.Segély helyett munkát – FHT-ben részesülők számának csökkentése 2.Teljes foglalkoztatottság felé haladás 3.Elsődleges munkaerőpiacra történő kivezetés Szociális szövetkezetek számának bővítése Továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása Munkaerő-piaci képzések és szolgáltatások nyújtása Nyílt munkaerőpiac álláshelyeire történő közvetítés A célok eléréséhez biztosított forrás: 340 Mrd forint a „Start-munkaprogram” kiadási előirányzat 2016-ban

8 8 2016. évi járási startmunka programok tervezése 1.Értékteremtés és nagy létszámú foglalkoztatás Szociális és gazdasági jellegű (értékteremtő) tevékenységek szétválasztása: Értékteremtő programok: o Mezőgazdasági programok, helyi sajátosságokra épülő programok Szociális jellegű programok: o belvízelvezetés, mg. utak karbantartása, belterületi utak karbantartása, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása

9 9 2016. évi járási startmunka programok tervezése 2. Általános szabályok a költségekre vonatkozóan a)Mintaprogram/ráépülő program 120 000 Ft/hó/fő fajlagos költség alatt 120 000 Ft/hó/fő fajlagos költség felett o 120 000 – 180 000 Ft/hó/fő fajlagos költség között (pénzügyi tervvel) o 180 000 Ft/hó/fő fajlagos költség felett (üzleti tervvel) b) Szociális ráépülő program 112 000 Ft/hó/fő fajlagos költségig c) Bevételek visszaforgatása d) Önerő mértékének meghatározása nem 100%-os támogatás esetén

10 10 2016. évi járási startmunka programok tervezése 3. Kivezetés a nyílt munkaerőpiacra a)Szociális szövetkezetek b)Közfoglalkoztatási támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség: Minta/ráépülő programok esetében Amennyiben 50% körül piaci értékesítésre termel 120 000 Ft/hó/fő fajlagos költség felett Hatósági szerződésbe foglalva Tervtárgyaláson elfogadottak szerint Legalább a támogatás felével megegyező időszakra Átlagos közfoglalkoztatotti létszám 20-50%-a Egyéb munkaerő-piaci támogatás igénybe vehető hozzá Folytonosnak kell lennie a támogatást követően

11 11 2016. évi járási startmunka programok tervezése 4. Létszámokkal kapcsolatos szabályok Nem aprózhatóak el a létszámok Legalább 5 fő (kivétel, ha a korábbiakban is alacsonyabb volt) Adminisztrátorok: 5-30 fő között 1 fő, minden további 30 főhöz 1-1 fő Munkavezetők: 5-10 fő között 1 fő, minden további 10 főhöz 1-1 fő Segítő személy (nem mentor!): a település valamennyi programjához 1 fő Mezőgazdasági szakemberek: mezőgazdasági programok tervezéséhez, megvalósításához (pl. falugazdász, SZIE hallgatók) 5. Egyéb szabály Támogatás maximális időtartama: 2016.03.01-2017.02.28.

12 12 Új típusú, illetve kiterjeszthető programok I. Kormányzati célokat megvalósító programok gondozatlan sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója, Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által működtetett határozott idejű bérleti szerződéshez kapcsolódó közfoglalkoztatás Jelentős létszám bevonására alkalmas programok önkormányzati útőr program bővítése, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Tulajdonában lévő ingatlanok karbantartása Értékteremtő, ipari tevékenységet megvalósító programok töktermesztés, tökmagolaj előállítás, kőfeldolgozó program bővítése, varrodai program, faraklapok bontása, raklapokból utcai bútorok készítése

13 13 Új típusú, illetve kiterjeszthető programok II. Helyi, közösségi igények kielégítése, szociális rászorultakat segítő program önkormányzati bérlakások felújítása, elhagyatott, romos házak bontása, bontott anyagok szociálisan rászorulók számára történő átadása, szociális közfürdők kialakítása, hajléktalanprogram kiterjesztése, kúriák, kastélyok felújítása, falusi turizmus, idegenforgalom fejlesztése, állatmenhelyek karbantartása, felújítása, graffitik eltávolítása középületekről, közterületekről.

14 14 Jogszabály-módosítások 2015. július 13-tól hatályos jogszabály-módosítások A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény munkaerő-piaci szolgáltatásban való részvétel évenként legfeljebb 3 nap, fizetés nélküli szabadság időtartama 90 napról 120 napra emelkedett, Közfoglalkoztatásból való kizárás esetén kizáró ok, ha az egyszerűsített foglalkoztatás keretében felajánlott munkát nem fogadja el, vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonya munkavállaló felmondással vagy munkáltatói azonnal hatályú felmondással szűnt meg, Egyszerűsített foglalkoztatási igény bejelentése a munkáltató munkaerő-igényét május 1. és október 31. között a település polgármesterénél is bejelentheti. A munkáltató minden év október 31-ig bejelentheti a tervezett foglalkoztatás helye szerint illetékes megyei foglalkoztatási szerv részére a következő év május 1. és október 31. közötti egyszerűsített foglalkoztatás helyét, létszámot, a foglalkoztatás tervezett ütemezését.

15 15 Elindult a Közfoglalkoztatási portál… Elérhetősége: http://kozfoglalkoztatas.kormany.huhttp://kozfoglalkoztatas.kormany.hu Virtuális Közfoglalkoztatási Piac : http://vkp.munka.huhttp://vkp.munka.hu

16 16 Legfontosabb jogszabályok 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról, 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról, 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról, 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról, 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról, 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról

17 17 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Lőrincz Leó közigazgatási főtanácsadó leo.lorincz@bm.gov.hu Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság


Letölteni ppt "Magyar Önkormányzati Szövetség Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés A közfoglalkoztatás 2016. évi tervezésének főbb alapelvei Bük 2015. október."

Hasonló előadás


Google Hirdetések