Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG, VALAMINT ANNAK FÜGGŐ ÉS KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT ÜGYEI. A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG, VALAMINT ANNAK FÜGGŐ ÉS KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT ÜGYEI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG, VALAMINT ANNAK FÜGGŐ ÉS KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT ÜGYEI. A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG, VALAMINT ANNAK FÜGGŐ ÉS KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT ÜGYEI."— Előadás másolata:

1 A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG, VALAMINT ANNAK FÜGGŐ ÉS KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT ÜGYEI. A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG, VALAMINT ANNAK FÜGGŐ ÉS KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT ÜGYEI. Nagy Boldizsár előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2016

2 AZ ELŐADÁS SZERKEZETE BEVEZETÉS a fejlődés eszméje alapkérdések TÖRTÉNETE, FUNKCIÓI, AZ AKTUÁLIS ÜGYTEHER A BÍRÓSÁG ÖSSZETÉTELE PERES ELJÁRÁS felek joghatóság alkalmazandó jog az eljárás a Bíróság belső gyakorlata, ítélethozatal végrehajtás, értelmezés, felülvizsgálat TANÁCSADÓ VÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉS

3 A FEJLŐDÉS ESZMÉJE Kádi bíráskodás – választottbíráskodás – állandó bíróság ZAVARBAEJTŐ KÉRDÉSEK  A Bíróságok számának növekedése és specializálódásuk kívánatos-e? (Tengerjogi Bíróság, Nemzetközi Büntetőbíróság, törvényszékek, emberi jogi bíróságok, regionális gazdasági bíróságok, a Környezetvédelmi Bíróság ötlete)  Fejlettebb-e egy jogrendszer, ha több ügyet visznek Bíróság elé?  Politikai kérdések eldönthetőek-e jogi eszközökkel? (Nicaragua, Lockerbie, Nukleáris fegyverek használata, a Fal Palesztinában)  Lehet-e a jogi igazság (a helyes döntés) szavazás tárgya?

4 VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS Államközi – vegyes- kereskedelmi Történelmi előképek – antikvitás, Jay szerződések Alabama ügy, USA – Egyesült Királyság, 1871 -72, semlegességgel járó kötelezettségekről Választás Bírák KérdésAnyagi jogEljárási jog A döntés kötelező! Trail Smelter Texaco – Líbia Rainbow-Warrior Iran-USA Ferihegy

5 TÖRTÉNETE, FUNKCIÓI, FÜGGŐ ÜGYEK A Nemzetközi Bíróság létrejöttéhez vezető út Előzmények: Választott bíráskodás, Alabama ügy 1899. I. hágai békekonferencia: ÁVB 1907. XII. Hágai Egyezmény: Nemzetközi Zsákmánybíróság 1908 – 1918: Közép-amerikai Bíróság 1920. Állandó Nemzetközi Bíróság (PCIJ) Funkciói Pereskedés: csak államok között Tanácsadó vélemény: ENSZ szerveinek és testületeinek 2016 április – 70 évnyi működés

6 A BÍRÓSÁG ÉPÜLETE, A BÉKEPALOTA (PEACE PALACE) HÁGA

7 GREAT HALL OF JUSTICE (AZ IGAZSÁG NAGYTERME) ÉS RONNY ABRAHAM, AZ ICJ ELNÖKE (2015-)

8 A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG FÜGGŐ ÜGYEI 2016 TAVASZÁN

9 FÜGGŐ PERES ÜGYEK 2016 TAVASZÁN ÜGY FELEK TÁRGY KEZDET/ PERBELI JOGHATÓSÁG CSELEKMÉNYEK Tengeri elhatárolás az Indidiai Óceánon Szomália v. Kenya A parti tenger, a kizárólagos gazdasági övezet és a kontinentális talapzat elhatárolása egy egységes határral Szomália és Kenya között. (Olaj és földgáz kiaknázás, kutatási jogok kiadása) 2014. augusztus 28. NKB Statutum 36 § (2) 2015. július 13. Szomáliai kereset 2016. május 27. kenyai ellenkereset 2015. október: Kenya joghatósági kifogást emel 2016. február 5.: Szomália válasza erre A nukleáris fegyverkezési verseny befejezésére és a nukleáris leszerelésre vonatkozó tárgyalási kötelezettsé- gek Marshall szigetek v. Egyesült Királyság; Pakisztán; India (3 ügy) Forum prorogatum javaslat: Fr.o. Izrael, Kína, É. Korea, Orosz o. USA Egyesült Királyság megsérti az Atomsorompó szerződés leszerelési tárgyalásokra vonatkozó VI. cikkét India, Pakisztán: a verseny tilalmára és a leszerelésre vonatkozó szokásjogot sértik 2014. április 24. NKB Statutum 36 § (2) UK: 2015. március 16 kereset, december 16 ellenkereset India, Pakisztán : 2014. december 16 kereset 2015. június 16. (később: határidők kiterjesztve) ellenkereset csak a joghatóság tárgyában Mindhárom állammal szóbeli tárgyalás erről 2016. március 8 és 14 között 2015-ben nem érkezett új ügy!

10 Függő peres ügyek 2015 tavaszán Perbeli Ügy Felek Tárgy Kezdet/joghatóság cselekmények Függő peres ügyek 2015 tavaszán Perbeli Ügy Felek Tárgy Kezdet/joghatóság cselekmények Tengeri elhatárolás a Karib-tengeren és a Csendes Óceánon Costa Rica v. Nicaragua Costa Rica mindkét oldalon egységes tengeri határ kijelölését kéri, a csendes- óceáni partoknál az egyenlő távolságok elve alapján, a karib-tengerin módosítva azt a sepciális körülmények (konkáv part) miatt (Mögöttes ügy: Nicaragua olajkutatási koncessziót kínál a Costa Rica által követelt kontinentális talapzatra) 2014. február 25. Alávetési nyilatkozatok a Statútum 36/2 alapján és 1948. évi Bogotai Paktum XXXI. Cikk. 2015. február 3. costa-ricai kereset, 2015. december 8. nicaraguai ellenkereset Nincs újabb lépés Szuverén jogok és tengeri övezetek állítólagos megsértése a karib tengeren Nicaragua v. Kolumbia Kolumbia megsérti Nicaragua szuverén jogait azokban az övezetekben, amelyeket a 2012. évi ítélet neki juttatott. 2013. november 26. 1948. évi Bogotai Paktum XXXI. cikke 2014. október 3 kereset 2015. június 3. ellenkereset 2016 március 17: ítélet Kolumbia pergátló kifogásának tárgyában

11 FÜGGŐ PERES ÜGYEK 2016 TAVASZÁN ÜGY FELEK TÁRGY KEZDET/JOGHATÓSÁG PERBELI CSELEKMÉNYEK A kontinentális talapzat elhatárolásának kérdése Nicaragua és Kolumbia között, túl a Nicarauga partjaitól számított 200 tengeri mérföldön. Nicaragua v. Kolumbia A kontinentális talapzat elhatárolása túl a 2012 évi ítéletben meghatározott övezeten 2013. szeptem- ber 16. 1948. évi Bogotai Paktum XXXI. cikke 2014. december 9.: kereset, 2015. december 9.: ellenkereset 2015. január 19.: Nicaragua válasza a joghatósági kifogásokra Kolumbia joghatósági kifogást emel 2014 szeptemberében Ítélet arról: 2016 március 17. A Csendes- óceánhoz kijutásra vonatkozó tárgyalási kötelezettség Bolívia v. Chile Bolíviának volt csendes ócáni tengerpartja, amit Chile az 1879-1883-as háborúban elfoglalt. Bolívia azóta tárgyal vele az óceánhoz kijutásról, mégpedig „szuverén módon” (Folyósó?) A per tárgya: köteles-e Chile –korábbi ilyen tárgyú ígéretei fényében - tárgyalni Bolíviával a „szuverén kijutásról”. 2013. április 24 Alávetési nyilatkozat ok a Statútum 36/2 alapján 1948. évi Bogotai Paktum XXXI. Cikk. 2014. április 17.: kereset, 2015. február 18.: ellenkereset 2014. július 15: Chile pergátló kifogás 2014. November 14: boliviai válasz a kifogásra 2015. május 4,6-8 szóbeli tárgyalás a pergátló kifogásról 2015. Szeptember 24: van joghatóság, az ügy nem minősül korábbi szerződés vagy ítélet által rendezettnek

12 FÜGGŐ PERES ÜGYEK ( 2015 TAVASZÁN ) Ügy Felek Tárgy Kezdet/ Perbeli joghatóság cselekmények FÜGGŐ PERES ÜGYEK ( 2015 TAVASZÁN ) Ügy Felek Tárgy Kezdet/ Perbeli joghatóság cselekmények Gabcikovo- Nagymaros Terv Magyar- ország / Szlovákia Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer Magyarország: felhagyott a terv kivitelezésével (Cseh)Szlovákia: egyoldalúan elterelte a Dunát, és az eredetitől eltérő vízlépcső rendszert működtet. 1993 július 2. 1993. ápr. 7. közös alávetési nyilatkozat 1997. szept. 25. Bíróság ítéletet hoz. Mind a két fél megsértette az 1977. évi szerződést. 1998. szept. 3. Szlovákia kérelmet nyújt be második ítélet meghozatala érdekében 1998. dec. 7. A szlovák kérelmet érintő magyar álláspont benyújtása. A felek későbbi közlése nyomán az ügy „alszik” A bíróság függő ügyként tartja nyilván a jelen előadás függelékében szereplő, 2005-ben eldöntött Uganda-Kongó ügyet is, mert abban az ítéletben fenntartotta a jogát a kártérítés mértékének a megállapítására.

13 A NEM TÁVOLI MÚLTBAN ALKOTOTT TANÁCSADÓ VÉLEMÉNYEK Címe Tárgya Dátuma Tartalma FÜGGŐ TANÁCSADÓ VÉLEMÉNY ( 2016 TAVASZÁN) Ügy Tárgy Kezdet Cselekmé FÜGGŐ TANÁCSADÓ VÉLEMÉNY ( 2016 TAVASZÁN) Ügy Tárgy Kezdet Cselekmények Nincs függő A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Adminisztartív Bíróságának 2867. sz. ítélete a Nemzetközi Mezőgazdaságfejlesztési Alap ellen benyújtott panasz tárgyában Eljárhatott-e a Bíróság, ha a panaszos tulajdonképpen nem az Alap munkatársa volt, hanem egy speciális u.n „globális mechanizmusé” – amit az Alap kezelt 2012 február 1 Egyhangú döntés: a Bíróság joggal járt el, a globális mechanizmus nem önálló jogi személy Az ideiglenes koszovói önkormányzati intézmények egyoldalú függetlenségi nyilatkozatának összhangja a nemzetközi joggal A Közgyűlés kérdése: „Öszeegyeztethető-e az ideiglenes koszovói önkormányzat intézményeinek egyoldalú (2008. február 17-i) függetlenségi nyilatkozata a nemzetközi joggal?” 2010. Július 10. A nyilatkozat nem sértett nemzetközi jogot (10:4) (A tanácsadó vélemény nem foglalkozott azzal független-e Koszovó és mi a függetlenné válás feltétele.) A megszállt palesztin területen épített fal jogi következményei A megszállt palesztin területen Izrael által biztonságágának növelése céljából épített fal jogszerűsége 2004. Július 9. Az építkezés jogellenes 44 állam, Palesztina és három nemzetközi szervezet nyújtott be állásfoglalást. (Izrael nem).

14 Út építése Costa Ricában a San juan folyó mentén és Nicaragua bizonyos tevékenysége a határvidéken 2013 április 17 óta Nicara- gua v. Costa Rica Egy 150 km hosszú folyómenti út építése – amelyet nemzetbizonsági okokra hivatkozva nem tettek környezeti hatásvizsgálat tárgyává – (és a környéken folyó ipari fejlesztés, valamint monokultúrás ananász- termesztés) sérti a vizes területekre vonatkozó Ramsari egyezményt, a biológiai sokféleségre vonatkozó egyezményt, az UNESCO világörökség egyezményét és veszélyezteti a folyót valamint három természetvédelmi területet. A földnek és a kivágott fáknak a Nicarauga kizárólagos joghatósága alá tartózó folyóba juttatása sérti N. területi integritását. és Területi vita a San Juan folyó torkolatvidékét illetően. Nicaragua Costa Rica szerint elfoglalt costa- ricai területeket (3 km2-t) és olyan mederkotrást és csatornaépítést végez a folyón, amely sérti Costa Rica jogait a vízhozamhoz és a területhez 2015. decem- ber 16. Ha jelentős határon túlnyúló kár kockázata áll fenn, környezeti hatásvizsgálatot kell végezni - ezt kívánja a kellő gondosság elve. Ezt C.R megsértette. 16:0 Az útépítéssel járó mederfeltöltődés önmagában nem kár. A tények nem mutatnak jelentős határon túlnyúló kárra A vitatott 3 km 2 terület (továbbra is) Costa Ricáé, mert a csatorna, ami N. szerint a határ, nem szolgálta a kereskedelmet (nem volt hajózható), ezért a XIX. századi szerződések és vál. Bírósági döntések szerint nem a határ. 14:2 N katonai jelenléte sértette C.R szuverenitását 16:0 Nicaragua nem szegte meg a hatásvizsgálati kötelezettséget, mert a kotrásból várható határon átnyúló hatások nem voltak jelentősek A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2016 TAVASZÁN) A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2016 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés

15 Bizonyos dokumentumok lefoglalása és visszatartáse Kelet-Timor v. Ausztrália A két ország között folyó választottbíróság előtti perben felhasználni szánt iratok (közte: titkosügynöki vallomás) lefoglalása Kelet-Timor canberrai székhelyű jogi képviselőjének irodájában 2015. június 11.Kelet-Timor kérésére törölték az ügyek listájáról, mert 2015 május 12-én Ausztrália visszaszolgáltatta a vitatott dokumentumokat és adatokat A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2016 TAVASZÁN) A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2016 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés

16 A népirtás megelőzéséről és megbünteté- séről szóló egyezmény alkalmazása Horvát- ország V. Szerbia 1991-95 között Kninben, Kelet Szlavóniában és Dalmáciában elkövetett bűncselekmények, etnikai tisztogatások 2015 február 3. 11:6 Elutasítja Szerbia pergátló kifogását 15:1 Szerbia nem követett el népirtást 16:0 Horvátország nem követett el népirtást Bálnavadászat az Antarktisz vidékén Ausztrália v. Japán Japán bálnavadászata a JARA II program keretében. A kereskedelmi bálnavadászatra teljes moratóriumot rendelt el 1982- ben a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság 1986- tól. Ennek ellenére japán több mint háromezer bálnát fogott ki „tudományos célokra” 2005- 2010 között 2014. március 31 16:0 van joghatósága 12:4 A Japán által kiadott speciális engedlyek nem tartoznak a tudományos célú vadászatra vonatkozó VIII. cikk 1 bek alá 12:4 A bálnavadászat sértette a moratóriumot … 12:4 Japánnak vissza kell vonnia a kiiadott engedélyeket és nem adhat ki újabbakat a JARPA II alatt A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2016 TAVASZÁN) A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2016 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés

17 A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2015 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés Tengeri vita Peru v. Chile Peru és Chile tengeri övezeteinek elhatárolása a „Concordia” ponttól indulóan és Peru kizárólagos gazdasági övezetének elismertetése 2014. január 27. A lényeget illetően a 10 : 6 arányú döntés az első 80 mérföldön Chilének ad igazat, majd a perui érvelést követve a szélességi kör helyett a középvonalat jelöli meg határként

18 A KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT PERES ÜGYEK (2016 TAVASZÁN) Ügy Felek Tárgy Időpont Döntés Az 1962 június 15-i, a Preah Vihear templomra vonatkozó ítélet (Kambodzsa v. Thaiföld) értelmezé-sére vonatkozó kérelem Kambodzsa v. Thaiföld Thaiföld vitatja, hogy az 1962. évi ítélet pontosan meghatározta a határt. (Azt nem vonja kétségbe, hogy a templom Kambozsához tartozik) Kambodzsa szerint közömbös, hol a vízválasztó, a határ az ítélet mellékletét alkotó (XX. század eleji) térképen világosan meghatározott. 2013 novem- ber 11. A templom „közelében” – ahonnan Thaföldnek ki kell vonulnia – az egész hegyfokot jelenti, de nem foglalja magában a szomszédos hegyet

19 A bírák 15 bíró, 9 évre választják őket Az ENSZ Közgyűlése és Biztonsági Tanácsa párhuzamosan, egymástól függetlenül választja őket. Jelölésük: Államok, de nem csak saját állampolgáraikat. Politikai alkudozás. Követelmények: legmagasabb bírói állás betöltésére kvalifikáltság, vagy elismert jogtudós mivolt (Statútum, 2. cikk) Kizárás: ha korábban fél képviselője, ügyvédje vagy tanácsadója. (17 (2) cikk) Elnök, alelnök: 3 évre (2003 Shi, 2006 Higgins, 2009 Owada, 2012 Tomka, 2015 Abraham ) A Bíróság összetétele tükrözze a nagy kultúrákat és a világ fő jogrendszereit (9. cikk) Ad hoc bíró: ha a félnek nincs állampolgára a bírák körében. Nem feltétlenül saját állampolgárt választanak

20 A BÍRÓSÁG ÖSSZETÉTELE 2015 TAVASZÁN (A 2014 NOVEMBERI VÁLASZTÁSOK UTÁN) NévSzül. évOrszágaElső hivatalba- lépésének éve Megbiz. lejárta Megjegyzés Hisashi Owada1932Japan20032021 Peter Tomka1956Szlovakia20032021 Ronny Abraham1951Franciaország20052018 elnök Mohammed Bennouna1943Marokkó20062024 Antônio Augusto Cançado Trindade 1947Brazilia20092018 Christopher Greenwood1955Nagy Britannia20092018 Abdulqawi Ahmed Yusuf1948Szomália20092018 alelnök Xue Hanqin1955Kína20102021 Shi Jiuyong helyére lépett Joan E. Donoghue1957Egyesült Államok 20102024 Thomas Burgenthal helyére lépett Georgio Gaja1939Olaszország20122021 Julia Sebutinde1954Uganda20122021 Dalveer Bhandari1947India20122018 James Richard Crawford1948Ausztrália20152024 Kirill Gevorgian1953Oroszország20152024 Patrick Lipton Robinson1944Jamaica20152024 Átlagéletkor : 67 év európai: 5, amerikai: 3 ázsiai: 3, afrikai:: 3 ausztráliai és óceániai: 1; 3 nő 12 férfi

21 Peres ügyek A felek Csak államok lehetnek. Joghatóság: (1) Különmegállapodás u.n. "compromis„ alapján amelyben adott ügyet – adott kérdéseket – a Bíróság elé bocsátanak. (2) joghatósági záradék valamely szerződésben (kb. 400 ilyen két- vagy többoldalú szerz.) (3) alávetési nyilatkozat a Statutum 36 cikkének 2. bekezdése szerint. Az ugyanilyent tevővel szemben az átfedés terjedelméig van joghatóság (2016: 72 állam) (4) forum prorogatum – ráutaló magatartással elfogadás Jogha- tóság alapja Ügyszám 1946 és 2008 között 116 245 2 és 326 315 42 Forrás R. Higgins beszéde az ENSZ-ben 2008 okt - 31 Ügyszám a NKB számítása szerint, 1946 – 2013 vége 129 peres ügy 114 ítélet 27 Tanácsadó vélemény ForrásICJ Handbook http://www.icj-cij.org/publications/en/manuel_en.pdf (2015 március 21 )http://www.icj-cij.org/publications/en/manuel_en.pdf (2015

22 A JOGHATÓSÁGOT ELFOGADÓ MAGYAR NYILATKOZAT ÉS KORLÁTAI 56/1992. (X. 2.) OGY határozat: Előfeltételek: viszonosság + nyilatkozat utáni felmerült vita Joghatóság kizárása: - jogviták békés rendezésének más módjában állapodtak meg a felek - kizárólagos belső joghatóság (nkjog értelmében!) - fegyveres konfliktus, önvédelem, ENSZ vagy „más hasonló, a Magyar Köztársaságot érintő akció” - a másik fél csak az adott vitára vagy12 hónapon belüli tesz alávetési nyilatkozatot Visszavonás: - 6 hónapos hatállyal módosítható vagy megszüntethető

23 Harmadik fél bevonása és annak korlátai Harmadik felet nem lehet beleegyezése nélkül perbe vonni Aranytartalék ügy (Monetary Gold case: Olaszország v. UK, US és Franciaország)): ha 3. fél (Albánia) jogos érdekét érinti az ügy (very subject matter of the case), akkor az ő beleegyezése is kell az eljárás lebonyolításához (Olaszország Albánia állítólagos jogsértő cselekedetére hivatkozva, kártérítésképpen követeli az albán aranyat) A bíróság nem következetes: 1992. Nauru v. Ausztrália: Anglia és Új Zéland részvétele nem szükséges 1995. Kelet Timor ügy (Portugália v. Ausztrália): szükséges (lett volna) Indonézia részvétele is

24 HARMADIK FÉL BEAVATKOZÁSA Statútum 62. Cikk: ha egy állam úgy véli, hogy a Bíróság döntése érintheti jogi természetű érdekeit, kérelmet nyújthat be, hogy beavatkozóként részt vehessen az eljárásban.(Pl. többoldalú egyezmény értelmezése.) A beavatkozó nem perben álló fél, az ítélet nem bír rá nézve kötelező erővel, de a perben megszólalhat. Ő is igényelhet ad hoc bírót. El Salvador és Honduras közötti határvita → Nicaragua Németország-Olaszország → Görögország Ausztrália – Japán → Új Zéland

25 IDEIGLENES INTÉZKEDÉS (Statútum 41. Cikk) Legalább prima facie (első látásra) valószínűsíthető a joghatóság és a körülmények a vita súlyosbodásának vagy kiterjedésének megakadályozása érdekében megkövetelik, hogy a Bíróság cselekedjen. Az intézkedés kötelező. Címzettek csak peres felek lehetnek (ld. Bosznia-Szerbia ügy → BT ellen, fegyverembargó felfüggesztése érdekében, ICJ megtagadja) 2011-ig 40 ideiglenes intézkedés 1993. Volt Jugoszlávia – Bosznia-Hercegovina: népirtás veszélye 1999. LaGrand ügy: halálbüntetés végrehajtása → de: arizonai kormányzó 2008: Grúzia-Oroszország: faji megkülönböztetéstől tartózkodás 2011 Costa Rica – Nicaragua: a vitatott területről katonák kivonása 2011Kambodzsa -Thaiföld: ideiglenes demilitarizált övezet+ K hozzáférés a templomhoz

26 PERGÁTLÓ KIFOGÁS : - Joghatósági kifogás (jurisdiction, pl. Grúzia- Oroszország) - Elbírálhatóság (justiciability): pl. Teheráni túszok ügye - Elfogadhatóság (admissibility): a Bíróságnak lenne joghatósága, de valamilyen konkrét körülmény megakadályozza az ügy elbírálásában a, Az ügy hipotetikus természete (1963. Észak-Kamerun ügy) b, Az ügy tárgytalan lett (1974. Nukleáris tesztek ügye) c, Az államnak nincs jogi érdeke az ügyben (pl. 1966. Dél-nyugat Afrika ügy: Etiópia és Libéria nem vihette a Bíróság elé Dél-Afrika Namíbiával kapcsolatos mandátumának megsértését.) d, 3. állam lényeges jogi érdeke (Ld. Monetary Gold /aranytartalék/ ügy, fentebb)

27 AZ ELJÁRÁS Írásbeli szakasz Kereset, ellenkereset, válasz, viszontválasz Szóbeli szakasz A meghallgatás szerepe A Bíróság ítéletalkotási gyakorlata – mérlegelés a színfalak mögött „Practice directions” (útmutató a feleknek) célja az eljárás felgyorsítása

28 FELÜLVIZSGÁLAT (PERÚJRAFELVÉTEL) Új, döntő (meghatározó) jelentőségű tény jutott valamelyik fél tudomására, amely az ítélet meghozatala idején mind a Bíróság, mind a felek számára ismeretlen volt. Az ítélet meghozatalát követő 10 éven belül, max. 6 hónappal az új tény felfedezését követően lehet kezdeményezni. De: nem lehet, ha a fél gondatlansága miatt nem ismerte meg a tényt

29 AZ ÍTÉLET (KÉSŐBBI) ÉRTELMEZÉSE Statútum, 60. § Ha az ítélet értelmét vagy hatályát illetően vita támad, a Bíróság bármelyik fél kérelmére értelmezi azt. Joghatósága nem vitatható 2013 november: Kambodzsa kérésére ítéletben értelmezi az 1962-es ítéletét a Preah Vihear templom fölötti szuverenitás tárgyában Bős-Nagymaros?

30 VÉGREHAJTÁS Statútum 59. Cikk: Az ítélet a felekre nézve kötelező (res iudicata). ENSZ Alapokmány 94. § (2): Ha az egyik fél nem hajtja végre az ítéletből fakadó kötelezettségeit, a másik fél a BT- hez fordulhat, amely ajánlást vagy határozatot hoz

31 Tanácsadó vélemény A tanácsadó vélemény-kérési eljárás csak nemzetközi szervezeteknek áll nyitva. Eddig 27 darab, 2014-ben 0 függőben. Viszont két jelentős az elmúlt évtizedben (Az elfoglalt területen épített fal (2004); Koszovó függetlenségi nyilatkozata (2010)) Egyre kevesebbet kérnek. Jelenleg csak az ENSZ 6 szerve és 16 szakosított intézménye kérhet tanácsadó véleményt. Kérdés: alkalmas eszköz lehet-e a tanácsadó vélemény a nemzetközi jog egységének a megőrzésére?

32 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! Nagy Boldizsár ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék Tel.: 242 6313 Drótposta: nagyboldi@ajk.elte.hu


Letölteni ppt "A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG, VALAMINT ANNAK FÜGGŐ ÉS KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT ÜGYEI. A NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG, VALAMINT ANNAK FÜGGŐ ÉS KÖZELMÚLTBAN BEFEJEZETT ÜGYEI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések