Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a pszichológiába Illés Anikó PhD. Mi a pszichológia? Magyarul lélektan, azaz a lélek tudománya → És mi az a lélek?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a pszichológiába Illés Anikó PhD. Mi a pszichológia? Magyarul lélektan, azaz a lélek tudománya → És mi az a lélek?"— Előadás másolata:

1 Bevezetés a pszichológiába Illés Anikó PhD

2 Mi a pszichológia? Magyarul lélektan, azaz a lélek tudománya → És mi az a lélek?

3 Definíció A viselkedés és a mentális folyamatok tudományos tanulmányozása. (Atkinson és mtsai., 1999., 22. old.)

4 A pszichológia története Hosszú múltja és rövid története van. Már az ókori görögök is...

5 A pszichológus Gyakorló pszichológus Kutató pszichológus Oktató pszichológus

6 A pszichológia tárgya pl.: Előítéletek Drogfogyasztás Kreativitás Nevelés Emlékezet Anorexia Magány Szerelem Gyász Identitás...

7 A pszichológia témái Általános lélektan Személyiséglélektan Fejlődéslélektan Szociálpszichológia Alkalmazott pszichológia

8 Módszerei Empirikus módszerek a kísérlet és egyéb természettudományos módszerek De ez nem teljesen igaz: pl. Freud Leonardo tanulmánya

9 Milyen tudományokkal rokon? Filozófia Biológia Szociológia Antropológia Nyelvészet Számítástudomány...

10 A nagy vita Nativista nézet Bizonyos képzetek velünk születettek Descartes A test mint gép Kognitív pszichológia Empirista nézet a tudás a tapasztalat, a világgal való interakció eredménye Locke tabula rasa assziciációs pszichológia

11 A nagy vita ma Öröklődés – környezet Biológia – társadalmi, társas hatások Nature - nurture

12 Az első laboratórium Wundt, 1879, Lipcse Elsősorban látás, érzékszervek, továbbá figyelem, érzelem, emlékezet tanulmányozása Introspekció: a mentális folyamatok tanulmányozásának módszere Pl. reakcióidő appercepció percepció

13 Az egyéni különbségek első mérése Galton, Anglia Intelligencia, egyéni különbségek, korrelációs együttható

14 A nagy iskolák Strukturalizmus Funkcionalizmus Biológiai pszichológia Behaviorizmus Kognitív pszichológia Pszichoanalízis Fenomenológia Szociális konstruktivizmus

15 Strukturalizmus Kémia, fizika példájára Titchener Cél: mentális struktúra meghatározása Pl. limonádé íze (észlelet) felbontható elemire (érzékletekre): savanyú, hideg,...

16 Funkcionalizmus Hogyan funkcionál? Miként alkalmazkodik? William James Nem a tudat összetevőit, hanem áramlását kellene tanulmányozni A szokások mint alkalmazkodási módok

17 Biológiai pszichológia A viselkedést és a mentális folyamatokat a neurobiológiai folyamatokkal magyarázza Biológiai redukcionizmus

18 Alaklélektan Gestalt Wertheimer, Köhler, Koffka A mentális folyamatok szerveződése Észlelésközpontú értelmezés

19 Behaviorizmus Introspekcióval szemben: mások megfigyelhetik a mi viselkedésünket Watson S-R, inger-válasz

20 Kognitív pszichológia Mentális folyamatok tanulmányozása: Mi történik a fekete dobozban? Párhuzam a számítógép működésével Visszatér a XIX. századi problémákhoz: észlelés, emlékezet, gondolkodás, stb. megismeréstudomány

21 Pszichoanalízis Tudattalan folyamatok tanulmányozása Freud, Jung, Id, ego, superego Elfojtás, álom, kora gyerekkor,...

22 Fenomenológia Szubjektív tapasztalás Szemben állnak azzal, hogy a viselkedést: A külső ingerek Az információ feldolgozása Tudattalan késztetése irányítják Humanisztikus pszichológia, önmegvalósítás

23 Szociális konstruktivizmus A kognitív irányzat riválisa Gergen Az elme működése helyett a társas lényre fókuszál Az emberi viselkedésre társas összetevőin keresztül tekint

24 A pszichológia módszerei Hipotézisek megfogalmazása Kísérleti módszer Korrelációs módszer Megfigyelés

25 Hipotézisek megfogalmazása Honnan jönnek a hipotézisek? a valóságból a szakirodalomból Pl. intelligencia és szőkeség vagy intelligencia és kreativitás összefüggései

26 A kísérlet Változók közötti kapcsolatok Függő változó Független változó Kísérleti csoport Kontroll csoport Többváltozós kísérlet Mérés Statisztika

27 Korrelációs módszer Természetes helyzet Korrelációs együttható Tesztek Oksági kapcsolat

28 Megfigyelés Közvetlen megfigyelés Kérdőíves eljárások Esettanulmányok

29 Mai trendek Narratív pszichológia Szociális reprezentáció elmélet Kulturális pszichológia Evolúciós pszichológia

30 A pszichológia biológiai alapjai Az idegsejt

31 Az idegrendszer alkotóelemei Neuronok fajtái Szenzoros Motoros Inter- Gliasejtek Támaszt Táplál Tisztán tart

32 Ideg Idegsejtek száma: csak az agyban kb. 10 milliárd – 1 billió Gliasejtek száma: 9x annyi Ionok: Na+, K+, Ca++, Cl-

33 Az idegsejtek morfológiája

34 Akciós potenciál Ioncsatornák Idegimpulzus Depolarizáció Mielinhüvely Minden vagy semmi Szinaptikus átvitel Szinaptikus rés Neurotranszmitterek Neuroreceptorok

35 Az idegrendszer felosztása Központi idegrendszer agy gerincvelő Perifériás idegrendszer szomatikus idegrendszer vegetatív idegrendszer

36 Az agy 3 réteg központi mag limbikus rendszer nagyagy

37

38 Az agy központi magja Nyúltvelő Kisagy Talamusz Hipotalamusz Retikuláris rendszer

39 Limbikus rendszer Hippokampusz Szoros kapcsolat a hipotalmusszal

40 Nagyagy Agykérgi területek: szürkeállomány Jobb és bal 4 rész: homlok- fali- halánték- nyakszirtlebeny

41 Az agykéreg területei működés szerint Motoros Szenzoros Asszociációs

42 Agyi asszimetriák Sperry: hasított agyú személyek

43

44 Vegetatív idegrendszer Szimpatikus Paraszimpatikus

45 A belső elválasztású mirigyek A viselkedés genetikai tényezői


Letölteni ppt "Bevezetés a pszichológiába Illés Anikó PhD. Mi a pszichológia? Magyarul lélektan, azaz a lélek tudománya → És mi az a lélek?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések