Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HALLGATÓI LEMORZSOLÓDÁS KEZELÉSE ALPROGRAM ELÉRT EREDMÉNYEI TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 „Felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése” alprojekt Projektzáró.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HALLGATÓI LEMORZSOLÓDÁS KEZELÉSE ALPROGRAM ELÉRT EREDMÉNYEI TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 „Felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése” alprojekt Projektzáró."— Előadás másolata:

1 HALLGATÓI LEMORZSOLÓDÁS KEZELÉSE ALPROGRAM ELÉRT EREDMÉNYEI TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 „Felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése” alprojekt Projektzáró rendezvény 2015.11.30. Szenes Márta

2 A LEMORZSOLÓDÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A lemorzsolódást befolyásoló tényezők komplex modellje (Bennett 2010)

3

4 A TANÍTÁS MINŐSÉGE, OKTATÁSI OLDAL HATÉKONYSÁGA Előtanulmányok megléte, tantárgyi kompetenciák Melyek a kritikus tárgyak, ahol nagy az ismétlések. bukások száma Az anyag mennyisége és komplexitása Magas színvonalú, minőségi tudás átadás minőségbiztosítás beépítése Oktatásmódszertan korszerű, megújuló színvonala Elérhető szakirodalom Az oktató mint, szakmai modell

5 EGYETEMI ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÓ TEVÉKENYSÉGEI A TÁMOP 4.1.1. F PROJEKT KERETÉBEN A LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉÉRT 1.Passzív hallgatói státuszú hallgatók elérése,megszólítás 2.Szolgáltatások tudatosítása, elérhetővé tétele a célcsoport számára (eszközök: kérdőívek, skálák) 3.Személyes tanácsadás- mentorálás 4.Online tanácsadás (anonim) 5.Tréningek a célcsoport számára 6.Kari kezdeményezések támogatása, kooperáció

6 GARDNER: TÖBBSZÖRÖS INTELLIGENCIA TESZT 1.Nyelvi,Logikai 2.Térbeli 3.Testi 4.Kinesztétikus, 5.Zenei, 6. Interpeszonális, 7. Intraperszonális Végeredmény:Intelligencia profil

7 TÖBBSZÖRÖS INTELLIGENCIA TESZT VISSZAJELZÉS NYELVI,LOGIKAI, TÉRBELI, TESTI KINESZTÉTIKUS, ZENEI,INTERPESZONÁLIS, INTRAPERSZONÁLIS EGY SZTE BTK-S HALLGATÓ INTELLIGENCIA PROFILJA

8 TÖBBSZÖRÖS INTELLIGENCIA TESZT VISSZAJELZÉS NYELVI,LOGIKAI, TÉRBELI, TESTI KINESZTÉTIKUS, ZENEI,INTERPESZONÁLIS, INTRAPERSZONÁLIS EGY SZTE GTK-SHALLGATÓ INTELLIGENCIA PROFILJA

9 MENJEK, VAGY MARADJAK SKÁLA (KARRIER IRODA FEJLESZTÉSE) Mit mér a skála? Miként segíti a tanácsadást? ( Egyéni tanácsadás, teljesítményszorongás ) Motiváció Tanulmányi teljesítmény Elkötelezettség Kapcsolat Önbecsülés (markáns visszaesés az egyetem alatt néhány karon) Elégedettség Stresszkezelés (kiugróan rossz stratégiák) Anyagiak Külső személyes problémák Információ a szakról, pályáról Iskolakultúra 2015 október (Lukács Fruzsina- Sebő Tamás)

10 SZEMÉLYES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS- EGYÉNI TANÁCSADÁS- MENTORÁLÁS MENTORÁLÁS: tartós interakció, útmutatás („terelgetés”): a mentor tapasztalatai alapján személyközpontú megközelítéssel segíti mentoráltját céljai kitűzésében és elérésében pl.:  szocializációs hiányosságok korrigálása,  tanulással kapcsolatos negatív élmények feldolgozása,  mentális stabilitás fokozása, Önbecsülés önértékelés  Kongruencia igény megtámogatása, autonómia igény növelése  pszichofizikai közérzet javítása  hátrányos helyzet leküzdése  esélyegyenlőség támogatása a tanuláshoz való hozzáférésben  Jó diszpécser (Tóth Ernőné: Mentorálás és mentorság – spektrumfogalom)

11 ONLINE TANÁCSADÁS KLASSZIKUS LEVELEZÉS ÚTJÁN Előnyei: Gyorsan elérhető A segítséget kérő és adó anonim marad (nem stigmatizál) Az írás nyoma megmarad, követhető A kontroll a segítséget kérő számára nagyobb, mint személyesben Személyre szabott segítségnyújtás, pszichoedukációs módszerek használata Hátrányok A folyamat olykor hamarabb megszakad, mind az kívánatos volna Nincs nonverbális jelzésrendszer Nincs mód az utánkövetésre Nem minden helyzetben használható(krízis, szomatikus problémák) Fontos funkció: Híd a személyes tanácsadás felé A projekt alatt 15-20 hallgató lépett online>>>offline

12 TRÉNINGEK A LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉÉRT Fejlődés fókuszú gondolkodásmód fejlesztése 2 db tréning Tanulásmódszertani tréning 3 db tréning Zsonglőr tréning (diszlexiás hallgatók számára) 2 db tréning

13 A FEJLŐDÉS FÓKUSZÚ GONDOLKODÁSMÓD (GROWTH MINDSET) Részlet a felhívásból: Cél,hogy rádöbbenjünk, hogyan fejlődhetünk, és hogy nem vagyunk arra kárhoztatva, hogy egy adott fejlettségi szinten ragadjunk értsük meg, hogy mik gátolnak meg a fejlődésben, a kitartásban és a fejlődésben való hitben: - a kudarctól való félelmeink - az önbeteljesítő jóslatok - a teljesítményhelyzetektől való szorongás megtanuljuk, hogyan állítsuk át gondolkodásunkat a teljesítménnyel és a fejlődéssel kapcsolatban, hogyan, tűzzünk ki célokat gondoljuk végig, hogy milyen és mekkora szerepe van az erőfeszítésnek és a tehetségnek

14 TANULÁSMÓDSZERTAN TRÉNING TAPASZTALATAI Jellemző problémák 1. Hiányzó hatékony tanulási technikák, módszerek 2.Magas a tanuláshoz és vizsgahelyzetekhez kötődő stressz-szint 3.Alacsony az önbecsülés szintje 4. Alacsony motiváltság 5.A tudatos figyelemirányítás hiánya 6.Időhatékonyság –időgazdálkodás tudatossága

15 TANULÁSMÓDSZERTANI TRÉNING TAPASZTALATAI a tanulási problémákkal küzdők nagy része bal kezes, rejtett balkezes (diszesek nagy része) Jellemző Pozitív: holisztikus közelítés divergens gondolkodás, kreativitást Negatív figyelmi problémák párhuzamos figyelem jelenléte a struktúra-képzés egyéni, gyakran alacsony szintje, ami a mechanikus tanulási attitűdnek kedvez

16 EGYÉNI TANULÁSMÓDSZERTANI KONZULTÁCIÓ Az egyéni feltárás és fejlesztés feladata : alkalmazott tanulási módszerek hiányosságainak felfedése és pótlása a meglévő képességek nem megfelelő felhasználásának tudatosítása Tudatos tanulásmódszertani önismeretet ad - az önszabályozó tanulást és a metakogníciót megalapozva

17 EGYÉNI TANULÁSMÓDSZERTANI KONZULTÁCIÓ Tudatos figyelemfejlesztési alapok Gondolkodási képességet, lényegkiemelő jegyzetelési technika Stresszkezelési lehetőségeket mutat Összegezve Tudatos személyiségdinamikai alapokat ad az önismerethez annak érdekében, hogy hatékonyabb személyiségműködéssel mindenki egyénileg lépje meg a szükséges változtatásokat a fejlődés irányába.

18 TEVÉKENYSÉGÜNK SZÁMOK TÜKRÉBEN Többszörös intelligencia teszt. Közel 1000 kiküldött 200visszaérkezett (egyéni visszajelzés) Egyéni tanácsadás: összesen 120 fő / ebből tanulmányi 40 fő 40X 5óra/fő 200 db segítő találkozás (közel 20 külföldi hallgató) Online levelezés 15 fő 4-5 levélváltás 60- 75 segítő találkozás Tréningek összesen 80 fő

19 KITEKINTÉS, JAVASLATOK Egyetemi és kari feladatok Intézményi beágyazódás serkentése, közösségépítés Tanulásmódszertan, tanulástechnika alanyi jogon hallgatóknak Szakmentor rendszer kialakítása ( követelmények kidolgozása oktatók és hallgatók oldaláról) Módszertani képzés, továbbképzés oktatóknak minta órák felvétele, disszeminálása, tanulásmódszertani ismeretek Hallgatói visszajelzések, értékelések rangjának megteremtése ( burn out felmérése és megelőzése) Életvezetési Tanácsadó Központ Egyéni és csoportos életvezetési,pszichológiai tanácsadás Pályaorientációs, pályatervezési és karrier tanácsadás(kooperáció Karrieriroda) Online tanácsadás Kompetencia fejlesztő tréningek Kortárs segítés, közösség építés

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "HALLGATÓI LEMORZSOLÓDÁS KEZELÉSE ALPROGRAM ELÉRT EREDMÉNYEI TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 „Felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése” alprojekt Projektzáró."

Hasonló előadás


Google Hirdetések