Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AUTOMATIKUS TŰZ ÁTJELZÉSEK BONTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Csepregi Csaba tűzvédelmi mérnök Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. és MMK Tűzvédelmi Tagozat által szervezett.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AUTOMATIKUS TŰZ ÁTJELZÉSEK BONTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Csepregi Csaba tűzvédelmi mérnök Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. és MMK Tűzvédelmi Tagozat által szervezett."— Előadás másolata:

1 AUTOMATIKUS TŰZ ÁTJELZÉSEK BONTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Csepregi Csaba tűzvédelmi mérnök Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. és MMK Tűzvédelmi Tagozat által szervezett szakmai továbbképzés Budapest 2016. január27.

2 Átjelzés szükségessége

3 Automatikus tűz átjelzések bontásának szempontjai Átjelzés szükségessége Állandó felügyelet Az átjelzés végpontja Általános kérdések Az információk bontása Minimális elvárások Összefoglalás Tűzoltósági egységes kezelő felület Tervezési feladat

4 Átjelzés szükségessége  Jogszabály által meghatározott Az állandó felügyelet nem megoldott (a felügyelet kiváltására) Az állandó felügyelet mellett (a felügyelet kiegészítésére)  Harmadik fél által meghatározott Tűzvédelmi hatóság !!! Biztosító Egyéb  Önkéntes vállalás OTSZ156. § (1)

5 Átjelzés szükségessége  Az állandó felügyelet biztosítása mellett, a tűzjelzést automatikus átjelzéssel továbbítani kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott, a katasztrófavédelmi szerv által felügyelt helyre □ 30 méter feletti legfelső használati szintű épület, □ fekvőbeteg ellátásra szolgáló intézmény, □ felszín alatti vasútvonal alagútja és állomása esetében. OTSZ156. § (1)

6 Állandó felügyelet Felügyelet megoldása Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletét folyamatosan biztosítja  kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték,  a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen belül kialakított állandó felügyeleti helyre vagy  a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet). OTSZ 202. § (2)

7 Állandó felügyelet Felügyelet létszáma A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia. OTSZ 202. § (3)

8 Átjelzés végpontjai Átjelzés  Ha a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyelete a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre, távfelügyeletre történik, a távfelügyelet köteles a tűzátjelzést az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott, a katasztrófavédelmi szerv által felügyelt helyre elektronikus úton továbbítani.  Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott esetekben a tűzátjelzést automatikus és felügyelt kapcsolaton keresztül kell megvalósítani. OTSZ156. § (2) (3)

9 Átjelzés végpontjai Átjelzés  Ha a tűzjelzés állandó felügyeletről, telefonon, szóban történik, akkor az kizárólag a nemzeti segélyhívó számon történhet és a (3) bekezdés szerint nyilvántartott adatokról a jelzésfogadót tájékoztatni kell. OTSZ 203. § (6) HATÁLYON KÍVÜL!

10 Átjelzés információinak bontása

11  A legnagyobb kérdés! Általános kérdések Túl kevés információ Túl sok információ Nem jól felhasználható információ Hamis információ

12  Mire való? Mi célt szolgál az információ? Az információ célja A beavatkozás segítése Technikai lehetőségek fitogtatása

13 Az információinak bontása  Van lehetőség a tűz helyszínének pontosítására  Nincs lehetőség a tűz helyszínének pontosítására Van felügyelet Nincs felügyelet

14 Átjelzés információinak bontása  Megfelelő szintű jelzés bontás esetén nincs késedelem  Plusz pozitív körülmény a grafikus (rajzos, számítógépes) megjelenítés  A tűzjelzés bontása nélkül rendkívül nagy időveszteség következhet be.  A tűzjelzés bontása nélkül teljesen elveszhet a tűzjelző berendezés teremtette előny  Plusz pozitív körülmény volna az átjelzési helyszínt beazonosíthatóan tartalmazó Tűzriadó Terv, Tűzoltási Terv. Van tűzjelzés bontás Nincs tűzjelzés bontás Nincs felügyelet

15 Minimális elvárások  Minimálisan elvárt átjelzési információ:  A tűzjelző berendezés Normál állapot Tűzriasztás Hibajelzés  Átjelző berendezés Normál állapot Hibajelzés

16 Információi bontás szempontjai  Tűzjelző berendezés és tűzoltó berendezés kapcsolata szerint  A védett terület feloszthatósága (felderítés) szerint  Beavatkozási megközelíthetőség (mentés, tűzoltás) szerint  Oltást akadályozó körülmények szerint

17 Információ bontás szempontjai  Tűzjelző berendezés és tűzoltó berendezés kapcsolata  Az oltó berendezést a tűzjelző berendezés (központ, vezérlő modul) indítja (vezérli)  Az oltó berendezést nem a tűzjelző berendezés indítja, azonban a tűzjelző központ (az oltó felügyeletének hiánya miatt) jelzéseket (normál, hiba, oltás) fogad és jelenít meg.

18 Átjelzés információinak bontása  Létesítmény  Épület, szabadtér  Tűzszakasz,  Kockázati egység  Épületszint, szintcsoport  Helyiség, helyiségcsoport  Helyiségrész  Tűzjelző berendezés (hálózatos)  Tűzjelző berendezés  Zóna csoport (több zóna)  Zóna (jelző, riasztási)  Érzékelő csoport (nem zóna)  Érzékelő, jelzésadó Létesítmény Tűzjelző berendezés A felbontás lehetőségei

19 Átjelzés információinak bontása Létesítmény TŰZ HIBA NORMÁL Tudjuk hogy:  működik-e a tűzjelző berendezés,  valahol a létesít- ményben tűz van

20 Átjelzés információinak bontása Létesítmény HIBA NORMÁL Tudjuk hogy:  működik-e a tűzjelző berendezés,  a Kapu 1 vagy 2 frontján lévő épületek valamelyi- kében van valahol tűz Épület 1 Épület 2 Épület 3 TŰZ 1 TŰZ 2 Épület 4 Épület 5 Épület 6 Kapu 1 Kapu 2 Homlokzati külső hang- és fényjelző indokolt!

21 Átjelzés információinak bontása Épület Tűzszakasz 1 Tűzszakasz 3 Tűzszakasz 2 HIBA NORMÁL Tudjuk hogy:  működik-e a tűzjelző berendezés,  melyik tűzszakaszban van tűz de nem tudjuk melyik helyiségben, illetve hanyadik szinten és milyen magasban TŰZ 1 TŰZ 2 TŰZ 3

22 Átjelzés információinak bontása Automatikus tűz- és hibaátjelzés Épület Pince (-2) Földszint 5. emelet Gépészeti szint HIBA NORMÁL Tudjuk hogy:  működik-e a tűzjelző berendezés,  Melyik szinten van a tűz TŰZ 1 TŰZ 3 TŰZ 2 TŰZ 4 Pince (-1) 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet 6. emelet 7. emelet TŰZ 5 TŰZ 6 TŰZ 7 TŰZ 8 TŰZ 9 TŰZ 10 TŰZ 11

23 Átjelzés információinak bontása Épület Gépjárműtároló Üzletek Szálloda Gépészeti szint HIBA NORMÁL Tudjuk hogy:  működik-e a tűzjelző berendezés,  melyik kockázati egységen belül van a tűz TŰZ 1 TŰZ 3 TŰZ 2 TŰZ 4 Irodák TŰZ 5

24 Átjelzés információinak bontása Épület 0 és -3 méter között 0 és 7 méter között 14 méter felett 30 méter felett HIBA NORMÁL Tudjuk hogy:  működik-e a tűzjelző berendezés,  Milyen magasságban kell majd beavatkozni TŰZ 1 TŰZ 3 TŰZ 2 TŰZ 4 7 méter felett -3 és -6 méter között -6 és -9 méter között -9 méter alatt

25 Átjelzés információinak bontása Épület Szilárd éghető anyagok-1 Sugárzó anyag-3 Mérgező gázok-2 HIBA NORMÁL Tudjuk hogy:  milyen oltást akadályozó vagy speciális védőfelszerelést oltóanyagot igénylő helyen van a tűz de nem tudjuk melyik helyiségben TŰZ 1 TŰZ 2 TŰZ 3

26 Átjelzés információinak bontása

27  Létesítmény  Épület, szabadtér  Kockázati egység  Tűzszakasz  Épületszint, szintcsoport  Helyiség, helyiségcsoport  Helyiségrész  Tűzjelző berendezés (hálózatos)  Tűzjelző berendezés  Zóna csoport (több zóna)  Zóna (jelző, riasztási)  Érzékelő csoport (nem zóna)  Érzékelő, jelzésadó Létesítmény Tűzjelző berendezés A felbontás lehetőségei

28 Összefoglalás  Nincsen jogszabályi követelmény és egységes gyakorlat  Beláthatóak az ésszerűség és költséghatékonyság határai  Kiemelt szerepe a felügyelet nélkül működő tűzjelző berendezések esetében van.  Az igényekhez szükséges igazítani (De mik az igények?)  Nagy rendszerek és létesítmények esetében elkerülhetetlen az egységes tűzoltósági kezelői felület.

29 Tűzoltósági kezelő felület Egységes tűzoltósági kezelő felület osztrák német svéd angol svájci magyar?

30 Végül, de nem utolsó sorban

31 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

32 1. § (1) A jogszabályi rendelkezés, hatósági előírás vagy a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kívánt önkéntes vállalás alapján létesülő vagy telepített beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés (a továbbiakban együtt: berendezés) a) létesítése, átalakítása, bővítése (a továbbiakban együtt: létesítés ), b) használatbavétel e vagy c) megszüntetése iránti kérelmet írásban kell a tűzvédelmi hatósághoz benyújtani.

33 1. § (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem – a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben meghatározottakon túl – tartalmazza a) a kérelmezett engedélyezési eljárás megjelölését, b) a berendezés megnevezését, jellegét, c) a létesítési engedély és a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését, d) a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nevét, tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, és e) a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását.

34 1.§ (3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a) létesítés esetén az 1. melléklet, b) használatbavétel esetén a 2. melléklet, c) megszüntetés esetén a 3. melléklet szerinti dokumentációt. (4) A (2) és a (3) bekezdés szerinti dokumentáció papír alapon VAGY elektronikus adathordozón rögzített formában nyújtható be. Elektronikus adathordozón rögzített dokumentáció esetén azt PDF/A formátumban, 300 DPI felbontású ábrákkal kell benyújtani..

35 1. melléklet A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma.

36 Tervfajták MEGVALÓSULÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ. LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

37 Létesítési engedélyezési tervdokumentáció Cél: … hogy meghatározza a létesítéssel összefüggő követelményeket, a részegységek beépítéséhez szükséges műszaki paramétereket, teljesítményjellemzőket, valamint az engedélyező hatóságokat és az építtetőt kellő információval lássa el annak érdekében, hogy megállapíthassa, hogy a tervezett tűzjelző berendezés megfelel-e a tervezett használat biztonságának és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

38 Kivitelezési tervdokumentáció Cél: … hogy szükséges információkkal ellássa a kivitelezést végző szakembereket ahhoz, hogy az engedélyezési tervben, valamint a jogszabályokban, műszaki specifikációkban foglalt követelményeknek megfelelően készíthessék el a tűzjelző rendszert.

39 Megvalósulási tervdokumentáció Cél: … az elkészült berendezés pontos dokumentálása az üzembe helyezési- és az átadás-átvételi vagy kötelezően létesülő rendszerek esetén a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatásához, a későbbi üzembentartói, fejlesztési feladatok megalapozásához.

40 A beépített tűzjelző berendezés létesítési dokumentáció tartalma : Műszaki leírás Rajzmelléklet Tervezői nyilatkozat Szakvizsga bizonyítvány másolata TOVÁBBI RÉSZLETEK A JOGSZABÁLYBAN!

41 Tűz- és hiba átjelzés Köszönöm a figyelmet Csepregi Csaba tűzvédelmi mérnök


Letölteni ppt "AUTOMATIKUS TŰZ ÁTJELZÉSEK BONTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Csepregi Csaba tűzvédelmi mérnök Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. és MMK Tűzvédelmi Tagozat által szervezett."

Hasonló előadás


Google Hirdetések