Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Engedélyezett gazdálkodó státus AEO az Uniós Vámkódex szerint Takácsné Illés Mária pénzügyőr százados NAV KI Vám Főosztály 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Engedélyezett gazdálkodó státus AEO az Uniós Vámkódex szerint Takácsné Illés Mária pénzügyőr százados NAV KI Vám Főosztály 1."— Előadás másolata:

1 Engedélyezett gazdálkodó státus AEO az Uniós Vámkódex szerint Takácsné Illés Mária pénzügyőr százados NAV KI Vám Főosztály 1

2 Engedélyezett gazdálkodó (AEO) és jogszabályi háttere Authorised Economic Operator – engedélyezett gazdálkodó (2008.01.01-től létező státusz) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 952/2013/EU RENDELETE (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról - UVK: (különösen) engedély típusok, kritériumok A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2446 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről - FJA: (különösen) egyszerűsítések, könnyítések, kedvezőbb elbánás A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról - VA: (különösen) kritériumok alkalmazására vonatkozó szabályok A BIZOTTSÁG 2015. december 17-i (EU) 2016/341 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról - ÁFJA: (különösen) papír alapú kérelem, engedély, AEOF (teljes) engedély Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény - Nemzeti vámtörvény: kritériumok alkalmazására vonatkozó nemzeti szabályok NGM rendelet: gyakorlati jellegű szakértelem, képesítés igazolásának szempontjai 2

3 AEO-ra vonatkozó uniós általános és speciális szabályok A vámjogszabályok alkalmazásával kapcsolatos határozatokra (engedélyekre) vonatkozó általános szabályok: -UVK 1. cím 2. fejezet 3. szakasz -FJA 1. cím 2. fejezet 2. szakasz -VA 1. cím 2. fejezet 2. szakasz Engedélyezett gazdálkodóra vonatkozó különös szabályok: -UVK 1. cím 2. fejezet 4. szakasz: 38. cikk-39. cikk -FJA 1. cím 2. fejezet 3. szakasz: 23. cikk-30. cikk -VA 1. cím 2. fejezet 3. szakasz: 24. cikk-35. cikk Több, közösségi vámjogszabályok szerinti AEO „szabály” vált általánossá az UVK- ban (pl. kérelem befogadása, határidők, nyomon követés)! 3

4 UVK 38. cikk - Kérelmezés és engedélyezés Ki kérheti? Az a gazdálkodó, aki az Unió vámterületén letelepedett, és aki megfelel az UVK 39. cikkben felsorolt kritériumoknak. Ki adja meg a státust, és végzi a kritériumok, feltételek vizsgálatát, nyomon követését? A vámhatóságok, szükség esetén más illetékes hatóságokkal folytatott konzultációt követően. Illetékes szervek a NAV Korm. rendelet szerint! Mi igazolja a státust? Engedély (tanúsítvány helyett) Milyen típusai vannak a státusnak? AEOC - „vámügyi egyszerűsítések”, amely lehetővé teszi annak jogosultja számára, hogy a vámjogszabályoknak megfelelően bizonyos egyszerűsítéseket élvezzen; AEOS - „biztonság és védelem”, amely a biztonsági és védelmi szempontok tekintetében könnyítésekre jogosít. A két típussal egyszerre is rendelkezhet egy gazdálkodó (UVK 38. cikk (3) bekezdés; VA 33. cikk; ÁFJA 7. melléklete szerinti engedély formanyomtatvány kitöltési útmutatója szerint AEOF) Hol érvényes a státus? Valamennyi uniós tagállamban (UVK 26. cikk általános szabály), és az Unió vámterületén kívül a kölcsönös elismerési megállapodások (MRA-k) alapján. 4

5 UVK 38. cikk - Kérelmezés és engedélyezés Mi a státusz „haszna”? (FJA 23-24. cikk) AEOC: vámügyi egyszerűsítésekben, AEOS: a vámellenőrzések tekintetében kedvezőbb elbánás -UVK-ban megjelölt kedvezmények (egyszerűsítések és könnyítések) -FJA 24. cikk kedvezőbb elbánás a kockázatértékelés és az ellenőrzés szempontjából Kérelem benyújtása és befogadása: -Általános szabályok alapján: UVK 22. cikk, -Különös szabályok: -AEO speciális szabály: FJA 11. cikk (2) szerint 3 éves korlát (visszavonást követően)! -Kérelem benyújtandó: formanyomtatványon (ÁFJA 5. cikke alapján a rendelet 6. melléklete szerinti formanyomtatványon) Önértékelési kérdőív benyújtása kötelező FJA 26. cikk (1) bekezdés alapján! Határidők: Befogadás/hiánypótlás: UVK 22. cikk (2) 30 nap általános szabályok alapján 5

6 UVK 39. cikk - A státus megadása (kritériumok) a)vámjogszabályok és adószabályok súlyos vagy ismételt megsértésének hiánya, ideértve a kérelmező gazdasági tevékenységeihez kapcsolódó súlyos bűncselekmény nyilvántartásának hiányát VA 24. cikk: Megfelelés Vámtörvény 23. § (1) bekezdés: vámjogszabályok és adószabályok ismételt megsértése Vámtörvény 23. § (2) bekezdés: vámjogszabályok és adószabályok súlyos megsértése Vámtörvény 24. §: csekély jelentőségű jogsértés Vámtörvény 4. § (4) bekezdés: gazdasági tevékenységével összefüggő súlyos bűncselekmény b) a kérelmező a műveleteit és az áruforgalmat szigorúan ellenőrzi a kereskedelmi és adott esetben szállítási nyilvántartások vezetésének rendszerén keresztül, ami lehetővé teszi a megfelelő vámellenőrzést; VA 25. cikk - A kereskedelmi és szállítási nyilvántartások vezetésének kielégítő színvonalú rendszere c) igazolt fizetőképesség, vagyis a kérelmező olyan jó pénzügyi helyzetben van, amely lehetővé teszi számára kötelezettségei teljesítését az érintett üzleti tevékenységtípus jellemzőinek kellő figyelembevétele mellett; VA 26. cikk – Fizetőképesség 6

7 UVK 39. cikk - A státus megadása (kritériumok) d) AEOC státus esetében a végzett tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, gyakorlati jellegű szakértelem, vagy szakmai képesítések; VA 27. cikk – Gyakorlati jellegű szakértelem vagy szakmai képesítések Vámtörvény 23. § (3) bekezdés: gyakorlati jellegű szakértelem teljesülésének időintervalluma Vámtörvény 23. § (4) bekezdés: gyakorlati jellegű szakértelem igazolása – NGM rendelet Vámtörvény 23. § (5) bekezdés: képzés alatt a vámjogi szakértői hatósági képzést és hatósági vizsgát kell érteni – NGM rendelet Vámtörvény 23. § (6)-(8) bekezdés: hatósági képzést lebonyolító szerveket és vizsgabiztosokat nyilvántartó szerv Vámtörvény 23. § (9)-(11) bekezdés: vizsgabiztosok e) AEOS esetében megfelelő biztonsági és védelmi szabványok alkalmazása, amelyek akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a kérelmező bizonyítja, hogy a nemzetközi ellátási lánc biztonságát és védelmét biztosító megfelelő intézkedéseket alkalmaz, többek között a testi épség, a hozzáférés-ellenőrzés, a logisztikai folyamatok és bizonyos árutípusok kezelése, a személyzet és az üzleti partnerek azonosítása tekintetében. VA 28. cikk – Biztonsági és védelmi szabványok 7

8 UVK 39. cikk - A státus megadása (kritériumok) Egyeztetési eljárás: VA 31. cikk (1)-(3) bekezdés -Amennyiben egy feltétel egy, a kérelmet befogadó tagállamtól eltérő, másik tagállamban teljesül, úgy egyeztetési eljárás megindításának van helye az engedély kiadása vagy nyomon követése folyamán is -Határidő az egyeztetésre felkért tagállam részére: 80 nap. Információs eljárás: VA 31. cikk (4) bekezdés -Az engedély megadása szempontjából lényeges információval bíró másik tagállam a kérelem EOS-ban való közlésétől számított 30 napon belül közli ezt az információt a határozat meghozatalában illetékes vámhatósággal. 8

9 UVK 39. cikk - A státus megadása (kritériumok) Határozat/AEO engedély kiadásának határideje: -Általános szabály: UVK 22. cikk (3) és FJA 13. cikke alapján 120 nap + hosszabbítás 30 nap vámhatóság, és külön ügyféli kiigazítás -AEO különös szabály: határidő hosszabbítás FJA 28. cikk (1) alapján + 60 napos hosszabbítás vámhatóság által AEO engedély formája: ÁFJA 5. cikke alapján a rendelet 7. melléklete szerinti formanyomtatványon Meghallgatáshoz való jog: -Általános szabályok és -AEO különös szabály: FJA 32. cikk szerint a kérelem elutasítása nem érinti automatikusan a már meglévő egyéb határozatokat 9

10 Döntés és a határozat kezelése Döntés módja: Határozat - UVK 22. cikk Hatály: -Általános szabály: UVK 22. cikk (4): A határozat vagy a vámjogszabályok eltérő rendelkezése hiányában, a határozat attól a naptól kezdve hatályos, amelyen a kérelmező azt megkapta, vagy úgy tekintendő, hogy megkapta + FJA 14. cikk, DE -AEO különös szabály: FJA 29. cikk - az AEO engedély a határozat meghozatalát követő ötödik naptól kezdve hatályos! A kérelemre hozott határozatok kezelése - UVK 23. cikke szerint: Határozat jogosultja teljesíti kötelezettségeit, a változásokat bejelenti. Vámhatóság intézkedései a határozat/engedély esetében:  Eseti: -megsemmisítés -módosítás -visszavonás (+ VA 34. cikk) -újraértékelés -Felfüggesztés (+ FJA 30. cikk)  Folyamatos: -nyomon követés - engedély kiadásától folyamatos, nem csupán az esetenkénti helyszíni ellenőrzést jelenti (+VA 35. cikk) 10

11 Közösségi vámjogszabályok alapján kibocsátott AEO tanúsítványok újraértékelése! FJA 250. cikk (1): A 2913/92/EGK vagy a 2454/93/EGK rendelet alapján kiadott, 2016. május 1-jén hatályos, határozatlan időtartamra érvényes engedélyeket újra kell értékelni (kivétel a (2) bekezdés szerint) - Beleértendő az AEO tanúsítvány is! FJA 251. cikk (1): A 2913/92/EGK vagy a 2454/93/EGK rendelet alapján kiadott, 2016. május 1-jén hatályos engedélyek a következők szerint megtartják érvényességüket: a) a határozott időtartamra kiadott engedélyek a határozott időtartam végéig, de legkésőbb 2019. május 1-jéig; b) minden más engedély a 250. cikk (1) bekezdésében előírt újraértékelésig. – AEO is VA 345. cikk (1): valamely engedély FJA 250. cikkének (1) bekezdése szerinti újraértékelését követő határozatot 2019. május 1. előtt meg kell hozni, egyúttal visszavonásra kerül az újraértékelt engedély, és – amennyiben helyénvaló – új engedély kerül kibocsátásra. - AEO is Igazgatósági ütemterv alapján! 11

12 Köszönöm a figyelmet! Takácsné Illés Mária pénzügyőr százados NAV KI Vám Főosztály 12


Letölteni ppt "Engedélyezett gazdálkodó státus AEO az Uniós Vámkódex szerint Takácsné Illés Mária pénzügyőr százados NAV KI Vám Főosztály 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések