Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Településrendezési eszközök, egyeztetésük és az átmeneti rendelkezések dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Településrendezési eszközök, egyeztetésük és az átmeneti rendelkezések dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi."— Előadás másolata:

1 Településrendezési eszközök, egyeztetésük és az átmeneti rendelkezések dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály

2 Az előadás felépítése: 1. Településszerkezti terv 2. Helyi építési szabályzat 3. A településrendezési eszközök egyeztetése és elfogadása 4. Átmeneti rendelkezések

3 A településrendezési eszközök fogalma 2013. január 1-től megváltozott - Településszerkezeti terv - Helyi építési szabályzat

4 Megalapozó vizsgálat Helyzetfeltáró munkarész Helyzetelemző munkarész Helyzetértékelő munkarész Alátámasztó javaslat Környezetalakítási terv Szakági javaslatok Közlekedési javaslatok Közművesítési javaslatok Környezeti hatások és feltételek Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása Szabályozási koncepció Beépítési terv Környezeti értékelés Településszerkezeti terv

5 A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat a település adottságainak figyelembevételével készül. Az egyes elemek:  összevonhatók  fejezeten belül átcsoportosíthatók  bővíthetők  egyes részelemei indokolt esetben elhagyhatók Amennyiben a koncepcióhoz elkészült a megalapozó vizsgálat, az - szükség szerint aktualizálva - a településszerkezeti tervhez is felhasználható. Településszerkezeti terv

6 Helyi építési szabályzat készülhet: 1. a település teljes közigazgatási területére 2. az együtt tervezendő területekre amelyek összességében a település teljes közigazgatási területét lefedik 3. külön az együtt tervezendő területre vagy területekre és külön az együtt tervezendő területen, területeken kívüli közigazgatási területre Egy adott területre csak egy helyi építési szabályzat állapítható meg. Helyi építési szabályzat A helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban készül.

7 A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat a település adottságainak figyelembevételével készül. Az egyes elemei összevonhatók, fejezeten belül átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei a indokolt esetben elhagyhatók. A településszerkezeti tervhez készített megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat szükség szerint aktualizálva, kiegészítve felhasználható. Helyi építési szabályzat

8 Helyi építési szabályzatot kell készíteni: 1. az újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő területekre 2. a településszerkezet, a természeti adottság, a tájhasználat, tájszerkezet védelme, az épített örökség, az építés vagy a rendeltetés szempontjából különös figyelmet igénylő területekre 3. a településszerkezeti tervben meghatározott, a természeti tényezők által kiemelten veszélyeztetett területekre 4. közterület kialakítása, módosítása vagy megszüntetése esetén 5. az építés helyi rendjének biztosítása érdekében, amennyiben a település sajátosságai és adottságai azt indokolják Helyi építési szabályzat

9 A helyi építési szabályzat - a kialakult állapotra, domborzati Adottságokra tekintettel, a kedvezőbb településképi illeszkedés érdekében: lehetőséget adhat a szabályaitól való eltérésre Meg kell határozni az eltérés mértékét és alkalmazásának feltételeit, amely nem korlátozhatja a szomszédos telek építési jogát. Helyi építési szabályzat

10 Szabályozási terv A településszerkezeti tervvel összhangban készül:  az állami ingatlan-nyilvántartási alaptérkép felhasználásával  a szabályozási tartalomnak megfelelő méretarányban A szabályozási terv:  kötelező  más jogszabály által elrendelt  javasolt  tájékoztató elemeket tartalmaz Minimális tartalom:  építési övezetek, övezetek lehatárolása és jele  más jogszabály által elrendelt védelmek és korlátozások

11 A partnerségi egyeztetés  egyeztetésben résztvevők tájékoztatásának módja és eszközei  dokumentálás, nyilvántartás módja  el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja  az „elfogadások” nyilvánosságát biztosító intézkedések

12 A településrendezési eszközök egyeztetése és elfogadása Az egyeztetési eljárás lefolytatása nélkül a tervek nem fogadhatók el, kivéve a magasabb szintű jogszabály rendelkezésének változása miatti előírás hatályon kívül helyezése esetében. Minden más esetben az alábbi három eljárás típus egyike szerint kell egyeztetni: Teljes eljárás Egyszerűsített eljárás Tárgyalásos eljárás

13 A településrendezési eszközök egyeztetése és elfogadása Az eljárás típusának meghatározására a településrendezési eszközök kidolgozását vagy módosítását megelőzően kerül sor. Amennyiben az eljárás típusa nem határozható meg egyértelműen, a polgármester egyeztetést kezdeményez a kérdés eldöntésének érdekében az állami főépítésznél, aki az egyeztetés alapján javaslatot tesz az eljárás típusára. Az önkormányzat bármely településrendezési eszköz készítése során alkalmazhatja a teljes eljárást, illetve indíthatja az eljárást az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével.

14 A településrendezési eszközök egyeztetése és elfogadása Az egyeztetés és elfogadás az alábbi szakaszokból áll: 1. Előzetes tájékoztatási szakasz – teljes eljárás esetében (az egyszerűsített és a tárgyalásos eljárásnál választható) 2. Véleményezési szakasz – egyszerűsített és teljes eljárás esetében 3. Végső szakmai véleményezési szakasz – mindhárom eljárás típus esetében 4. Elfogadási és hatálybaléptetési szakasz – mindhárom eljárás típus esetében

15 A településrendezési eszközök egyeztetése és elfogadása Teljes eljárás 1. Előzetes tájékoztatási szakasz – 21 nap A partnerségi egyeztetés szerinti partnerek javaslatokat,észrevételeket tesznek. Az államigazgatási szervek követelményeket ismertetnek, adatot szolgáltatnak. Az érintett területi, települési önkormányzatok területrendezési tervekről, önkormányzati tervekről tájékoztatnak. 2. Véleményezési szakasz – 30 nap A partnerségi egyeztetés szerinti partnerek, az államigazgatási szervek és az érintett területi, települési önkormányzatok véleményt adnak. Véleményezési szakasz lezárása: Egyeztetések, képviselő-testületi döntés a lezárásról.

16 Teljes eljárás 3. Végső szakmai véleményezési szakasz 21 nap alatt az állami főépítész záró szakmai véleményt ad. VAGY 15 + 8 nap alatt az állami főépítész egyeztető tárgyalást tart az államigazgatási szervek és az érintett területi, települési önkormányzatok bevonásával majd 8 nap alatt az állami főépítész záró szakmai véleményt ad. 4. Elfogadási és hatálybaléptetési szakasz – 30. nap Az elfogadott településrendezési eszközök megküldése az államigazgatási szerveknek az elfogadást követő 15 nap alatt. A hatálybaléptetés a megküldést követő 15. napon, de leghamarabb a 30. napon történhet. A településrendezési eszközök egyeztetése és elfogadása

17 Egyszerűsített eljárás Az eljárás 2 esetben választható A. Amennyiben az alábbi 3 feltétel egyaránt teljesül:  a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik  nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja  nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése A településrendezési eszközök egyeztetése és elfogadása

18 Egyszerűsített eljárás B. Amennyiben az Étv. 6. § (2) bekezdése szerint kerül sor a településrendezési eszköz készítésére vagy módosítására. Étv. 6. § (2) bek.: Ha országos közérdekből vagy kiemelt nemzetgazdasági érdekből szükséges, törvény a települési önkormányzatot kötelezheti, hogy - a Kormány által rendeletben meghatározott határidőre - gondoskodjon a településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és a településrendezési eszközeinek elkészítéséről, módosításáról, azok jóváhagyásáról. Ilyen esetben a pénzügyi fedezetnek az éves központi költségvetésben történő tervezéséről a Kormány gondoskodik. A településrendezési eszközök egyeztetése és elfogadása

19 Egyszerűsített eljárás Az eljárás megegyezik a teljes eljárás tervezési, véleményezési és végső szakmai véleményezési szakaszaival. Eltérés a hatálybaléptetésnél van. 1. Véleményezési szakasz – 30 nap 2. Végső szakmai véleményezési szakasz – 21 nap VAGY 31 nap 3. Elfogadási és hatálybaléptetési szakasz – 15. napon Az elfogadott településrendezési eszközök megküldése az államigazgatási szerveknek az elfogadást követő 15 nap alatt. A hatálybaléptetés a megküldést követő 5. napon, de leghamarabb a 15. napon történhet. A településrendezési eszközök egyeztetése és elfogadása

20 Tárgyalásos eljárás Az eljárás az alábbi 4 esetben választható:  Kiemelt társadalmi cél érdekében központi költségvetési forrásból finanszírozott, nemzetgazdásági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt indokolt.  A Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt.  Magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi harmonizáció érdekében történik.  Elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében történik. A településrendezési eszközök egyeztetése és elfogadása

21 Tárgyalásos eljárás 1. Tervezés, partnerségi egyeztetés lezárása 2. Végső szakmai véleményezési szakasz – 21 nap 5 + 8 nap alatt az állami főépítész egyeztető tárgyalást tart a partnerségi egyeztetés szerinti partnerek, államigazgatási szervek és érintett területi, települési önkormányzatok bevonásával majd 8 nap alatt az állami főépítész záró szakmai véleményt ad. 3. Elfogadási és hatályba léptetési szakasz – az elfogadást követő napon Az elfogadott településrendezési eszközök megküldése az államigazgatási szerveknek az elfogadást követő 15 nap alatt. A hatálybaléptetés az elfogadást követő napon történhet. A településrendezési eszközök egyeztetése és elfogadása

22 Az eljárások összehasonlítása Teljes eljárás szakaszai Előzetes tájékoztatási Véleményezési Végső szakmai véleményezési Hatálybaléptetés 30. nap Tárgyalásos eljárás szakaszai Végső szakmai véleményezési Hatálybaléptetés az elfogadást követő nap Egyszerűsített eljárás szakaszai Véleményezési Végső szakmai véleményezési Hatálybaléptetés 15. nap A településrendezési eszközök egyeztetése és elfogadása

23 Az átmeneti rendelkezések A hatályban lévő „eszközök” módosítás nélkül 2018. december 31-ig alkalmazhatók. 2013. január 1. után a hatályban lévő „eszközök” módosítása 2015. december 31-ig történhet:  a régi rendszer szerint  együtt tervezendő területek esetén az új szerint. A folyamatban lévő „eszközök” egyeztetését 2013. december 31-ig le kell zári és el kell fogadni. Amennyiben nem történik meg az elfogadás eddig a határidőig, úgy az egyeztetést újra kell kezdeni. Folyamatban lévő „eszközök” esetében a „régi” egyeztetési szabályok és tartalmi követelmények a betartandók. Az így elfogadott (és később nem módosított) tervek 2018. december 31-ig alkalmazhatók. Csak az új eljárási rend szerint megindított egyeztetések esetében lehetséges az új tartalmi követelmények alkalmazása.

24 Településrendezési eszközök módosítása ÁLTALÁNOS esetben

25 Településrendezési eszközök módosítása a BATrT hatálya alá tartózó, fővároson kívüli települések esetében

26 Településrendezési eszközök módosítása a FŐVÁROS esetében

27

28 Köszönöm figyelmüket! peter.hajnoczi@bm.gov.hu


Letölteni ppt "Településrendezési eszközök, egyeztetésük és az átmeneti rendelkezések dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések