Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: dr. Solymár Gabriella osztályvezető A Munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó kedvezmények érvényesítése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: dr. Solymár Gabriella osztályvezető A Munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó kedvezmények érvényesítése."— Előadás másolata:

1 Készítette: dr. Solymár Gabriella osztályvezető A Munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó kedvezmények érvényesítése

2 Szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezmények

3 Jogszabályi háttér  2012. évi CXLVI. törvény (a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról)  2012. évi CLXXVIII. törvény (egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról)  2011. évi CLVI. törvény (egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról)  2003. évi XCII. törvény (az adózás rendjéről)

4 Szociális hozzájárulási adókedvezmény 2013. január 1-től a kifizető:  A szakképzettséget nem igénylő munkakörben  A huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti,  A tartósan álláskereső személyek,  A gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy folyósítását követően,  kutatóként, illetve  a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások által foglalkoztatott munkavállalók után vehet igénybe szociális hozzájárulási adókedvezményt.

5 Közös szabályok a kedvezmény igénybevételéhez  Kizárólag adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztatott személyek után érvényesíthető  Egy munkavállaló után több munkáltató is jogosult a kedvezményre  A szociális hozzájárulási adóból vehető igénybe  A kedvezmény összegét havonta kell megállapítani  Részmunkaidős foglalkoztatás esetében a kedvezmény arányosan csökken

6 Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény  2012. január 1-től hatályos KSH közlemény (FEOR-08) 9. főcsoportjába tartozó foglalkozások szerinti munkakör  Kedvezmény mértéke: Bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százaléka

7 Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény  Fontos! Ha munkavállalót a tárgyhónapban nem teljes egészében foglalkoztatták szakképzettséget nem igénylő munkakörben, vagy nem kizárólagosan ilyen munkakörben alkalmazták, adókedvezmény nem jár.  Azon hónapra vonatkozóan, amelyben a munkavállaló munkaviszonya megkezdődik vagy véget ér, a részkedvezmény a kifizetőt az egész hónap tekintetében megilleti.  A kedvezmény a 2012. december 31-én már foglalkoztatott munkavállaló után is érvényesíthető.

8 Életkorhoz kötődő kedvezmények  25 év alatti személyek - pályakezdő – max. 180 nap bizt. köt. járó mv. - pályakezdőnek nem minősül  55 év felettiek  Azon hónapra vonatkozóan, amelyben a munkavállaló a 25., illetve az 55. életévét betölti, a részkedvezmény az egész hónap tekintetében megilleti a kifizetőt.

9 25 év alatti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény  Kedvezmény mértéke: - Bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százaléka  Időbeli korlát: Kizárólag az életkor betöltése Az életkor betöltésének hónapjában a teljes kedvezmény jár.

10 Pályakezdők foglalkoztatási kedvezménye A kedvezmény mértéke: - a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer Ft 27 %-a - 2 évig, maximum a 25. életév betöltéséig érvényesíthető  A kedvezmény 2012. december 31-én már foglalkoztatott pályakezdő után is érvényesíthető. A foglalkoztatás kezdő időpontjának ebben az esetben 2013. január 1-jét kell tekinteni.

11  A kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg, ha a munkavállaló - az állami adóhatóság által kiállított - 15 napnál nem régebbi igazolással igazolja, hogy - legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik.  Az igazolás kiadása iránti kérelmet a munkavállaló (vagy nevében eljáró meghatalmazottja) kötetlen formában, papír alapon személyesen, vagy postai úton terjesztheti elő a lakóhelye szerint illetékes megyei/fővárosi adóigazgatóságon Pályakezdők foglalkoztatási kedvezménye

12 Igazolás - Határozat  Az igazolást a munkavállaló adóügyeiben illetékes megyei adóigazgatóság ügyfélkapcsolati szakterülete állítja ki.  Hatósági bizonyítványnak minősül.  Egy munkáltató felé egy alkalommal állítható ki. (Ha megsemmisült, elveszett, megrongálódott, stb. – másolat adható ki)  Megtagadó határozat: - az adózó a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napjáig 25. életévét betöltötte és/vagy - 180 napot meghaladó biztosítási jogviszonnyal járó munkaviszonnyal rendelkezik, illetve - azonos foglalkoztató felé nem első alkalommal kér igazolást.

13 Speciális szabály Megtagadó határozat kiadása során is érvényesíthető szociális hozzájárulási adókedvezmény, amennyiben a pályakezdő fiatal 2012. december 31-én már foglalkoztatott – megfelel a biztosítási időre és életkorra vonatkozó – feltételeknek. A foglalkoztatás kezdő időpontja ebben az esetben 2013. január 1-je, vagyis a két éves kedvezmény érvényesítésének időtartama ettől az időponttól kezdődik. Példa: Kérelmező 2013. január 15-én nyújtja be kérelmét. Az adóhatóság megállapítja, hogy a benyújtás napjáig a kérelmező 25 év alatti személy összesen 190 nap biztosítási jogviszonnyal járó munkaviszonnyal rendelkezik. Megtagadó határozat készül, azonban a munkáltató a 190 napból visszaszámol 15 napot január 1-re, így mivel ebben az időben 175 nap biztosítási jogviszonnyal rendelkezett a munkavállaló, érvényesítheti utána az adókedvezményt.

14 55 év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény  Kedvezmény mértéke: Bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százaléka  Az életkor betöltésének hónapjára már jár a kedvezmény  Nyugdíj folyósítása mellett is igénybe vehető  2012. december 31-én már fennállt foglalkoztatás esetén is jár

15 Tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető kedvezmény  Kizárólag 2013. január 1-től kezdődő munkaviszony esetében vehető igénybe  Tartósan álláskereső: - megelőző 9 hónapon belül 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott  Kedvezmény mértéke: Bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százaléka a foglalkoztatás első két évében, 14,5 százaléka a harmadik évben.  Feltétel: Állami foglalkoztatási szerv igazolása

16 Gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető kedvezmény  2013. január 1-től érvényesíthető, de már a 2012. december 31-én foglalkoztatottak után is igénybe vehető.  Kedvezmény mértéke: Bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százaléka a foglalkoztatás első két évében, 14,5 százaléka a harmadik évben.  Abban az esetben, ha a foglalkoztatás 2013. január 1-je előtt kezdődött, a „kedvezményezett” foglalkoztatási időtartam onnan számítandó, amikor a anyasági ellátás lejártát követően, illetve az ellátás igénybevétele mellett a foglalkoztatás megkezdődött.

17 Gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető kedvezmény Igénybe vehető: Anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig.  Feltétel: Az anyasági ellátást folyósító egészségbiztosítási szerv, társadalombiztosítási kifizetőhely, kincstár, vagy családtámogatási kifizetőhely által, az ellátásban részesülő kérelmére kiállított igazolás  Fontos! GYES és gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt is igénybe vehető

18 PÉLDÁK 1.A munkavállaló 2005-től munkaviszonyban áll. 2010. december 31- ig gyesben részesült. 2011. január 1-től a gyes lejártát követően indul a 45 hónapos jogvesztő határidő 2014. szeptember 30-ig.A kedvezményezett foglalkoztatás kezdő időpontja 2011. január 1-től indul, így a munkáltató 2013. január 1-től (a kedvezményezett foglalkoztatás 3. évére) 2013. december 31-ig 14,5 százalékos adókedvezményre jogosult. 2.Az előbbi munkavállaló munkaviszonya 2013. július 31-én megszűnik, majd 2013. november 1-től újabb munkaviszonyt létesít. A kedvezményezett foglalkoztatás első éve az új munkáltatónál ettől az időponttól kezdődik a kedvezmény mértéke 27 százalék – a jogvesztő határidőre tekintette – 2014. szeptember 30-ig jogosult igénybe venni. 3. Egy munkavállaló 2009. október 1-től GYES folyósítása mellett napi 4 órában dolgozik. Mivel a kedvezményezett foglalkoztatás három éve 2012. szeptember 30-án lejárt, a munkáltató ezen a jogcímen már nem érvényesíthet kedvezményt.

19 Kutatók foglalkoztatása után járó kedvezmény  Doktori (Phd) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató – vállalkozásként működő kutatóhelynek minősülő – kifizető érvényesítheti.  Kedvezmény mértéke: Bruttó munkabér, de legfeljebb 500 ezer forint 27 százaléka  Nincs időbeli korlát!

20 Kutatók foglalkoztatása után járó kedvezmény A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV törvény 4 §-a szerint Kutatóhely: alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás- fejlesztési tevékenységet folytató szervezet, szervezeti egység, vagy egyéni vállalkozó Kutató, fejlesztő: az a természetes személy, akik új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával vagy fejlesztésével, valamint az ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik Ha a kifizető a foglalkoztatottat az adó megállapítási időszak egy részében nem, vagy nem kizárólag kutató tevékenységnek megfelelő munkakörben foglalkoztatta, erre az időszakra kedvezményt nem érvényesíthet.

21 Szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye  Az adókedvezményre való jogosultság feltétele: A kifizető fejlesztési adókedvezményre jogosult adózónak minősül, a foglalkoztatottak létszámát növeli, a kedvezménnyel érintett munkavállalók tényleges munkavégzési helye a szabad vállalkozási zóna területén belül van,  Kedvezmény mértéke: Bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százaléka foglalkoztatás első két évében, 14,5 százaléka a foglalkoztatás harmadik évében  A kedvezmény legkorábban a fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházás üzembe helyezésének hónapjától vehető igénybe, és legkésőbb addig a hónapig, amelyben az üzembe helyezést követő 5 év letelik.

22 Általános szabályok  A 2013-ban életbe lépő új kedvezmények igénybevétele a munkáltató részéről nincs speciális feltételekhez kötve  Nincs továbbfoglalkoztatási kötelezettség  Nem kötelező a létszámbővítés  A kedvezményre való jogosultság nem függ attól, hogy hány órában foglalkoztatják a munkavállalót  Fontos! A régi kedvezmények továbbra is élnek

23 KártyaVégzettségIdőszak Kedvezmény alapja Kedvezmény mértéke Fizetendő szociális hozzájáru- lási adó START PLUSZ kártya - 1. év 2. év bruttó munkabér (max. minimálbér 2- szerese) 17% 7% 10% 20% START EXTRA kártya - 1. év 2. év bruttó munkabér (max. minimálbér 2- szerese) 27% 17% - 10%

24 Kártya Végzettség IdőszakKedvezmény alapja Kedvezmény mértéke Fizetendő szociális hozzájárulási adó START kártya alap- és középfok 1. év 2. év bruttó munkabér (max. minimálbér 1,5- szerese) 17% 7% 10% 20% START kártya felsőfok első 9 hónap következő 3 hónap bruttó munkabér (max. minimálbér 2- szerese) 17% 7% 10% 20% START BÓNUSZ kártya -1. évbruttó munkabér (max. minimálbér 1,5- szerese) 27%-

25 Kedvezmény a szakképzési hozzájárulásból  A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti az azon foglalkoztatott természetes személyeknek (munkavállalóknak) a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, bruttó munkabérének összege, de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 100 ezer forint, amely munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanya: - a pályakezdő munkavállalók után az Eat. 462/B. § (2) bekezdése szerint, (27 százalék) - a tartósan álláskereső személyek után az Eat. 462/C. § (2) bekezdése szerint (27százalék), vagy - a gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállalók után az Eat. 462/D. § (2) bekezdése szerint (27százalék), vagy - a szabad vállalkozási zónában müködő vállalkozás által foglalkoztatott új munkavállalók után az Eat 462. § E. § (3) bekezdése szerint a foglalkoztatás első két évében igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesít. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén arányosítás!

26 Kedvezmény a szakképzési hozzájárulásból  a szakképzési hozzájárulás alapja legfeljebb 500 ezer forinttal csökkenthető: - az Eat 462/F. §-ában meghatározott kutatók foglalkoztatása után járó szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesít.  Részmunkaidős foglalkoztatás esetén arányosítás!

27 Az adókedvezmények érvényesítése

28 Szociális hozzájárulási adó Azon kedvezmények, melyek más, foglalkoztatási célú adókedvezménnyel egyidejűleg nem vehetők igénybe. A kedvezmények jogcím szerint kódvezéreltek.  régi kedvezmény (5 féle),  új kedvezmény (7 féle).

29 A 1308M-12-es lap "Az adókedvezmény jogcíme" Régi kedvezmények 01 – a részmunkaidőben alkalmazott személy után érvényesíthető adókedvezmény, 02 – a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott személy után érvényesíthető adókedvezmény, 03 – a Rehabilitációs kártyával rendelkező személy után érvényesíthető adókedvezmény, 04 – a társas vállalkozást megillető adókedvezmény, 13 – Fbrt. 2. § (2) bekezdés szerinti mentesülés az álláskereső személy foglalkoztatása után.

30 Új kedvezmények I. 05 – a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény, 06 – a legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező, 25 év alatti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény, 06 – a legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező, 25 év alatti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény, 07 – a 180 napnál több munkaviszonnyal rendelkező, 25 év alatti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény, 07 – a 180 napnál több munkaviszonnyal rendelkező, 25 év alatti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény, 08 – az 55 év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény, A 1308M-12-es lap "Az adókedvezmény jogcíme„

31 Új kedvezmények II. 09 – a tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezmény, 10 – a GYED, GYES, GYET folyósítását követően, illetve a GYES, GYET folyósítása alatt foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény, 11 – a szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye, 12 – a kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény. A 1308M-12-es lap "Az adókedvezmény jogcíme„

32

33 Adókedvezmény jogcíme: 10 – a GYED, GYES, GYET folyósítását követően, illetve a GYES, GYET folyósítása alatt foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény A 1308M-12 számú lapon szereplő kedvezmények

34 Adókedvezmény jogcíme: 08 – az 55 év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény A 1308M-12 számú lapon szereplő kedvezmények

35 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Készítette: dr. Solymár Gabriella osztályvezető A Munkahelyvédelmi akciótervhez kapcsolódó kedvezmények érvényesítése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések