Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ Közbeszerzési alapismeretek „ Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara 2010. szeptember 08. Előadó: Dr. Littmann Éva hivatalos közbeszerzési tanácsadó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ Közbeszerzési alapismeretek „ Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara 2010. szeptember 08. Előadó: Dr. Littmann Éva hivatalos közbeszerzési tanácsadó."— Előadás másolata:

1 „ Közbeszerzési alapismeretek „ Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara 2010. szeptember 08. Előadó: Dr. Littmann Éva hivatalos közbeszerzési tanácsadó

2 1. Joganyag 2003.: CXXIX.tv. – Kbt. 2003.: CXXIX.tv. – Kbt. 2010.: LXXXVIII.tv.- Kbt. módosítás 2010.: LXXXVIII.tv.- Kbt. módosítás Kihirdetve: 2010.08.12. Hatály: 2010.08.20., 2010.09.15. Kihirdetve: 2010.08.12. Hatály: 2010.08.20., 2010.09.15. 215/2010. (VII.9) Korm. rend. – Épber. 215/2010. (VII.9) Korm. rend. – Épber. 2010.09.15-től hatályon kívül 2010.09.15-től hatályon kívül 191/2009.(IX.15.) Korm.rend. – Épkiv. 191/2009.(IX.15.) Korm.rend. – Épkiv.

3 2. Alapelvek, kógencia Alapelvek Alapelvek - verseny tisztasága és nyilvánossága - esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód Kógens jelleg Kógens jelleg - törvénytől eltérés annyiban,amennyiben a Kbt. ezt kifejezetten megengedi - Kbt.-nek ellentmondó rendelet, utasítás – Kbt. alkalmazandó

4 3. Értelmező rendelkezések 2/1. – 4.§ Ajánlattevő: ajánlatot tesz, ajánlati biztosítékot rendelkezésre bocsát, dokumentációba betekintette, átvette, kiegészítő tájékoztatást kért, előzetes vitarendezést indított Ajánlattevő: ajánlatot tesz, ajánlati biztosítékot rendelkezésre bocsát, dokumentációba betekintette, átvette, kiegészítő tájékoztatást kért, előzetes vitarendezést indított Alvállalkozó: szerződés teljesítésben ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt Alvállalkozó: szerződés teljesítésben ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt NEM: munkaviszony, foglalkozási jogviszony, kizárólagos jog jogosultja, gyártó, forgalmazó, beszállító, építőanyag szállító

5 4. Értelmező rendelkezések 2/2. – 4.§ Erőforrást nyújtó szervezet: nem alvállalkozó, nem tartozik alvállalkozói kivételi körbe, ajánlattevő alkalmasságát igazolja Erőforrást nyújtó szervezet: nem alvállalkozó, nem tartozik alvállalkozói kivételi körbe, ajánlattevő alkalmasságát igazolja Többségi befolyás kérdése Többségi befolyás kérdése

6 5. Igazolások benyújtása 20.§ (7) bekezdés nem kell igazolni azon tényeket, adatokat,melyek nem kell igazolni azon tényeket, adatokat,melyek az elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásban az elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásban ingyenesen rendelkezésre állnak ingyenesen rendelkezésre állnak bármely igazolásra vonatkozik (szakmagyakorlási jogosultság igazolására is) bármely igazolásra vonatkozik (szakmagyakorlási jogosultság igazolására is) KT útmutatót ad ki KT útmutatót ad ki

7 6. Kötelező szignalizáció - 20/A.§ (1) bekezdés Tptv. 11.§ sérelme Tptv. 11.§ sérelme észleli vagy alapos okkal felételezi észleli vagy alapos okkal felételezi „gyanút” megalapozó körülmények „gyanút” megalapozó körülmények

8 7. Becsült érték – egybeszámítás 35.§ - 40.§ legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatás – nettó legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatás – nettó egy költségvetési év / tárgy, rendeltetés azonos, felhasználás közvetlenül összefügg egy költségvetési év / tárgy, rendeltetés azonos, felhasználás közvetlenül összefügg egy építménnyel kapcsolatos építési beruházások egy építménnyel kapcsolatos építési beruházások

9 8. Eljárás rendek 2/1. - Közösségi Árubeszerzés (HUF): 32 861 250, 50 737 770 Árubeszerzés (HUF): 32 861 250, 50 737 770 Szolgáltatás (HUF): 32 861 250, 50 737 770 Szolgáltatás (HUF): 32 861 250, 50 737 770 Építési beruházás /Építési konc. (HUF): 1 273 702 050 Építési beruházás /Építési konc. (HUF): 1 273 702 050

10 9. Eljárás rendek 2/1. – Nemzeti, Egyszerű Árubeszerzés / Szolgáltatás: 8 M HUF Árubeszerzés / Szolgáltatás: 8 M HUF Építési beruházás: 15 M HUF Építési beruházás: 15 M HUF Építési koncesszió: 100 M HUF Építési koncesszió: 100 M HUF Szolgáltatási koncesszió: 25 M HUF Szolgáltatási koncesszió: 25 M HUF

11 10. Főbb eljárás fajták nyílt, tárgyalásos (hirdetményes, hirdetmény nélküli), nyílt, tárgyalásos (hirdetményes, hirdetmény nélküli), egyszerű egyszerű

12 11. Egyszerű eljárás jellemzői 3/1. – 22.Cím nem kötelező a kizáró okok előírása ??? nem kötelező a kizáró okok előírása ??? ha előírták – nyilatkozat ha előírták – nyilatkozat kiegészítő tájékoztatás: bontás előtt 5. és 3. munkanap kiegészítő tájékoztatás: bontás előtt 5. és 3. munkanap ajánlattételi határidő: feladástól 20 nap ajánlattételi határidő: feladástól 20 nap

13 12. Egyszerű eljárás jellemzői 3/2. – 22. cím nem kell eredményhirdetést tartani nem kell eredményhirdetést tartani összegezés megküldés összegezés megküldés nem írható elő ajánlati, teljesítési és jóteljesítési biztosíték??? nem írható elő ajánlati, teljesítési és jóteljesítési biztosíték??? tárgyalásos egyszerű eljárás tárgyalásos egyszerű eljárás

14 13. Egyszerű eljárás jellemzői 3/3. - Három ajánlattevő felhívása – 251.§ becs.érték nem éri el: áru, szolgáltatás: 25 M HUF, építés 80 M HUF becs.érték nem éri el: áru, szolgáltatás: 25 M HUF, építés 80 M HUF ajánlattételi határidő: felhívás megküldésétől 15 nap ajánlattételi határidő: felhívás megküldésétől 15 nap

15 14. Fenntartott szerződések – 253.§ előző éves nettó árbevétel előző éves nettó árbevétel áru, szolgáltatás: 100 M HUF áru, szolgáltatás: 100 M HUF építés (ha a beszerzés értéke kevesebb mint 500 M HUF): 1 Mrd HUF építés (ha a beszerzés értéke kevesebb mint 500 M HUF): 1 Mrd HUF 10 % feletti alvállalkozóra is 10 % feletti alvállalkozóra is

16 15. Kizáró okok 8/1.- Kötelező – 60.§ (1) bek. ÚJRA AZ AJÁNLATBAN KELL IGAZOLNI! ÚJRA AZ AJÁNLATBAN KELL IGAZOLNI! a) végelszámolás, csőd, felszámolás – MÓDOSÍTOTT ! Cégkivonat b) tevékenységét felfüggesztette, felfüggesztették Cégkivonat

17 16. Kizáró okok 8/2.- Kötelező– 60.§ (1) bek. c) gazdasági, szakmai tevékenység – bűncselekmény Erkölcsi, Cégkivonat, Kjő nyilatkozat d) közbeszerzéstől eltiltás Kjő nyilatkozat ( KT nyilvántartás)

18 17. Kizáró okok 8/3.- Kötelező– 60.§ (1) bek. e) 1 évnél régebbi adó-,vám-,tb tartozás (kivéve halasztást kapott) APEH, VPOP vagy Együttes adóigazolás, Köztartozásmentes adózói adatbázis – Ajánlatkérő ellenőrzi

19 18. Kizáró okok 8/4.- Ellentmondások 63.§ (4) – (8) bek. 60.§ (1) e): vám-,adó-,tb tartozás → hatósági igazolással (63.§ (1) bek.b) 60.§ (1) e): vám-,adó-,tb tartozás → hatósági igazolással (63.§ (1) bek.b) hatósági igazolás → köztartozás mentes adatbázis (63.§ (4)bek.) hatósági igazolás → köztartozás mentes adatbázis (63.§ (4)bek.)↓

20 19. ↔ köztartozást nyilvántartó hatósági igazolások (63.§(7)bek) tartalma, igazolás kiadásának időpontjában van-e tartozás vagy halasztás tartalma, igazolás kiadásának időpontjában van-e tartozás vagy halasztás 4 munkanapon belül köteles kiadni a hatóság 4 munkanapon belül köteles kiadni a hatóság ajánlatkérő köteles elfogadni ajánlatkérő köteles elfogadni↓

21 20. ↔ elektronikus nyilvántartásba szereplő adatokat (63.§(6)bek.) eredményhirdetésig egyszer ellenőrzi eredményhirdetésig egyszer ellenőrzi kinyomtatva őrzi meg - ekkor már nem hiteles kinyomtatva őrzi meg - ekkor már nem hiteles↓

22 21. ↔ valamennyi 60. -61.§ szerinti kizáró ok esetében (63.§(6)bek.) ● nem kérheti /nem kell igazolni ● elektronikusan, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból, ingyenesen rendelkezésre álló adatokat ● HA azok ellenőrzésére az ajánlatkérő az eljárás nyelvén rendelkezésre álló elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból, ingyenesen jogosult

23 22. Kizáró okok 8/5.- Kötelező– 60.§ (1) bek. f) 3 éven belüli hamis adatszolgáltatásért közbeszerzésből kizárták Kjő nyilatkozat g) 2 éven belüli jogerős, végrehajtható, közig.vagy bírósági határozatban megállapított munkaügyi bírság vagy adó mulasztási bírság OMMF,MBFH - Ajánlatkérő ellenőrzi eredményhirdetés időpontjára vonatkozóan

24 23. Kizáró okok 8/6.- Kötelező– 60.§ (1) bek. h) jogerős bírósági ítéletben megállapított bűnszervezetben részvétel, vesztegetés, pénzmosás Csak természetes személy esetében Csak természetes személy esetében

25 24. Kizáró okok 8/7.- Kötelező– 60.§ (1) bek i) ÚJ! - 2010.09.15-ét követően kötött szerződések - 2010.09.15-ét követően kötött szerződések - 10 %-ot meghaladó mértékben nem fizette vagy - 10 %-ot meghaladó mértékben nem fizette vagy - 15 napot meghaladó fizetési késedelem - 15 napot meghaladó fizetési késedelem - jogerős, végrehajtható közigazgatási, bírósági határozat alapján - jogerős, végrehajtható közigazgatási, bírósági határozat alapján - kivéve keltezése eredményhirdetést megelőző 2 évnél régebbi - kivéve keltezése eredményhirdetést megelőző 2 évnél régebbi Igazolása?cégkivonat? Kjő nyilatkozat? Igazolása?cégkivonat? Kjő nyilatkozat?

26 25. Ajánlati biztosíték – 59.§ mértéke, befizetés /bankgarancia / kezesség mértéke, befizetés /bankgarancia / kezesség rendelkezésre bocsátani – nem hiánypótolható rendelkezésre bocsátani – nem hiánypótolható rendelkezésre bocsátás igazolása – hiánypótolható rendelkezésre bocsátás igazolása – hiánypótolható gyakran eredményez érvénytelenséget!! gyakran eredményez érvénytelenséget!!

27 26. Formai előírások – 70/A.§ felolvasólap, tartalomjegyzék, aláírás felolvasólap, tartalomjegyzék, aláírás részletes formai követelmények (szignó csak a módosításnál) részletes formai követelmények (szignó csak a módosításnál) csak a törvényben előírt formai követelmények írhatók elő csak a törvényben előírt formai követelmények írhatók elő

28 27. Ajánlatok bontása – 80.§ ismertetendő adatok ismertetendő adatok azonnali betekintés – felolvasólap azonnali betekintés – felolvasólap összefűzés pótlása összefűzés pótlása bontási jegyzőkönyv készítése, küldése bontási jegyzőkönyv készítése, küldése

29 28. Pénzügyi, gazdasági alkalmasság 2/1. – 66.§(1) bek. a) pénzintézeti igazolás max.2 évre visszamenőleg - sorban állás ≠ inkasszó - sorban állás ≠ inkasszó - banki igazolások pontatlan tartalma - banki igazolások pontatlan tartalma b) saját vagy jogelőd mérlege

30 29. Pénzügyi, gazdasági alkalmasság 2/2. – 66.§(1) bek. c) legfeljebb 3 év, nettó árbevétele - teljes és közbeszerzés tárgya szerinti - teljes és közbeszerzés tárgya szerinti - figyelemmel a megalakulásra - figyelemmel a megalakulásra d) ÚJ! – szakmai felelősségbiztosítás igazolása nehezítés! e) egyéb

31 30. SZOLGÁLTATÁS Műszaki, szakmai alkalmasság 5/1. – 66.§(3) bek. a) 3 év referencia munkák ismertetése ● ha a referenciát adó a 22.§ (1) bek a)-e) alá tartozik ● ha a referenciát adó a 22.§ (1) bek a)-e) alá tartozik → referencia nyilatkozat is szükséges → referencia nyilatkozat is szükséges ● ha a referenciát adó egyéb szervezet ● ha a referenciát adó egyéb szervezet → referenciát felhasználó nyilatkozata → referenciát felhasználó nyilatkozata

32 31. Pl. Igazolás: „ Az előző három év (2007-2009) legjelentősebb befejezett, teljesített úttervezési munkájának ismertetése cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában, legalább a következő tartalommal: a teljesítés ideje (év), a szerződést kötő másik fél neve, címe, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése, amely adat a megtervezett km-hossz, valamint a teljesítés megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat”

33 32. Alkalmatlan: Nem rendelkezik - az előző három évben (2007-2009) összesen, legalább egy db teljesített, befejezett úttervezési munkával, amely esetében az úttervezési szolgáltatásért fizetett nettó ellenszolgáltatás összege eléri vagy meghaladja a 2 000 000 Ft-ot. Vagy - az előző három évben (2007-2009) összesen, olyan teljesített, befejezett úttervezési munkával (vagy munkákkal), amely (ek) esetében a tervezett út mennyisége eléri vagy meghaladja a 0,95 km úthosszt.

34 33. SZOLGÁLTATÁS Műszaki, szakmai alkalmasság 5/2. – 66.§(3) bek. b) vezető tisztségviselő, és teljesítésért felelős személyek - végzettség, képzettség - ki minősül vezető tisztségviselőnek?

35 34. SZOLGÁLTATÁS Műszaki, szakmai alkalmasság 5/3. – 66.§(3) bek. c) 3 év statisztikai állományi létszám, vezető tisztségviselői létszám

36 35. SZOLGÁLTATÁS Műszaki, szakmai alkalmasság 5/4. – 66.§(3) bek. d) szakemberek, vezetők bemutatása képzettsége ↓

37 36. 1996.: LVIII.tv. – Ttv. 1996.: LVIII.tv. – Ttv. 104/2006.(IV.28.) Korm.rend. – tervezői jogosultság 104/2006.(IV.28.) Korm.rend. – tervezői jogosultság 244/2006.(XII.5.) Korm. rend. – felelős műszaki vezető 244/2006.(XII.5.) Korm. rend. – felelős műszaki vezető KT Elnöki tájékoztató (KÉ 2009./102.) jogosultsághoz kötött mérnöki szolgáltatás KT Elnöki tájékoztató (KÉ 2009./102.) jogosultsághoz kötött mérnöki szolgáltatás

38 37. Pl. Igazolás 1. „Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata teljesítésbe bevonni kívánt tervező szakember bemutatásáról, amely tartalmazza a szakember nevét, képzettségét, szakmagyakorlási jogosultságának megjelölését

39 38. Pl. Igazolás 2. A teljesítésbe bevonni kívánt A teljesítésbe bevonni kívánt - előző pontban foglaltak szerint megjelölt – út tervezésre jogosult szakember nyilatkozata az alábbiakról: - a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában tagként szerepel nyilvántartásában tagként szerepel (megjelölve a nyilvántartás adatait), - a 104/2006.(IV.28.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti (megjelölve a nyilvántartás adatait), - a 104/2006.(IV.28.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti közlekedési építőmérnöki tervezési (KÉ-T) közlekedési építőmérnöki tervezési (KÉ-T) szakmai jogosultsággal rendelkezik, szakmai jogosultsággal rendelkezik, és ezen jogosultsággal a szerződés teljesítésének időtartama és ezen jogosultsággal a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog, - rendelkezik legalább öt éves szakmai gyakorlattal. alatt rendelkezni fog, - rendelkezik legalább öt éves szakmai gyakorlattal.

40 39. Pl. Igazolás 3. Az előző pont szerinti szakember szakmagyakorlási jogosultságát (KÉ-T) igazoló okirat

41 40. Pl. Alkalmatlan: „Nem rendelkezik 1 fő felelős tervező szakemberrel, aki a 104/2006.(IV.28.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti közlekedési építőmérnöki tervezési (KÉ-T) szakmai jogosultsággal, továbbá legalább öt év közlekedési építőmérnöki tervezési területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik, és aki a Magyar Mérnöki Kamara tagja, és aki nyilatkozik arról, hogy a szakmai jogosultsága a szerződés teljesítésének időtartama alatt fenn fog állni.”

42 41. SZOLGÁLTATÁS Műszaki, szakmai alkalmasság 5/5. – 66.§(3) bek. e) eszközök, berendezések, műszaki felszereltség f) minőségbiztosítás (ISO) g) speciális szolgáltatás: termelési képesség, vizsgálat, kutatás h) 3.személlyel végeztetett szolgáltatás megjelölése i) környezetvédelmi intézkedések

43 42. Bírálati szempontok – 57.§ legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás összességében legelőnyösebb ajánlat összességében legelőnyösebb ajánlat

44 43. Összességében legelőnyösebb ajánlat 3/1. 57.§ (3) bek. részszempontok részszempontok súlyszámok súlyszámok alsó és felső ponthatár alsó és felső ponthatár pontkiosztás módszere pontkiosztás módszere

45 44. Összességében legelőnyösebb ajánlat 3/2. alkalmasság nem pontozható alkalmasság nem pontozható ellenszolgáltatás kötelező részszempont ellenszolgáltatás kötelező részszempont mennyiségi vagy más módon értékelhető tényezők mennyiségi vagy más módon értékelhető tényezők ugyanazon ajánlati elem többszöri értékelésének tilalma ugyanazon ajánlati elem többszöri értékelésének tilalma értékelhető: munkanélküliek foglalkoztatásának megajánlott mértéke értékelhető: munkanélküliek foglalkoztatásának megajánlott mértéke

46 45. Összességében legelőnyösebb ajánlat 3/3. legkedvezőbb szint meghatározása legkedvezőbb szint meghatározása ennél kedvezőbb elemek is max.pontot kapnak ennél kedvezőbb elemek is max.pontot kapnak minimális elvárás meghatározása minimális elvárás meghatározása ennél kedvezőtlenebb ajánlati elem nem lehet ennél kedvezőtlenebb ajánlati elem nem lehet

47 46. Hiánypótlás 1/2. – 83.§ kötelező kötelező összes ajánlattevőnek összes ajánlattevőnek azonos feltételekkel azonos feltételekkel

48 47. Hiánypótlás 2/2. – 83.§ Nem eredményezheti - bírálati szempont szerinti tartalmi elem módosítását - szakmai ajánlat módosítását - nem vonható be új szereplő - elkésettség, ajánlati biztosíté

49 48. Érvénytelen ajánlat – 88.§ (1) bek. a) határidő lejárta után b) ajánlati biztosíték határidőn túli vagy nem megfelelő összegű c) összeférhetetlenség d) alkalmatlanság e) egyéb módon nem megfelelő az ajánlat ( kivéve formai hiba) f) kirívóan alacsony ellenszolgáltatás g) irreális kötelezettségvállalás

50 49. Többszöri megjelenés tilalma 2/1. – 70.§ (4) bek. ajánlattevő ugyanabban az eljárásban, ugyanabban a részben ajánlattevő ugyanabban az eljárásban, ugyanabban a részben nem lehet közös ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó, erőforrás szervezet nem lehet közös ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó, erőforrás szervezet

51 50. Többszöri megjelenés tilalma 2/2. – 70.§ (5) bek. egy személy (szervezet) egy ajánlatban, egy részajánlatban egy személy (szervezet) egy ajánlatban, egy részajánlatban nem lehet alvállalkozó, erőforrás szervezet nem lehet alvállalkozó, erőforrás szervezet 25 %-ot meghaladó mértékben részvétel- közös ajánlattevő 25 %-ot meghaladó mértékben részvétel- közös ajánlattevő

52 51. Eljárásban részt vevők megjelölése – 71.§ a) közbeszerzés része – 10 % alatti alvállalkozó (nem nevesíteni) b) 10 % feletti alvállalkozó (név) – közbesz. része - % c) erőforrást nyújtó szervezet (név) – alkalmassági minimum követelmény d) alkalmasság igazolás esetén 10 % alatti alvállalkozó (név, cím) - hiánypótlás során nem vonható be a) – c)

53 52. Kirívóan alacsony összesített ellenszolgáltatás – 86.§ kötelező indokolást kérni kötelező indokolást kérni 1 ajánlat – 15 % becsült értéktől 1 ajánlat – 15 % becsült értéktől 3 ajánlat – 15 % ajánlati árak és becsérték számtani átlaga 3 ajánlat – 15 % ajánlati árak és becsérték számtani átlaga legalább 4 ajánlat - 15 % ajánlati árak és becsérték számtani átlaga (szélső értékek kiejtése) legalább 4 ajánlat - 15 % ajánlati árak és becsérték számtani átlaga (szélső értékek kiejtése) objektív alapú indokolás objektív alapú indokolás gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőség gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőség

54 53. Tervezői szerződések tervek elkészítésének díja / tervezői művezetés díja tervek elkészítésének díja / tervezői művezetés díja tervezési diszpozíció hibáinak kezelése tervezési diszpozíció hibáinak kezelése tervezői felelősségbiztosítás tervezői felelősségbiztosítás ● meglévő biztosítás kiterjesztése ● új biztosítás kötése a tárgybani munkára

55 54. Teljesítési biztosíték – 53/A.§ szerződéskötéskor szerződéskötéskor legfeljebb a nettó ellenszolgáltatás 5 %-a legfeljebb a nettó ellenszolgáltatás 5 %-a a teljesítést meg sem kezdi, vagy megkezdi de nem fejezi be a teljesítést meg sem kezdi, vagy megkezdi de nem fejezi be késedelmi és hibás teljesítési kötbér nem teljesítési biztosíték késedelmi és hibás teljesítési kötbér nem teljesítési biztosíték meghiúsulási kötbérrel egyidejűleg nem írható elő meghiúsulási kötbérrel egyidejűleg nem írható elő vállalásáról ajánlattevőnek nyilatkozni kell vállalásáról ajánlattevőnek nyilatkozni kell

56 55. Jólteljesítés biztosíték – 53/A.§ jótállási kötelezettség kezdetekor jótállási kötelezettség kezdetekor jótállási kötelezettség teljesítésének biztosítására jótállási kötelezettség teljesítésének biztosítására vállalásáról ajánlattevőnek nyilatkozni kell vállalásáról ajánlattevőnek nyilatkozni kell

57 56. Teljesítési és jólteljesítési biztosíték nyújtása ajánlattevő választása szerint ajánlattevő választása szerint befizetés befizetés bankagarancia bankagarancia biztosítási szerződés alapján készfizető kezesség biztosítási szerződés alapján készfizető kezesség

58 57. Szerződésmódosítás – 303.§ szerződéskötést követően szerződéskötést követően szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény beállott körülmény a szerződés valamelyik fél jogos érdekét sérti. a szerződés valamelyik fél jogos érdekét sérti.

59 58. Szerződés teljesítése – 304.§ nyertes ajánlattevő, közös ajánlattevő nyertes ajánlattevő, közös ajánlattevő projekttársaság projekttársaság csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozóval csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozóval alvállalkozó nem vehet igénybe alvállalkozó nem vehet igénybe 10% feletti alvállalkozót vagy teljesítési segédet 10% feletti alvállalkozót vagy teljesítési segédet kivételes esetben más alvállalkozó kivételes esetben más alvállalkozó ajánlatkérő hozzájárulásával

60 Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„ Közbeszerzési alapismeretek „ Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara 2010. szeptember 08. Előadó: Dr. Littmann Éva hivatalos közbeszerzési tanácsadó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések