Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kulturális fejlesztési lehetőségek (2007-2013) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) egyes operatív programjai és az Új Magyarország Vidékfejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kulturális fejlesztési lehetőségek (2007-2013) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) egyes operatív programjai és az Új Magyarország Vidékfejlesztési."— Előadás másolata:

1 Kulturális fejlesztési lehetőségek (2007-2013) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) egyes operatív programjai és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)

2 Kulturális „beavatkozások” tervezési helyei Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): 3.2.2.; 3.3.1.; 3.3.2.; 3.5.7. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP): 3.1.2.; 3.1.3. Regionális Operatív Programok (ROP-ok): (pl.: városrehabilitáció, komplex humán-közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése stb.) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP): III. és IV. tengely intézkedéscsoportjai „Kulturális Örökség – társadalmi megújulás” zászlóshajó projekt

3 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség http://www.nfu.hu/ http://www.nfu.hu/ Az ügynökséget a Nemzeti Fejlesztési Hivatalból és a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtását irányító szervezetekből hozta létre a kormány azért, hogy egy hatékonyabb és átláthatóbb intézményrendszer segítse az európai uniós támogatások eredményes felhasználását. Az ügynökséget a Nemzeti Fejlesztési Hivatalból és a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtását irányító szervezetekből hozta létre a kormány azért, hogy egy hatékonyabb és átláthatóbb intézményrendszer segítse az európai uniós támogatások eredményes felhasználását.

4 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) http://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2 http://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2 A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (3. prioritás) 3.2.3. „Építő közösségek” – Program a közművelődési intézményrendszer és a civil szféra atipikus, nem formális képzési szolgáltatásainak fejlesztésére c) KOMPONENS: „Múlt – Jelen – Jövő” - A népi kézművesség értékeinek széleskörű megismertetése a társadalommal országos, tájegységi, és helyi méretekben egyaránt. Kiállítások, népi kézműves bemutatók szervezése. - A funkcionális népi kézműves alkotások mezőgazdasági és ipari termékek értékesítési láncolatába történő beillesztését elősegítő kampányok, programok.

5 Ösztöndíj rendszer kialakításával és inkubátor házak működtetésével segítséget adni a szakképző intézményeknek az iskolarendszerű és felnőtt képzés esetében egyaránt, a népi kézműves szakmák továbbélése érdekében. Közösségformáló lehetőségek, alkalmak szervezése és megvalósítása, a helyi népművészeti értékek, hagyományok – tárgyi és előadói – megismertetésére, megtartására és továbbéltetésére. A hazai és nemzetközi idegenforgalmi és információs rendszerbe történő csatlakozás programjainak elősegítése. Programok, képzések, bemutatók szervezése a tárgyalkotó népművészet megismertetésére, az anyanyelv ápolására, a tájnyelvi értékek hagyományok megőrzésére, továbbá a népzene, a népdal, néptánc helyi gyűjtéseinek megismertetésére is széleskörű hozzáférésére

6 Táncházi alkalmak, a népzene, népdal, néptánc értékeinek megismertetése, az egész életen át tartó tanulás elvi alapjaiból következően, az óvodás kortól a felnőtt korig bezáróan. Helyi és idegenforgalmi közösségi alkalmak teremtése a tájegységek kézműves és viseleti hagyományainak megismertetésére Alkalmak szervezése, kiadványok előállítása, promóciós anyagok támogatása a népi kézművesség, a néptánc, a népzene, a népdal, népmese, valamint a népi játékok megtanításának művészetterápiaként történő alkalmazásához.

7 A néptánc, népzene ritmuskoordinációs lehetőséget az egészségügy, a gyógyítás szolgálatába állni. A Magyarországon élő kisebbségi és migráns közösségek nemzeti-kulturális hagyományainak megőrzése és ápolása A 10 %-os ERFA-átjárhatóság elve alapján, a b), c) és d) komponensekhez kapcsolódóan támogatható tevékenységek: képzések, programok szervezéséhez és hatékony lebonyolításához alkalmas kismértékű infrastruktúrafejlesztések (épített infrastruktúra beruházások, eszközbeszerzések [IKT- és egyéb szükséges műszaki infrastruktúra igényeknek megfelelően]) képzések, programok szervezéséhez és hatékony lebonyolításához alkalmas kismértékű infrastruktúrafejlesztések (épített infrastruktúra beruházások, eszközbeszerzések [IKT- és egyéb szükséges műszaki infrastruktúra igényeknek megfelelően])

8 3.2.5. A kreatív ipart megalapozó, iskolán kívüli tehetséggondozás A kreatív iparágak azon tevékenységek, amelyek gyökere az egyéni kreativitásban, képzettségben és képességekben rejlik, és amelyek képesek a szellemi tulajdon létrehozásán és felhasználásán keresztül gazdasági növekedést és munkahelyeket teremteni. A kreatív ipart 12 szektor alapján határozzák meg, ezek a következők: elektronikus és nyomtatott sajtó, reklám- és hirdetési ipar, film és videó, szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés, építészet, könyvkiadás, zene, előadóművészet, képzőművészet, iparművészet, formatervezés és divattervezés, művészeti és antik piac, valamint a kézművesség. A kreatív iparágak azon tevékenységek, amelyek gyökere az egyéni kreativitásban, képzettségben és képességekben rejlik, és amelyek képesek a szellemi tulajdon létrehozásán és felhasználásán keresztül gazdasági növekedést és munkahelyeket teremteni. A kreatív ipart 12 szektor alapján határozzák meg, ezek a következők: elektronikus és nyomtatott sajtó, reklám- és hirdetési ipar, film és videó, szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés, építészet, könyvkiadás, zene, előadóművészet, képzőművészet, iparművészet, formatervezés és divattervezés, művészeti és antik piac, valamint a kézművesség.

9 a kreatív ipari tevékenységek folytatásához szükséges kompetenciák elsajátítását elősegítő…, rövidebb tréningeket, szakmai alapokat adó képzéseket, a tevékenységformák igénye szerint szakkörök, valamint továbbképzések megszervezését, a kreatív ipari tevékenységek folytatásához szükséges kompetenciák elsajátítását elősegítő…, rövidebb tréningeket, szakmai alapokat adó képzéseket, a tevékenységformák igénye szerint szakkörök, valamint továbbképzések megszervezését, az öntevékeny önképző készségfejlesztő és művészeti tevékenység résztvevői bázisának szélesítését, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági korcsoportokra az öntevékeny önképző készségfejlesztő és művészeti tevékenység résztvevői bázisának szélesítését, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági korcsoportokra a kreativitás különféle formáinak kibontakoztatásához szükséges képzéseket, a kreativitás különféle formáinak kibontakoztatásához szükséges képzéseket, a kreativitás és személyes képességek fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése, kölcsönzése, a kreativitás és személyes képességek fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése, kölcsönzése, az ifjúsági korosztály számára a befogadói és alkotói mentalitást fejlesztő, ismeretbővítő és művészeti eseményekre való eljutás költségeit, az ifjúsági korosztály számára a befogadói és alkotói mentalitást fejlesztő, ismeretbővítő és művészeti eseményekre való eljutás költségeit,

10 az amatőr önfejlesztő művészeti tevékenység kapcsolatainak erősítését, ezzel a partneri kapcsolatok, hálózatosodás erősítését. az amatőr önfejlesztő művészeti tevékenység kapcsolatainak erősítését, ezzel a partneri kapcsolatok, hálózatosodás erősítését. alkotóműhelyek, alkotótáborok működtetését, ahol professzionális körülmények között tudnak alkotni a hagyományos és kísérleti műfajok művelői, különösen a fiatal korosztály és hátrányos helyzetű rétegek, családok gyermekei, alkotóműhelyek, alkotótáborok működtetését, ahol professzionális körülmények között tudnak alkotni a hagyományos és kísérleti műfajok művelői, különösen a fiatal korosztály és hátrányos helyzetű rétegek, családok gyermekei, a képzések rendszeréhez hasonlóan a minősítések és bemutatók felmenő rendszerű gyakorlatát, a képzések rendszeréhez hasonlóan a minősítések és bemutatók felmenő rendszerű gyakorlatát, a legjobb, nem-hivatásos egyéni alkotóknak, alkotó közösségeknek és szakembereknek a legrangosabb külföldi rendezvényeken (fesztiválokon, magyar napokon, konferenciákon stb.) való méltó megjelenését a legjobb, nem-hivatásos egyéni alkotóknak, alkotó közösségeknek és szakembereknek a legrangosabb külföldi rendezvényeken (fesztiválokon, magyar napokon, konferenciákon stb.) való méltó megjelenését

11 Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium http://www.fvm.gov.hu/ http://www.fvm.gov.hu/ Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. intézkedéscsoport 5.3.3.1.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése … a gasztronómiai és kulturális örökség vonzerejének kiaknázása 5.3.3.2.2. Falumegújítás és –fejlesztés Épületek külső és belső felújítása, amelyek közösségi vagy gazdasági célokat szolgálnak, funkciójuk fenntartásával, vagy új funkció betelepítésével.Épületek külső és belső felújítása, amelyek közösségi vagy gazdasági célokat szolgálnak, funkciójuk fenntartásával, vagy új funkció betelepítésével.

12 A III. Intézkedéscsoporthoz tartozó területeken működő gazdasági szereplőkre vonatkozó képzési és tájékoztatási intézkedés a hagyományos kézműipari tevékenységekhez kapcsolódó képzések kulturális és természeti örökség megőrzés, fenntartható hasznosításhoz kapcsolódó képzések, Hagyományos kézműipari tevékenységekhez és vidéki vendéglátáshoz kapcsolódó okleveles képzések, A III. intézkedéscsoport intézkedéseihez kapcsolódó bemutató, tájékoztató programok,amelynek keretén belül támogatás nyújtható egynapos tájékoztató programok szervezéséhezés lebonyolításához (Nyitott Porták, Nyitott Lovardák, Kamra Túrák) A III. intézkedéscsoport intézkedéseihez kapcsolódó bemutató, tájékoztató programok,amelynek keretén belül támogatás nyújtható egynapos tájékoztató programok szervezéséhezés lebonyolításához (Nyitott Porták, Nyitott Lovardák, Kamra Túrák)

13 Leader-program Jelentése: Vidéki gazdaság fejlesztését célzó, alulról jöv ő, partnerségi kezdeményezésen alapuló intézkedések. Jelentése: Vidéki gazdaság fejlesztését célzó, alulról jöv ő, partnerségi kezdeményezésen alapuló intézkedések. „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” LEADER+ → Európai Mez ő gazdasági és Vidékfejlesztési Alap negyedik tengelye. LEADER+ → Európai Mez ő gazdasági és Vidékfejlesztési Alap negyedik tengelye. Gondolkodásmód Gondolkodásmód Eszköz Eszköz

14 Jellemzők: Terület alapú megközelítés Terület alapú megközelítés Alulról építkezés Alulról építkezés Sajátos irányítás és finanszírozás Sajátos irányítás és finanszírozás Partnerség elve Partnerség elve Innovativitás Innovativitás Integrált megközelítés Integrált megközelítés Hálózatépítés Hálózatépítés

15 Leader-közösség létrejötte Akciócsoport megalakítása Akciócsoport megalakítása Alakuló fórum (40-60%) el ő z ő (49-51%) Alakuló fórum (40-60%) el ő z ő (49-51%) Gesztorszervezet kiválasztása Gesztorszervezet kiválasztása Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság kiválasztása Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság kiválasztása Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elkészítése Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elkészítése Intézkedések → Pályázati kiírások Intézkedések → Pályázati kiírások Projektgenerálás Projektgenerálás Helyi pályázatok elbírálása → Megvalósítás (2008 júniusáig) Helyi pályázatok elbírálása → Megvalósítás (2008 júniusáig)

16 IV. Intézkedéscsoport – A LEADER program 5.3.4.1. Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Az intézkedés célja integrált szemléletű helyi vidékfejlesztési stratégiák megvalósításán és széleskörű partnerségi együttműködés működtetésén keresztül a belső erőforrások fenntartható és innovatív hasznosításának, valamint a vidéki életminőség javításának elősegítése Az intézkedés célja integrált szemléletű helyi vidékfejlesztési stratégiák megvalósításán és széleskörű partnerségi együttműködés működtetésén keresztül a belső erőforrások fenntartható és innovatív hasznosításának, valamint a vidéki életminőség javításának elősegítése … a kulturális és természeti értékek fenntartható hasznosítása, a humán szolgáltatások és helyi közösségek fejlesztése terén.

17 Oktatási és Kulturális Minisztérium http://www.okm.gov.hu/ http://www.okm.gov.hu/ http://www.okm.gov.hu/ http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=748#mu veszeti_palyazatok http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=748#mu veszeti_palyazatok http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=748#mu veszeti_palyazatok http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=748#mu veszeti_palyazatok www.mmi.hu www.mmi.hu www.mmi.hu www.erikanet.hu www.erikanet.hu www.erikanet.hu www.kultura.hu www.kultura.hu www.kultura.hu Közkincs, Közkincs-Hitel, Pankkk, Tengertánc, stb. Közkincs, Közkincs-Hitel, Pankkk, Tengertánc, stb.

18 Nemzeti Kulturális Alap http://www.nka.hu/index_tmp.html Nemzeti Civil Alapprogram http://www.nca.hu/ http://www.nka.hu/index_tmp.html http://www.nca.hu/ http://www.nka.hu/index_tmp.html http://www.nca.hu/ Régionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség Regionális Operatív Programok Kistérségben: Helyi Vidékfejlesztési Irodák

19 Kulturális közösségi tervezés a kistérségekben

20 1995. „A vidékfejlesztés feladatának kell tekintse a vidéki lakosok regionális önazonosságának erősítését és a közösségi tevékenységek elősegítését…minél erőteljesebben megjeleníteni a kultúra, a közösségi művelődés fontosságát a településfejlesztési koncepcióban…(történjen meg a) vidéki élet képességeinek leltárba vétele, fejlesztése, nyilvánosság felé történő megjelenítése” (Európa Tanács: Vidéki Térségek Európai Chartája)

21 1996. 1996. évi XXI. Törvény a területfejlesztésről és területrendezésről Önkormányzatok területfejlesztési társulásai jöttek létre 2004. A 2004. évi CVII. Törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról lehetővé teszi, hogy többcélú kistérségi társulások is végezzenek közművelődési, közgyűjteményi tevékenységet. Ezt a vállalást azonban egyelőre csupán mozgókönyvtári normatíva támogatja, melynek egy része 2007-től – helyi döntés alapján – közösségi színtér kialakítására, fenntartására is fordítható. A szintén indokolt közművelődési normatíva bevezetéséről szakmai egyeztető tárgyalások folynak.

22 Kulturális vidékfejlesztés a falvak épített- és természeti örökségének megőrzése, a falvak épített- és természeti örökségének megőrzése, a közösségi terek, létesítmények korszerűsítése, a közösségi terek, létesítmények korszerűsítése, a hagyományos kézműves mesterségek ápolása, technológiai fejlesztése, a hagyományos kézműves mesterségek ápolása, technológiai fejlesztése, életminőséget meghatározó szolgáltatásokhoz való hozzáférés helyben életminőséget meghatározó szolgáltatásokhoz való hozzáférés helyben esélyegyenlőség biztosítása esélyegyenlőség biztosítása

23 Miért vált megkerülhetetlenné a kistérség és a vidékfejlesztés? A haza és az Uniós fejlesztési forrásokhoz A haza és az Uniós fejlesztési forrásokhoz elsősorban a különböző területi szinteken megvalósuló együttműködések révén lehet hozzájutni. elsősorban a különböző területi szinteken megvalósuló együttműködések révén lehet hozzájutni. A megyei közművelődési intézmények megszűnésével/átalakulásával járó változások új szerepkörbe helyezhetik a kistérséget A megyei közművelődési intézmények megszűnésével/átalakulásával járó változások új szerepkörbe helyezhetik a kistérséget

24 Kistérségi Kulturális Kerekasztal 2006. MMIKL kulturális-tervezési modellprogram 2007. Közkincs-pályázat A pályázat célja A pályázat célja Kerüljön be a kistérségi döntéshozók és előkészítők gondolkodásmódjába, hogy a kulturális fejlesztés a területfejlesztés elengedhetetlen része; egy térség fejlesztési teveinek megfogalmazásakor kihagyhatatlan tényező. A kultúra területén feladatot vállalók között alakuljon ki és erősödjön a közös tervezés, cselekvés. Az előkészítő és elemző munkával készüljenek fel a különböző pályázati források és normatív támogatások lehívására kulturális fejlesztések területén is.

25 A kulturális-kerekasztal feladata részvétel a kulturális tervezési, fejlesztési folyamatokban, részvétel a kulturális tervezési, fejlesztési folyamatokban, térségi/mikrotérségi szintű pályázat készítése, térségi/mikrotérségi szintű pályázat készítése, információ közvetítés a megyei művelődési központok, intézetek, a regionális közkincs bizottság – határon túl a kisebbségi magyar művelődési intézetek, könyvtárak, muzeális intézmények, illetve ernyőszervezetek – és a térségben a kultúra területén dolgozó szakemberek között, információ közvetítés a megyei művelődési központok, intézetek, a regionális közkincs bizottság – határon túl a kisebbségi magyar művelődési intézetek, könyvtárak, muzeális intézmények, illetve ernyőszervezetek – és a térségben a kultúra területén dolgozó szakemberek között, kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggő szolgáltatásjegyzék készítése, kistérségi kulturális adatbázis, ezzel összefüggő szolgáltatásjegyzék készítése, kulturális/közművelődési stratégia elkészítésének koordinálása kulturális/közművelődési stratégia elkészítésének koordinálása

26 Közösségi tervezés a fejlesztési igények megfogalmazása, a fő irányok kijelölése majd a konkrét cselekvési tervek kidolgozása széleskörű közösségi és szakmai egyeztetések után, az érintettek bevonásával, részvételével és a végrehajtás folyamatára is vonatkozó aktív szerepvállalásával történik. a fejlesztési igények megfogalmazása, a fő irányok kijelölése majd a konkrét cselekvési tervek kidolgozása széleskörű közösségi és szakmai egyeztetések után, az érintettek bevonásával, részvételével és a végrehajtás folyamatára is vonatkozó aktív szerepvállalásával történik.

27 Tervezési fázisok, dokumentumok Helyzetelemzés A területi tervezés első lépése egy alapos helyzetelemzés, amely a társadalmi- gazdasági- földrajzi környezet egyes területeit tekinti át, egy, a lényeges megállapításokat tartalmazó szöveges résszel, és egy SWOT- elemzés elkészítésével. Helyzetelemzés A területi tervezés első lépése egy alapos helyzetelemzés, amely a társadalmi- gazdasági- földrajzi környezet egyes területeit tekinti át, egy, a lényeges megállapításokat tartalmazó szöveges résszel, és egy SWOT- elemzés elkészítésével. Koncepció A helyzetelemzések alapján megfogalmazható egy jövőkép, majd azokat a célokat, prioritásokat kell meghatározni, amelyek a jövőkép elérésében segítenek. Koncepció A helyzetelemzések alapján megfogalmazható egy jövőkép, majd azokat a célokat, prioritásokat kell meghatározni, amelyek a jövőkép elérésében segítenek. Stratégiai program - az egyes prioritások megvalósítását szolgáló stratégiai intézkedéseket tartalmazza. Stratégiai program - az egyes prioritások megvalósítását szolgáló stratégiai intézkedéseket tartalmazza. Cselekvési terv - a rövidtávon megvalósítható – az egyes stratégiai intézkedésekhez csatlakozó– projekteket kell részleteznie. Cselekvési terv - a rövidtávon megvalósítható – az egyes stratégiai intézkedésekhez csatlakozó– projekteket kell részleteznie.

28 Kulturális koncepció A Kulturális koncepció feladata a kistérség kulturális helyzetének elemzése, az elérni szándékozott jövőkép és fő fejlesztési célrendszerek bemutatása. Röviden bemutatja a kívánt jövőbeli állapot eléréséhez szükséges megfelelő stratégiát, prioritásokat és a tervezett intézkedések irányát. A kulturális koncepció a távlati fejlesztést megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza az átfogó fejlesztési célokat, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges információkat biztosít a szféra fejlesztő szereplői számára. A Kulturális koncepció feladata a kistérség kulturális helyzetének elemzése, az elérni szándékozott jövőkép és fő fejlesztési célrendszerek bemutatása. Röviden bemutatja a kívánt jövőbeli állapot eléréséhez szükséges megfelelő stratégiát, prioritásokat és a tervezett intézkedések irányát. A kulturális koncepció a távlati fejlesztést megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza az átfogó fejlesztési célokat, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges információkat biztosít a szféra fejlesztő szereplői számára.

29 A közösségi kulturális tervezés közvetlen céljai A Kistérség településeinek kulturális szereplői (intézmények, civil szervezetek, egyházak, stb.) között megtörténjen a párbeszéd, együttműködés, partnerség kereteinek és gyakorlatának megteremtése. Elkezdődjön a kistérségi szintű kulturális koncepció kidolgozása Megtörténjen a közös, partnerségi együttműködésen alapuló projektek kiválasztása, tervezése, kidolgozása, pályázati anyaggá való előkészítése. Megtörténjen a szerepvállalók szakmai-módszertani felkészítése az együttműködésre, a közös célok megvalósítására, a projektek menedzselésére, a pályázatok megírására és a konzorciumokban történő eredményes működésre.

30 Előkészítő, elemző szakasz –A települések kulturális életének vezetői-, véleményformálói-, döntéshozói-névsorának összeállítása –Személyes interjú a települések polgármestereivel. Helyzetkép, elvárások, tervek, folyamatban lévő fejlesztések. A fenti lista kiegészítése. –Előkészítő interjúk a települések kulturális életének meghatározó szereplőivel. (Személyes beszélgetés, előkészítő kérdőív) –Előkészítést összegző tanulmány készítése –Program záró work-shop az érintett települések kulturális életének szereplői, formálói részvételével.

31 Kidolgozó szakasz Kommunikáció, együttműködés, partnerség Célja: a hatékony együttműködéshez szükséges emberi készségek, kompetenciák fejlesztése, a szervezeti keretek kialakítása; A szervezeti diagnózis modell bemutatása; a kulturális tervezési folyamat kistérségi modelljének megismerése A települések és a kistérség kulturális SWOT-elemzése Célja: a települések saját helyzetelemzése; a kistérségre vonatkozó közös helyzetkép megalkotása, az erősségek/lehetőségek, valamint a gyengeségek/veszélyek priorizálása; a közös jövőkép-elemek megfogalmazása A kistérség lehetséges fő kulturális stratégiai fejlesztési irányainak feltárása cselekvési program kidolgozása a 2007-2008 közötti időszakra; közös projektek megfogalmazása; Célja: olyan jövőorientált kulturális stratégia kidolgozása, amely - illeszkedve a különböző szintű térségi fejlesztési programokhoz - valamennyi település hagyományaira, jelenbéli erősségeire és jövőbeli céljaira alapozva kijelöli a kistérség egésze számára a fő fejlesztési irányokat; kijelöli a 2007-2008 közötti időszak prioritásait; megfogalmazza azokat a projekteket, amelyek megvalósítását elsőként kívánja megkezdeni.

32 A Tatabányai kistérség Kulturális Koncepciója javasolt fő fejlesztési irányai Egyik fő fejlesztési irányként a részben nagyobb lélegzetű, a kistérség valamennyi települését érintő, egymás értékeinek megismerését szolgáló, ezáltal identitás-teremtő komplex programok szervezése, részben infrastrukturális fejlesztések fogalmazódtak meg. Egyik fő fejlesztési irányként a részben nagyobb lélegzetű, a kistérség valamennyi települését érintő, egymás értékeinek megismerését szolgáló, ezáltal identitás-teremtő komplex programok szervezése, részben infrastrukturális fejlesztések fogalmazódtak meg. Második stratégiai fejlesztési irányként a kistérség kulturális együttműködését fejlesztő létrehozása, a meglévők hatékony működtetése körvonalazódott. Második stratégiai fejlesztési irányként a kistérség kulturális együttműködését fejlesztő szervezetek létrehozása, a meglévők hatékony működtetése körvonalazódott. Harmadik fejlesztési irány: kivételes történelmi emlékekre, a közös nemzetiségi hagyományokra és a kiemelkedő természeti értékekre alapozott kistérségi szintű programok szervezése – amelyek egyben hosszú távon turisztikai vonzerőként is segíthetik a települések fejlődését. Harmadik fejlesztési irány: kivételes történelmi emlékekre, a közös nemzetiségi hagyományokra és a kiemelkedő természeti értékekre alapozott kistérségi szintű programok szervezése – amelyek egyben hosszú távon turisztikai vonzerőként is segíthetik a települések fejlődését. Negyedik fejlesztési irány: a kistérség településeinek lakossága közötti kommunikációs csatornák, eszközök megteremtése és működtetése szerepel, mintegy előfeltételeként a közös tervezési folyamatnak és partnerségi együttműködésnek. Negyedik fejlesztési irány: a kistérség településeinek lakossága közötti kommunikációs csatornák, eszközök megteremtése és működtetése szerepel, mintegy előfeltételeként a közös tervezési folyamatnak és partnerségi együttműködésnek.

33 Komplex fejlesztések, programok Kulturális, közösségi intézmények infrastrukturális fejlesztése (info-kommunikáció, többfunkciós létesítmények, E-takarékosság) Kulturális, közösségi intézmények infrastrukturális fejlesztése (info-kommunikáció, többfunkciós létesítmények, E-takarékosság) Tájház fejlesztések, „élő tájház”, településtörténeti séták Tematikus túra-útvonalak kialakítása, a természeti értékek felmérése és bemutatása Kistérségi hagyományőrző kavalkád, fesztivál megrendezése rendszeresen, változó helyszínnel Kistérségi hagyományőrző kavalkád, fesztivál megrendezése rendszeresen, változó helyszínnel A helyi kézműipar felélesztése a hagyományőrzés igényeire alapozva (pl. viseletvarrás, hagyományos ételek, eszközök készítése, emléktárgyak készítése) A helyi kézműipar felélesztése a hagyományőrzés igényeire alapozva (pl. viseletvarrás, hagyományos ételek, eszközök készítése, emléktárgyak készítése) Történelmi játékok a jelentős épített és szellemi örökségre alapozva (Várgesztes, Vértesszőlős) Történelmi játékok a jelentős épített és szellemi örökségre alapozva (Várgesztes, Vértesszőlős) Kistérségi kulturális-, gasztronómiai- és bornapok / borverseny szervezése Kistérségi kulturális-, gasztronómiai- és bornapok / borverseny szervezése Testvérvárosok fesztiválja Testvérvárosok fesztiválja

34 Szervezetfejlesztés Kistérségi Kulturális Kerekasztal folyamatos működtetése, változó helyszínnel Kistérségi Kulturális Kerekasztal folyamatos működtetése, változó helyszínnel Kistérségi információs- és kulturális iroda létrehozása Kistérségi információs- és kulturális iroda létrehozása Pályázatíró team felállítása, képzése Pályázatíró team felállítása, képzése

35 Programszervezés Kistérségi néptánc- és dalos találkozó rendszeres megrendezése, változó helyszínnel Kistérségi néptánc- és dalos találkozó rendszeres megrendezése, változó helyszínnel Falunapok felfűzése, összehangolása, kölcsönös program csere Falunapok felfűzése, összehangolása, kölcsönös program csere Amatőr zenei napok Amatőr zenei napok Tízfordulós településismereti vetélkedő, változó helyszínnel, kulturális csoportok kölcsönös Tízfordulós településismereti vetélkedő, változó helyszínnel, kulturális csoportok kölcsönös Szlovák ifjúsági találkozó Szlovák ifjúsági találkozó Szomszédolás – térségi túra-napok Szomszédolás – térségi túra-napok

36 Kommunikációs fejlesztés Kistérségi kulturális portál és elektronikus hírlevél létrehozása, működtetése Kulturális értékkataszter folyamatos karbantartása, bővítése Kistérségi kulturális portál és elektronikus hírlevél létrehozása, működtetése Kulturális értékkataszter folyamatos karbantartása, bővítése Kistérségi marketinganyagok készítése Egységes kulturális- és turisztikai arculat kialakítása Kistérségi marketinganyagok készítése Egységes kulturális- és turisztikai arculat kialakítása Évszakonként nyomtatott kistérségi programfüzet Évszakonként nyomtatott kistérségi programfüzet Média-lánc – települési TV-műsorok cseréje Kistérségi KI-KICSODA? Média-lánc – települési TV-műsorok cseréje Kistérségi KI-KICSODA? CD-szaknévsor CD-szaknévsor Kistérségi hagyományőrző és könnyűzenei cd megjelentetése Kistérségi hagyományőrző és könnyűzenei cd megjelentetése

37 Köszönöm a figyelmet! Mók Ildikó Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Regionális Programok Főosztálya 30/303-9193 e-mail: moki@mmi.hu moki@mmi.hu www.mmi.huwww.mmi.hu; www.erikanet.hu www.erikanet.hu www.mmi.huwww.erikanet.hu


Letölteni ppt "Kulturális fejlesztési lehetőségek (2007-2013) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) egyes operatív programjai és az Új Magyarország Vidékfejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések