Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A járműipar gazdasági hatása a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régiók Fejlődésére Előadó neve: Eisingerné Balassa Boglárka Győr, 2012. május 4..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A járműipar gazdasági hatása a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régiók Fejlődésére Előadó neve: Eisingerné Balassa Boglárka Győr, 2012. május 4.."— Előadás másolata:

1 A járműipar gazdasági hatása a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régiók Fejlődésére Előadó neve: Eisingerné Balassa Boglárka Győr, 2012. május 4..

2 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata A járműipar gazdasági hatása a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régiók Fejlődésére Előadó neve: Eisingerné Balassa Boglárka Győr, 2012. május 4.

3 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 328 Tartalom 1.Bevezetés 2.Szakirodalmi áttekintés 3.A kvalitatív kutatás bemutatása 4.A kvantitatív kutatás összegzése 5.Összegzés

4 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 428 Bevezetés „A vállalat képessége a környezeti és a vállalaton belüli változások érzékelésére, és az ezekhez való alkalmazkodásra oly módon, hogy a vállalat nyereségfolyama lehetővé tegye a tartós működőképességet.” (Chikán, 2011)

5 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 528 A versenyképesség értelmezése 1.A vevők legfontosabb értékdimenzióinak azonosítása 2.Képességek, részképességek és erőforrások kiépítése

6 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 628 A vállalati versenyképesség két összetevője Versenyképesség KépességekVevői érték Rész- képességek ErőforrásokDirekt értékdimenziók Indirekt értékdimenziók Gelei,2005

7 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 728 Vevői érték Általános megfogalmazás: a vevő szubjektív véleménye arról, hogy a kapott termék és szolgáltatáscsomag mennyiben felelt meg elvárásainak. (Parasuraman, 1985) Vevői érték akkor képződik, ha a vevő adott tranzakcióból származó haszna meghaladja a kapott termék és szolgáltatáscsomag tulajdonlásának teljes költségét. (Chikán-Demeter, 2003)

8 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 828 A versenyelőny Hagyományosan: – Ár – Minőség – Rugalmasság – Megbízhatóság – Központi termékekhez kapcsolódó szolgáltatások Fontos értékdimenziók kimaradnak

9 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 928 Értékdimenziók I. Mandják et al.(2000) – Csere epizód szinten: termék és szolgáltatáscsomag jellemzői – Kapcsolati szinten: hosszabb távú együttműködés alatt létrejövő – Hálózati szinten: kapcsolatrendszer Walter et al. (2001) – Direkt értékdimenziók: Profit dimenzió Mennyiségi dimenzió Biztonsági dimenzió – Indirekt: Innovációs dimenzió Piaci dimenzió Felderítő dimenzió Hozzáférési dimenzió

10 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 1028 Értékdimenziók II. Möller és Törrönen (2003) A BESZÁLLÍTÓ POTENCIÁLIS ÉRTÉKDIMENZIÓI A beszállító gazdaságossági funkciója Profit funkció Volumen funkció Biztonsági funkció A beszállító hatékonysági funkciója Innovációs funkció A beszállító hálózati funkciója Piaci funkció Felderítő funkció Hozzáférés funkció Direkt értékdimenziókIndirekt értékdimenziók

11 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 1128 Stratégiai menedzsment erőforrás alapú megközelítése A vállalatok versenyképessége szervezeti szintű hatékonyság-előnyökből származik – Erőforrások: termelési-működési tényezők, amelyek megvásárolhatóak a különböző tényezőpiacokon (Grant,2002 ) Megfogható: vállalat létesítményei, pénzügyi sorai, pénzügyi erőforrásai Megfoghatatlan: alkalmazott technológia, hírnév, márkanév Humán erőforrás: egyéni készségek, tudás Interakció Koordináció Együttműködés

12 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 1228 A versenyképesség kompetencia alapú struktúrája Kompetenciák Képességek (rutin) Részképességek Működési rutinok Erőforrások Munkahelyi gyakorlat

13 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 1328 A primer kutatás bemutatása Módszertan: – Kvalitatív kutatás: 46 db mélyinterjú – Kvantitatív kutatás: kérdőíves megkérdezés 118 vállalat vezetőjével

14 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 1428 A beszállítói kapcsolatok kiépítése A vállalat vezetőjének a kapcsolati tőkéje (9) Az anyavállalat által kiépített, már működő vállalati kapcsolatok (15)

15 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 1528 A siker kulcsa 1.Szakképzett munkaerő, minőségbiztosítás (10) 2.Széles termelőkapacitás (8) 3.Kedvező logisztikai adottságok (7) 4.Minőségi termelés, tudás, széles portfólió, széles piac,likviditás, versenyképes ár (5) 5.Megbízhatóság (4) 6.Rugalmasság (3) 7.Multinacionális vállalatszemlélet, precizitás, fiatalos lendület, innováció, átláthatóság (2)

16 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 1628 Hiányos beszállítói értékdimenziók A szakképzett munkaerő hiánya (18) Késedelmes szállítás (12) – a válság utóhatása Gyors árváltozás, beszállítókkal szembeni kiszolgáltatottság (8) Vevő határozza meg a beszállítót (7) Szállítási határidő kitolódása, munkaerő képzése saját erőből, nincs hazai beszállító (4) A beszállítókkal szembeni érdekérvényesítés nehéz, alapanyagár-változásának költségei (3) Fizetési határidő csökken, tömegtermékek beszerzése könnyebb (2)

17 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 1728 A magyar beszállítók Késedelmes szállítás Minőségi problémák Stratégia hiánya Technikai felszereltség, fejlettség hiánya Piaci bizonytalanság Állami támogatások hiánya Hazai vállalatok jogi védelmének hiánya

18 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 1828 A kvantitatív kutatás eredményei Közép- és a Nyugat-dunántúli régió járműiparának több szempontú elemzéséhez. 118 vállalkozástól

19 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 1928 A beszállítók felé támasztott követelmények és elvárások Az árbevétel –75%-át teszi ki 62 vállalat esetében –51-75%-át teszi ki 16 vállalat esetében –25-50%-át 20 vállalat esetében –25% alatt 19 vállalat esetében

20 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 2028 A termékportfólió nagysága: Termékszám (db) A vállalat tulajdonviszonya szerint 142%-a a vállalatoknak 2-5hazai 6-10A fele külföldi tulajdonú 11-25Hazai-külföldi-vegyes tulajdonú vállalat 25-nél többHazai és külföldi tulajdonú

21 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 2128 Vevői kapcsolatok bemutatása Területi vonatkozást tekintve – Belföldi kapcsolatok: a vállalatok 57,7%: kis-és középvállalkozás – Visegrádi országokkal és Ausztriával: 46,9% középvállalatok Vevői kapcsolatok szintje: – Mikro-és kisvállalkozások: első szintű beszállítónak szállít – Nagyvállalatok: autógyáraknak és első szintű vállalkozásoknak egyaránt

22 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 2228

23 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 2328 A kapcsolat perspektivitására vonatkozóan: – Hosszú távú kapcsolatok mikro.- és kisvállalkozások (46,8%) – Keretrendeléseken alapuló kapcsolatok: közép- és nagyvállalatok: (53,8%, 60%) – „Kvázi” stratégiai szövetségeken alapuló kapcsolatok: közép- (33,3%) és nagyvállalatok: (36,7%) Vevői kapcsolatok bemutatása

24 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 2428

25 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 2528 Összegzés Referencia és kapcsolatok nélkül lehetetlen a beszállítói körbe való bekerülés Első sorban a középvállalatoknak kell a kapcsolataikat elmélyíteni Hazai beszállítók: –Minőségi, időbeli problémák –Zárt beszállítói rendszer –Külföldi beszerzések –Piaci ösztönzők hiánya

26 A beszállítói hálózat sikerességének vizsgálata 2012.05.04. 2628 Felhasznált irodalom Chikán, A. (2001): A hazai versenyképességi kutatások koncepcionális kerete és gyakorlati relevanciája; „A versenyképesség koncepcionális háttere és alakulása a XXI. Század küszöbén” című tudományos konferencia előadáskötete; BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék Gelei, A (2005): Beszállító típusok és azok alapvető képességei a hazai autóipari ellátási láncban; PhD Kutatási tervezet, Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi kar, Vállalatgazdaságtan Intézet, Logisztika és Ellátási Lánc menedzsment Tanszék Chikán, A.-Demeter, K. (szerk.) Értékteremtő folyamatok menedzsmentje, Aula Kiadó, Budapest. Parasuraman-Zeithalm-berry (1985): A conceptual modell of service quality and its impication for future research; Journal of Marketing, No.3. Mandják, T.-Durrieu, F (200): Understandig the non-economic value of business relationshis; 16 th Annual IMP Conference, Proceedings, CD Rom, Bath, 1-16. Walter at al (2001): Value-cration in buyer – seller relationships, theoretical considerations and empirial results from a supplier perspective; Industrial Marketring Management, 30, 365-377. Möller, K.E.K.-Törrönen, P. (2003): Business suppliers value creation potential – A capability based analysis; Industrial Marketing Management, 32,109-118. Grant, R.M. (2002): contemporary Strategy Analysis, Blackwell Publishers, Massachusetts, USA.

27 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu 06 40 638 638 Mobilitás és környezet Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régióban A projekt a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TAMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003

28 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A járműipar gazdasági hatása a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régiók Fejlődésére Előadó neve: Eisingerné Balassa Boglárka Győr, 2012. május 4.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések