Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fórum - Tanácsadás Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló programok támogatása „Tehetséges vagyok, a családom támogat”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fórum - Tanácsadás Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló programok támogatása „Tehetséges vagyok, a családom támogat”"— Előadás másolata:

1 Fórum - Tanácsadás Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló programok támogatása „Tehetséges vagyok, a családom támogat”

2 Jelentős változások a szociális támogatások rendszerében A korábban 3 külön jogcímen igényelhető temetési segély, átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás közös név alatt, már önkormányzati segélyként igényelhető 20016-ban is. Azonban ezt nem kötelező minden önkormányzatnak folyósítania, a településvezetők döntése alapján kaphatnak a rászorulók méltányossági alapon települési szociális támogatásokat. Kérhető: ◦ családi adókedvezmény, ◦ családi pótlék Családi adókedvezmény: ◦ 1 fő eltartott gyermek után max 10 000,-Ft ◦ 2 gyermek után 12 500,-Ft / gyermek össz max 25 000,-Ft adómegtakarítás, ◦ 3 gyermek után 33 000,-Ft / gyermek össz 99 000,-Ft

3 családi pótlék Családi pótlék igénylése a megyei kormányhivataloknál lehetséges - nevelési ellátás lett, és ha már iskolába jár - iskoláztatási támogatás jár, ha a gyerek nem hiányzik többet 50 óránál igazolatlanul. Családi pótlék összege: 1 gyermek 12 200,-Ft 1 gyermek egyedül nevelő 13 700,-Ft 2 gyermek 13 300,-Ft - egyedül nevelő 14 800,-Ft 3 vagy több gyermek 16 000,-Ft - egyedül nevelő 17 000,-Ft tartósan beteg fogyatékos gyermek 23 300,-Ft egyedül nevelő 25 900,-Ft

4 A szociálisan rászoruló emberek támogatása A szociálisan rászoruló emberek támogatása 2016-ban már a települési önkormányzatok feladatkörévé válik, az önkormányzatok helyben jobban rálátnak az emberek valós élethelyzetére. 2015. szept 1-től az óvodáztatási támogatás szűnt meg, bevezetik az kötelező óvodába járást ◦ 3 éves kortól (ha a gyermek a 3. életévét augusztus 31-ig betölti, eddig 5 éves volt) ◦ Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti ◦ "legalább" napi négy órában És bevezették az ingyenes óvodai étkezés: ◦ 2015-ben az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 89 408,-Ft (2016 minimálbér összegét még nem fogadták el, annak a 130%-a lesz)

5 Rendszeres szociális segély megszűnik, helyette: 2015. márc 1 -től megszűnt a rendszeres szociális segély és az adósságkezelési szolgáltatás, a lakásfenntartási szolgáltatás is, egészségkárosodott személyek részére - egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás lesz igényelhető 23 862,-Ft 14 év alatti egészségkárosodási és gyermek felügyeleti támogatás igénylhető a gelügyeletet ellátó személyek részére - 46 662,-Ft, de ha az egyik tag foglalkoztatás helyettesítőt is kap (22.800) akkor 23 862,-Ft nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személyek részére - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 22 800,-Ft (ha együttműködik az önkormányzattal) lesz Foglalkoztatást helyettesítő támogatás – aktív korúak ellátását - a kormányhivatalnál kell igényelni: ◦ Jogosult ha a munkanélküli járadék lejárt ◦ a kérelmező jövedelme, vagy családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 90 %-át Ez az összeg 2016. évben 25.650 Ft)

6 Egyedi önkormányzati segély 2016-ban a váratlanul nehéz anyagi körülmények közé került családok egyedi önkormányzati elbírálás után egyedi önkormányzati segélyben is részesülhetnek, 2015.márc 1-től az elnevezése - települési támogatás (krízishelyzet esetén) ◦ eseti vagy adott időszakra meghatározott havi rendszerességgel is folyósítható (pl természeti kár, haláleset esetén) Települési támogatás lehet még : tankönyv, tanszer-támogatás, tüzelőanyag-osztás, élelmiszer-segély vagy Erzsébet – utalvány

7 Első házasok kedvezménye 2015.január 1-től Ki veheti igénybe? Ha a házaspár legalább egyik tagja első házasságát köti Az összevont adóalapból ezen a jogcímen jogosultsági hónaponként levonható összeg - a 15 százalékos adómérték bevezetésével összhangban - 31 250 forintról 33 335 forintra nő (a kedvezmény adóban kifejezett összege változatlanul 5000 forint). A házassági életközösség fennállása alatt a házasságkötést követő hónaptól legfeljebb 24 hónapig vehető igénybe, de ezen időtartamon belül utoljára addig a hónapig, amelyet követően a magzatra vagy gyermekre (ide nem értve a nevelt gyermeket) tekintettel családi kedvezményre válnak jogosulttá. Házastársak meg is oszthatják a kedvezményt Adóbevallásban nyilatkozni kell

8 Anyasági támogatás (egyszeri) Az anyasági támogatás egyszeri juttatás, amely nem kötődik a biztosítási jogviszonyhoz. A támogatás összege 2016-ban 64.125 Ft, ikrek születése esetén pedig 85.550 Ft. Az anyasági támogatást a szülést követő 6 hónapon belül kell igényelni, azt követően ugyanis a jogosultság elvész. Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően: ◦ Az anya, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal (koraszülés esetén legalább egyszer) terhes gondozáson vett részt.

9 Gyermekgondozási díj (GYED) Feltétele: Szülést megelőzően 2 éven belül 365 napon át biztosított volt (dolgozott) A díj a gyerek 2. életévének betöltéséig jár Összege a napi átlagkereset 70%-amax a minimálbér kétszeresének70%-a (2015- ben 147 000,-Ft) GYED és GYES mellett lehet munkát vállalni egyéves korának betöltése után (nemcsak az előző munkahelyen) Gyermekgondozási segély (GYES) Összege 2015-ben azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (bruttó 28.500 Ft, iker gyermekek esetén dupla összegű 57.000 Ft). ◦ Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás időtartama 10 % nyugdíjjárulék levonása mellett, szolgálati időnek számít. Nyugdíjas igénylő esetén nem vonnak nyugdíjjárulékot.

10 CSED Csecsemőgondozási díj ◦ a megszűnt Terhességi gyermekágyi segély, TGYÁS helyett A csecsemőgondozási díj a gyermek születéséhez kapcsolódóan kieső jövedelem pótlását szolgálja Biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátás, amely a szülési szabadság időtartamára jár. Az anyát 24 hét szülési szabadság illeti meg, (legkorábban a szülés várható idejét megelőző 28. naptól, legkésőbb a szülés napjától lehet igénybe venni. Amikortól indul, onnantól kezdve 168 napig jár, nincs jelentősége, hogy a kiírt időpontban születik e a baba) jövedelem 70 %-a. GYET Gyermeknevelési támogatás Gyermeknevelési támogatásra az a szülő vagy gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévétől 8. életévének betöltéséig jár. A támogatás havi összege 28 500,-Ft (gyermekek számától függetlenül) A GYET mellett legfeljebb heti 30 órát meg nem haladóan kereső tevékenységet lehet folytatni, vagy otthonról is lehet dolgozni, itt nincs időkorlátozás. A gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot nem érinti a gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben való elhelyezése.

11 Iskolakezdési támogatás utalvány A munkáltató az iskolakezdési támogatás biztosításával a gyermekek beiskolázásához nyújt segítséget a szülők számára. 2015-ben már csak utalvány formájában adható. A támogatás mindkét szülőnek gyermekenként évente egy alkalommal legfeljebb 31.500,Ft értékben, a minimálbér 30%ig adható, az összességében kedvező mértékű adóteher megfizetése mellett. A juttatás 35,7%al kedvezményesen adózik.

12 Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) 2015 Családi Otthonteremtési Kedvezményt már a gyermektelen, de legalább egy gyermeket vállaló családok igényelhetik, 500 ezertől 3,25 millió forintig vissza nem térítendő állami támogatást kaphatnak a szülők (házastársak vagy élettársak) Az állami támogatás nagysága függ: ◦ a gyermekek számától, ◦ a lakás nagyságától és ◦ a lakás energiatakarékosságától Új lakás vásárlásához igényelhető, - akár már 40 négyzetméteres lakásra is Új lakás építéséhez, vagy meglevő lakás bővítéséhez (az ingatlan alapterülete legalább 1 helyiséggel bővül) Ki igényelheti? ◦ Szülő: ha a gyermek 16 évesnél nem idősebb (vagy nappali tagozatos gyermek 25 évesnél nem idősebb) vagy legalább 1 éve megváltozott munkaképességű, ill. 24 hetes magzat után. ◦ Gyám: legalább 1 éve vele együtt élő gyermek után ◦ 40. életévét be nem töltött házaspár: 4 éven belül vállalt 1 ill. 8 éven belül vállalt 2 gyermek után

13 CSOK mértéke 2015

14 CSOK 2016-tól emelkedett Új lakás vásárlása, vagy építése esetén Gyermek száma Kedvezmény összege 1 600.000 HUF 2 2.600.000 HUF 3 vagy több 10.000.000 HUF + 10 000 000,-Ft HITEL - A CSOK feltételei bankonként igen eltérőek, ezért kérje szakértő segítségét. Max. 10 millió Ft támogatott hitel ügyfél által fizetendő fix, évi 3% kamattal 25 évig

15 CSOK 2016

16 GYIK Mi van azokkal, akiknek van valamilyen hitelük? azok is részesülhetnek-e a támogatásban, akiknek van valamilyen hitele, de csak azok a hitelesek kaphatják meg, akik rendesen törlesztenek: ha a házaspár bármelyik tagjának van olyan jelentősebb tartozása, amelyet a központi hitelinformációs rendszerben nyilvántartanak, akkor a támogatás nem jár. És azokkal, akiknek már van lakástulajdona? Abban az esetben, ha hajlandók eladni azt, és a kapott összeget fel kell használni az új ingatlan vásárlásához. Ebben az esetben a támogatás összege nem lehet nagyobb a megvásárolt lakás vagy ház ára és az eladott ingatlan ára közti különbségnél. Ha viszont nem kívánjuk eladni a már meglévő lakástulajdont, akkor csak úgy vehetjük fel a támogatást, ha 3 gyermekesek vagyunk (vagy bevállaljuk előre a 3 gyereket), és a 10 milliós maximális összegért folyamodunk. Viszont ebben az esetben is abba a lakásba kell költözni, amit az új csokból vettünk. Mit kell tenni azoknak, akik korábban már kaptak szocpolt, mégis szeretnék felvenni a mostani támogatást? A új rendszer bejelentésekor külön hangsúlyozták, hogy nem lesz akadály az, ha valaki előzőleg már részt vett lakástámogatási programban, csak a korábban kapott összeget le kell vonni az új támogatás összegéből. Ezzel kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy a lehetőség csak azoknak áll, akik a maximális, minimum 3 gyerekre és új lakásra vállalt 10+10 milliós támogatásért folyamodnak. Viszont van pár dolog, ami nem egyértelmű.

17 „Tehetséges vagyok, a családom támogat” projekt Programunk minden elemében a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit szolgálja. Elsődleges törekvése a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak és családjaiknak szóló szemléletformáló programok megvalósítása, melyek segítik a tehetséget felismerő, kibontakozásukat támogató családi környezet kialakulását, a tehetséges gyermekek családi hátterének erősítését.

18 Várható programok Alkotónap 4 településen (Veszprém, Nagyvázsony, Devecser, Vigántpetend) rendezzük meg, fazekasműhely, kézműves technikák, táncelemek, különböző hangszerek készítésének megismerését kínáló programok a fiatalok számára. A résztvevőknek módjuk van, új érdeklődési területeket felfedezni magukban. Fórum-tanácsadás 4 településen szervezünk fórumot, célunk hogy a hátrányos helyzetű családok értesüljenek a szociális támogatások formáiról,. Muzsika hangja -találkozás a hangszerekkel, családi látogató nap. Ahol a fiatalok kipróbálhatják a hangszereket, így könnyebbé válik a hangszer, és iskolaválasztás. A szülők számára lehetőség nyílik, hogy felismerjék gyermekük tehetségét. Nyílt nap A gyerekek és szüleik megismerhetik a Tehetségpontok műhelyeit, speciális programjait, módszereit, foglalkozásokat, kipróbálhatják magukat, így könnyebbé válik az iskolaválasztás.

19  Kortárs Klub foglalkozások – Tehetséges vagyok „Csodabogárnak” néznek 5 alkalommal fiatalok számára kortárs találkozót szervezünk, ahol közös érdeklődésű fiatalok hasznosan töltik szabadidejűket a klubfoglalkozás során, esetleges problémájukat megosztják, megbeszélik.  Látogatás a Pannon Egyetemen Fiataloknak szervezünk 3 alkalommal látogatást a Pannon Egyetemen, ahol megismerkedhetnek az egyetemi óra hangulatával, így növelve a tanulási kedvet.  Szülői klub Havonta Balatonalmádiban, a tehetséges fiatalok szülei a tehetséggondozásban jártas pedagógusokkal és egymással beszélhetik meg tapasztalataikat, esetleges problémáikat.  Pszichológus tanácsadás Veszprémben a CSEÖH irodában, a tehetséges fiatalok szülei számára, lehetőség nyílik a fiatalok speciális frusztrációjának, konfliktusainak megbeszélésére, megoldás keresésére, szakember segítségével.  Utazó tehetséggondozó szakember hálózat működtetése: ahol a tehetségsegítő szakember ismerteti a tehetség pontok szolgáltatásait, az "Arany János" programot.

20 Nemzeti tehetség program A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását A tehetségpontok abban segítenek, hogy az érdeklődő fiatalok kapjanak hatékony segítséget tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához, minél teljesebb és minél személyesebb információhoz jussanak a különböző tehetséggondozó lehetőségekről; A tehetségpontok olyan közösség, amelynek feladata a tehetségek felfedezése, azonosítása támogatása tanácsadással, pályaorientációval, valamint személyre szabott információkkal tehetseg.hu/tehetsegpontok

21 Tehetségpontok Nap Kör Alapítvány – Vigántpetend Nap Kör Alapítvány – Vigántpetend természeti és művészeti nevelésre A Nap Kör Alapítvány "Magból kenyér" foglalkozásain résztvevő kisiskolásokat a magtól a kenyérig tartó csodálatos úton vezeti végig a szántástól az aratásig, a vetéstől a kenyérsütésig. Kisiskolások kemencét építenek, gabonát termesztenek, kenyeret sütnek. számos egyéb ősi mesterséggel is megismerkedhetnek: a nemezeléstől a szövésig, a faragástól a kemenceépítésig a mesterségekkel való ismerkedés a gyakorlati életet alapozza meg, a művészeti tevékenységekkel (pl. festés, rajzolás, éneklés, zenélés, mozgás, tánc, dramatikus játékok) pedig a világ szépségét igyekeznek kifejezni Ars Nova Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Balatonkenese Ars Nova Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Balatonkenese Különóra-fajták: ◦ festészet, furulya, társastánc, zongora, Zene, Tánc, Színjátszás, Rajz, festés

22 Ki a tehetség? - Ki a tehetség? - átlag feletti általános képességek, - átlagot meghaladó speciális képességek, - kreativitás, - feladat iránti elkötelezettség.

23 Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt A programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, és a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt. A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek. Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (http://www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Államtitkárság). AJTP tanulói pályázat http://www.ajtp.hu/

24 Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet helyi (talapülési és megyei) önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok számára a településükön – elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein – lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. A program keretében a honlapon megtalálható közoktatási intézményekbe kérhetik a tanulók felvételüket

25 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! www.civilhazveszprem.hu


Letölteni ppt "Fórum - Tanácsadás Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló programok támogatása „Tehetséges vagyok, a családom támogat”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések