Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvelői klub Art, Szja Dr. Orbán Ildikó 2012. május.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvelői klub Art, Szja Dr. Orbán Ildikó 2012. május."— Előadás másolata:

1 Könyvelői klub Art, Szja Dr. Orbán Ildikó 2012. május

2 Összehasonlítás Adómentes jövedelem1000 Ft Béren kívüli juttatás763 Ft Egyes más meghatározott juttatás661 Ft Bér – adóalap kiegészítés nélküli jövedelemsávban 585 Ft Bér – adóalap kiegészítéses jövedelemsávban 567 Ft

3 Béren kívüli juttatások közterhe Adóalap: juttatási érték +19 % Adó mértéke: 16 % Tényleges adóterhelés: 19,04 % Eho adóalap: szja-val egyező adóalap Eho mértéke: 10 % Tényleges adóterhelés: 11,9 % Összes teher: 30,94 % 100 Ft juttatásból a nettó 76,37 Ft (eddig 84 Ft nettó)

4 Béren kívüli juttatások Változatlan juttatások: –Iskolakezdési támogatás –Üdülési szolgáltatás –Helyi bérlet –Iskolarendszerű képzés támogatása –Munkáltatói önkéntes pénztári hozzájárulás –Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató munkáltatói befizetés –Szövetkezet közösségi alapjából adott juttatás Megszűnő juttatás: –Internet –Üdülési csekk

5 Üdülési szolgáltatás Minimálbér összegéig személyenként Családtag is kaphatja Munkáltató tulajdonában, vagy kezelésében lévő üdülőben Több juttató is nyújthatja Nem kell nyilatkozat, hogy máshol részesült-e ilyen juttatásban

6 Helyi utazás Értékhatár nélkül A számlának a munkáltató nevére kell szólnia Speciális szabályok: munkába járás, munkavégzés feltételeként biztosított bérlet

7 Iskolarendszerű képzés A minimálbér két és félszeresét meg nem haladó részre Csak a 2010. január 1. után megkezdett képzésekre –Munkakör betöltéséhez szükséges képzés, vagy –Munkáltató tevékenységéhez szükséges képzés Korábbi években megkezdett képzésekre átmeneti szabályok érvényesülnek. Nem iskolarendszerű képzésre nem vonatkozik

8 Iskolakezdési támogatás Gyermekenként a minimálbér 30 százalékáig Családi pótlékra jogosult gyermek után Elszámolás munkáltató nevére szóló számlával Felhasználási idő az iskolakezdést megelőző és követő 60 nap Egy gyerekre tekintettel több szülő is kaphatja

9 Önkéntes pénztári hozzájárulás A munkáltató munkáltatói tag a pénztárban Önkéntes nyugdíjpénztárba havonta a minimálbér 50 százaléka Önkéntes egészség- önsegélyező pénztárba havonta a minimálbér 30 százaléka Csak egy munkáltatótól, nyilatkozat kell

10 „Háromzsebes” SZÉP kártya 225 000 Ft/év → szálláshely szolgáltatásra 150 000 Ft/év → melegkonyhás vendéglátás, munkahelyi étkezés is 75 000 Ft/év → szabadidő, rekreáció, egészségmegőrzés 317/2011. (XII.27.) Korm. rendelettel módosított 55/2011. (IV.12.) Korm. rendelet

11 Étkezési hozzájárulás 12 500 Ft/hó → csak munkahelyen működő étkezőhelyen, és/vagy 5000 Ft/hó → Erzsébet utalványon „hideg” étkezés ( 39/2011.(XII.29.) KIM rendelet ), és/vagy 150 000 Ft/év SZÉP kártya vendéglátás alszámlán → csak melegkonyhás vendéglátás →

12 Béren kívüli juttatás értékhatára 500 000 Ft/év Éven belül napi arányosítási kötelezettség a munkáltatónál eltöltött időre Több munkáltatótól is az évi 500 000 Ft-ot meghaladó rész egyes meghatározott juttatás Közteher: szja 19,04% + eho 32,13% Optimális cafeteria keret: 654 700 Ft

13 Egyes más meghatározott juttatások Szja adóalap: juttatási érték + 19 % Adó mértéke: 16 % Tényleges adóterhelés: 19,04 % Eho adóalap: mint szja alap Adó mértéke: 27 % Tényleges adóterhelés: 32,13 % Összes teher: 51,17 %

14 Kifizető adófizetésbe tartozó juttatások –Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás –Telefon magáncélú használata – szabályok nem változtak –Több magánszemély javára kötött biztosítás

15 Kifizető adófizetésbe tartozó juttatások o Egyidejűleg több magánszemély – üzleti partner is - számára szervezett rendezvény, döntő részben vendéglátás, szabadidőprogram – ha jóhiszemű eljárással sem állapítható meg az egyes magánszemély által megszerzett jövedelem o Törvény, vagy más jogszabály következtében átadott termék, nyújtott szolgáltatás (pl. kötelespéldány)

16 Kifizetői adófizetés alá tartozó juttatások Csekély értékű ajándék –Nyilvántartás vezetése mellett –Évente 3 alkalommal –Alkalmanként a minimálbér 10 %-áig –Adhatja: Munkáltató Szakszervezet Kifizető vele kapcsolatban nem álló magánszemélynek –Szankció: 50 % mulasztási bírság

17 Reprezentáció, üzleti ajándék Üzleti eseményhez kapcsolódó vendéglátás és kapcsolódó szolgáltatás Társasági adóalanynak és egyéni vállalkozónak is adóköteles a teljes összege Üzleti ajándéknak nincs értékhatára Bevallása: ’08-ason juttatás hónapjának kötelezettsége Eltérő üzleti éves: 2012-ben induló üzleti évre alkalmazza

18 Reprezentáció, üzleti ajándék Társadalmi szervezet, egyházi személy, köztestület, alapítvány Bevétel 10 %-a, vagy ráfordítás 10 %-a mentes Üzleti ajándék egyedi értéke a minimálbér 25 %-át nem haladhatja meg Bevallás: elszámolt éves összes bevétel megállapításának hónapja

19 Munkavállalói juttatások Valamennyi munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon juttatott termék, szolgáltatás, ha az ténylegesen elérhető vagy Belső szabályzat, kollektív szerződés stb. alapján munkavállalói csoportoknak nem teljesítménytől függő juttatás Például internet, étkezési jegy juttatás

20 Egyéb vendéglátás Egyidejűleg több magánszemély részére szervezett vendéglátás és szabadidőprogram Beleértve a résztvevőknek adott ajándéktárgyat is Ajándék egyedi értéke legfeljebb a minimálbér 25 %-a

21 Reklámajándék Üzletpolitikai célból adott ajándék Nem adómentes, nem üzleti ajándék Nem tartozik a szerencsejáték törvény hatálya alá Ajándéknak nincs értékhatára Rosszhiszemű, jogszerűtlen eljárás esetén 50 % mulasztási bírság

22 Adómentes biztosítás Kockázati életbiztosítás Visszavásárlási értékkel nem rendelkező –Balesetbiztosítás –Betegségbiztosítás – ebből fizetett jövedelempótló szolgáltatás a kifizetést megelőző második év átlagkeresetének 50 %-ig adómentes Díjfizető kártérítési felelősségi körébe tartozó kockázat elhárítására kötött biztosítás

23 Csoportos személyszállítás Legalább 4 munkavállaló szállítása –Saját jármű –Igénybe vett szolgáltatás (nem kell különjárat) 4 főnél kevesebb munkavállaló szállítása, ha –Közösségi közlekedéssel a munkába járás nem oldható meg –Munkarend, vagy földrajzi elhelyezkedés miatt

24 Adóregisztrációs eljárás Jogszabályi alapok Art. 24/C.§.; 24/D.§.; 24/E.§

25 Az adóregisztrációs eljárás célja, eszközei Célja: a jogszabályi feltételeknek nem megfelelő személyek vállalkozási lehetőségeinek korlátozása, lehetetlenné tétele Eszközei:  Az adószám megállapítását megelőző vizsgálat, amelynek célja annak megállapítása, hogy fennáll-e az adószám megállapításának az Art. 24.§ (2) bekezdésében meghatározott valamely akadálya  A vezető tisztségviselő, tag változása esetén akadályvizsgálat  A kockázatosnak minősített adózók esetében fokozott adóhatósági felügyelet elrendelése

26 Akadályok vizsgálata I. A vizsgálat alanyai a cégbejegyzésre kötelezett adózók  vezető tisztségviselői,  képviseletre jogosult tagjai, vagy  KFT, ZRT esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagok, vagy részvényesek Ezeket az előadás során vezető tisztségviselőnek, tagnak fogom nevezni a továbbiakban.

27 Akadályok vizsgálata II. A vizsgálatok fő irányai: 1)a vezető tisztségviselő, tag önmaga - mint magánszemély, vagy vállalkozás 2)a vezető tisztségviselő, tag korábbi, vagy jelenlegi érdekeltségébe tartozó vállalkozásai

28 Akadályok vizsgálata III.A Kizáró feltételek:  ha az adózó vezető tisztségviselője, tagja az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett,  180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 15 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 30 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik.

29 Akadályok vizsgálata III.B  ha a vezető tisztségviselő, tag olyan más gazdasági társaság jelenlegi, vagy volt vezető tisztségviselője, vagy tagja,  180 napon keresztül folyamatosan fennálló 15 millió forintot, illetve 30 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik feltéve, hogy a más adózóban fennálló vezető tisztségviselői, vagy tagi jogviszony az adótartozás folyamatos fennállásának 180. napját megelőző 180. napon, vagy azt követően bármelyik napon fennállt. (1 év)

30 Akadályok vizsgálata III.C  a tisztségviselő, tag olyan más gazdasági társaság jelenlegi, vagy volt vezető tisztségviselője, vagy tagja,  amely az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül 15 millió forintot, illetve 30 millió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg,  feltéve, hogy a más adózóban fennálló vezető tisztségviselői, vagy tagi jogviszony a felszámolás kezdő napját megelőző 180. napon, illetve azt követően bármelyik nap fennállt.

31 Akadályok vizsgálata III.D  a tisztségviselő, tag olyan más gazdasági társaság jelenlegi, vagy volt vezető tisztségviselője, vagy tagja,  amelynek az adószámát az állami adóhatóság az adószám megállapítására irányuló kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül  felfüggesztését követően,  Vagy más eljárásban  jogerősen törölte feltéve, hogy a más adózóban fennálló vezető tisztségviselői, vagy tagi jogviszonya az adószám törlését kimondó jogerős határozat meghozatalának napján, vagy azt követően bármelyik nap fennállt.

32 Az adóregisztrációs eljárás menete I.  Adószám megállapítása  1 nap alatt, ha nem állapítható meg akadály  8 nap alatt, ha akadály valószínűsíthető  az akadály vizsgálata során azt kell vizsgálni, hogy az előzőekben említett akadályok valamelyike fennáll-e  technikai azonosítószám (minkód=0, ÁFA kód = 9)  akadályhordozó” fogalma

33 Az adóregisztrációs eljárás menete II.  Az adószám megállapításának megtagadása  határozati forma  jogorvoslati jog  bejegyzéssel érintett adózó nyújthatja be  8 napon belül, jogvesztő határidő  felterjesztés: 5 napon belül  másodfok 15 napon belül dönt (döntési lehetőségek) Kimentési kérelem  8 napon belül, jogvesztő határidő – akadályhordozó nyújtja be  Kimentési és jogorvoslati kérelem egyidejű benyújtása

34 Az adóregisztrációs eljárás menete III.  Kimentési kérelmet az akadályhordozó nyújthat be, ebben bizonyíthatja, hogy  az adószám megállapításának megtagadására okot adó tartozást az azt felhalmozó adózó azért nem tudta kiegyenlíteni, mert az általa teljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékét egy vagy több vevő, illetőleg megrendelő részben vagy egészben nem egyenlítette ki, és  a vevőkkel, megrendelőkkel szemben fennálló - illetőleg a felszámolás kezdő időpontjában fennállt -, határidőre ki nem egyenlített követelések összege az adótartozás összegét eléri, vagy meghaladja, illetőleg a felszámolás kezdő időpontjában elérte vagy meghaladta, és  az adótartozást felhalmozó adózó a követelések érvényesítése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható.

35 Az adóregisztrációs eljárás menete IV.  hogy az adószám megtagadására okot adó adószám törléssel érintett adózóban tagi jogviszonnyal nem rendelkezett, és  a kimentési kérelmére indult eljárásban okirattal bizonyítja, hogy vezető tisztségviselőként a törölt adózó jogszerű működésének helyreállítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.  Valódiságvizsgálat (ellenőrzési terület bevonása)  Kimentési kérelem elbírálásának eredménye:  kimentési kérelem elfogadása, ezáltal az adószám megállapításának megtagadása tárgyában hozott határozat visszavonása, vagy  kimentési kérelem elutasítása.

36 Az adóregisztrációs eljárás menete V.  Kimentési kérelem jogorvoslati lehetősége  Helyt adó döntés: általános szabályok  Elutasító döntés:  fellebbezés: 8 napos határidő  felterjesztés: 5 napos határidő  Másodfok döntésének határideje: 15 nap  Másodfok döntési lehetőségei kimentési kérelemre hozott döntés esetében  helybenhagy  megváltoztat: a kimentési kérelemnek helyt ad, egyúttal intézkedik az adószám megtagadó határozat visszavonása és az adószám megállapítása iránt,  megsemmisít,  megsemmisítés mellett új eljárásra utasít a a kimentési kérelem tárgyában

37 Az adóregisztrációs eljárás menete VI.  felügyeleti intézkedés iránti kérelem nem terjeszthető elő  bírósági felülvizsgálatot a kérelmező a jogerőre emelkedéstől számított 30 napon belül kérheti  egyetemleges felelősség  mulasztás esetén a bírság - magánszemély esetén a magánszemély adózókra meghatározott bírságmérték alkalmazásával - valamennyi tagra (részvényesre) kiszabható  egy éven belül - a változásbejegyzés esetén alkalmazandó - eljárás indítható, ha akadály ellenére állapította meg az adóhatóság az adószámot

38 A változásbejegyzési eljárás I.  a cégbejegyzésre kötelezett adózó vezető tisztségviselőjének,  képviseletre jogosult tagjának,  vagy a korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, vagy részvényese személyében  változás történt  Vizsgálni kell, hogy fennáll-e a korábban említett akadályok valamelyike az új tag, vagy a részesedés változással érintett tag vonatkozásában

39 A változásbejegyzési eljárás II.  A tudomásra jutástól számított 30 napon belül kell lefolytatni  Tájékoztatás az akadály megállapításáról, és felszólítás annak elhárítására  Ha 15 napon belül nem hárítja el az akadályt és a mulasztását nem menti ki, akkor az adószámot töröljük (adózónak kézbesítjük a törlő határozatot)  Kimentési kérelem nyújtható be 8 napon belül

40 Igazolás kiadása I.  ‘TADRI adatlapon terjeszthető elő  50.000 Ft  a kérelmezővel szemben az igazolás kiállításának napján nem áll fenn olyan jogszabály szerinti akadály, amely más adózó adószáma megállapításának megtagadásához, vagy a más adózóval szemben a vezetőváltás esetén lefolytatandó eljárás során akadályként kerülne megállapításra.  Az igazolás iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk, ha az nem tartalmazza a kérelmező adóazonosító számát. Ez ellen az adózó fellebbezhet.

41 Igazolás kiadása II.  Ügyintézési határidő: 30 nap  Az igazolás kiállítását megtagadják,  ha a kérelmező olyan más adózó vezető tisztségviselője, vagy tagja, amellyel szemben az igazolás benyújtásakor adóregisztrációs eljárás van folyamatban, továbbá,  ha akadály áll fenn.  Igazolás megtagadása ellen fellebbezési lehetőség van (általános szabályok szerint)  Kimentési kérelem terjeszthető elő  Bírósági felülvizsgálat 30 napon belül kérhető

42 Igazolás kiadása III.  Az igazolás hatósági bizonyítvány  Garancia arra, hogy  ha valamennyi vezető tisztségviselő, tag rendelkezik 15 napnál nem régebbi igazolással, ha akadály áll fenn, és vezető tisztségviselő, illetve tag változása esetén az adózó adószáma nem törölhető feltéve, hogy az akadály nem az igazolás kiadását követően keletkezett  ha az a vezető tisztségviselő, tag rendelkezik 15 napnál nem régebbi igazolással, nem tagadható meg az adószám megállapítása, és vezető tisztségviselő, illetve tag változása esetén az adózó adószáma nem törölhető feltéve, hogy az akadály nem az igazolás kiadását követően keletkezett

43 Problémák, statisztika Ügyfelek próbálkozásai  Más adózó adóazonosító jelének feltüntetése  Ismételt bejegyzési kérelem benyújtása „tiszta” vezető tisztségviselővel, taggal Statisztika  Adóregisztrációs eljárás: kb. 14 000  Elutasított adószám: kb. 850  Utólagos adóregisztráció: kb. 3400

44 További elképzelések Adóregisztrációs eljárás kiterjesztése valamennyi cégtagra – strómanok kiszűrése Adóregisztráció már a cégbírósági bejegyzés előtt – de a tartozás megfizetésével akadály elhárulna Adótartozás értékét egységesen 5 millió forintra vinni

45 A feladat bonyolultsága Ugyanazok a tagok, vezetők egyszerre több cégbe bekerülhetnek az ország több pontján

46 Működési kockázat minősítése Kapcsolatok kockázatai Kockázatkezelési eljárás folyamata Saját kockázat minősítése Induló kockázat minősítése Kérdőí v Kérdőí v Adóazonosítók rögzítése a törzsbe Elfogadott kimentési kérelmek és fellebbezések Új cég első bevallásai Határozat fokozott felügyeletről Ellenőrzés Adószám törlés kezdeményezése

47 Fokozott adóhatósági felügyelet Új adózónál vagy már létező adózónál végzett adóregisztrációs eljárást követően Kockázatelemezési eljárás Kérdőív 1 évig fokozott adóhatósági felügyelet kockázatos adózónál

48 Kérdőív tartalma - KOCKERD Tevékenység részletes bemutatása – vevőkör, vevők földrajzi elhelyezkedése, három legnagyobb vevő –Bevételek rögzítésének módja –Három legnagyobb szállító Foglalkoztatottak száma, alkalmazás jellege –Vezetők tisztségviselők jogviszonya –Alkalmazottak száma – TEÁOR bontásban –Kölcsönzött munkaerő száma –Szükséges-e szakképzettség és van-e ilyen alkalmazott –Egyes telephelyen foglalkoztatottak száma –Munkaruha kell-e és biztosítanak-e –Hogyan vezetik a munkaerő nyilvántartását (jelenléti ív stb.) –Kinek a kötelezettsége a járulékbevallás teljesítése

49 KOCKERD Tevékenység folytatásához rendelkezésre álló eszközök bemutatása –Eszközök bekerülési értéke –Bérelt eszközök havi bérleti díja –10 legnagyobb ingatlan felsorolása Tevékenységhez szükséges helyiség adatai, helyiség használatának jogcíme –Székhely ingatlan használati jogcíme, adatai, mérete –Telephelyek adatai, használati jogcíme, mérete –Székhely-telephely távolsága –Ha 60 kilométernél több, mi az oka

50 KOCKERD Pénzügyi, finanszírozási források bemutatása –Fennálló követelések és pénzeszközök részletezése –Fennálló kötelezettségek részletezése –Rendelkezésre álló és tervezett finanszírozási források

51 Fokozott adóhatósági felügyelet intézkedései Gyakoribb áfa bevallás Gyakoribb összesítő nyilatkozat Adóbevallás ellenjegyeztetése adótanácsadóval, adószakértővel, vagy okleveles adószakértővel Áfa bevalláshoz papír alapon bizonylatok másolatának benyújtása

52 Adószám felfüggesztés Felfüggesztés –Címzett ismeretlen kézbesítés két alkalommal –Helyszíni vizsgálat alapján adózó székhelyén nem található –Esedékességtől számított 365 napja felszólításra sem teljesített bevallás –Esedékességtől számított 365 napja felszólításra sem teljesíti fizetési kötelezettséget Felfüggesztés közlése adóhatóság honlapján 15 nap után kézbesített

53 Törlés esetei a felszámolás, végelszámolás alatt nem álló adózó adószámának felfüggesztését az adóhatóság nem szüntette meg és az adószám törlésére e törvény egyéb rendelkezései alapján nem került sor bejelentett székhelye nem valós cím; szervezeti képviselőt az állami adóhatósághoz nem jelentenek be; ellenőrzése alapján az adózó által bejelentett szervezeti képviselő nem valós személy; az adószám megállapítását követő egy éven belül az állami adóhatóság tudomására jut, hogy az adózó adószámának megállapítására akadály fennállása ellenére került sor, és az adózó nem tett eleget az akadály elhárítására történő felszólításnak; Változásbejegyzésnek akadálya van, és az adózó nem mentette ki;

54 Törlés esetei az adózó a kockázati kérdőívre határidőn belül nem válaszol, vagy a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget és mulasztását nem menti ki; a fokozott felügyelet időtartama alatt az adózó terhére mulasztási bírságot vagy a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével összefüggő adóhiány alapján megállapított adóbírságot szab ki; a fokozott adóhatósági felügyelet időtartama alatt felszólítás ellenére nem teljesíti bevallási-, vagy – ha összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett – összesítő nyilatkozat benyújtási kötelezettségét és a mulasztását nem menti ki; az adózó felszólítás ellenére sem tesz eleget az Art. 24/F. § (5) bekezdés alapján előírt kötelezettségének és mulasztását nem menti ki; ha az adózó a számviteli beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének az ismételt felhívásban szereplő határidőn belül sem tesz eleget.

55 Adószám törlés Törlés –Bejelentett székhely nem valós cím –Szervezeti képviselőt adóhatósághoz nem jelentettek be –Ellenőrzés alapján szervezeti képviselő nem valós személy Hirdetményi közlés honlapon – 15 nap Törlés iránt megkeresés nyilvántartást vezető szervhez Törvényességi felügyeleti eljárás vagy ismeretlen székhelyű cég megszüntetési iránti eljárás kezdeményezése Belföldi adózónak adószám többé nem állapítható meg

56 Adószám ismételt megállapítása Az adószám törlése és az adózó megszűnése közötti időszakban kérhető Csak a felszámolás, végelszámolás alatt nem álló adózó adószáma –Kivéve egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó

57 Bírságolás - Az adózó javára értékelhető körülmények - az adózó adózási gyakorlattal nem rendelkezik (egy évet meg nem haladóan működik, magánszemély először adózik); - az adózó hasonló mulasztás miatt korábban még nem volt szankcionálva; - olyan új jogszabályi rendelkezés téves értelmezése okozta a mulasztást, mellyel kapcsolatban egységes joggyakorlat még nem alakult ki; - egy korábbi ellenőrzés az adott kérdéskört már vizsgálta, feltárta és a szabálytalan elszámolást, illetve gyakorlatot nem kifogásolta, kivéve, ha későbbi jogszabályváltozás idézte elő az eljárás megváltoztatását; - a kiutalás előtti ellenőrzések esetében, amennyiben az adózó a következő időszakban jogosulttá válik a költségvetési támogatás igénylésére; - az adózó egyszerű tevékenységet (pl.: kisipari tevékenységet) egyedül folytató magánszemély.

58 Az adózó terhére értékelhető körülmények - az adózó adózási gyakorlattal rendelkezik (legalább egy évet meghaladóan működik); - az adózó mulasztását megelőzően ugyanezen tényállás alapján már többször volt szankcionálva; - több éve hatályos, egyértelmű jogszabályi rendelkezést hagyott figyelmen kívül/sértett meg.

59 Bírságolásnál közömbös körülmények adózó együttműködése, aktív közreműködése az ellenőrzés során; bevallási, befizetési kötelezettség határidőben való teljesítése; rendezett könyvelés, rendezett folyószámla; az adózónál korábban még nem volt ellenőrzés; ingatlanértékesítésből származó jövedelemmel kapcsolatos ellenőrzés esetén az értékesítés eseti jellege; az adózó rendelkezett a bizonylatolási kötelezettség teljesítésére alkalmas eszközzel.

60 Beszámoló közzététele Adószám felfüggesztés megszűnik Mulasztási bírság kötelezettségre felszólítással –1. alkalom 500 ezer forintig –2. alkalom 1 millió forintig –Továbbra sincs teljes teljesítés, adószám törlése, és cég megszűnésének kezdeményezése

61 Üzletbezárást helyettesítő bírság Adózó be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat vagy foglalkoztatott, igazolatlan eredetű árut forgalmaz, vagy az adóköteles tevékenysége során (piaci árusítóhely, mozgóbolt stb.) az első ellenőrzéstől számított egy éven belül második alkalommal mulasztotta el számla- vagy nyugtakibocsátási kötelezettségét és üzlethelyiség nélkül végzi tevékenységét, ismételt elkövetés esetén az üzletlezárást helyettesítő bírságot ismételten meg kell állapítani. a bírságot kiszabása kötelező, a törvény csak a bírság mértéke tekintetében biztosít mérlegelési lehetőséget.

62 Igazolatlan eredetű áru forgalmazása Ellenőrzéskor, vagy azt követő 3 munkanapon belül nem tudnak igazolni Áru értékének 40 %-a, de ha túl alacsony összeg, akkor általános bírságmértékig Párhuzamosan üzletbezárás alkalmazható 1. alkalommal 12 nap 2. alkalommal 30 nap 3. alkalommal 60 nap

63 Nyomdai úton előállított bizonylat hiánya Általános bírságtétel x hiányzó bizonylatok számával Például egy 25 lapból álló számla-tömb esetén: magánszemély esetén a bírság: 25*200.000=5.000.000 Ft-ig terjedhet más adózó esetén: 25*500.000=12.500.000 Ft-ig terjedhet Hiteles másolat benyújtásával elkerülhető

64 Valódiság ellenőrzése során hiányzó adatok pótlásának elmulasztása számlák nettó értékének 10%-áig, más adózó a vizsgált gazdasági eseményekhez kapcsolódó számlák nettó értékének 50%-áig, de mindkét esetben legfeljebb 1 millió forintig

65 Szokásos piaci ár nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségszegés nyilvántartási kötelezettségeket a 22/2009. (X. 16.) PM rendelet szabályozza nyilvántartásonként (összevont nyilvántartásonként) 2 millió forintig terjed ismételt jogsértés esetén nyilvántartásonként (összevont nyilvántartásonként) 4 millió forintig terjed Ugyanazon nyilvántartás vezetésének ismételt elmulasztása esetén az első esetben kiszabott mulasztási bírság mértékének négyszereséig terjed, a kötelezettség teljesítése esetén korlátlanul mérsékelhető.

66 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Könyvelői klub Art, Szja Dr. Orbán Ildikó 2012. május."

Hasonló előadás


Google Hirdetések