Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyi jövedelemadó 2012.. Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves jövedelem 2424 ezer forintot.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyi jövedelemadó 2012.. Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves jövedelem 2424 ezer forintot."— Előadás másolata:

1 Személyi jövedelemadó 2012.

2 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves jövedelem 2424 ezer forintot meghaladó része után 27% 78%-os szabály Jövedelem = Megállapított jövedelem 78%-a, ha a magánszemély kötelezett a szocho vagy az eho megfizetésére, és azt költségként nem számolhatja el.(Öpt.)

3 Családi kedvezmény, adójóváírás Családi kedvezmény Nem feltétel a családi pótlék folyósítása, csak az arra való jogosultság! Eltartottnak minősül: aki a családi pótlék összegének megállapításánál figyelembe vehető. Rokkantsági járadékban részesülő személyre tekintettel a vele közös háztartásban élő (Ptk. szerinti) hozzátartozó közül egy személy (vagy a járadékos személy) jogosult a kedvezmény érvényesítésére. Adójóváírás 2012. évben már nem érvényesíthető.

4 Adóelőleg megállapítására vonatkozó szabályok Nem kell adóelőleget megállapítani az - őstermelői bevételből, ha az őstermelő bemutatja az adóévre hitelesített értékesítési betétlapot, Csg.okiratot 08-as bevallásban kell szerepeltetni! - egyéni vállalkozói bevételből, ha a a számlán feltünteti a vállalkozó a jogállását bizonyító okirat számát A számla kiállítására kötelezett (adószámos) magánszemélyektől le kell vonni az adóelőleget!

5 Jövedelem megállapítása költségnyilatkozat alapján Magánszemély nyilatkozatában megjelölt költség legfeljebb a bevétel 50 százalékáig vehető figyelembe Költségtérítésre nem vonatkozik az 50%-os korlát! Nyilatkozat hiányában igazolás nélkül elszámolható költség, ennek hiányában önálló tevékenység esetén 10 költséghányad Külföldi pénznemben kifizetett bevétel átszámítása megelőző hónap 15-én érvényes árfolyam

6 Nem kell adóalap-kiegészítést számítani Adóköteles Tb ellátás után, ha nem a munkáltató fizeti ki Adóköteles munkanélküli ellátás után Magánszemély nyilatkozata alapján, ha a várható éves jövedelme az adott kifizetéssel együtt nem haladja meg a 2424 ezer forintot Adóalap-kiegészítést kell figyelembe venni A kifizetés azon részére, amelyre kéri a magánszemély (munkáltató esetében is) Nyilatkozattól függetlenül, a kifizető által az adóévben teljesített kifizetések 2424 ezer Ft-ot meghaladó részére Nyilatkozat hiányában

7 Rendszeres jövedelem adóelőleg alapjának kiszámítása 1.Munkáltatótól származó összevont adóalapba tartozó rendszeres jövedelem várható éves összegének meghatározása 2. Ha az 1. pontban meghatározott összeg több 2 424 ezer forintnál, akkor ki kell számítani, hogy a 2 424 ezer Ft hány százaléka a várható éves rendszeres jövedelemnek 3. Az adott havi rendszeres jövedelemből - a 2. pont szerint meghatározott hányad (százalék) után nincs adóalap-kiegészítés, - felettes rész után 27 % az adóalap-kiegészítés

8 Nem rendszeres jövedelem adóelőleg alapjának számítása Adóalap-kiegészítés: a várható éves rendszeres és az adóévben már kifizetett nem rendszeres jövedelem együttes összegéből a 2424 e Ft-ot meghaladó rész után

9 Magánszemélyre vonatkozó szabályok A magánszemély a munkáltatótól, kifizetőtől kérheti az adóalap-kiegészítés figyelembe vételét köteles kérni, ha a várható éves összes jövedelme meghaladja a 2 424 e Ft (Különbözeti bírság!) Adóelőleg megállapítására kötelezett magánszemély A 2 424 e Ft-ot meghaladó éves jövedelme után számol adóalap-kiegészítést Családi kedvezményt, személyi kedvezményt érvényesíthet

10 Jövedelem megállapítása Külföldi kiküldetés Igazolás nélkül elszámolható a külföldi napidíj 30 százaléka, legfeljebb naponta 15 euró (régi szabály) Nemzetközi személyszállításban és árufuvarozásban résztvevő személyeknél változatlan szabályokkal napi 40 euró

11 Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem Bérbeadásból származó bevételből levonható az ugyanazon adóévben más településen igazoltan megfizetett bérleti díj, ha azt költségként nem számolta el a magánszemély és még részben sem térítették meg számára. Feltétel: a bérbeadás, illetve a bérbevétel időtartama 90 napnál hosszabb! Adóelőleg megállapítása

12 Ingó vagyontárgyak átruházása Gazdasági tevékenység (3. § 46.) keretében történő átruházás esetén a megállapított jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül 600 ezer Ft-ot meg nem haladó bevételből nem kell jövedelmet megállapítani (nem kell bevallani) Ha az ingó vagyontárgyak átruházása nem üzletszerűen történik, akkor 200 ezer Ft-ot meg nem haladó jövedelmet nem kell bevallani Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítése: bevétel 25 %-a a jövedelem

13 Ingatlan átruházásából származó jövedelem Gazdasági tevékenységnek minősülő átruházás Termőföldből átminősített ingatlan átruházása Adóalap = szokásos hozam + a jövedelem szokásos hozamot meghaladó részének a háromszorosa Idő múlását nem lehet figyelembe venni Termőföldből átminősített ingatlannal rendelkező társaságban lévő részesedés átruházása, kivonása Adóalap = szokásos hozam + az árfolyamnyereség szokásos hozamot meghaladó részének a kétszerese Szokásos hozam = költség 0,3%-a szorozva a tulajdonban tartás napjainak számával Mentességek!

14 Őstermelőket, egyéni vállalkozókat érintő változások Őstermelő meghatározása (regisztrációs szám nem elegendő) Költségek fedezetére, fejlesztési célból nyújtott támogatás elszámolása felhasználásra előírt határidő, ennek hiányában a folyósítás évét követő 4. adóév utolsó napja Elhatárolt veszteség elszámolása - őstermelői jövedelem, vállalkozói adóalap 50%-áig - mezőgazdasági tevékenységnél visszamenőlegesen két évre: elhatárolt veszteség 30%-a adóévenként Átalányadózás (KSH besorolás, tevékenység folytatása)

15 Béren kívüli juttatások Adóévben együttesen: 500 ezer Ft értékben, időarányosan! Adóalap: juttatás értéke x 1,19 Kifizetőt terhelő szja: adóalap 16%-a Kifizetőt terhelő eho: adóalap 10%-a Értékhatárt meghaladó juttatás: egyes meghatározott juttatásnak minősül, amely után 27% az eho!

16 Béren kívüli juttatások formái Üdülési szolgáltatás Étkezési juttatás SZÉP kártya Iskolakezdési támogatás Helyi bérlet Iskolarendszerű képzés támogatása Szövetkezet közösségi alapjából juttatás Munkáltatói/foglalkoztatói hozzájárulás

17 Étkezési juttatás Munkahelyi (üzemi) étkeztetés keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen történő ételfogyasztás havi 12 500 Ft-ig A juttatás történhet a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott utalvány, elektronikus kártya formájában is, ha a munkáltató kizárólag a munkavállalóit ellátó étkezőhelyet működtet a telephelyén. és/vagy

18 Erzsébet-utalvány formájában havi 5000 Ft-ig a jogviszony fennállásának hónapjaira Erzsébet-utalvány: MNÜA által kibocsátott fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány Átmeneti rendelkezés alapján: 2012. december 31-ig melegétkezésre is felhasználható!

19 SZÉP kártya Szálláshely alszámlára: 225 ezer Ft Vendéglátás alszámlára: 150 ezer Ft felhasználható: melegkonyhás vendéglátóhely, munkahelyi étkeztetés Szabadidő alszámlára: 75 ezer Ft felhasználható: szabadidős, rekreációs, egészségmegőrző szolgáltatásra Értékhatárok: több juttatótól együttesen!

20 Egyéb meghatározott juttatások Valamennyi munkavállaló (közeli hozzátartozó stb.) számára nyújtott juttatás Belső szabályzatban meghatározott közös ismérvek szerint több munkavállaló (közeli hozzátartozó stb.) számára nyújtott juttatás Reprezentáció, üzleti ajándék (fogalom) Mentesítés: társadalmi szervezet, köztestület, alapítvány, egyházi jogi személy esetében a reprezentáció és a minimálbér 25%-át meg nem haladó egyedi értékű üzleti ajándék együttes összegének a törvényben meghatározott részére Adókötelezettség teljesítése (eltérő üzleti éves adózók) Üzletpolitikai (reklám) célú juttatás, ha nem minősül adómentesnek, üzleti ajándéknak és nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá Rendezvényen adott ajándék a minimálbér 25%-áig

21 Devizahitelek törlesztésével összefüggésben adómentes Végtörlesztéshez nyújtott munkáltatói kölcsön kamatkedvezménye 2011. 09.29-től (igazolás a végtörlesztéshez szükséges összegről) Végtörlesztéshez 2011.09.29-2012.02.28. között adott vissza nem térítendő munkáltatói támogatás 7 500 000 Ft-ig (igazolás alapján a végtörlesztést követően is adható) Ingatlan fedezettel kötött deviza alapú kölcsön végtörlesztése miatt megszűnő kötelezettség Meghatározott feltételekkel az ingatlan fedezettel kötött deviza alapú kölcsön pénzügyi intézet által elengedett összege, meghatározott feltételekkel Biztosítási kedvezményt nem kell visszafizetni, ha a kötvénykölcsönt végtörlesztés céljából vette fel a magánszemély

22 Egyéb adómentességek Szociálisan rászorult hiteladósok lakhatásának biztosítása (1. sz. melléklet 7. 19) Átvállalt kamarai tagdíj, ha az adott tevékenység csak szakmai kamara tagjaként folytatható Csoportos személyszállítás (4 főnél kevesebb is) Visszavásárlási értékkel nem rendelkező baleset- és betegbiztosítás díja, és az ilyen biztosítás alapján nyújtott jövedelmet pótló szolgáltatás törvényben meghatározott része Egyes ösztöndíjak (rezidens stb.)

23 Köszönöm a figyelmüket! ☺


Letölteni ppt "Személyi jövedelemadó 2012.. Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves jövedelem 2424 ezer forintot."

Hasonló előadás


Google Hirdetések