Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Területi Operatív Program foglalkoztatási lehetőségei - Zala megye Kovács Károly - projektmenedzser, ügyvezető Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Területi Operatív Program foglalkoztatási lehetőségei - Zala megye Kovács Károly - projektmenedzser, ügyvezető Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség."— Előadás másolata:

1 A Területi Operatív Program foglalkoztatási lehetőségei - Zala megye Kovács Károly - projektmenedzser, ügyvezető Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség

2 Ingyenes lakhatást kínál a McDonald's

3 Foglalkoztatásról röviden, zalaiasan…  Kétarcú munkaerő-piac  Fokozódó kereslet, egyre több hiányszakma (vendéglátás, építőipar, gépipar, agrárium)  Meglévő, de nem a keresletnek megfelelő munkaerő-piaci kínálat  Okok  Keresletoldalról bővülő lehetőségek, hazai és külföldi megrendelők  Munkaerő-piacon potens rétegek elvándorlása (centrumokba, külföldre – I’m lovin’ it, zalai bádogosok)… elsősorban bérszínvonal miatt  Hátrányos helyzetű, a munkaerő-piacra nehezen integrálható álláskeresők  Gondok  Nagy létszámú munkahely-teremtés nehézségekbe ütközik  Országosan is alacsony bérszínvonal társadalmi feszültségek indukál  Meglévő munkaerő-piaci eszközök nem hatékonyak, valódi munkaerő-piaci integrációhoz

4 TOP Zala – közvetett foglalkoztatás  A tervezési időszakban 23 md Ft keretösszeggel gazdálkodik a megyei TOP, ennek kb. 90 %-a jut közvetlen beruházásra.  Nagykanizsa és Zalaegerszeg MJV-kel együtt ez a keret meghaladja a 40 md Ft-ot.  TOP és más projektek esetében is előnybe részesíthetők a helyi, megyei pályázatok – TOP 2.1.2. Zöldváros kiírás - támogatást igénylő vállalja helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonását a kivitelezési munkákba: Vállalást tesz arra, hogy a Kbt. hatálya alá tartozó beruházás esetében úgy alakítja ki az ajánlattételi felhívást, hogy az ajánlattevő számára ez kötelező legyen.  Infrastruktúra fejlesztési projektek – önkormányzati utak, kerékpárutak, energetikai projektek, csapadékvíz-elvezetés, egészségügyi, szociális beruházások építési, eszközbeszerzési elemei

5 TOP Zala –nem is közvetett foglalkoztatás  TOP-1.1. intézkedések – ipari parki fejlesztések (vállalkozói beruházások előkészítésére), inkubátorházak építése, megújítása – coworking space, helyi piacok, agárlogisztika  TOP-1.2. intézkedés – turizmusfejlesztés (hiányzó kapacitások kialakítása, hálózatosodás, termékcsomagok)  TOP-1.4. intézkedés – óvodák, bölcsődék fejlesztése a munkahely-teremtés, megtartás érdekében (a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével)

6 TOP – a közvetlen foglalkoztatásért  Foglalkoztatási paktumok, együttműködések  Fogalma: Az Unióban már évtizedek óta legjobb gyakorlatként számon tartott területi foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési megállapodások (paktumok) a szubszidiaritás elve mentén, a lehető leghatékonyabb eredményeket biztosító helyi szinten létrejött többszereplős együttműködések, melyek elsődleges célja az adott térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése és a lakosság életszínvonalának növelése.  Országos hálózat épül ki, Zalában 2 (3) szintje lesz  Megyei szint  Megyei jogú városok szintje  Helyi, területi szint

7 A hatékony zalai foglalkoztatásért - Zalai innovatív foglalkoztatási paktum  Konzorcium:  Zala Megyei Önkormányzat  Zala Megyei Kormányhivatal (Foglalkoztatási Főosztály)  Zala Megyei Önkormányzati Hivatal  Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.  Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  Együttműködő partnerek:  Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  Zala Megyei Agrárkamara  Vidékfejlesztési Egyesületek  Zalai Falvak Egyesülete  és sokan mások…

8 Célok, elvárt eredmények  A paktum közvetlen célja a Zala megyei ITP-ben meghatározottak alapján foglalkoztatási együttműködések képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása programszerű és integrált, a megye egészére kiterjedő, valamennyi gazdasági ágazatot felölelő megyei szintű gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések összefogásával.  A 60 hónapos program időszakában a fenntartható partnerségi hálózat kialakítása mellett bevonásra kerül munkaerő-piaci szolgáltatásokba 630 hátrányos helyzetű álláskereső, képzésbe helyezünk 178 főt, legalább 272 fő 6 hónapos elhelyezkedését támogatjuk (40 fő önfoglalkoztató), és a zalai megyei paktum keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 177 fő lesz.  A 100 %-ban támogatott projekt tervezett költségvetése 962.991.830 Ft.

9 Tevékenységek 1.  Foglalkoztatási paktum létrehozása (szereplők bevonása, együttműködési megállapodás;  Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködési Program készítése, széleskörű gazdasági és társadalmi partnerséggel, a megyei jogú városok és a helyi szereplők bevonásával;  Foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása, féléves megyei gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések készítése;  Munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések elvégzése;  Figyelemfelkeltés a széleskörű partnerség megteremtésére, a projekt tudatosítására az érintett partnerek és a nyilvánosság körében;  Együttműködést segítő feladatok ellátása a területfejlesztéshez kapcsolódóan;  Ernyőszervezeti feladatok ellátása; megyei; helyi, Nagykanizsa és Zalaegerszeg MJV által létrehozott paktumok működésének összehangolása;  Szociális gazdaság fejlesztésének támogatása;  A foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának segítése, a támogatások munkaerő-piaci hatásának erősítése;

10 Tevékenységek 2.  A célcsoport min. 6, max. 12 hónapos, folyamatos foglalkoztatásának /önfoglalkoztatásának támogatása; elég a reintegrációra??  A program keretében az álláskereső személyeknek, adott üres álláshely betöltését fókuszba állító, célzott képzésének és/vagy foglalkoztatásának támogatása az adott térségben meglévő, vagy feltárt munkaerő igényekhez mérten;  A célcsoportot érintő egyéb munkaerő-piaci tevékenységek; Hogyan találom meg, ösztönzöm, tartom a folyamatban…  Egyéb tevékenységek:  Helyi termékfejlesztés

11 Hálózatépítés  Turizmusfejlesztési munkacsoport – egységes zalai turisztikai kínálat megteremtéséért, a Zala Brand bevezetéséért (mert önmagában mindenki kicsi – Tirolban 800.000 vendégéjszakával még nem önfenntartó a TDM, a piacon nem látszik / nem játszik)  Szociális gazdaság munkacsoport – önkormányzatok, társadalmi vállalkozások, szociális szövetkezetek munkahely-teremtésének biztosítása, közmunkák alternatívája, híd az elsődleges munkaerő-piacra – közétkeztetés, helyi élelmiszer-ellátás hatékony kiszolgálása, nem bevételtermelő turisztikai fejlesztések fenntartása  Helyi termék munkacsoport – kisléptékű élelmiszer-előállítás, kézműves termékek, gourmet minőség, lakossági fogyasztás, közös hálózatosodás – közös minőségi rendszer, Zala Brand, Zala terméke, megyére jellemző ajándékok…  Mikrovállalkozási, illetve kkv munkacsoport a megyei vállalkozásokért, a befektetésekért, a befektetés-ösztönzésért – mert a vállalkozásoknak is csak együtt sikerülhet.

12 Továbblépés  Együttműködés a helyi és az MJV paktumokkal  Helyi paktumok a megyei paktum területi specifikációit viszik tovább – adott térben mire van szükség  Közös megyei történetek más projektekben – KEHOP, EFOP és más hazai Operatív Programok ráépítése az együttműködési hálózatokra  Foglalkoztatási célú források hatékony felhasználása – GINOP, YEI keretekből – a zalai álláskeresők döntő hányada e forrásokból „eltüntethető”, ha a keresleti és a kínálati piac összekapcsolódik. Egy jó paktum mindezt tudja szolgálni / kiszolgálni

13 Csak együtt sikerülhet. Sikerülhet.


Letölteni ppt "A Területi Operatív Program foglalkoztatási lehetőségei - Zala megye Kovács Károly - projektmenedzser, ügyvezető Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések