Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TOP pályázati lehetőségek Lajosmizse, 2016. január 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TOP pályázati lehetőségek Lajosmizse, 2016. január 19."— Előadás másolata:

1 TOP pályázati lehetőségek Lajosmizse, 2016. január 19.

2 TOP – Terület- és Településfejlesztési Operatív Program A TOP elsődleges célja a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése, a munkavállaló lakosság helyben boldogulásának biztosítása. A TOP elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat a gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő város- és településfejlesztési akcióihoz.

3 TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 1.Önállóan támogatható tevékenységek: A) Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok) alapinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) új épület építése, meglévő épületek átalakítása Elérhetőséget megteremtő önkormányzati utak építése, felújítása B) Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve indokolt esetben zöldmezős beruházások alapinfrastruktúra új épület építése, meglévő épületek átalakítása Elérhetőséget megteremtő önkormányzati utak építése, felújítása

4 TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: Épületek energetikai korszerűsítése, illetve megújuló energiaforrások részarány- növelése Szolgáltatási funkciók ellátásához szükséges eszközök Barnamezős területek kármentesítése 3. Támogatást igénylők köre: Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 1) Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57) Fentiek konzorciuma 4. Területi lefedés: BKM összes települése, kivéve mjv

5 TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 5. Fontos: Támogatási igényt a terület tulajdonosa nyújthatja be! Iparterület esetén többségi önkormányzati tulajdonban kell lennie! 6. Megvalósítás futamideje: Max 36 hónap 7. Keretösszeg: Meghirdetett: 2.018 m Ft Későbbiek során: 3.392 m Ft 8. Támogatási összeg: 50 – 2.000 m Ft 9. Benyújtás: 2016. február 29-tól 2016. május 23-ig

6 TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 1.Önállóan támogatható tevékenységek: A) Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása Új vagy meglévő piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt B) Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása, amennyiben helyi termelőket, helyi termékeket támogatja (iskola, önkormányzati intézmények konyhája) Új vagy meglévő konyha és konyhai előkészítő infrastruktúra fejlesztés C) Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel A termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás), kezeléséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése szolgáltatásként történő biztosítása. Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása Bács-Kiskun megyében még nem nyílt meg!

7 TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: Eszközbeszerzés Megújuló energiaforrások részarány-növelése 3. Nem támogatható: Élelmiszer-feldolgozás Gyűjtőpont, mely egy vállalkozást szolgál ki Legalább 51%-ban az alábbi tevékenységekre irányul: Közétkeztetés esetén vidéki térség! bölcsődei/családi napközi/óvodai, szociális, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátások, gyermekjóléti alapellátás, gyermekjóléti szolgálat. Bács-Kiskun megyében még nem nyílt meg!

8 TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés 4. Támogatást igénylők köre: Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások (GFO 1) Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57) Fentiek konzorciuma 5. Területi lefedés: BKM összes települése, kivéve mjv és és vidéki térség (VP szerint) közétkeztetés esetében! Bács-Kiskun megyében még nem nyílt meg!

9 TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1. Önállóan támogatható tevékenységek: A)Kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése tematikus utak kialakítása, fejlesztése B) Ökoturisztikai fejlesztések Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek fejlesztése Kisvasutak fejlesztése C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések Kerékpáros turizmus fejlesztése Természetes fürdőhelyek, mesterséges tavak Vízi turizmusfejlesztése Még nem került meghirdetésre!

10 TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.Önállóan támogatható tevékenységek: D) Turisztikai termékcsomagok létrehozása E) Turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében 2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: Eszközbeszerzés Arculat Kalandpark, játszótér Energiahatékonyság javítása Restaurálás Képzés Akadálymentesítés Vendéglátó egységek Még nem került meghirdetésre!

11 TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 3. Nem támogatható tevékenységek: Szálláshely Fürdők (kivéve: természetes fürdőhelyek, mesterséges tavak) Medencék Technikai sportok Erdei iskolák Új állatkertek Golf Kalandpark, vidámpark Rendezvények Versenysport Egészségügyi turizmus Új mesterséges tavak, horgásztavak fejlesztése Még nem került meghirdetésre!

12 TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 3. Támogatást igénylők köre: Helyi önkormányzatok (GFO 321); Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327); Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 11, 57); Egyházi jogi személyek (GFO 55); Civil szervezetek (GFO 529, GFO 56) Fentiek konzorciuma 4. Nem támogatható projekt: GINOP-ban VP-ben támogatott tevékenyég 5. Területi lefedés: BKM összes települése, kivéve mjv Még nem került meghirdetésre!

13 TOP-1.3.1-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1. Támogatható tevékenységek: 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése, felújítása Országhatárhoz vezető alsóbbrendű utak fejlesztése, felújítása, építése 2. Pályázók köre: Magyar Közút Nonprofit Zrt. (57) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (71, 72) Konzorciumban részt vehetnek a települési önkormányzatok (321) 3. Megvalósítás futamideje: Max 36 hónap 4. Keretösszeg: Meghirdetett: 2.047 m Ft Későbbiek során: 2.000 m Ft 5. Támogatási összeg: 100 – 2.047 m Ft 6. Benyújtás: 2016. január 18. és március 1. között

14 TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 1. Önállóan támogatható tevékenységek: A)Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése férőhely bővítése, átalakítása, felújítása új telephely/szolgáltatás létesítése udvar, játszóudvar felújítása szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása B) Eszközbeszerzés bútorok és egyéb berendezési tárgyak konyhai eszközök, fejlesztő eszközök informatikai eszközök

15 TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 2. Támogatásra jogosult: Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31); Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327); Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373); Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55); Civil szervezetek (GFO 529, 563, 565, 569); Közalapítvány (GFO 561); Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599); Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások (GFO 11) - tulajdoni hányada eléri az 51%-ot. 3. Fontos: Egy projekt keretében egy intézmény, szolgáltatás feladatellátási helyeire/telephelyeire igényelhető támogatás. (óvoda esetében egy OM azonosítóval rendelkező)

16 TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 4. Megvalósítás futamideje: Max 24 hónap 5. Keretösszeg: Meghirdetett: 2.587 m Ft Későbbiek során: - 6. Támogatási összeg: 1 – 400 m Ft 7. Benyújtás: 2016. március 21. és 2016. május 23. között

17 TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja 1. Önállóan támogatható tevékenységek: A)a barnamezős terület hasznosítható szabadtereinek komplex rehabilitálása B)épületállomány elbontását követően a barnamezős terület hasznosítása gazdaságélénkítési, közösségi céllal C) épületállományának energiahatékony felújítása 2. Területi lefedés: BKM városi jogállású települései (ITS-ében kijelölt akcióterületen), kivéve mjv 3. Kedvezményezettek köre: városi jogállású helyi önkormányzat (GFO 321) Bács-Kiskun megyében nem nyílt meg!

18 TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása 1. Önállóan támogatható tevékenységek: A)zöld város kialakítása az akcióterületen Zöldfelületek kialakítása Csapadékvíz hasznosítása B) Energiahatékonyság növelése az akcióterületen gazdasági vagy közösségi céllal önkormányzati tulajdonban lévő kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek megújítása, átalakítása; helyi termékek számára piaci terület megújítása, a kapcsolódó területek revitalizálása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés; használaton kívüli önkormányzati tulajdonban lévő épület megújítása, hasznosítása gazdaságélénkítési céllal használaton kívüli önkormányzati tulajdonban lévő épület megújítása, hasznosítása közösségi céllal

19 TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása 2. Területi lefedés városi jogállású települései, kivéve mjv ITS-ben kijelölt akcióterületen 3. Kedvezményezettek köre: helyi önkormányzat (GFO 321) konzorciumi partnerként: helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO37) egyesület (GFO 516,517,519,521,525,526,528,529) egyházi jogi személy (GFO 55) alapítvány (GFO 563,565,569) többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 57) egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 59) egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 69)

20 TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása 4. Megvalósítás futamideje: Max 36 hónap 5. Keretösszeg: Meghirdetett: 3.997 m Ft Későbbiek során: - 6. Támogatási összeg: 100 – 998 m Ft 7. Benyújtás: 2016. április 22-től 2016. július 22-ig

21 TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések 1. Önállóan támogatható tevékenységek: A)Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése B) Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése C) Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései D) Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése 2. Támogatásra jogosultak: helyi önkormányzatok (321), helyi önkormányzatok társulásai (327) konzorciumi formában is van lehetőség 3. Területi lefedés: BKM összes települése kivéve mjv

22 TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések 4. Megvalósítás futamideje: Max 36 hónap 5. Keretösszeg: Meghirdetett: 3.000 m Ft Későbbiek során: 4.072 m Ft 6. Támogatási összeg: 10 – 750 m Ft 7. Benyújtás: 2016. április 16-tól 2016. július 29-ig

23 TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 1. Önállóan támogatható tevékenységek: A) Kerékpárosbarát fejlesztés közlekedési úthálózatának kerékpáros-baráttá alakítása Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása Közbringa-rendszer kiépítése, bővítése Közút mentén létesülő kerékpárút B) Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés Közlekedésbiztonsági beruházás Forgalomcsillapítás Közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése Fenntartható közlekedési vagy mobilitási terv

24 TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: C) Közúti közösségi közlekedés Autóbusz-állomások buszsávok kialakítása buszöblök, megállóhelyek, váróhelyiségek, esőbeállók, autóbusz fordulók intermodális kapcsolatok Forgalomirányítás, utas tájékoztatás, elektronikus jegyrendszer fejlesztése 3. Támogatási kérelmet nyújthatnak be: helyi önkormányzatok (321) többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok (57,71,72) konzorciumi formában: közösségi közlekedést közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok (pl.: helyi közlekedési társaságok, helyközi társaságok, MÁV Zrt.); (57, 71, 72, 11), jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl.: NIF Zrt, MK NZrt); (57, 71, 72, 11), központi költségvetési szervek és intézményeik (38) 4. Területi lefedés: BKM összes települése kivéve mjv

25 TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 5. Megvalósítás futamideje: Max 36 hónap 6. Keretösszeg: Meghirdetett: 1.394 m Ft Későbbiek során: 3.500 m Ft 7. Támogatási összeg: 50 – 500 m Ft 8. Benyújtás: 2016. január 29-től 2016. március 31-ig

26 TOP-3.2.1-15 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál 1. Önállóan támogatható tevékenységek: A) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (A kizárólag önkormányzati vagy 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kizárólagos tulajdonában lévő) 2. Támogatást igénylők köre: Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32), Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37) 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11,57) Konzorciumi formában is Még nem került meghirdetésre!

27 TOP-3.2.1-15 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál 2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: Fosszilis energiahordozó- vagy biomassza alapú hőtermelő berendezések és kapcsolódó hőleadó rendszerek Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése Maximum háztartási méretű kiserőmű fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerekre kötésük Fosszilis- vagy vegyes (fosszilis és megújuló egyaránt) energiaforrásokból táplálkozó központi fűtőműre vagy távfűtésre való csatlakozás megteremtése vagy hulladékhő- hasznosítást célzó berendezések kialakítása, meglévő hőfogadók felújítása Adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, intelligens világítási rendszerek kiépítése Önkormányzati Fenntartható Energia Akciótervek (SEAP) elkészítésének támogatása 3. Területi lefedés: BKM összes települése, kivéve mjv Még nem került meghirdetésre!

28 TOP 3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával 1. Önállóan támogatható tevékenységek: Saját fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával Saját fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. 2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: Az energiatermelő rendszerre csatlakozó épületek ellátását biztosító, biomassza előállításhoz, feldolgozáshoz, tároláshoz szükséges logisztikai rendszerek, épületek, berendezések, gépek beszerzése Önkormányzati Fenntartható Energia Akciótervek (SEAP) elkészítése Még nem került meghirdetésre!

29 TOP 3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával 3. Támogatást igénylők köre: Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37) 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11,57) Konzorciumi formában is 4. Területi lefedés: BKM összes települése kivéve mjv Még nem került meghirdetésre!

30 TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 1. Támogatható tevékenységek: infrastruktúra fejlesztése: háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásnak Kizárólag meglévő praxisoknak Min 900 ellátott 2. Önállóan nem támogatható: Eszközbeszerzés Iskola-egészségügyi ellátás Mozgó szakorvosi szolgálat Megújuló energiaforrások Egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására alkalmas multifunkcionális helyiség Parkoló, udvar, jármű Önkormányzati tulajdonú lakás

31 TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 3. Támogatást igénylők köre: Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31); Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327); Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel6 rendelkeznek (GFO 57) ; Civil szervezetek (GFO 529, 56); Egyházi jogi személy (GFO 55); Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO 59) 4. Területi lefedés: BKM összes települése kivéve mjv

32 TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 5. Megvalósítás futamideje: Max 24 hónap 6. Keretösszeg: Meghirdetett: 892 m Ft Későbbiek során: 902 m Ft 7. Támogatási összeg: 10 – 200 m Ft 8. Benyújtás: 2016. február 15-től 2016. május 4-ig

33 TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 1.Támogatható tevékenységek: szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás: étkeztetés, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátások, család és gyermekjóléti szolgálat/központ. Infrastruktúra és eszközfejlesztés 2. Nem támogatható tevékenységek: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, bentlakásos és átmeneti otthonok fejlesztése, szállás, lakás céljára szolgáló helyiségek kialakítása, képzés, egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése

34 TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 3. Támogatást igénylők: Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327); Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai (GFO 351; GFO 353; GFO 371; GFO 373); Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások (GFO 11); Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55); Civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57, GFO 599) 4. Területi lefedés: BKM összes települése kivéve mjv

35 TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 5. Megvalósítás futamideje: Max 36 hónap 6. Keretösszeg: Meghirdetett: 929 m Ft Későbbiek során: 500 m Ft 7. Támogatási összeg: 3 – 500 m Ft 8. Benyújtás: 2016. február 8-tól 2016. április 29-ig

36 TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja 1. Támogatható tevékenységek: A) Lakófunkciót erősítő tevékenységek Társasházak, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek korszerűsítése, felújítása szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása önkormányzati lakóépületek, lakások és melléképületeik megszüntetése 2. Önállóan nem támogatható: Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek infrastrukturális és eszköz fejlesztése Közbiztonság javítása Foglalkoztatást elősegítő funkció infrastrukturális és eszköz fejlesztése Egyéb: járdák, közterek, hulladéklerakók, közvilágítás stb.

37 TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja 3. Területi lefedettség: BKM városi jogállású településein, kivéve mjv (ITS-ben nevesített akcióterületen) Szegregációs mutató: legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül. A terület lakónépessége eléri az 50 főt. Településtípus Szegregált terület, amelynél a szegregációs mutató értéke Szegregációval veszélyeztetett terület, amelynél a szegregációs mutató értéke Járásszékhely városnagyobb egyenlő, mint 35%nagyobb egyenlő mint 30%, de kisebb mint 35% 2000 főnél népesebb városnagyobb egyenlő, mint 35%nagyobb egyenlő mint 30%, de kisebb mint 35% 2000 főnél kisebb városnagyobb egyenlő, mint 50%nagyobb egyenlő mint 40%, de kisebb mint 50%

38 TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja 4. Támogatást igénylő: Városi jogállású települési önkormányzatok (GFO 321) Konzorciumi partner lehet: helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32) Civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569) egyházi jogi személy (GFO 55) helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 37) önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO 57) Társasházak, lakásszövetkezetek (GFO 121, 225) Magyar Közút Zrt. (GFO 57) NIF Zrt. (GFO 57)

39 TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja 5. Megvalósítás futamideje: Max 42 hónap 6. Keretösszeg: Meghirdetett: 1.724 m Ft Későbbiek során: - 7. Támogatási összeg: 50 – 500 m Ft 8. Benyújtás: 2016. május 27-től 2016. július 15-ig

40 TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések 1.Támogatható tevékenységek: A)Foglalkoztatási megállapodások Helyzetelemzés, stratégia, akcióterv, munkaprogram a megyei szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése együttműködési megállapodások elkészítése partnerség-építés, paktumszervezet létrehozása, működtetése projektjavaslatok kezdeményezése forráskoordináció segítése vállalkozási tanácsadás rendszer működtetés és fejlesztése tudásbővítésen, tréningeken, képzéseken honlap kialakítása ernyőszervezeti feladatainak támogatása

41 TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések B) Munkaerőpiaci programok Képzés Foglalkoztatás (6-12 hó) egyéb munka-erőpiaci tevékenységek 2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: A)Helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek Kataszterek Jó gyakorlatok Képzések Szemléletformálás B) Befektetés-ösztönzés Piacszerzési stratégiák Arculat Nemzetközi jó gyakorlatok Fórumok szervezése

42 TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések 3. Támogatást igénylők köre: Helyi önkormányzatok közül a megyei önkormányzatok (GFO 321) Állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok, mint kötelező konzorciumi tag (GFO 312) Helyi önkormányzatok és társulásaik, helyi önkormányzatok költségvetési szervei (GFO 321, GFO 322, GFO 327, GFO 328) Állami, önkormányzati többségi tulajdonú non-profit képzőintézmények (GFO 3, GFO 57), A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 1. sz. mellékletében felsorolt államilag elismert, többségi állami tulajdonú felsőoktatási intézmények, Civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 512, 513, 514, 515, 516, 517, 519, 521, 524, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569, 57)

43 TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések 4. Megvalósítás futamideje: Max 36 hónap 5. Keretösszeg: Meghirdetett: 1.000 m Ft Későbbiek során: 1.000 m Ft 6. Támogatási összeg: 300 – 1.000 m Ft 7. Benyújtás: 2016. január 29-től 2016. március 17-ig

44 TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések 1.Támogatható tevékenységek: Ua TOP-5.1.1-15 2. Területi korlátozás: Nem lépheti át a megye határát Nem érintheti más helyi paktum területét 3. Támogatási kérelmet nyújthat be: Állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok (GFO 312) Helyi önkormányzatok és társulásaik, helyi önkormányzatok költségvetési szervei (GFO 321, GFO 322GFO 327, GFO 328) Állami, önkormányzati többségi tulajdonú non-profit képzőintézmények (GFO 3, GFO 57) – nem lehet vezető Civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 512, 513, 514, 515, 516, 517, 519, 521, 524, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569, 57) - nem lehet vezető Többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO 57) - nem lehet vezető Kötelező bevonni: kormányhivatal és járásszékhelyi önkormányzatot! Bács-Kiskun megyében még nem nyílt meg!

45 TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 1.Támogatható tevékenységek: A) Együttműködés megteremtése B) Szociális munka C) Foglalkoztatás elősegítése D) Kora-gyermekkori, gyermekkori, iskolán kívüli oktatás fejlesztése E) Egészségügyi fejlesztés F) Bűnmegelőzés G) Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 2. Területi korlátozás: BKM városi jogállású települések, kivéve mjv (ITS-ben meghatározott akcióterület) A programok az alábbi területeken valósulhatnak meg: Szegregációval veszélyeztetett területek, Szegregált területek, A 2007-2013-as időszakban a ROP-ok keretében szociális célú városrehabilitációra támogatást nyert projektek akcióterületei, valamint a TÁMOP-5.3.6 Komplex telep-program felhívásain támogatást nyert városi projektek akcióterületei.

46 TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 3. Támogatási igényt nyújthat be:  Városi jogállású önkormányzat, vagy megyei önkormányzat  konzorciumi partnerként: városi jogállású település helyi önkormányzata ill. megyei önkormányzat és költségvetési szervei (GFO 321, 322) helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371) Civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569) egyházi jogi személy (GFO 552, 555) önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások (GFO 113, 114, 116, 121,128,129, 117, 572, 573)

47 TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 4. Megvalósítás futamideje: Max 60 hónap 5. Keretösszeg: Meghirdetett: 642 m Ft Későbbiek során: 41 m Ft 6. Támogatási összeg: 20 – 400 m Ft 7. Benyújtás: 2016. február 12-től 2016. március 31-ig

48 Rausch Sándor alelnök Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "TOP pályázati lehetőségek Lajosmizse, 2016. január 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések