Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szőlő szerketátalakítás és - átállítás támogatása – végrehajtási tapasztalatok Angyal László igazgató Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szőlő szerketátalakítás és - átállítás támogatása – végrehajtási tapasztalatok Angyal László igazgató Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci."— Előadás másolata:

1 A szőlő szerketátalakítás és - átállítás támogatása – végrehajtási tapasztalatok Angyal László igazgató Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága Kiskőrös, 2015. október 21.

2 MAGYAR NEMZETI BORÍTÉK 1. (ezer €) Intézkedés20092010201120122013Σ Szerkezet- átalakítás 13 80219 11021 51325 64222 592102 659 Beruházások001 0632 6195 7399 421 Melléktermék- lepárlás 1 9641 6287588007505 900 Szesz lepárlás4381 7570002 195 Mustjavítás61251947539402 000 Éves, illetve teljes keret 16 816 (3,94 Mrd Ft) 23 014 (6,13 Mrd Ft) 23 809 (6,64 Mrd Ft) 29 455 (8,07 Mrd Ft) 29 081 (8,21 Mrd Ft) 122 175 (32,99 Mrd Ft)

3 MAGYAR NEMZETI BORÍTÉK 2. (ezer €) Intézkedés20142015201620172018Σ SPS 000000 Promóció5716341 0002 000 6 205 Szerkezet- átalakítás 22 64618 95326 60325 603 119 408 Zöldszüret000000 Szüreti biztosítás 000000 Kockázati alap000000 Beruházások4 6698 49600013 165 Melléktermék- lepárlás 1 2171 0201 500 6 737 Éves, illetve teljes keret 29 103 (8,72 Mrd Ft) 29 103 (9,11 Mrd Ft) 29 103 (8,97 Mrd Ft) 29 103 (8,97 Mrd Ft) 29 103 (8,97 Mrd Ft) 145 515 (44,74 Mrd Ft)

4 EGYÉNI TERV 1.  142/2012. (XII. 27.) VM rendelet  Borpiaci évek: 2013/14 - 2017/18  Támogatható tevékenységek: fajtaváltás ültetvény áttelepítése  Támogatható területnagyság: a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedélyen, az egyéni terven, a tulajdoni lapon megjelölt, valamint az ellenőrzésen mért összefüggő terület nagysága közül a legkisebb, amelynek el kell érnie a 0,2 ha területnagyságot

5 EGYÉNI TERV 2. Borvidéki tervnek való megfelelés 47/2013. (II. 25.) MVH közlemény  támogatható szőlőfajták  termőhely  minimális hektáronkénti tőszám  minimális és maximális sortávolság  művelési módok Egyéni tervek jóváhagyása minden év február 28-ig.

6 EGYÉNI TERV 2014/2015 borpiaci év  172/2014. (X. 16.) MVH közlemény  Benyújtási időszak: 2014. november 2. – november 30. között  „1 kérelmező – 1 egyéni terv” (benyújtási időszakonként)  Mellékletek: más földtulajdonos hozzájáruló nyilatkozata rendelkezési jog jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata (jelzálogjog, vezetékjog, bányaszolgalmi jog nem kell!) művelet engedélyének másolata (MVH, hegybíró) hegybíró igazolása

7 ÖSSZEFÜGGŐ TERÜLET Egy egyéni terv betétlap olyan összefüggő területre vonatkozhat, amely tekintetében megegyezik  a tevékenység  a művelet  a művelet végrehajtásának borpiaci éve  a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedélyen szereplő szőlőfajta kategóriája  a terület lejtése  a felhasználandó szaporítóanyag kategóriája  a szőlőiskola típusa  és eléri a 0,2 ha területnagyságot.

8 TÁMOGATÁS ALÓL KIZÁRT TERÜLET  2014/2015 borpiaci év előtti művelettel érintett terület (idén novemberi benyújtás esetén)  10 borpiaci éven belül szerkezetátalakítási támogatásban részesült az adott terület  201 termőhelyi kataszteri pontérték alatti terület  nem borvidéki település  nem szakszerűen művelt ültetvény  engedélytől eltérő telepítés  borvidéki tervnek nem megfelelő végrehajtás  tőszám 3500 tő/ha alatti (borvidéki terv)

9 EGYÉNI TERV ELFOGADÁSA  Prioritási sorrend (lassabb döntéshozatal) - egyéni terv beérkezése szerint - I.-es kataszteri osztályba soroltak előnyt élveznek - egy napon beérkezettek esetén növekvő területnagyság szerint  2015. február 28-ig döntéshozatal  Keretösszeg az egyéni tervek jóváhagyására a rendelet alapján jelenleg: 100 millió € (keret emelésre vonatkozó rendelet módosítás folyamatban)  2013.03.01-2015.02.28 között jóváhagyott: ~ 97,5 millió €

10 EGYÉNI TERV FELDOLGOZÁS Gyakori hibák Elutasítási okok:  nem megfelelő nyomtatvány  nyomtatványon aláírás hiánya  a tevékenység végrehajtására vonatkozó érvényes engedély hiánya Hiánypótlási okok:  hozzájáruló nyilatkozat hiánya  hibásan megjelölt művelésmód  tevékenység végrehajtási idejeként megjelölt borpiaci év az engedély érvényességi idején kívül esik

11 EGYÉNI TERV FELDOLGOZÁS 2014/2015 borpiaci év Benyújtás: 2014.11.02-2014.11.30 Beérkezett egyéni terv: 1 657 db Támogatási igény: ~ 45 millió € átlag: ~ 27,1 ezer € Igényelt területnagyság: ~ 3 909 ha átlag: ~ 2,3 ha Jóváhagyott: 1 551 db (94%) Jóváhagyott összeg: ~ 43 millió € (95%) Jóváhagyott területnagyság: ~ 3 693 ha Hiánypótoltatott: 299 db (18%) Elutasított: 104 db (6 %)

12 TÁMOGATÁSI KÉRELEM 1. Egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozóan nyújtható be. Ültetvény beállottsága:  egy éves és két éves megvalósítás első évében: min. 90 %  két éves megvalósítás második évében: min. 95 % Művelési kötelezettség: támogatás kifizetésétől 10. borpiaci év végéig Vis maior esetek! – beállottság ellenőrzése

13 TÁMOGATÁSI KÉRELEM 2. Elbírálás  beérkezési sorrend  keretkimerülés esetén: területnagyság szerinti növekvő sorrend Adminisztratív és helyszíni ellenőrzés Kifizetés  határideje: benyújtás szerinti pénzügyi év október 15-e  keretkimerülés esetén: benyújtást követő pénzügyi év október 16-tól

14 TÁMOGATÁSI KÉRELEM 2014/2015 borpiaci év  45/2015. (III. 18.) MVH közlemény  Benyújtási időszak: 2015. április 1. – július 15. között  kizárólag MVH által jóváhagyott egyéni terv esetén  „1 kérelmező – több támogatási kérelem” (benyújtási időszakonként)  Mellékletek: vázrajz ültetvényleltár származási igazolás, certifikációs címke (számla) végrehajtási engedély (módosított)

15 TÁMOGATÁSI KÉRELEM FELDOLGOZÁS Gyakori hibák: Elutasítási okok:  nem megfelelő nyomtatvány  nyomtatványon aláírás hiánya  hiánypótlás nem teljesítése  helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján nem megfelelően végrehajtott tevékenység Hiánypótlási okok:  származási igazolvány másolata hiányos (sorszám)  származási igazolvány kiállításának időpontja nem megfelelő  származási igazoláson szereplő szaporítóanyag mennyisége nem elegendő  vázrajz adattartalma hiányos

16 TÁMOGATÁSI KÉRELEM FELDOLGOZÁS 2014/2015 borpiaci év 2015. október 16-i állapot  Beérkezett támogatási kérelem: 2618 db  Jóváhagyott: 664 db  Jóváhagyott összeg: 2,07 milliárd Ft  Jóváhagyott területnagyság: ~ 856 ha  Elutasított kérelmek: 151 db  Keretkimerülés napja: 2015. május 6.  2016. pénzügyi évre átvitt, még le nem zárt támogatási kérelem: 1783 db  Támogatási igény: ~ 6,66 Mrd Ft  Rendelkezésre álló keretösszeg a 2016. pénzügyi évre: ~ 8,3 milliárd Ft

17 KIFIZETETT TÁMOGATÁS Borpiaci év Kifizetett támogatás (Mrd Ft) Borpiaci év Kifizetett támogatás (Mrd Ft) 2004/052,2782010/115,989 2005/062,6302011/126,925 2006/072,7952012/136,302 2007/083,2502013/146,810 2008/093,2182014/155,930 2009/105,128 Összesen:51,255

18 KIFIZETETT TÁMOGATÁS (millió Ft)

19 TÁMOGATOTT TERÜLETNAGYSÁG (ha)

20 KIFIZETETT TÁMOGATÁSOK 2013 – 2015 pénzügyi év Balatonboglári Borvidék

21 BORÁSZATI BERUHÁZÁS  83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet  Új, első üzembe helyezésű gép (technológia, hordó stb.), ami javítja a vállalkozás összteljesítményét, és célja borászati termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése  Támogatási kérelem benyújtásának időszaka: 2014. október 16. – 2014. december 31. között  Keretösszeg a 2015 pénzügyi évre: 4 millió € ≈ 1,2 Mrd Ft  Keretösszeg módosítás 2x: 8,55 millió € ≈ 2,63 Mrd Ft  Támogatás kifizetése: adott pénzügyi év október 15-ig

22 TÁMOGATÁSI KÉRELEM FELDOLGOZÁS 2014/2015  Beérkezett kérelmek: 176 db  Beruházások értéke: ~ 5,58 milliárd Ft  Igényelt támogatás: 2,18 milliárd Ft átlag: ~ 12,4 millió Ft  Kifizetett kérelmek: 146 db  Kifizetett támogatás a 2014/2015-ben benyújtott kérelmek alapján: ~ 2 milliárd Ft  Elutasított: 30 db  Hiánypótoltatott: 113 db

23 KIFIZETETT TÁMOGATÁS Év Kérelmek száma (db) Jóváhagyott kérelmek száma (db) Kifizetett támogatás (Millió Ft) 2010/117946295,3 2011/1210682818,8 2012/131741461 700,4 2013/142081411 383,6 2014/15176 205 (59 db áthozott és 146 db 2014-es) 2 628,5 Összesen:6 826,6

24 BERUHÁZÁSOK BESOROLÁSA 2011-2013

25 KIEMELT FONTOSSÁGÚ TÉMÁK  Rendeltetésszerű művelési kötelezettség  Művelési kötelezettség átadás  Vis maior bejelentések – ültetvény beállottsága  Kiemelt vizsgálat – utólagos helyszíni ellenőrzés  Bizottsági audit  Rendelkezésre álló keretösszeg

26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A szőlő szerketátalakítás és - átállítás támogatása – végrehajtási tapasztalatok Angyal László igazgató Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci."

Hasonló előadás


Google Hirdetések