Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázati lehetőségek a környezetvédelem és energetika (KEOP) területén Kecskemét, 2012.05.24. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázati lehetőségek a környezetvédelem és energetika (KEOP) területén Kecskemét, 2012.05.24. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001."— Előadás másolata:

1 Pályázati lehetőségek a környezetvédelem és energetika (KEOP) területén Kecskemét, 2012.05.24. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

2 A KEOP célja: Mérsékelje hazánk környezeti problémáit, ezzel javítva a társadalom életminőségét és a gazdasági környezeti folyamatokhoz történő alkalmazkodását. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

3 A KEOP forrásai AlapPrioritásNév Allokált összes forrás (Mrd Ft) CF 1. Egészséges és tiszta települések (hulladék, szennyvíz, ivóvíz)715,67 CF 2. Vizeink jó kezelése (árvíz, vízbázisvédelem, kármentesítés, vízgazdálkodás)387,06 ERDF 3.Természetvédelem37,11 ERDF 4.Megújuló energia69,42 CF 5.Energia hatékonyság42,35 ERDF 6. Fentartható életmód és fogyasztás21,28 CF 7.Projekt előkészítés54,08 CF 8. TA21,66 Összesen1348,64

4 1. Prioritás - /derogációs kötelezettség!/ Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival, a korszerű, a helyi adottságoknak megfelelő, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási módszerek bevezetése. (KEOP-1.1.1) Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet végrehajtását, az új közműves szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek kiépítése (KEOP-1.2.0) A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben rögzített határértékek, illetve az OKI szakvéleménye alapján, egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító projektek keretében, a kormányrendelet szerinti ivóvízminőség-javító programnak megfelelő ütemezéssel. (KEOP-1.3.0) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

5 Jelenlegi szabályozás: „368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 94. § (1) Nem nyújthat be pályázatot az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap forrásaira az a helyi önkormányzat – ideértve a helyi önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 16. pontja szerint létrehozott konzorciumot is –, amely a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló 2004. évi XXX. törvény X. melléklet 8. Környezetvédelem címszó alatt előírt határidőig a) a szennyvízkezeléssel kapcsolatban a települési szennyvíz kezeléséről szóló 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 3., 4. és 13. cikkét, b) az ivóvízkezeléssel kapcsolatban az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 1998. november 3-i a 98/83/EK tanácsi irányelvet, valamint c) a hulladékkezeléssel kapcsolatban a hulladékokról szóló 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet és a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabályban előírt kötelezettségeket 2012. január 1-jéig nem teljesítette, a teljesítésre irányuló beruházások nincsenek folyamatban, vagy a teljesítés érdekében nem nyújtott be pályázatot. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

6 Megoldás KEOP-7.1.0 Derogációs víziközmű projektek előkészítése Belépési szint: jogosultság igazolásával, adatlap kitöltése Teljes keret: 5 Mrd Ft. Minimum projektméret nincs- (*igényelhető támogatás minimuma- 5 M Ft.) 85%-os KEOP támogatás EU Önerő Alap pályázati lehetőség Utófinanszírozott elszámolási mód Projekt előleg igénybevétele KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség-javítás Belépési szint: Megvalósithatósági tanulmány, tervek-engedélyek, közbeszerzés dokumentumai Teljes keret: 141,17 Mrd Ft. Eddigi tényleges lekötés:~13 Mrd Ft. Minimum projektméret 20 M Ft Max. 90%-os KEOP támogatás EU Önerő Alap pályázati lehetőség (100%) 260 millió Ft összköltség alatti pályázatoknál egyszerűbb Költség - Haszon elemzés (CBA)

7 Megoldás: KEOP-1.2.0. Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása 2011-2013 között 256,95 milliárd forint -egyfordulós -85%-os támogatás -minimum nettó 250.000.000 Ft -Területi korlátozás:2000 LE feletti szennyvíz agglomeráció -EU Önerő Alap pályázati lehetőség -Utófinanszírozott elszámolási mód Támogatható szakmai tevékenységek köre: 1. Szennyvíztisztító telep létesítés, bővítés, korszerűsítés (beleértve a természetközeli tisztítást is) 2. Csatornahálózat építés, bővítés, rekonstrukció 3. Szennyvíziszap kezelő létesítmények létesítése, bővítése,korszerűsítése 4. Egyedi szennyvízkezelési rendszerek kialakítása (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni!) 5. Települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) szállítási feltételeinek korszerűsítése(Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni!) 6. A projekt megvalósítás projekt menedzsment- és kapcsolódó tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

8 4. PRIORITÁS – MEGÚJULÓ ERŐFORRÁSOK Megújuló energiából előállított hő- és/vagy villamosenergia termelés, bioetanol előállítás és megújuló energiaforrások alkalmazásával kombinált épületenergetikai fejlesztések A megújuló energiaforrásokból termelt hő- és villamosenergia részarányának növelése a teljes hazai energiafogyasztáson belül Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

9 Várható pályázati lehetőségei: Támogatási intenzitás : 30-100%-ig KEOP-4.2.0-A Helyi hő, hűtési- és villamos energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásból ( FELFÜGGESZTVE) Támogatható tevékenységek: - Fűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból - Napelemes rendszer kapcsolt ill. nem kapcsolt áramtermelésre - Használati melegvíz-igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból - Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból KEOP-4.2.0-B Helyi hő – és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásból (FELFÜGGESZTVE) Támogatható tevékenységek (egymással kombinálható): - Napenergia hasznosítása (napkollektor) - Biomassza-felhasználás (valamint köztes állapotú energiahordozóvá alakítása) - Biogáz, depóniagáz előállítás és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása, bővítése - Hőszivattyús rendszerek telepítése (levegő-levegő is) - Megújuló alapú közösségi távfűtőrendszerek kialakítása - Mélységi geotermális projektek előkészítésére Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

10 Várható pályázati lehetőségei: KEOP-4.3.0 Megújuló energia alapú térségfejlesztés ( két fordulós a pályázati konstrukció és már csak a 2.fordulóra nyújthatóak be) A konstrukció célja: a megújuló energiaforrás-felhasználáson alapuló, a megvalósítás helyszínének tekinthető környezetben térségfejlesztő hatású mintaprojektek megvalósításának és kommunikációjának támogatása előkészítésének és megvalósításának szakmai segítése minta projekt jelleg! KEOP-4.4.0 Megújuló energia alapú villamosenergia, kapcsolt hő és villamosenergia, valamint biometán termelés (FELFÜGGESZTVE) Támogatható tevékenységek: Napenergia alapú villamosenergia termelés (500 KWp) Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre Vízenergia-hasznosítás (2MW) Biogáz-termelés és felhasználás Geotermikus energia hasznosítása Szélenergia-hasznosítás (50 KWp) KEOP-4.7.0 Geotermikus alapú hő-, illetve villamos-energia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása (MÁR LEZÁRULT!!!) Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

11 Várható pályázati lehetőségei: Támogatás intenzitás: 30-85%-ig KEOP-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló KEOP 5.3.0. energiaforrás hasznosítással kombinálva Támogatható tevékenységek: Energiahatékonyság: 1.Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása (utólagos külső hőszigetelés, nyílászáró –csere, hővisszanyerő szellőzés) 2.Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (kazán csere, szabályozások, helyi kogeneráció, trigeneráció, hulladékhő hasznosítás, hőelosztó rendszer korszerűsítés) 3.Világítás korszerűsítés (fényforrások, világító testek, szakaszolások, mozgásérzékelők) Megújuló energiafelhasználás: 1.Napkollektorok (HMV, fűtés rásegítés) 2.Biomassza (HMV, fűtés) 3.Geotermális energia (alacsony, közepes entalpiájú termálvizes rendszerek, kísérőgáz hasznosítása, kaszkád rendszer, visszasajtolás) 4.Hőszivattyús rendszerek (szezonális teljesítménytényezője (SPF) legalább 1,3) 5.Napelemek (autonóm, vagy hálózatra kapcsolódó) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a közlekedést finanszírozó forrásokról az energiahatékonysági forrásokra 163 milliárd Ft -ot tervez átcsoportosítani az Európai Bizottság jóváhagyását követően! Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

12 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségek: 20/381-0190 gasparne.hasznosi.krisztina@szpi.hu


Letölteni ppt "Pályázati lehetőségek a környezetvédelem és energetika (KEOP) területén Kecskemét, 2012.05.24. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001."

Hasonló előadás


Google Hirdetések