Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Érettségi előkészítők GONDOLATOK AZ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐKRE VALÓ JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Érettségi előkészítők GONDOLATOK AZ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐKRE VALÓ JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN."— Előadás másolata:

1 Érettségi előkészítők GONDOLATOK AZ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐKRE VALÓ JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN

2 Miről lesz szó?  A választás – egy kis segítség a döntéshez  A kínálat – az érettségi előkészítők rövid bemutatása  A játékszabályok  Kérdések

3 A választás szempontjai érettségi tantárgyai és szintjei (4 kötelező és min. 1 választott)  Továbbtanulási tervek  Érdekelődés – délutáni foglalkozások  Sikeresség – jeles vagy jó osztályzat

4 Melyik tantárgyból?  Választott felsőoktatási tanulmányi terület, szak – két kötelező érettségi tantárgy  Az ötödik (választható) érettségi tantárgy

5 Miért kell/jó emelt szinten érettségizni?  Bizonyos szakokon követelmény  Többlet pontot jelent  A mélyebb ismeret segít a későbbi tanulmányok során

6 A felvételi pontok Tanulmányi pontok – max. 200 pont:  középiskolai eredmény  érettségi eredmény Érettségi pontok – max. 200 pont:  A két adott érettségi tantárgy százalékos eredményének összege Többletpontok – max. 100 pont:  emelt szintű érettségi: +50 pont (45% felett)  Nyelvvizsga: B2: 28 pont, C1: 40 pont

7 A felsőoktatási szakokról….  14 képzési terület  Alapképzés, osztatlan képzés  Költségtérítéses, államilag finanszírozott  Nappali, esti, levelező

8 1. Agrár Alapképzés Példák:  földmérő és földrendező mérnöki földmérő és földrendező mérnöki  tájrendező és kertépítő mérnöki tájrendező és kertépítő mérnöki  élelmiszermérnöki élelmiszermérnöki  kertészmérnöki kertészmérnöki  erdőmérnöki erdőmérnöki  természetvédelmi mérnöki természetvédelmi mérnöki  vadgazda mérnöki vadgazda mérnöki  mezőgazdasági szakoktató mezőgazdasági szakoktató kémia, biológia, fizika, földrajz, angol, informatika, matematika, német

9 1. Agrár Osztatlan képzés állatorvosi biológia és kémia Mindkét vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni. erdőmérnökierdőmérnöki: matematika és biológia, fizika, kémia Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

10 2. Bölcsészettudomány Alapképzés Példák:  magyar magyar  anglisztika anglisztika  ókori nyelvek és kultúrák ókori nyelvek és kultúrák  andragógia andragógia  pedagógia pedagógia  pszichológia pszichológia  szabad bölcsészet szabad bölcsészet  néprajz néprajz  történelem történelem Szakonként változó (általában magyar, történelem, idegen nyelv ) Egy érettségi vizsgát emelt szinten kell teljesíteni.

11 3. Gazdaságtudomány Alapképzés alkalmazott közgazdaságtan gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés közszolgálati matematika és idegen nyelv, történelem A közszolgálati kivételével emelt matematika kötelező. emberi erőforrások kereskedelem és marketing nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus-vendéglátás idegen nyelv, matematika, történelem

12 4. Informatika Alapképzés gazdaságinformatikus mérnökinformatikus programtervező informatikus matematika és fizika, informatika

13 5. Jogi Alapképzés  Igazságügyi igazgatási Igazságügyi igazgatási  munkaügyi és társadalom- biztosítási igazgatási munkaügyi és társadalom- biztosítási igazgatási magyar, történelem, informatika

14 5. Jogi Osztatlan képzés Jogász történelem és angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, magyar, német nyelv Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

15 6. Műszaki Alapképzés Példák:  könnyűipari mérnöki könnyűipari mérnöki  biomérnöki biomérnöki  környezetmérnöki környezetmérnöki  vegyészmérnöki vegyészmérnöki  ipari termék- és formatervező mérnöki ipari termék- és formatervező mérnöki  gépészmérnöki gépészmérnöki  logisztikai mérnöki logisztikai mérnöki  mechatronikai mérnöki mechatronikai mérnöki  energetikai mérnöki energetikai mérnöki  villamosmérnöki villamosmérnöki matematika és biológia, fizika, informatika, kémia Az energetikai mérnöki és az építészmérnöki szakon egy emelt szintet kell teljesíteni.

16 6. Műszaki Osztatlan képzés építészmérnöki matematika, fizika, magyar, történelem Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni, amely lehet matematika, fizika

17 7. Közigazgatási, rendészeti és katonai Pédák:  biztonság- és védelempolitikai biztonság- és védelempolitikai  katonai logisztika katonai logisztika  katonai vezetői katonai vezetői  katasztrófavédelem katasztrófavédelem  közigazgatás-szervező közigazgatás-szervező  nemzetközi igazgatási nemzetközi igazgatási  nemzetbiztonsági nemzetbiztonsági  büntetés-végrehajtási nevelő büntetés-végrehajtási nevelő  rendészeti igazgatási rendészeti igazgatási  A rendészeti igazgatási és közigazgatás szervezői szakok: magyar és történelem  Egyéb szakok: magyar, matematika, történelem

18 8. Orvos- és egészségtudomány Alapképzés  ápolás és betegellátás ápolás és betegellátás  egészségügyi gondozás és prevenció egészségügyi gondozás és prevenció  egészségügyi szervező egészségügyi szervező  orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus biológia, fizika, informatika, kémia, magyar

19 8. Orvos- és egészségtudomány Osztatlan képzés  általános orvos általános orvos  fogorvos fogorvos  gyógyszerész gyógyszerész biológia és fizika,kémia Mindkét vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

20 9. Pedagógus Alapképzés  gyógypedagógia gyógypedagógia  csecsemő- és kisgyermeknevelő csecsemő- és kisgyermeknevelő  konduktor konduktor  óvodapedagógus óvodapedagógus  tanító tanító magyar és biológia, idegen nyelv, matematika, történelem

21 9. Pedagógus Osztatlan képzés  Az érettségi tárgyak tanárszakonként eltérőek (általában a szakkal összhangban lévő tárgyak)  Gyakran kell egyet emelt szinten teljesíteni.

22 10. Sporttudomány testnevelő-edző humánkineziológia rekreációszervezés és egészségfejlesztés Sportszervező biológia, idegen nyelv, magyar, testnevelés, történelem

23 11. Társadalomtudomány  nemzetközi tanulmányok nemzetközi tanulmányok  politológia politológia  szociális munka szociális munka  szociálpedagógia szociálpedagógia  informatikus könyvtáros informatikus könyvtáros  kommunikáció és médiatudomány kommunikáció és médiatudomány  kulturális antropológia kulturális antropológia  szociológia szociológia idegen nyelv, magyar, matematika, történelem Egyik tárgyból emelt szintű kötelező.

24 12. Természettudomány  fizika fizika  kémia kémia  biológia biológia  földrajz földrajz  földtudományi földtudományi  környezettan környezettan  matematika matematika biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

25 13. Művészeti 14. Művészet közvetítő Nagyon egyedi feltételek…..

26 Út a szakok kiválasztása felé  Önismereti, pályaorientációs, foglalkozásválasztó tesztek Nemzeti Pályaorientációs Portál, Pályanet,Felvi…  Pályaválasztási tanácsadó  Szakleírások www.felvi.hu: követelmények, megszerezhető tudás, képzettség, gyakorlat, lehetőség, munkaerő piaci adatok az alapszakokról www.diplomantul.huwww.diplomantul.hu: karrierlehetőségek, jövedelmek, statisztikák

27 Tehát: www. felvi.hu Intézményi honlapok

28 Az előkészítők bemutatása s Érettségi előkészítők Kötelező érettségi tárgyakból Matek, magyar, történelem Idegen nyelvek Választható érettségi tárgyak Hittan és készség- tárgyak Természet- tudományos tárgyak

29 A kötelező érettségi tárgyak előkészítői  Emelt szintű érettségire készítenek  A tanulók osztályzatot kapnak  Az adott tantárgyból az összes órán külön csoportot alkotnak ezek a tanulók (az idegen nyelvekkivételével)  Matek: heti 6 óra Magyar: heti 6 óra Történelem: heti 5 óra Idegen nyelv: az alapórán túl heti 2 óra

30 A választható tárgyak előkészítői  A természettudományos tantárgyakból 2 éven át heti 2 óra az alapórán túl  Hittanból, testnevelésből, rajzból és énekből csak a 12. évfolyamon szerveződik, heti 1 óra az alapórán túl  A csoport összetételétől függően közép és emelt szintű érettségire is készít  A tanulók osztályzatot nem, csak százalékos értékeléseket kapnak

31 Mit nyújtanak az érettségi előkészítők?  Az emelt szintű érettségi követelményeinek megfelelő tananyag megismerését  Lehetőséget a tananyagban való elmélyedésre  Érdeklődő, motivált tanulóközösséget  Sikerélményt  Lehetőséget emelt szinten érettségizni (nem kötelező!)

32 Mit várnak el a tanulóktól az érettségi előkészítőkön?  Aktív részvételt  Érdeklődő hozzáállást, együttműködést  Otthon feladatok (házi dolgozatok, gyakorló feladatsorok, gyakorlatok, bemutatók…) lelkiismeretes elvégzését  Szorgalmas, kitartó munkát

33 Mit kérünk a szülőktől?  Segítséget a döntésben  Határidő betartását  A jelentkezési lap láttamozását  A tanulók munkájának támogatását (hiányzások elkerülése….)

34 A jelentkezés alapvető szabályai  Csak jó vagy jeles osztályzattal lehet jelentkezni  Felvehető foglalkozások száma: 0, 1, 2  2 tanévre szól (kivéve: hittan, ének, rajz, testnevelés)  Leadni legkorábban 11. év végén lehet  Kötelező a részvétel, a hiányzást igazolni kell  Határidő: május 13. péntek  Módosítani lehet még egyszer: szeptember első hetében

35 Kérdések ?! veizerv@upcmail.hu

36 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Érettségi előkészítők GONDOLATOK AZ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐKRE VALÓ JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések