Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Semmelweis Egyetem 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola ORIENTÁCIÓ – Doktori Szabályzat Orientáció Kiss Hajnal Kiss Hajnal 2015. november.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Semmelweis Egyetem 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola ORIENTÁCIÓ – Doktori Szabályzat Orientáció Kiss Hajnal Kiss Hajnal 2015. november."— Előadás másolata:

1 Semmelweis Egyetem 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola ORIENTÁCIÓ – Doktori Szabályzat Orientáció Kiss Hajnal Kiss Hajnal 2015. november 30.

2 TISZTSÉGVISELŐK Ph.D. PROGRAMOK és PROGRAMVEZETŐK 4/1. PSZICHIÁTRIA 4/1. PSZICHIÁTRIA Dr. Tringer László CSc professor emeritus) 4/2. MENTÁLIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY 4/2. MENTÁLIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Dr. Kovács József DSc Dr. Kovács József DSc egyetemi tanár egyetemi tanár 4/3. EGYÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEK ERŐFORRÁSAINAK SZOCIOLÓGIAI ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS MEGKÖZELÍTÉSE 4/3. EGYÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEK ERŐFORRÁSAINAK SZOCIOLÓGIAI ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS MEGKÖZELÍTÉSE Dr. Pethesné Dr. Dávid Beáta PhD egyetemi tanár TDI VEZETŐ: Dr. Bitter István DSc egyetemi tanár OKTATÁSI ÜGYVIVŐ SZAKÉRTŐ Kiss Hajnal

3 MŰKÖDÉSI TERÜLET - MAB I. TUDOMÁNYTERÜLET I. TUDOMÁNYTERÜLETorvostudományokTUDOMÁNYÁG 1. klinikai orvostudományok 1. klinikai orvostudományok 2. egészségtudományok 2. egészségtudományok MAB 4.1. melléklet MAB 4.1. melléklet http://www.doktori.hu/index.php?menuid =351&cid=148 http://www.doktori.hu/index.php?menuid =351&cid=148 II. TUDOMÁNYTERÜLET II. TUDOMÁNYTERÜLET társadalomtudományok társadalomtudományok TUDOMÁNYÁG TUDOMÁNYÁG 1. szociológiai tudományok 1. szociológiai tudományok

4 KÖVETELMÉNYEK I. Sz. 213. A fokozatszerzéshez szükséges minimális tudományos közlési teljesítmény FÜGG: Sz. 213. A fokozatszerzéshez szükséges minimális tudományos közlési teljesítmény FÜGG: - a tudományszaktól - a tudományszaktól - képzésben való részvételtől - képzésben való részvételtől TELJESÍTHETŐ: az értekezés témájában megjelent közleményekkel HITELESÍTÉS: könyvtári adatlappal

5 KÖVETELMÉNYEK II. 1.1. Tudományszak 1.1. Tudományszak (klinikai) pszichiátria (klinikai) pszichiátria min. 2 IF 1.2. Tudományszak: egészségtudományok egészségtudományok min. 1,5 IF Részletezve: DSz. 214. 2. Tudományszak: szociológia szociológia min.12 pont min.12 pont Részletezve: DSz. 215. és 218.

6 Megszerezhető Ph.D. fokozat tudományága - 4. sz. TDI 1. Klinikai orvostudományok 2. Egészségtudományok 3. Szociológiai tudományok

7 Ph.D. HALLGATÓI JOGVISZONY I. Képzési formák: Képzési formák: 1) Magyar állami ösztöndíj (MAB) 2) Önköltséges (költségtérítéses)

8 SEMMELWEIS DOKTORI ÖSZTÖNDÍJ I. Sz. 136-152. Sz. 136-152. - Típusai: 1. Sz. 149-152. Doktoranduszi (hallgatói) ösztöndíj 2. Sz. 146, 147, 152. PhD gyakornoki ösztöndíj (doktorjelölti, predoktori) IDŐTARTAM: max 12 hónap lehet

9 SEMMELWEIS DOKTORI ÖSZTÖNDÍJ II. 1.Hallgatói/Doktoranduszi 1.Hallgatói/Doktoranduszi - Kutatóhely biztosítja (alapítvány, tud. tématámogatás) - nincs főállása - nem ösztöndíjas Feltétel: - Kiemelkedő tan. eredmény - Már jelentős kutatási eredményei vannak - Megjelölik az értekezés elkészítésének időpontját 2. Doktorjelölti/predoktori 2. Doktorjelölti/predoktori - nincs főállás - kiemelkedő eredményt értek el tanulmányaik ideje alatt - 12 hónapon belül elkészítik disszertációjukat

10 Ph.D. HALLGATÓI JOGVISZONY II. Sz. 110-111. Sz. 110-111. Első alkalommal beiratkozás, minden további félév elején bejelentkezés Első alkalommal beiratkozás, minden további félév elején bejelentkezés Heti képzési idő 36 óra (kurzusok a honlapon)+ max. 4 óra opcionális munkaviszony (állami ösztöndíjas jogviszony esetén) Sz. 111. Heti képzési idő 36 óra (kurzusok a honlapon)+ max. 4 óra opcionális munkaviszony (állami ösztöndíjas jogviszony esetén) Sz. 111. 25 nap tanulmányi szünet/tanév 25 nap tanulmányi szünet/tanév

11 BEJELENTKEZÉS A II. szemesztertől 1. Ösztöndíjasoknak: személyesen NEM, bejelentkezés csak a Neptunban 1. Önköltségeseknek: befizetés igazolása + Bejelentkezés a Neptunban

12 A PhD TANULMÁNYI FÉLÉV I. félév I. félév szept. 1- február 28. szept. 1- február 28. II. félév II. félév március 1- aug. 31. március 1- aug. 31.

13 HALLGATÓI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE Sz. 117. Sz. 117. - bejelentkezés hiánya esetén - Az első félév kivételes esetben szüneteltethető 117.3 5. sz. melléklet - Szüneteltetés: max. 3 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 2 félévre, összesen 3 évre lehetséges - Részletek Sz. 117.1-117.4.

14 KETTŐS JOGVISZONY I. Sz. 114. és 187-189. Sz. 114. és 187-189. Állami ösztöndíjas hallgatók vehetik igénybe, ha teljesítették a képzési szakasz követelményeit (Sz. 185.) Állami ösztöndíjas hallgatók vehetik igénybe, ha teljesítették a képzési szakasz követelményeit (Sz. 185.) – min. 4 lezárt szemeszterben az összesen 180 kreditet (ezen belül 16 tanulmányi kreditet (kurzusok) –Teljesíti a tudományszak által előírt publikációs követelményeket- kutatási kreditpontokat jóváírják Sz. 175-176. -

15 KETTŐS JOGVISZONY II. FELTÉTELEK: FELTÉTELEK: 1) ösztöndíjasként abszolutóriumot szerzett 2) Teljesíti a tudományszak által előírt publikációs követelményeket 3) a soron következő félév megkezdése első 2 hetében fokozatszerzési kérelmét és 4) az erre von. külön kérelmét is benyújtja a DT-ra ELŐNY: a fokozatszerzési díj elengedése (120e Ft) ELŐNY: a fokozatszerzési díj elengedése (120e Ft) HATÁRIDŐK: HATÁRIDŐK: –március 15 vagy –szeptember 15

16 JELENTKEZÉS KURZUSOKRA BEJELENTKEZÉS - NEPTUN RENDSZEREN BEJELENTKEZÉS - NEPTUN RENDSZEREN Minden tanév I. félévére szeptember 14-ig II. félévére március 14-ig De figyelni a februári kurzusokra!

17 MIKOR ÉRVÉNYES A FÉLÉV? Ha legalább a kutatási teljesítményt a témavezető leigazolja Ha legalább a kutatási teljesítményt a témavezető leigazolja 30 kredit/félév 30 kredit/félév Összkredit = elvégzett kurzusok + kutatási kredit Összkredit = elvégzett kurzusok + kutatási kredit TDI vezető aláírja a félévet az indexben TDI vezető aláírja a félévet az indexben

18 KURZUSOK TÍPUSAI Első másfél év alatt 1. Felzárkóztató (F) 1. Felzárkóztató (F) Ajánlott az első 4 félév alatt 2. Központi kötelezően választható (KV) 2. Központi kötelezően választható (KV) 3. Kötelező (K)- a TDI programjain belül kötelező 3. Kötelező (K)- a TDI programjain belül kötelező 4. Speciális – választható 4/1-4/2. pr. 4. Speciális – választható 4/1-4/2. pr. 5. Választható 4/3. pr. 5. Választható 4/3. pr. 6. Felzárkóztató 4/1-4/2-4/3. 6. Felzárkóztató 4/1-4/2-4/3.

19 KREDIT KÖVETELMÉNY Sz. 165. ÖSSZESEN: 16 KREDIT megszerzése ajánlott az első 4 félév alatt (Sz. 169.) EBBŐL: 5 kredit KV + 8 kreditet TDI előírhat (K) és speciálisan választható + 3 kredit szabadon választható kurzusokból MEGSZORÍTÁS: min. 8 kredit a SE doktori kurzusaiból származzon

20 1. PhD Felzárkóztató kurzusok 4/1. Elemgyógyászat I-II. – szigorlat 4/1. Elemgyógyászat I-II. – szigorlat 4/2. Orvosi pszichológia 1 ea./hét+2,5 h gyak. 4/2. Orvosi pszichológia 1 ea./hét+2,5 h gyak. 4/3. Szociálpszichológia 4/3. Szociálpszichológia Matematikai statisztika A szociológia alapfogalmai XIX. és XX. századi szociológiatörténet A szociológia alapfogalmai, főbb irányzatai

21 2. KÖZPONTI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ KV kurzusokból összesen 5 kreditet kell megszerezni. 4/1. pr. 008 KV, 0004 KV, 0042 KV, 0013 KV, 0040 KV 4/2. pr. Ua. KV-kurzussorozat + 0044 KV 4/3. pr. 0046-0050 KV Lásd: http://phd.semmelweis.hu/kurzusok http://phd.semmelweis.hu/kurzusok

22 PhD TUDOMÁNYOS NAPOK I. Hagyományosan minden év áprilisában Hagyományosan minden év áprilisában Konferenciahirdetmény, regisztráció a www.phd.sote.hu -n Konferenciahirdetmény, regisztráció a www.phd.sote.hu -n www.phd.sote.hu Absztrakt – angol nyelven Absztrakt – angol nyelven Előadás nyelve magyar vagy angol Előadás nyelve magyar vagy angol Központi teszt – 1 tanulmányi kredit Központi teszt – 1 tanulmányi kredit

23 PhD TUDOMÁNYOS NAPOK II. KÖVETELMÉNYEK: KÖVETELMÉNYEK: –1. évf. – részvétel mindkét napon –2. évf. – poszter prezentáció –3. évf. – előadás

24 PhD TUDOMÁNYOS NAPOK III. SE 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola SPECIFIKUMOK Saját, háromtagú zsűri Saját, háromtagú zsűri 3 helyezett szekciónként 3 helyezett szekciónként Különdíj a stílusért Különdíj a stílusért –könyvjutalom

25 ÁTHALLGATÁS I. Sz. 171. Hova? a) más mo-i egyetemre b) a SE más doktori iskolájába Hova? a) más mo-i egyetemre b) a SE más doktori iskolájába Áthallgatással max. 6 kredit pont szerezhető Áthallgatással max. 6 kredit pont szerezhető Kérelmezni kell a lehallgatandó kurzus előzetes befogadását az OKB testületénél! (kurzustematikát mellékelni) Kérelmezni kell a lehallgatandó kurzus előzetes befogadását az OKB testületénél! (kurzustematikát mellékelni)

26 ÁTHALLGATÁS II. Sz. 172. Egyetemközi szerződés keretében végzett közös képzés estén Egyetemközi szerződés keretében végzett közös képzés estén - külföldön elvégzett kurzusokkal a kreditek általában 50%-a szerezhető meg (8 kredit)

27 ERASMUS ÖSZTÖNDÍJ Európai Bizottság biztosította forrás Európai Bizottság biztosította forrás DOKTORANDUSZ HALLGATÓKNAK DOKTORANDUSZ HALLGATÓKNAK Meghirdetve a DT által TAVASSZAL www.phd.sote.hu-n www.phd.sote.hu-n 3 hónapos szakmai gyakorlat - saját szervezés

28 KURZUSELISMERTETÉS Sz. 172. elismerhető max. 6 kredit OKB ELNÖKE RÉSZÉRE e-mailben és papír alapon: OKB ELNÖKE RÉSZÉRE e-mailben és papír alapon: 1) kurzustematika 2) teljesített óraszám 3) Vizsgaeredmény 4) Igazolás a kurzus elvégzéséről

29 FONTOS ÁLLOMÁS I. Sz. 183. TUDOMÁNYOS BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE HATÁRIDŐ: június 30-ig MIKOR? Az I. és a II. tanév végén TARTALOM: - a kutatómunka állása - tennivalók a köv. periódusban - tennivalók a köv. periódusban HOVÁ KERÜL? Témavezető, programvezető, TDI vezető, Doktori Titkárság- személyi anyag ŰRLAP: PhD hallgatók adatlapja http://semmelweis.hu/pszichiatria/oktatas/4-szamu-doktori-iskola/ http://semmelweis.hu/pszichiatria/oktatas/4-szamu-doktori-iskola/

30 FONTOS ÁLLOMÁS II. Tudományszaki besorolás (pecsét DT) Tudományszaki besorolás (pecsét DT) 4. félév végére beíratása az indexbe Sz. 211. OPCIÓK: 1. klinikai orvostudomány – pszichiátria min. 2 IF 2. egészségtudomány min. 1,5 IF 3. szociológia – min.12 publikációs pont

31 ABSZOLUTÓRIUM MEGSZERZÉSE I. Sz. 175-177., 184-185. – csak aktív félévben KORAI, 2 éves képzési időszak lezárulta után KORAI, 2 éves képzési időszak lezárulta után FELTÉTEL: 180 kredit (ezen belül 16 tanulmányi kredit) megléte + a tudományszak által előírt IF vagy publikációs pontok teljesítése FELTÉTEL: 180 kredit (ezen belül 16 tanulmányi kredit) megléte + a tudományszak által előírt IF vagy publikációs pontok teljesítése Disszertáció megvédési határideje: 1 év Disszertáció megvédési határideje: 1 év

32 ABSZOLUTÓRIUM MEGSZERZÉSE II. 3 év után - csak aktív félévben 3 év után - csak aktív félévben Összesen 180 kredit Összesen 180 kredit (tanulmányi 16 + (tanulmányi 16 + kutatási + oktatási) pecsét DT- TDI vezető pecsét DT- TDI vezetőigazolja Disszertáció benyújtásának határideje: Sz. 198. legkésőbb a fokozatszerzési eljárást kimondó döntés után számított 2 év legkésőbb a fokozatszerzési eljárást kimondó döntés után számított 2 év

33 DOKTORI FOKOZATSZERZÉS

34 KÖZLÉSI KÖVETELMÉNYEK – PhD képzésben lévőknek TUDOMÁNYTERÜLETEK SZERINT 1. orvostudományok és természettudományok Sz. 214. (új) 2. szociológia tudományok Sz. 215. (új)

35 NYILATKOZAT SAJÁT EREDMÉNYEKRŐL I. Új! Sz. 214. Megosztott elsőszerzőség Új! Sz. 214. Megosztott elsőszerzőség – engedélyköteles (VMB) + – Nyilatkozat saját eredményekről (35. sz. melléklet)

36 NYILATKOZAT SAJÁT EREDMÉNYEKRŐL II. Új! Sz. 241. + 35. sz. melléklet Új! Sz. 241. + 35. sz. melléklet - az értekezéshez felhasznált publikációk mely eredményeihez járult hozzá a jelölt a legnagyobb arányban (ábra, táblázat vagy egyéb formában közölt adat) - ALÁÍRJA: témavezető + az 1. és utolsó szerző

37 FOKOZATSZERZÉSI SZAKASZ –Fokozatszerzésre jelentkezés (Sz. 196., 208.) –Doktori szigorlat Sz. 225,226, 233. –Disszertáció megírása (11. melléklet) –Munkahelyi vita Sz. 242. –Disszertáció benyújtása elővéleményezésre Sz. 194., Sz. 243. –Disszertáció, a tézisek és az összefoglalók benyújtása Sz. 244, 245. –Nyilvános vita/védés Sz.255,2 56.

38 JELENTKEZÉS FOKOZATSZERZÉSRE- Feltételek Abszolutórium Abszolutórium Legalább 1 középfokú C típusú nyelvvizsga újból beadni (Sz. 193.) Legalább 1 középfokú C típusú nyelvvizsga újból beadni (Sz. 193.) A2 alapfokú C típusú nyv. A2 alapfokú C típusú nyv. Eljárási díj befizetése Eljárási díj befizetése Jelenleg:120 ezer Ft Mikor? Az abszolutórium dátumától számított 1 éven belül Sz. 196. VAGY Sz. 199-202. Képzés nélküli fokozatszerzőként NINCS HALASZTÁS Sz. 195.,196.

39 SZIGORLATI ÉS VÉDÉSI BIZOTTSÁG KIJELÖLÉSE A témavezető egy provizorikus listát küld a programvezetőnek, több potenciális vizsgáztató megjelölésével A programvezető kiválasztja a listából a funkciót betöltőket A programvezető által jóváhagyott listát Kiss Hajnal megkapja, a szigorlat esetében felkéri a TDI vezetője nevében a bizottságot, majd meszervezik a szigorlatot és a védést.

40 DOKTORI SZIGORLAT I. MIKOR? - legkésőbb 2 évvel a fokozatszerzésre jelentkezés után Sz. 231. - Szigorlati tárgy megismerése a 4. szemeszter végéig a tudományszaki besorolással egyidőben Sz. 233. SZIGORLATI TÁRGYAK Sz. 224-227. főtárgy, melléktárgy, (módszertan)

41 DOKTORI SZIGORLAT II. SZERVEZÉS Sz. 234. - TDI vezető - Szigorlati időpont, hely 30 nappal a szigorlat előtt ismert SZIGORLAT EREDMÉNYE Sz. 235. - Ötfokozatú skálán (ne legyen elégtelen részjegy) - jegyzőkönyv - Elévülési idő: 5 év

42 DOKTORI SZIGORLAT III. TÉTELSOROK http://semmelweis.hu/pszichiatria/oktatas/4- szamu-doktori-iskola/ TÉTELSOROK http://semmelweis.hu/pszichiatria/oktatas/4- szamu-doktori-iskola/ 4/1. program – klinikai tudományszak (pszichiátria) – PSZICHIÁTRIA TS 4/2. program – egészségtudományok tudományszak – EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK TS 4/3. program – szociológia tudományszak SZOCIOLÓGIA, TÁRSADALOMLÉLEKTAN ÉS TÁRSTUDOMÁNYOK TS

43 SIKERES SZIGORLAT teljesítve

44 DISSZERTÁCIÓ MEGÍRÁSA A DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI - SZ. 11. melléklet A DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI - SZ. 11. melléklet Szerkezet, terjedelem, betűtípus, fedőlap, összefoglalás, irodalomjegyzék, hivatkozások, ábrák, tézisfüzet Szerkezet, terjedelem, betűtípus, fedőlap, összefoglalás, irodalomjegyzék, hivatkozások, ábrák, tézisfüzet

45 MUNKAHELYI VITA Sz. 242. Sz. 242. - Programvezető szervezi meg - 1 opponens - 5 fő tudományos fokozattal rendelkező résztvevő - Jegyzőkönyv formanyomtatványa: http://semmelweis.hu/pszichiatria/oktatas/4-szamu- doktori-iskola/

46 DISSZERTÁCIÓ ELŐVÉLEMÉNYEZÉSE I. FELTÉTELEK FELTÉTELEK I. NYELVVIZSGÁK (A2+B2) C típus - Kötelezően az egyik angol nyelvvizsga - Az alapfokú (egyetemi ny. szigorlat, záróvizsga) II. MUNKAHELYI VITA

47 DISSZERTÁCIÓ ELŐVÉLEMÉNYEZÉSE II. MIT KELL BENYÚJTANI Sz. 243-244. MIT KELL BENYÚJTANI Sz. 243-244. - A disszertáció, közlemények másolata 1 példányban - tézisek (magyar és angol) - Összefoglaló (magyar és angol) - Fentieket papíron és elektronikusan is! - Témavezetői nyilatkozat + társszerzői nyilatkozat (ha több doktorjelölt szerző az értekezésben felhasznált közleményben) Sz. 241., Sz. 244. - TDI vezetői ajánlás a publikációs feltételek teljesítéséről és a disszertáció benyújthatóságárólSz. 243.

48 DISSZERTÁCIÓ ELŐVÉLEMÉNYEZÉSE III. Sz. 244. Sz. 244. A szellemi alkotások felhasználására vonatkozó- a szerzői jogi engedélyek beszerzéséért a doktorjelölt felelős.

49 DISSZERTÁCIÓ BENYÚJTÁSA I. HATÁRIDŐ: Sz. 246. - pozitív elővélemény esetén 2 hét - komolyabb formai, nyelvi, stiláris vagy kutatóhelyi vita korrekciója esetén 2 hónap - Rendkívül indokolt esetben (hiányzó publikáció pótlása esetén) 6 hónap HATÁRIDŐ-MULASZTÁS ESETÉN- képzés nélküli fokozatszerzőnek lehet jelentkezni. Sz. 247.

50 DISSZERTÁCIÓ BENYÚJTÁSA II. A disszertáció 5 példányban + mellékletek Sz. 243. A disszertáció 5 példányban + mellékletek Sz. 243. A disszertáció 2 opponenshez kerül A disszertáció 2 opponenshez kerül Írásos bírálat határideje: 2 hónap Írásos bírálat határideje: 2 hónap Sz. 249.

51 PUBLIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK ORVOSTUDOMÁNYI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÁSI TÉMÁKBAN (DSz. 214.) (új!) ORVOSTUDOMÁNYI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÁSI TÉMÁKBAN (DSz. 214.) (új!) Az értekezés témájában írt IF-os cikk 1. a) egy elsőszerzős cikk (IF-ral rendelkező lapban) b) b) egy további, nem feltétlenül elsőszerzős közlemény 2. Egy db IF-os közleménnyel (a,b,c feltétel) 3. Az IF 50%-át elsőszerzős közleménnyel kell teljesíteni Dsz. 25. melléklet 4. Az IF követelmény 10%-a kiváltható (az ért. témájában írt 2 db magyar ny. első szerzős közleménnyel vagy 2 db ért. témájában írt IF nélküli nemzetközi közleménnyel (lásd Folyóiratok listája DSz. 27. melléklet) Elfogadható folyóiratok 4. sz. TDI Elfogadható folyóiratok 4. sz. TDI Lege Artis Medicinae Clinical and Experimental Medical Journal Orvosképzés Addiktológia Alkalmazott Pszichológia Behavioural and Cognitive Psychotherapy Central European Journal of Public Health Clinical Neuroscience/Ideggyógyászati Szemle International Journal for Quality in Health Care International Journal of Mental Health Magyar Pszichológiai Szemle Medicine, Health Care and Philosophy. A European Journal Mentálhigiéné és Pszichoszomatika Psychiatria Hungarica Pszichológia Pszichoterápia Sleep and Hypnosis Szociológiai Szemle European Journal of Mental Health Psychiatric Quaterly Journal of Attention Disorders Journal of Individual Differences

52 PUBLIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSI TÉMÁBAN SZ. 215. SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSI TÉMÁBAN SZ. 215. DSZ. 26. melléklet (2015) Az értekezés témájában írt közleményekkel megszerezni 1. Min. 12 publikációs pontot 2. Legalább 4 közlemény - ebből legalább 2 nemzetközi folyóiratban - ebből legalább 1 magyar elsőszerzős - legalább 1 elsőszerzős közlemény megjelentetve a SCIE vagy SSCI minősített folyóirataiban, vagy a TDI elfogadható folyóirataiban: Lege Artis Medicinae Clinical and Experimental Medical Journal Orvosképzés Addiktológia Alkalmazott Pszichológia Behavioural and Cognitive Psychotherapy Central European Journal of Public Health Clinical Neuroscience/Ideggyógyászati Szemle International Journal for Quality in Health Care International Journal of Mental Health Magyar Pszichológiai Szemle Medicine, Health Care and Philosophy. A European Journal Mentálhigiéné és Pszichoszomatika Psychiatria Hungarica Pszichológia Pszichoterápia Sleep and Hypnosis Szociológiai Szemle European Journal of Mental Health Psychiatric Quaterly Journal of Attention Disorders Journal of Individual Differences Lege Artis Medicinae Clinical and Experimental Medical Journal Orvosképzés

53 PUBLIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN folyóirat cikk, lektorált folyóiratban. A saját kutatási terület legújabb eredményeit összefoglaló referátum, lektorált folyóiratban. A saját kutatási terület interdiszciplináris vonatkozásait újszerű megvilágításba helyező tanulmány, lektorált folyóiratban. A saját kutatási területet érintő önálló könyv vagy fejezet tudományos könyvben (ISBN regisztrált könyv SCI-ben, SSCI-ben, illetve a 27. mellékletben szereplő szakfolyóiratban Első szerző: 5 pont, Társszerző: 4 pont. Lektorált nemzetközi folyóiratban, könyvbenElső szerző: 3 pont, Társszerző: 2 pont. Lektorált hazai, ill. más nemzeti szaklapban, könyvben: Első szerző: 2 pont, Társszerző: 1 pont. Önálló könyvElső szerző: 6 pont, Társszerző: 4 pont.

54 PUBLIKÁCIÓN MEGJELÖLNI Sz. 210. A szervezett képzésben részt vevő doktorandusz tudományos publikáción a doktorandusz munkahelyeként meg kell jelölni (1. egyetemi képzőhelyen végzett kutatómunka esetén az egyetemi intézet/klinika nevét, 2. nem egyetemi képzőhelyen végzett kutatómunka esetén az egyetemi Doktori Iskola nevét).

55 NYILVÁNOS VITA I. IDŐPONT ÉS HELY: 21 naptári nappal a védés előtt meg kell hirdetni Sz. 256. IDŐPONT ÉS HELY: 21 naptári nappal a védés előtt meg kell hirdetni Sz. 256. MEGHÍVÓ: minta a www.phd.sote.hu-n MEGHÍVÓ: minta a www.phd.sote.hu-nwww.phd.sote.hu-n Tézisek és meghívók leadása Tézisek és meghívók leadása 1. DT 10 db + tudományos önéletrajz 2. TDI 40 db

56 NYILVÁNOS VITA II. A doktori értekezés védésének menete A doktori értekezés védésének menete 14. melléklet - színhely: egyetemi tan- vagy oktatóterem lehet Sz. 254. - Egybehangzó értékelés esetén legalább 1 opponens jelenlétében - Az értekezést el nem fogadó bíráló jelenléte Sz. 255.

57 NYILVÁNOS VITA III. 20 perces előadás 20 perces előadás Válasz az írásban feltett opponensi kérdésekre Válasz az írásban feltett opponensi kérdésekre Válasz a bizottság és a részvevők ad hoc kérdéseire Válasz a bizottság és a részvevők ad hoc kérdéseire Értékelés: titkos szavazással zárt bizottsági ülésen Értékelés: titkos szavazással zárt bizottsági ülésen 1-5-ig pontozás 1-5-ig pontozás Az értekezés elfogadásához a megszerezhető pontok 67%-a szükséges (3-as átlag). Az értekezés elfogadásához a megszerezhető pontok 67%-a szükséges (3-as átlag).

58 NYILVÁNOS VITA IV. Új! Sz. 258. (2015) Új! Sz. 258. (2015) 1-1 érdemi kérdés az elnöktől és a bizottság minden tagjától 1-1 érdemi kérdés az elnöktől és a bizottság minden tagjától Jegyzőkönyv módosult: 15. melléklet (2015) ÚJ! A bizottság elnöke által feltett kérdés: A bizottság nem opponens tagjai által feltett kérdések: A nyilvános vitában feltett további kérdések és elhangzott felszólalások a vitában részt vevők nevének feltüntetésével:

59 A TDI HONLAPJA http://semmelweis.hu/pszichiatria/oktatas/4 -szamu-doktori-iskola/ http://semmelweis.hu/pszichiatria/oktatas/4 -szamu-doktori-iskola/ - aktuális kurzusok - Belső ajánlás - nyomtatványok - tételsorok

60 DOKTORI SZABÁLYZAT ELÉRHETŐSÉGE ELÉRHETŐSÉGE http://phd.semmelweis.hu/wp- content/uploads/2015/11/Doktori- Szab%C3%A1lyzat-1.pdf AZ EGYETEMI DOKTORI TANÁCS HATÁROZATAINAK ELÉRHETŐSÉGE UGYANEZEN AZ OLDALON!

61

62


Letölteni ppt "Semmelweis Egyetem 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola ORIENTÁCIÓ – Doktori Szabályzat Orientáció Kiss Hajnal Kiss Hajnal 2015. november."

Hasonló előadás


Google Hirdetések