Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fenntartható fejlődés fogalma, filozófiája Készítette: Dajka Fanni, Földrajz BSc 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fenntartható fejlődés fogalma, filozófiája Készítette: Dajka Fanni, Földrajz BSc 2013."— Előadás másolata:

1 A fenntartható fejlődés fogalma, filozófiája Készítette: Dajka Fanni, Földrajz BSc 2013

2 Tartalom I.Globális problémák és azok háttere II.A fenntartható fejlődés fogalma III.A fenntartható fejlődés gondolatának alakulása Stockholmtól Johannesburgig IV.Fenntartható-e a fenntartható fejlődés? V.Mit tehet az átlag ember?

3 „A jövő már nem az, ami lehetett volna, ha az emberek használták volna a józan eszüket. De a jövő még mindig azzá válhat, amit akarunk, ha a realitásokon és az ésszerűségen belül maradunk.” /Aurelio Peccei, 1981/

4 Felbomlóban a földi élet egyensúlya Túlnépesedés: 1900 óta háromszorosára nőtt Föld eltartóképessége csökken, klímaváltozás, csökkenő talajvízszint, édesvízkészletek szűkössége és veszélyeztetése, termőföldhiány, biodiverzitás csökkenése, fajkihalás, meg nem újuló ásványkincsek kizsákmányolása, élelmiszer- termelés növekedésének lassuló üteme, hulladékok mennyiségének növekedése Gazdasági „fejlődés”: 1900 óta húszszorosára nőtt Szegénység, fokozódó életszínvonalbeli különbségek, éhezés

5 Hogyan jutottunk el ideáig?- Alapproblémák Modern tőkés gazdaság növekedési kényszere: „végtelen” növekedés vs. véges természeti erőforrások “Azok, akik hisznek egy véges világban folytatható végtelen növekedésben vagy őrültek, vagy közgazdászok.” /Kenneth E. Boulding/ Közgazdaságtan: a természeti erőforrásokat jövedelemtételként könyveli el, nem pedig tőketételként  nem érdek a megőrzésük Fejlettséget a növekedésben, fogyasztásban mérő világszemlélet  GDP/GNP félrevezető mutatói a fejlettségnek (növekedés ≠ fejlődés!) Externáliák (külső költségek)  szennyező technikák versenyelőnyben

6 Társadalmi, gazdasági és környezeti problémák

7 A lehetséges megoldás: fenntarthatóság Gazdasági növekedés  természeti rendszerek degradációja, mértéktelen fogyasztás, energiapazarlás, környezetszennyezés, élőlények erőszakos pusztítása, profit mindenáron hajszolása, növekedés és fejlődés egy fogalomként használata, jólét fogalmának csak anyagi javakban értelmezése, az egyéni érdek mindenek elé helyezése  saját működési feltételeit szünteti meg! Paradigmaváltás szükséges  gyors-és tömeges értékrend-átalakítás; környezettudatos, fenntartható életforma és gondolkodás(ismeretterjesztés,szemléletformálás); fogyasztói önmérséklés; állami és közösségi szintű szabályozás; új világgazdasági fejlődési pálya

8 A fenntartható fejlődés fogalma „A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk hasonló igényeinek kielégítését.” /Brundtland Bizottság „Közös jövőnk” c. jelentése, 1987/ „A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg.” /Átmenet a fenntarthatóság felé; Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata, Tokió, 2000/ „A folytonos szociális jólét elérése anélkül, hogy az általunk okozott terhelés meghaladná az ökológiai eltartóképességet.” /Herman Daly/

9 A fenntartható fejlődés gondolata, filozófiája Időbeli fejlődés: természetvédelem  környezetvédelem  környezetgazdálkodás  fenntartható fejlődés Fenntartható fejlődés: környezet- gazdaság- társadalom komplex egysége

10 A valóságban:

11 A fenntartható fejlődés gondolatának alakulása 1.- A rádöbbenés korszaka Rachel Carson : Néma tavasz (1962) - Felhasznált kémiai anyagok ökológiai hatásaira hívja fel a figyelmet - Környezetvédelem fogalma bekerült a társadalmi tudatba  környezet megóvása társadalmi mozgalommá vált, elkezdett megváltozni az ember és természet viszonya USA, 1970. április 22: Föld napja  modern környezetvédelmi mozgalmak kezdete

12 A fenntartható fejlődés gondolatának alakulása 2. Római Klub - 1968-ban jött létre - Tudósokból, szakmai képviselőkből, politikusokból áll - „Célunk a közös gondviselés és felelősség az emberiség jövőjéért!” - 1. jelentés: 1972. „A növekedés határai” Emberiség extenzív ipari és népességi növekedése fenntarthatatlan 12 forgatókönyv  globális környezeti katasztrófa veszélye a 21. századra Feladat: sürgősen csökkenteni kell a népesség növekedését, korlátozni kell az ipari termelést és a meg nem újuló természeti erőforrások felhasználását  politikusok ellenérzéssel fogadták

13 A fenntartható fejlődés gondolatának alakulása 3. 1972. Stockholm, ENSZ Ember és Bioszféra Környezetvédelmi Világkonferencia - 1. világméretű program a környezet védelme érdekében - Felmerült a gazdasági fejlődés és a környezetvédelem közötti kölcsönhatás gondolata, de még elszigetelt problémaként kezelik - Kísérletet tett a fejlett és fejlődő országok között a környezet védelme és a gazdaság fejlesztése kérdéseiben vallott szemléleti különbségek áthidalására - Stockholmi Nyilatkozat az emberi környezetről: először fogadták el hivatalosan, nemzetközi szinten az emberhez méltó környezethez való jogot, a környezetvédelem alapelveit és nemzetközi feladatait - Új, szakosított ENSZ- szervezetet hoztak létre, az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programját (UNEP) - Június 5. : Környezetvédelmi világnap

14 A fenntartható fejlődés gondolatának alakulása 4.- A fenntartható fejlődés fogalmának megjelenése 1984-1987. Környezet és Fejlődés Világbizottság (Brundtland Bizottság) - elnök: Gro Harlem Brundtland, Norvégia akkori miniszterelnöke - 4 évig működött - Feladata: az ezredforduló és az azt követő időszak várható tendenciáinak felvázolása, ajánlások az új kihívásokra adandó válaszokra - 1987: Közös Jövőnk c. jelentés (Our Common Future) Először jelent meg a fenntartható fejlődés fogalma (a jelentés fogalma vonult be leginkább a köztudatba) Legfontosabb üzenete: a környezet és fejlődés minden kérdését egy rendszerben, azok összefüggésében kell kezelni, s a bajok részleges forrása, hogy összefüggő ügyeket elkülönült, szektoriális politikákkal kívánunk kezelni

15 A fenntartható fejlődés gondolatának alakulása 5.- Első világkonferencia a fenntarthatóság jegyében 1992. Rio de Janeiro, ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencia - A környezet és a gazdaság kérdéseit integráltan kezeli - Rio-i Nyilatkozat elfogadása  alapelvek megfogalmazása: környezet és fejlődés kérdéseinek integrálása, jövő nemzedékek fejlődéshez való joga, nemzetközi együttműködés szükségessége, társadalmi részvétel fontossága - AGENDA 21 – Feladatok a 21. századra stratégia megfogalmazása: Ajánlás-gyűjtemény a nemzetközi szervezetek, kormányok és a civil társadalom számára; jogilag nem kötelező; nemzetközi szinten: nemzeti környezetvédelmi programok; helyi szintű forgatókönyvek: Local Agenda - Éghajlatváltozás Keretegyezmény- az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését célozta meg; jogilag kötelező azokra az államokra nézve, amelyek aláírták - Biodiverzitás Egyezmény: a teljes élővilág, a biológiai sokféleség védelmét szorgalmazza; jogilag kötelező 1993. ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága

16 A fenntartható fejlődés gondolatának alakulása 6.- Újabb világkonferencia a fenntartható fejlődésről 2002. Johannesburg: III. ENSZ Világkonferencia a Fenntartható Fejlődésről - Két dokumentumot fogadtak el: Johannesburgi Nyilatkozat a fenntartható fejlődésről Végrehajtási Terv - Rio-i vállalások nagy része nem teljesült  újabb ígéretek helyett a korábbi vállalások megerősítése - Új elhatározás: egészséges ivóvízhez nem jutók számát felére csökkenteni; 1 $-nál kevesebb napi jövedelemmel rendelkezők számát is felére csökkenteni 2015-ig - Megjelent a fenntartható fejlődés szociális dimenziója  környezetpolitika és a szociálpolitika integrálódása  fenntartható fejlődés 3 alappillére (környezet, gazdaság, társadalom)

17 Fenntartható-e a fenntartható fejlődés? Fenntartható fejlődés gondolata  csak kis mértékben sikerült megvalósítani mind idáig (gazdaságpolitikának nem érdeke, jogi keret nem született) Populációk növekedése  korlátolt, felső határa: környezet eltartóképessége DE! az ember kivonta magát ezalól az ipari növekedéssel!! - Következmény: 1 bolygónyi élettér túllépése (1987 óta) - 2015. „Túllövés Napja” (Earth Overshoot Day) : augusztus 13. (7 hónap alatt elhasználtuk az 1 éves erőforrásokat!) - Földünknek jelenleg 1 év 6 hónapra van szüksége az 1 év alatt elfogyasztott erőforrások megújítására! 2015. december: Párizsi Klímacsúcs (?)

18 „Think globally, act locally!”

19 Felhasznált források http://www.ff3.hu/stock.html http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_a4_1049_1051_fenntarthatofejl_2/a _fenntarthato_fejlodes_fogalma_es_jellemzoi_rtLEnBRWofdrONFF.html http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/Fenntarthato%20fejlodes/Fenntarthato %20fejlodes.html http://elib.kkf.hu/edip/D_9901.pdf http://www.expediciozzokosan.hu/index.php/tudastar/37-tudastar/59-fenntarthato-fejldes http://www.adam-europe.eu/prj/3868/prd/7/1/Konzepte_ung.pdf http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/pdf/utravalo.pdf http://docplayer.hu/3029239-Kornyezetvedelmi-alapismeretek-kornyezetvedelem-fogalma- kialakulasa-es-tortenete-rausch-peter-kemia-kornyezettan-tanar.html

20 Köszönöm a figyelmet! „A világ erőforrásai elegendőek, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de arra már nem, hogy kielégítsék mindenki mohóságát!” (Mahatma Gandhi)


Letölteni ppt "A fenntartható fejlődés fogalma, filozófiája Készítette: Dajka Fanni, Földrajz BSc 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések