Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” A KÖZVETLEN KÜLFÖLDI BEFEKTETÉSEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” A KÖZVETLEN KÜLFÖLDI BEFEKTETÉSEK."— Előadás másolata:

1 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” A KÖZVETLEN KÜLFÖLDI BEFEKTETÉSEK LEHETŐSÉGEI BÁCS- KISKUN MEGYÉBEN A KÖZVETLEN KÜLFÖLDI BEFEKTETÉSEK LEHETŐSÉGEI BÁCS- KISKUN MEGYÉBEN Prof. dr Saša Bošnjak igazgató Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor”

2 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” ÜZLETI KÖRNYEZET  A Magyar Köztársaság gazdasági törvényei megfelelőek a külföldi befektetőknek, akik vállalatot vagy leányvállalatot kívánnak alapítani az országban.  Vállalatot alapíthatnak természetes személyek és/vagy jogi személyek külön engedélyek nélkül kereskedelmi céllal.  A magyar pénzügyi és számviteli rendszer összhangban áll az EU pénzügyi és számviteli irányelveivel és a nemzetközi pénzügyi normákkal (IFRS).

3 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” ADÓRENDSZER  Azok a jogi személyek, melyeknek székhelye vagy menedzsmentje Magyarországon van, kötelesek adót fizetni a teljes jövedelemre, de az adókötelezettségük csak a Magyarországon megvalósított jövedelemre terjed ki.  Az úgynevezett egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) a kis és középvállalkozókra/vállalkozásokra vonatkozik, melyek legalább 2 éve működnek. Nem lehetnek részvényesek más vállalatoknál és éves jövedelmük nem lehet több mint 25 millió forint.  Minden Magyarországon bejegyzett kereskedelmi cég köteles (2005-ben - 0,25 %) termékfejlesztési díjat fizetni.  Az jövedéki adót azon termékekre és szolgáltatásokra kell fizetni, melyeket luxusárunak tekintenek.  Az iparűzésiadók maximális mértéke 2%.  Az ingatlanadó az ingatlan eladás értékének 10%-ig terjed. Ingatlanvásárláskor az adó mértéke a vételár értékének 2%- 6%-ig terjed.

4 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” KÖZVETLEN KÜLFÖLDI BEFEKTETÉSEK ÖSZTÖNZÉSE 1/3  Közvetlen ösztönzések 1. Vissza nem térítendő juttatások a pályázóknak Nemzeti Fejlesztési Terv (a magyar rövidítés NFT) keretein belül EU strukturális alapok felhasználására. –Öt operatív tervet dogoztak ki: –gazdasági versenyképesség operatív programja (a magyar rövidítés: GVOP www.gvop.hu, www.gkm.hu )www.gvop.huwww.gkm.hu –a mezőgazdaság és falufejlesztés operatív programja (AVOP www.fvm.hu, www.aik.hu )www.fvm.hu,www.aik.hu –környezetvédelmi és infrastrukturális operatív programja (KIOP www.gkm.hu, www.kvvm.hu )www.gkm.hu,www.kvvm.hu –az humánerőforrás fejlesztésének operatív programja (HEFOP www.hefop.hu, www.fmm.hu )www.hefop.hu,www.fmm.hu –regionális (körzeti) operatív program (ROP www.rop.hu, www.mtrfh.hu ).www.rop.hu www.mtrfh.hu

5 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” KÖZVETLEN KÜLFÖLDI BEFEKTETÉSEK ÖSZTÖNZÉSE 2/3  Közvetlen ösztönzések 2. Külön csomagintézkedések a nagy beruházókra vonatkozóan –Pályázati feltételek: –Gyártási projekt minimum 50 milliós € értékben –Regionális szolgáltatói központok létesítése minimálisan 25 millió € alaptőkével –legalább 100 új munkahely megteremtése A költségek fedezete: –gépek és felszerelések vásárlása –helységek biztosítása és a fontos infrastruktúra költségei –nem anyagi jellegű vagyon a projektre vonatkozóan –az újonnan foglalkoztatottak első 24 hónapra vonatkozó munkabére

6 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” KÖZVETLEN KÜLFÖLDI BEFEKTETÉSEK ÖSZTÖNZÉSE 3/3  Beruházások ösztönzése 1.A nyereségadó csökkentése 80%-ra, 10 éves időtartamra vonatkozóan 2.A kis- és középvállalatok az alábbi feltételekkel vehetik igénybe az adókedvezményeket: nem foglalkoztathatnak 250 főnél több dolgozót és az éves eladásból származó nettó bevételük nem haladhatja meg a 4 milliárd forintot (16 milliárd €) vagy a mérleg nem haladhatja meg a 2,7 milliárd forintot. 11 millió € állampapírok, helyi önkormányzat vagy más, harmadik személy részvényei nem haladhatják meg egyenként vagy közösen a 25%-ot. 3.az adókedvezmény maximális mértékét az EU szabályozza, csökkentve valamennyi közvetlen járulékkal (50% a Dél-Dunántúl) az 50- 100 millió € terjedő befektetések 50%-a a regionális adómérték a 100 millió € feletti befektetésekre vonatkozóan, a regionális adómérték 34%-a.

7 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” A BEFEKTETÉSEK ÉS A KERESKEDELEM VÉDELME  Magyarország kereskedelmi szerződést kötött Jugoszláviával, amely valamenyi utódállamra vonatkozik, a reciprocitás elve alapján működik, új szerződések aláírásáig érvényes.  Magyarország teljes védelmet szavatol az államosítás (expropriatio) ellen. Az expropriatio csak a nemzetbiztonság fenyegetettsége esetén lehetséges. Amennyiben erre sor kerül, a külföldi tulajdonost azonnali hatállyal a megfelelő módon kompenzálják.  Magyarország szerződést kötött Szerbia és Montenegroval a befektetések védelméről.

8 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” CÉGEK (VÁLLALATOK) REGISZTRÁLÁSA  A külföldi befektetők gyakorlatilag bekapcsolódhatnak a gazdaság valamennyi szegmensébe, kivéve a nemzeti szuverenitást illetően, mint például a belügy.  A bank és biztosítási szférához külön engedélyek szükségeltetnek.  A vállalatok lehetnek kizárólag külföldi tulajdonban, vagy hazai partnerrel közösen alapítva.  Az EU csatlakozást követően lehetőség nyílt európai gazdasági érdekeket tömörítő céget alapítani. A cég bejegyzése mindenképpen kötelező, függetlenül a törvényes formától.  A társulásról szóló szerződés megkötésétől számított 30 napon belül a cégbejegyzési kérelmet a cégbíróságnak a felek kötelesek benyújtani.

9 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” Pravni poslovni entitet Vállalkozások jogi formái Legal Business Entity Engleski naziv Angol elnevezés English name Mađarski naziv Magyar elnevezés Hungarian Name Srpski naziv Szerb elnevezés Serbian Name Company Limited by Shares Részvénytársaság – Rt.Deoničarsko društvo d.d Limited Liability Company Korlátolt felelõsségû társaság – Kft. Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. General PartnershipKözkereseti társaság – Kkt. o.d. Limited PartnershipBetéti társaság – Bt.k.d. Business AssociationEgyesülésUdruženje Joint Stock Company SzövetkezetAkcionarsko društvo a.d.

10 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” A DÉL-ALFÖLD GAZDASÁGA  2000. óta érezhető a gazdasági növekedés Magyarországon, de ez a Dél-Alföldi Régióra nem kifejezetten jellemző.  A térség ipari termelésének körülbelül 40 %-a Bács-Kiskun megyéből származik.

11 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” KÖZVETLEN KÜLFÖLDI BEFEKTETÉSEK Podela ulaganja Befektetések beosztása Investment structure (%) Ulaganja po stanovniku Befektetések fejenkéntInvestments per capita ( 1000 HUF) Ulaganja po stanovniku – % nacionalnog proseka Befektetések fejenként – nemzeti átlagnak a % Investments per capita - % of the national a verage Bacs-Kiskun megye / županija / region 2.211241 Békes megye / županija / region 2142.852.3 Csongrád megye / županija / region 2.8179.165.6 Dél-Alföldi Régió Južni-donji region South-great plain 7141.952 Mađarska Magyarország Hungary 100273100

12 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” BÁCS-KISKUN MEGYE  a legnagyobb az országban (8360 km2 - az orsszág területének 9%-a)  539.700 lakosa van  Síkvidék –a Duna és a Tisza közötti homokpuszta –a Duna folyásától dél-nyugatra 20-30 km sávban a Duna mentén elterülő síkság –a régió déli részén kiváló minőségű termőföld  A megye az ország bortermelésének 40%-át, valamint a fűszerpaprika termelés 60%-át adja.  A mezőgazdasági lehetőségek nincsenek teljesen kihasználva.

13 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” BAJAI KÖRZET  Baja város Bács- Kiskun megye déli részének központja.  A fejlettség jelenlegi szintje a helyi kis- és középvállalatok érdeme.  A legnagyobb vállalatok a városban külföldi tulajdonban vannak..

14 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” A bajai körzet gazdasága  ELŐNYÖK : –élelmiszerfeldolgozóipar, amely a helyi mezőgazdaságra támaszkodik –kedvező turisztikai lehetőségek (Duna, Sugovica, Gemenci Erdőgazdaság, Pandur-sziget, Nagy-Bácskai csatorna (Ferenc-csatorna) termálvizek) –jelentős kereskedelmi központ –az ország gabonaforgalmának egyik legjelentősebb központja. –Kikötői terminál - jelenlegi kihasználtsága 30-40%-os.

15 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” A bajai körzet gazdasága  HIÁNYOSSÁGOK : –elégtelen versenyképesség, a nemzeti átlaghoz viszonyítva –a munkanélküliség magas aránya –nagyon alacsony termelékenység –jelentős hiányosságok az infrastruktúrát illetően

16 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” HOVA BEFEKTETNI?

17 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 1. IPARI PARKOK (AHIP - www.datanet.hu/ipe)www.datanet.hu/ipe Magyarország kidolgozta az ipari parkok fejlesztésének 10 évre szóló programját és megalapította a Magyarországi Ipari Parkok Társulását (AHIP www.datanet.hu/ipe), mint nonprofit szervezetet.www.datanet.hu/ipe

18 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 1. Ipari Park Kecskemét - KÉSZ Ipari Park Cím : KÉSZ Kft. 6000 Kecskemét Izsáki út 6. PR és Kommunikációs Igazgatóság, tel.: 76/515-200 http://www.kesziparipark.hu/ Tulajdon: a Kecskeméti Ipari Park a KÉSZ (Középeurópai Építő és Szerelő Kft.) keretein belül működik Terület: az Ipari Park összterülete 13 ha, gyárépületek területe -33.517 m2, járda - 53.521 m2, zöld övezet -22.859 m2 és 9.700 m2 – szilárd burkolat nélküli terület, 33,5%-a a területnek nem használható, de még 4,5 ha rendelkezésre áll az új vállalatok kiépítésére, még 10.000 m2 új struktúra kiépítésére szolgálhat.

19 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” Infrastruktúra: a meglévő épületek állapota lehetővé teszi, hogy a termelés és a logisztika civilizált feltételek mellett működhessen. Az Ipari Park 85 km-re van Budapesttől és Szegedtől, a Tompai és Röszkei határátkelők autóval másfél óra alatt megközelíthetők, a Hegyeshalmi határátkelő pedig 3 óra alatt érhető el. Az Ipari Park fél úton van a központtól és az M5-ös autóút becsatlakozó szakaszától. A park könnyen megközelíthető szemelygépkocsival, tömegközlekedési eszközökkel, ezenkívül saját iparvágánnyal is rendelkezik. Az Ipari Park közelében nincs lakónegyed. A központi irodaépület Kecskemét központjához közel helyezkedik el az Izsáki úton, amely lehetővé teszi a közvetlen kapcsolatot, Dunaföldvár felé vezető útra, valamint az M5-ös autópályára, Budapest irányába. 1. Ipari Park Kecskemét - KÉSZ Ipari Park

20 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” Képzés: A felsőfokú képzési struktúrát az alábbi szakok jellemzik:mérnöképzés, informatika, tanárképzés, agrár és jog. A szakiskolákban műszaki, ipari, közgazdasági, kereskedelmi, idegenforgalmi, közélelmezési, egészségügyi és mezőgazdasági képzés folyik. A TRAVERZ Master Ltd., 15-20 főnek, hegesztőnek és szerelőknek, szakképzést biztosít az Ipari Park Képzési Központjában. 1. Ipari Park Kecskemét - KÉSZ Ipari Park

21 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 2. Technik park Heliport Kft. Kecskemét Cím:6000 Kecskemét – Kadafalva Heliport repülőtér Rendeltetése: Egyaránt alkalmas termelési, raktározási és közigazgatási tevékenységre. Terület: az Ipari park összterülete - 473.220 m2 bekerített rész, vállalatonként 15.000 m2 bekerített rész. Infrastruktúra: Kiépített elektromos áram 4500 kVA, bővítési lehetőséggel, gáz 700 m3/perc bár, bővítési lehetőséggel, vízellátás igény szerint bővíthető saját finanszírozásból, csatornahálózat 800 mm átmérővel, csapadék elvezetésére szolgáló csatornahálózat 800 mm átmérővel.

22 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 2. Technik park Heliport Kft. Kecskemét Képzés: Kecskeméti Főiskola - Gépészeti szak, Kertészeti Egyetem és Jogi Egyetem

23 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 3. Kecskeméti Ipari Park Cím : 6000 Kecskemét Kossuth tér 1 Terület : 322200 m 2 Rendeltetése : elsősorban élelmiszeripari feldolgozók, mehanika és gépipar részére. Greenfield beruházásokra alkalmas. Infrastruktúra: Elektromos áram 4500 kVA, bővíthető 4000 kVA, gáz 3,8 m3/perc, bővíthető, vízellátás 1,8 mm3/perc, a csatornahálózat NA 400 kg és 4800 m3/perc tervezve, a csapadék elvezető csatornarendszer pedig NA 1200 ROCLA Képzés: A Kecskeméti Főiskolán: gépészeti, kertészeti és jogi karok

24 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 4. IP u Kunsentmiklošu Kunszentmiklósi Ipari Park Kft. Cím: KUNSZENTMIKLÓSI IPARI PARK KFT. 6090 Kunszentmiklós Tel.: +36 (76)/351-155 +36 (76)/500-011 Fax: +36 (76)/351-014+36 (76)/500-012 E-mail: kunszent@axelero.hukunszent@axelero.hu Terület: 322200 m 2 Rendeltetés: -élelmiszeripar: étolaj gyártás, olajosmagvak pörkölése, aszalt gyümölcsök és gyümölcs szirupok készítése, fűszernövények őrlése, gyártás és csomagolás -autóalkatrészek és szerelés -Elektronika: gyártás és szerelés, elektronikai berendezések és ipari gépek csomagolása -Könnyűipar: ruhagyártás, cipőgyártás és konfekció gyártás -Papíráru, műanyagáru és fémtermékek gyártása -Környezetvédelem -Gyógyszeripar

25 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 4. IP u Kunsentmiklošu Kunszentmiklósi Ipari Park Kft. Infrastruktúra: - Elektromos áram – 20 kV AASC típusú vezetékrendszer, ORT 201400 kVA transzformátor állomással kiépítve, kisfeszültségű kábelrendszer, 800 kVA teljesítményű - Ivóvízhálózat - 2245 m, NA80KM PVC (196 m)-NA150KM PVC(1939 m)-NA200KM PVC (96 m). - Csatornahálózat – fővonal NA 300 KG PVC csövek(133 m) 2%0 lejtési szögben, mellékvezetékek NA 200 KG PVC (660 m) csövek 3%0 gravitációs rendszerű lejtési szöben - Gáz - DN 110 mm a fővezetékről 3 bár nyomású, DN 90 mm-es és DN 63 mm-es körvezetékkel biztosítva, I.ütem: 260 Nm 3 / h (667,5 m hosszban) készült el, II. Ütem: folyamatban 425 Nm 3 / h (1895 m hosszban). - Közút – csatlakozás a 5203 jelű úthoz (Kiskunlacháza-Apaj). - Szemétszállítás – heti gyakorisággal. - Tömegközlekedés - Bács Volán járatokkal óránként.

26 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 5. IP Foktő u Kaloči Kalocsa Foktő Ipari park Cím : 6300 Kalocsa Szent István út 35 Rendeltetése: az Ipari Park korlátozás nélkül befogad minden ipari befektetőt. Terület: 430.000 m2 bekerített rész, 4.000 m2 –en létesítmények Infrastruktúra: Az infrastruktúra fejlett: elektromos áram 2.100 kVA bővítési lehetőséggel (630 kVA), gázellátás 300 m3/perc, 3 bár, bővítési lehetőséggel 200 m3/perc, 3 bár, vízellátás 1 m3/perc, csatornahálózat 600 m3/d csapadékvíz elvezetés megoldva. Megfelelő közúti- és vasúti csatlakozás, az 51-es út mentén, a 2-es számú úttól 5 km-re. Lehetőség van a civil légi közlekedés megszervezésére.

27 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 5. Kalocsa Foktő Ipari park Képzés: Dunaújvárosi Műszaki Főiskola kihelyezett tagozata, Az Ipari Park területén lehetőség van megoldani a rendelkezésre álló munkaerő átképzését.

28 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 6. Kiskunmajsa és térsége IP Cím : 6120 Kiskunmajsa Fő u. 82 Rendeltetése: az Ipari Park korlátozás nélkül befogad minden ipari befektetőt. Terület: 765.561 m2 bekerített rész, 33.425 m2 bekerített rész vállalatonként Képzés: Nincs felsőfokú oktatási intézménye. A szabad munkaerő a kereskedelem, fémfeldolgozó ipar, cipőgyártás, szállítás, bányászat és vegyiparból kerül ki.

29 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 6. Kiskunmajsa és térsége IP Infrastruktúra: Az Ipari Park területére lehetőség van bevezetni a termálvizet és azt felhasználni a termelési folyamatokban. Most épül az a szolgáltató ház, amely a vállalkozók szakmai továbbképzésére szolgál majd. Közúti csatlakozás az 5411-es jelzésű úthoz, 5 km-re az 5402, 5404, 5406 és 5409-es jelzésű utak becsatlakozásától és 15 km-re az E75-ös úttól. Vasútvonal 85 km-re, a belföldi repülőtér 50 km- re, a nemzetközi repülőtér pedig 120 km-re van az ipari parktól.

30 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 7. Halasi Ipari Park Cím : TÖV Önkormányzati Vagyonkezelő Kft 6400 Kiskunhalas, Garbai Sándor u. 6. Tel.: 77/421-833, Fax: 77/421-629 E-mail: tov@tvnetwork.hu Dr.Fődi István ügyvezetőtov@tvnetwork.hu Tulajdon: 21,3 ha az önkormányzat tulajdonában van Rendeltetés: - Csomagolóanyag- és irodaszergyártás, nyomdaipar, építőipar, műanyag feldolgozás, faipari termékgyártás, szállítmányozás, világítótestek gyárátsa és kereskedelme, kommunális szolgáltatás, másodnyersanyagok kereskedelme. - Telekvásárlás készpénz kifizetéssel vagy hitellel 18 havi törlesztőrészletben - Lízing, bérbeadás, bérbeadás meghatározott időre, ingyenes földhasználat meghatározott feltételekhez kötve

31 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 7. Halasi Ipari Park Infrastruktúra: - víz - 200 m 3 /h - gáz 1000 m 3 /h - Elektromos áram – 160KWh - 40km-re az M5-ös autópályaés az 5-ös számú főút,helyben pedig az 53-as számú út - a vasútnak közvetlen kapcsolata van az ipari parkhoz, a vasútállomás 150 m-re. - A szegedi repülőtér 50km-re van. - A bajai kikötő 50km-re va. -A Tompa-Kelebia határátkelőhely 25 km-re. -A vám helyben van.

32 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 8. Bajai Ipari Park

33 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 8. Bajai Ipari Park  Az ÁPV Rt. 2003. januárjában átadta a város tulajdonába a volt katonai laktanyát és kaszárnyát. Az önkormányzat képviselőtestülete határozatot hozott a Szegedi úton és a Vaskúti úton lévő területek és létesítmények gazdasági célokra való hasznosítására.  2005. júniusáig felépültek a lakóépületek és elvégezték a közmunkákat a Szegedi úton lévő Ipari Park területén.  A volt szovjet Dobó István laktanya, melyet az ÁPV Rt.-től vettek meg, részben a közös célok megvalósítására szolgál (út, park), részben pedig a gazdaság fejlesztésére.

34 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 8. Industrijski park u Baji Bajai Ipari Parl összes terület ingatlan közút társadalmi vállalati hektárdb. Szegedi úti laktanya 22,7212316 Vaskúti úti laktanya 27,5232813 Dobó István laktanya 2,92-11 Ipari Park 11,41800 ÖSSZESEN : 64,56441248 a vállalat területe Korišteno od nekretnina preduzeća(kom) hektár Db. BérletÉrtékesített Hasznosításra vár Szegedi úti laktanya 16,1161123 Vaskúti úti laktanya 9,513 00 Dobó István laktanya 2,01-1- Ipari Park 11,4180135 ÖSSZESEN: 394814268 A Bajai Ipari Park kapacitásai:

35 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” II BAJAI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK A térség komparatív előnyei:  Baja közel van azon szerb és horvát területekhez melyeken főleg magyarok laknak, az EU határán, két jelentős befektetéssel az európai mobilitás elősegítésére: M6-os autóút és a Duna folyó.  Természeti adottságok: a Duna folyó és annak holtágai, a Gemenci Erdőgazdaság természetvédelmi területe  Négyévtizedes szakképzés és kutatás a víztechnológia és környezeti technológia terén és ezek eredményei - a Bajai kikötő, mint jelentős nemzetközi szállítási és logisztikai központ - élelmiszerfeldolgozó, amely a helyi mezőgazdaságra alapoz (sertés-,marha-, nyúl- és baromfihús feldolgozás, szőlő, gyümölcs és gabona feldolgozás)  a természeti adottságokra épülő energia  a szakemberek és foglalkoztatottak folyamatos képzése

36 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” Területek a Gazdaság Fejlődéséért

37 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 1. BAJAI LOGISZTIKAI- SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT  A VII. sz. Dunai útvonalon helyezkedik el.  Közúti : –51. sz. főút (észak - dél) –55. sz. főút (kelet - nyugat) –Bekötő út a Szeged felé megépült M5-ös autópályára –Bekötő út az M6-ra Bátaszéknél –51. sz. főúton keresztül a szekszárdi hídon áthaladó M9-es gyorsforgalmi (leendő autópálya) úton keresztül.  Hatàr: –51. sz. főúton Bajától 25 km-re délre Szerbia közelíthető meg. –A hercegszántói határátkelőhely teherforgalom számára történő átalakítása most van folyamatban.  Vasúti kapcsolatot : –a Bátaszék-Bácsalmás vonal biztosítja, amely Dombóvárnál és Kiskunhalasnál kapcsolódik a nemzetközi vasúti hálózathoz.

38 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 1. BAJAI LOGISZTIKAI- SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK MÁS SZOLGÁLTATÁSOK 1. Raktározás (vám, adó)1. kikötő - kikötői szolgáltatások 2.. bizomány2. irodák bérlési lehetősége 3. disztribúció3. növényvédelem 4. szállítás4. bank 5. vám5. teherautók parkolása 6. konténerek áthelyezése - raktározása 6. hajójavítás

39 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 2. Bajai Bio-energetikai Park  Magyarország nem rendelkezik kellő mennyiségű ásványi energiával, a szükséges földgázzal → A megoldás abban rejlik, hogy a mezőgazdasági termelés egy részét az energiaelőállítás céljára fordítsák.  Bio-energetikai park : –területet biztosítana a bioenergia előállítására (biomasszából), valamint elektromos energia előállítására a mezőgazdaságból származó hulladékból.

40 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 3. Bio Bácska program  Baja és körzetének fejlesztése az új Bio-Bácska program megvalósításával lehetséges (nagyon kevés műtrágya, vegyszer stb.) valamint ezen termékek értékesítése magas áron az észak-nyugati piacra.  Baja 7.873 hektáron mezőgazdasági területtel rendelkezik, ennek 4/5-e szántóföld. Gyümölcstermesztés csak 200 hektáron történik (jellegzetes az almatermesztés), a szőlő termesztése 368 hektáron folyik (ezen terület felén minőségi szőlőt termesztenek, illetve bort állítanak elő).

41 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 4. Üzleti inkubátor házak  Baján nagyon magas a munkanélküliség aránya, de a helyi önkormányzat nem tud elegendő segítséget nyújtani a kezdő-vállakozóknak. Ezért eszközöket biztosítottak inkubátor-ház kialakítására, a Bajai Ipari Park területén.  A projekt a városi (Baja) önkormányzat tulajdonában lévő telken épül (037871-es hrsz.telek) honvédségi ingatlanon 2.015 m2-en.  A 2193 m2 összterületű, három szintes volt katonai épület felújításával 19 laboratóriumot és műhelyt, 9 raktárt, 16 irodát, 3 multimediális és számítástechnikai célokra kialakított részleget alakítottak ki, mely 150-160 személyt képes ellátni és melyhez a mozgássérültek részére kialakított feljáró is biztosítva van.

42 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” 5. Az eko-turizmus fejlesztése  A projektet a PEA II. támogatásával a Dél-Alföldi régió körzeteiben Kunszentmiklóson, Kalocsa és Baja térségében indították el.  Célja az eko-turizmus fejlesztése, a természet megismerése, a szükséges infrastruktúra kiépítése és a megfelelő tartalmak fejlesztése.  Vendéglátóipari, szolgáltatói és információs központok kiépítése szükséges, melyeket össze kell kötni vízi-, lovas-, kerékpár- és gyalogosutakkal, ezenkívül fontos a gasztronómia fejlesztése, a vadászturizmus és erdei kisvasutak létesítése.

43 A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÜKET ! THANK YOU FOR YOUR ATTENTION! KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÜKET ! THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!


Letölteni ppt "A projektet az EU EAR finanszírozza Regionális Ügynökség a Kis- és Középvállalatok és Vállalkozások Fejlesztéséért „Sombor” A KÖZVETLEN KÜLFÖLDI BEFEKTETÉSEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések