Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IV.-V.-VI.. Vállalati vezetője felkéri elemezze, hogyan hat az e- technológia a logisztikai folyamat szerkezetére? Elemezze ezúttal a terméktípusokat!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IV.-V.-VI.. Vállalati vezetője felkéri elemezze, hogyan hat az e- technológia a logisztikai folyamat szerkezetére? Elemezze ezúttal a terméktípusokat!"— Előadás másolata:

1 IV.-V.-VI.

2 Vállalati vezetője felkéri elemezze, hogyan hat az e- technológia a logisztikai folyamat szerkezetére? Elemezze ezúttal a terméktípusokat! Információtartalom vázlata A termékek értéke, s a termék értékének összetevői Vállalati funkciók az e-logisztikában Terméktípusok – Kemény termékek – Digitalizálható termékek – Csak digitális formában létező termékek

3 A termékek értéke, s a termék értékének összetevői A termékek értéke (ára) még jobban eltávolodik az előállítási értékétől. Korábban láttuk, hogy a termék gyártási költsége a termék árának legfeljebb ötven százalékát teszi ki. Ez még tovább csökken, ami nemcsak a marketingköltségek növekedésének köszönhető, hanem a termék „kiszélesedésének" is. A termék kiszélesedése a formahasznosságra ráépülő szolgáltatások révén jön létre, amely így „megfelelőbb" lesz a fogyasztó számára. (A beépülő szolgáltatási érték kapcsán jelentős versenyelőny is keletkezik.) Az e- logisztika további „értékrétegeket" hoz létre, és lehetővé teszi a termék fogalmának újabb kibővített értelmezését. A hagyományos értékeket e-logisztikával bővítve a fogyasztó további két hasznosságtípushoz is jut, egyrészt magasabb termékbiztonságot kap (stabilitás, minőségi szabványok, hitelesség, bizalom stb.), másrészt a termék egyedi jellegével - a virtuális termékhez kötődő szolgáltatások révén - sajátos individuális személyiségi igényét is kielégítheti. Ez a testre-szabási vagy egyediség, hasznosság.

4

5

6 Terméktípusok Láttuk, hogy a termékeket kísérő szolgáltatások lehetnek elektronikus szolgáltatások is, illetve bizonyos esetekben maga a termék is lehet digitális. Mindezek alapján megkülönböztethetünk: – Kemény termékek: valós vagy kemény termékeket, melyek nem digitalizálhatók. Ilyen termék például a számítógép, melynek értékesítése történhet elektronikus katalógusokból, sót virtuális számítógép-összeállító szolgáltatás segítségével is, ahol a készletinformációk, a beszerzés és az összeállítás nyomon követése is elektronikus (pl. Compaq esetében). A logisztika feladata itt a szükséges anyagáramlás automatizált biztosítása.

7 Digitalizálható termékek digitalizálható termékeket vagy szolgáltatásokat (puha termékeket). Idetartoznak azok a termékek melyek jól digitalizálhatók, például a különböző információk, adatok, adatbázisok, kutatási eredmények, szövegek, programok, filmek, hangállományok, zenék, de azok a termékként forgalmazott szolgáltatások is, melyek nem személyre vagy tárgyakra irányulnak, és eredményük digitalizálható. Ezekben az esetben az internet nemcsak információs csatornaként funkcionál, hanem érékesítési csatornaként is. A csatorna jellegzetessége, hogy nincs földrajzi korlát, de hagyományos értelemben vett logisztikai probléma sincs.

8 – Csak digitális formában létező termékek csak digitális formában létező termékekéi. Ezek olyan szolgáltatási tevékenységek, melyek tipikusan az Internethez kötődnek. Ezek a többnyire on-line szolgáltatások a nap 24 órájában rendelkezésre állnak, mint például a bank on-line, a randivonal vagy az on-line termékkövető rendszer a FedEx esetében

9 e-technológiák további hatása A termékek kapcsán az e-technológiák további lényeges hatása, hogy a termékek átlagos életciklusa is jelentősen lecsökken. Minél rövidebb a termék életciklus, annál gyorsabbá kell válnia a termékfejlesztési ciklusnak is, ami időalapú versenyhelyzetet is teremt. Az e- technológiák alkalmazása tovább fokozza az időalapú versenyt.

10 V. tétel Egy vállalat vezetőjeként győzze meg munkatársait az e-beszerzés előnyeiről, bevezetésének előnyeiről! Információtartalom vázlata Az elektronikus partner kiválasztásának jelentősége Elektronikus partner kiválasztása – A semleges piactéren – A vevő centrikus piactéren – A szállító centrikus piactéren – Kiegyensúlyozott piactéren E-beszerzés hatása a költségekre ABC elemzés Beszállító minősítés Automatizált beszerzés

11 A vállalatok közötti logisztikai rendszer egyes szereplőinek sajátos új kihívásokkal is szembe kell nézniük. (mindezek a hatások megmutatkoznak a hagyományos logisztikai funkciók szervezésében is, az e-jelleg azonban erőteljesebben kidomborítja ezeket ) Az e-beszerzés Régebben az elektronikus kereskedelem jelentőségét abban látták, hogy a partnerváltás és keresés, valamint a beszerzés költségeit jelentősen csökkenteni lehet az elektronikus eszközök segítségével ( elektronikus-aukció, tendereztetés, tőzsde) Ma ez a szempont elsősorban a partnerek megtalálásakor kívánatos, majd a stratégiai partnerség kiépítése válik elsődlegessé. Egyes iparágak és termékek esetében csak az egyik vagy csak a másik stratégia is megfelelő lehet, például alapnyersanyagok beszerzése esetén. Az elektronikus partner kiválasztásával lehetővé válnak az alábbiak:

12 Az elektronikus partner kiválasztásának jelentősége a világméretű piacok és kínálat elérése, a földrajzi távolságok áthidalása, a szállítói lánc egyszerűbbé válása, lépcsőinek csökkenése, a kínálataggregálás a nagyfogyasztók számára, az árak és a szolgáltatások elektronikus összehasonlítása, konkurens ajánlatok igazi versenyeztetése, illetve az elektronikus döntéstámogató eszközök bevonása a beszerzési dön­tésekbe.

13 Az elektronikus partnerek kiválasztása alapvetően az elektronikus piactereken történik. A semleges piactéren mind a szállítói oldalon, mind a vevői oldalon sok résztvevő van. Ebben az esetben a piacteret jellegzetesen egy harmadik fél, azaz egy informatikai szolgáltató biztosítja. A vevő centrikus piactéren a vevők száma relatíve alacsony. Ezekben az esetekben az elektronikus piacteret egy-egy kitüntetett beszerző alakítja ki. A szállító centrikus piactereket viszont a vevők relatív magas száma miatt egy bizonyos domináns nagy szállító uralja.

14 A kiegyensúlyozott piactéren mind a szállítói, mind a vevői oldalon kevés sze­replő van, mint például a hadi vagy kormányzati szállítások esetén, és ennek megfelelően a piactér is többnyire központi kialakítású. Az elektronikus eszközök alkalmazásának hatására csökken az összes beszerzési költség, amely az első esetben elsősorban az elektronikus módszerek­nek, például a fordított aukciónak vagy az információs aszimmetria csökkené­séből eredő vevői alkupozíció növekedésének köszönhető, míg a második esetben inkább a rendszeres automatizált kapcsolatból fakadó újrarendelési költség csökkenése az ok. Az elektronikus beszerzés további előnyei közé tar­tozik, hogy lehetővé teszi a non-stop automatizált 24 órás beszerzést.

15 A bemutatott elvi lehetőségek nagymértékben függnek attól, hogy milyen konkrét termékről van szó. A kis értékű és nagy mennyiségben szükséges alapanyagok beszerzése esetén inkább az első típus (elektronizált beszerzési módszerek) jellemző, míg a nagy értékű és kisebb mennyiségben szükséges anyagok esetében a második (elektronizált stratégiai kapcsolatok). Itt is jól alkalmazható az ABC-elemzés és a beszállító-minősítés. Az ABC elemzés lényege, hogy A felhasznált készletelemeket azok fontossága alapján csoportosítja A csoportok szerint differenciált készletgazdálkodási módszereket alkalmaz. A leggyakrabban használt ismérvek: Éves felhasználás  leggyakrabban alkalmazott eljárás, amely alapján kialakítják a csoportokat és a többi ismérv segítségével korrigálják. Pl.: Egységköltség nagysága Felhasznált anyag különlegessége Termelési, átfutási idő Műszaki tervezés igényessége

16 A felhasználási értékek alapján a teljes tételszám 20%át kitevő, a legnagyobb felhasználási értékű tételek az „A” csoportba, a következő 40%ot kitevő legnagyobb felhasználású értékek a „B” csoportba, a többit az utolsó 40%- ba, vagyis a „C” csoportba soroljuk. A 20%-40%-40% besorolás a vállalati körülmények alapján változtatható. A csoportokra eltérő készletszabályozásokat állapíthatunk meg. „A” csoport: – Havi előrejelzés – Pontos nyilvántartás, havi, heti leltár, – A készletek gyakori felülvizsgálata – Az átfutási idők folyamatos napra készen tartása. „B” csoport: – Ugyanúgy, mint az „A” csoportnál, csak kisebb gyakorisággal” „C” csoport – Egyszerű nyilvántartás – Nagy rendelési tételek, biztonsági készlet – Laza ellenőrzés (szemrevételezés)

17 VI. tétel Egy vállalat vezetőjeként győzze meg munkatársait az e-disztribúció előnyeiről, bevezetésének előnyeiről! Információtartalom vázlata Az új típusú csatorna integráció Az információs rendszer koordinációja A vevői felhatalmazás Közvetlen gyártói értékesítés Csatorna konfliktus jelenség Az új típusú disztribúciós hálózatok igényei

18 e-disztribúció Az új típusú csatorna integráció A disztribúciós csatorna átalakulásának szembetűnő jelensége a csatornaintegráció folyamata. Az új típusú csatornaintegráció során a tulajdonosi integrációt egyre inkább felváltja az információs integráció. Az egyes csatornatagok, a tulajdonosi viszonyok változása nélkül, megosztják egymás között irányítási rendszereiket.

19 Az információs rendszer koordinációja Az információs rendszer koordinációja vevői oldalról és szállítói oldalról egyaránt megvalósítható. Ha például a beszállító felügyeli a vevő raktárkészle­tét is (VMI), a vevő/eladó csak üzemelteti a rendszert, a rendszer automatiku­san regisztrálja a készleteinek fogyásait, és az így keletkezett információkat azonnal átadja a beszállítónak, aki előkészíti a pótlást.

20 A vevői felhatalmazás Az új disztribúciós láncokban nemcsak az információk, hanem az erőforrások megosztása is jellemzővé válik. A, vevői felhatalmazás" fogalma azt a folyamatot fejezi ki, hogy szállítók is egyre több hatáskört adnak át vevőiknek a vásárlási ponttól a leszállításon keresztül egészen a termelésig és a tervezésig. Az e-logisztikai eszközök segítségével például a FedEx lehetővé teszi, hogy vevői az Interneten keresztül ne csak figyelemmel kísérhessék szállítmányaikat, hanem bizonyos szállítókapacitásokat is átcsoportosíthassanak (rendelkezzenek az erőforrásokkal) A Compaq viszont még termékeinek egyedi összeállítását is lehetővé teszi Internetes szolgáltatásai révén

21 Közvetlen gyártói értékesítés A disztribúciós hálózatok további lehetősége a közvetlen (gyártól) értékesí­tés. A vevő számára ez alacsonyabb árat, a gyártó számára magasabb profitot eredményez. Csatorna konfliktus-jelenség A disztribúciós csatorna e-logisztikájának kialakítása során figyelemmel kell lenni az un. csatornakonfliktus-jelenségre is, amely akkor jelentkezik, ha egy csatornatag azonos piacot több csatornán keresztül Is kiszolgál, például a ha­ gyományos disztribúciós hálózat mellett az Interneten is. Az ebben az esetben felléphető „ön kannibalizmusra" a tapasztalatok szerint a cégek kevés figyelmet fordítanak.

22 Az új típusú disztribúciós hálózatok igényei on-line 24 órás működés, a megrendelések valós idejű feldolgozása és visszaigazolása, magas fokú automatizálás, termék nyomon követése, rendeléskövetés, a kiszolgálási idő jelentős csökkentése.


Letölteni ppt "IV.-V.-VI.. Vállalati vezetője felkéri elemezze, hogyan hat az e- technológia a logisztikai folyamat szerkezetére? Elemezze ezúttal a terméktípusokat!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések