Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió Lépésrőllépésre…. Lépésről lépésre….

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió Lépésrőllépésre…. Lépésről lépésre…."— Előadás másolata:

1 Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió Lépésrőllépésre…. Lépésről lépésre….

2 Alapfilozófiánk: kommunikáció, kooperáció, koordináció

3 Köztes lépések Paktum aláírás Szervezetalakítás Partneri Nap Közös testületi ülés

4 2015. Tervező műhelyek – képviselő testületek közös tervező műhelye

5 Turisztikai tervező tréning

6 Helyi termék összefogás

7 Lakosság bevonása- Gyerekek, fiatalok

8 Lakosság bevonása- családok, civilek

9 Hagyományteremtés Halászléfőző Verseny, Bikal

10 Hagyományteremtés Mikrotérségi Focikupa

11 Hagyományteremtés Mikrotérségi Családi Nap

12 Hagyományteremtés Mikrotérségi Biciklitúra

13 Hagyományteremtés Értékfeltárás

14 Képzések, tapasztalatcserék

15 Kommunikáció, marketing

16 Szakmai kezdeményezések Megyei Önkormányzat,Területfejlesztési Iroda: Megyei TOP- hoz javaslatok DDRFÜ : stratégia alkotás VOSZ: fórumszervezés KLIK-BMKIK-AMBEDKAR Gimnázium: szakképzés Közlekedéstudományi Intézet,MVM Partner : térségi közlekedés javítása, e-mobilitás Kaposvári Egyetem: gyakorlati képzés Sásdi járás: térségi HEP program, gyerekesély folytatás Innovációs Hivatal: térségi mintaprogram, energetikai korszerűsítések MTA RKK: kutatások Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület: fórumok tartása a HVS előkészítésére Mit lehet tenni az iszappal Corvinus egyetem térségi feltárás

17 Összegzés 97 kapcsolatfelvétel 14 műhelynap 4 nagyrendezvény 4 kommunikációs felület 3 kérdőíves felmérés Adatbázisok építése Problématérkép Stratégia irányok, programjavaslatok Települések, térség képviselete, bemutatása 10 alkalom Forrásszerzés A tervezés mellett a cselekvést helyezve a középpontba! A tervezés mellett a cselekvést helyezve a középpontba!

18 A stratégiaalkotás folyamata „Az írott stratégiai terv nagyon fontos dokumentum, de a megszületéséhez vezető folyamat még inkább fontos lehet egy szervezet fejlődésében” Kapitány Ákos

19 A mikrotérségi fejlesztési program célja A települések adottságai és lehetőségei ismeretében ‐ közös jövőkép meghatározása mellett- a közös fejlesztés célrendszerének meghatározása, melyben a fő rendezési elv a települések közösségének felemelkedése, a gazdaság megerősítése, a térség megtartó erejének és vonzásának növelése.

20 Jövőkép „A helyi gazdaság bázisára építő, élhető, fejlődő, lehetőségeket biztosító mikro térség az Észak- Hegyháton, amely épít az itt élők tudására, számít a fiatalokra és az idősek tapasztalatára. Vonzása a hagyományban és az innovációban, a megőrzött táji értékekben és a legmodernebb technológiákban, de leginkább az emberben rejlik.”

21 Partnerségi ajánlat mindenki egyenrangú kezdeményező és cselekvő együttműködés közös érdekek szem előtt tartása közös kockázat és felelősség vállalás közös haszon osztozás a sikerekben

22 Problémák Lehetőségek Civil társadalom erősítése és bekapcsolása a jövőformálásba Fiatalok bevonása a tervezésbe Szakképzés újraindítása, Vállalkozások „erősítése” Ipari park cím elnyerése, a terület fejlesztése Közös energetikai projektek, önellátásra törekvés Térségi közösségi közlekedés megszervezése, mobilitás erősítése Térségi úthálózat, összeköttetések megerősítése, kibővítése (nem használható átkötő utak felújítása, bekapcsolása a turizmusba) Térségi gondolkodás erősítése Vonzás „térképek” Minőségi szolgáltatások bővítése Kitörési pontok tudatossá tétele, hozzájuk kapcsolódó komplex programok szisztematikus építése ▪ Összefogás, bizalom,cselekvés hiánya ▪ Motivációhiány ▪ Helyi értékek nem eléggé feltártak, ismertek ▪ Szolgáltatáshiány : helyben elérhető mesterek és minőségi szolgáltatások hiánya ▪ Elöregedés, fiatalok elvándorlása, lakosságszám csökkenés ▪ Fiatalok számára „elérhető” szórakozási lehetőségek ▪ Hátrányos helyzetű népesség problémáinak halmozódása ▪ Képzett munkaerő, felnőttképzés, átképzés hiánya ▪ Vállalkozói hajlandóság alacsony szintje ▪ Tőkehiány ▪ Térségi marketing hiánya

23 Stratégiai célok: Szakképzés, ösztöndíjak Turizmusban rejlő lehetőségek kiteljesítése Közbiztonság erősítése Lakhatás Népesség megtartás, ifjúság bevonása közösségi programok, identitás növelés Helyi gazdaság erősítése Térségi közlekedés javítása Térségi marketing „felkerülni a térképre” Külső belső kommunikáció javítása Egészség megtartás, megelőzés Energia függetlenség

24 Fejlődő térség gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés, megtartó erő Stratégia,cselek- vési terv Érintettek megtalálása, elérése Helyi lehetőségek bemutatása Szakképzés, kompetencia fejlesztés KLIK Ambedkar Gimnázium Kamarák Vállalkozások Önkormányzatok Szülők Érintett korosztályok Pedagógusok Cégek Térségi munkalehetőségek Sikeres fiatalok Szükségletek bemutatása  pályaválasztási börze  információs napok  üzemlátogatások  versenyek  ösztöndíjak  JAM program  folyamatos kapcsolat  adatbázisok  munkamegosztás  bemutatófilmek,  kiadványok  rendezvényi megjelenítés  mentorálás  diákmunka  gyakornoki rendszer Helyi termék fejlesztés Szolgál- tatás bővítés

25 Élhető térség identitás erősítés, marketing, megtartó képesség növelése rendezvények kiadványok együttműködések értéktárak Térségi naptár „Ötkarikás játékok” Vidék Olimpia Mikrotérségi Családi Nap JÖHET Jövőt helyben térségben fiatalok bevonásával Nemzetközi gyerektábor Szépkorúak egymással, egymásért Humán érték- térképek ……. Közbiz- tonsági akciók Térségi kisokos Mozdulj! Mikrotérségi biciklitúra LEADER programok

26 Élhető térség Lakhatás, Közlekedés Maradni és jönni, dolgozni és pihenni Saját lakás: o Fiatalok itthon tartása o Segítség az otthon rendben tartáshoz o Betelepülők otthon teremtése Védelem alatt álló ingatlanok felújítása Bérlakás: o Speciális és jó szakemberek alkalmazásának lehetősége o Szociális támogatás önerővel Épületállomány megtartása, gondozása, bővítése, településkép Elérni és elérhetőnek lenni: o közösségi közlekedés o összefogás a munkába járás könnyítésére o innovatív megoldások keresése a közlekedésben

27 Innovatív térség Energia önrendelkezés komplex mintaprogram Energia megtakarítás Szemléletformálás Új technológiák és eszközök Újrahasznosítások Régi-új erőforrások használata „Energiák Napja” Konkrét akciók Megtakarítás ösztönzés Alternatív energiák használata Energiatakarékos épületállomány bővítése Közkiadások csökkentése E-mobilitás Innovatív térségi kezdeményezés Használat turizmusban, szállításban Gazdasági lehetőségek

28 Közös esély Az információhoz jutásra A kezdeményezésekre A közös cselekvésre A forrásallokációra Az érdek megjelenítésre A helyben boldogulásra

29 Köszönjük a figyelmet! Halmai Gáborné Zsuzsa Tel:0630/9112119 Molnár-Valkó Kornélia Tel:0620/4043933 unio@magocs.hu www.eszakhegyhatiunio.wordpress.com www.facebook.com/pages/Észak-Hegyháti- Mikrotérségi-Unió


Letölteni ppt "Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió Lépésrőllépésre…. Lépésről lépésre…."

Hasonló előadás


Google Hirdetések