Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pápaság létrejötte - a népvándorlás újabb hulláma.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pápaság létrejötte - a népvándorlás újabb hulláma."— Előadás másolata:

1 A pápaság létrejötte - a népvándorlás újabb hulláma

2  Kr. u. 391 a kereszténység államvallás  egyház felett a császár áll  az egyházi hierarchia feje  Több központ alakul ki  Alexandria, Konstantinápoly, Antiochia, Jeruzsálem, Róma  a patriarcha címzés jár  Kr. u. 395. a Római Birodalom kettéválása   nyugat kelet Róma központ Konstantinápoly  felette világi hatalom van felette Nyugati és keleti kereszténység

3 latin nyelv görög különböző fejlődés önálló politizálás császáré a végső szó hatalmi vágy cezaropapizmus  VII. század arab előretörés  Alexandria, Antiochia, Jeruzsálem arab uralom alá kerül   riválisai többé  V-X. - eredményes térítőmunka  Közép- és Kelet-Európa római kereszténnyé válik  További térnyerés Nagy Szent Gergely alatt  csak Ő használja a pápa címet  Konstantinápolytól függetlenedik  egyházi birtokok rendbe tétele (gazdasági irányítás)  a térítőmunka pártolása, szerzetesség felkarolása

4  Kezdeti időszak - első szerzetesek  remete élet, a hit kérdéseivel foglalkoztak (elmélkedés)  kelet, főként Egyiptom (sinai fsz., Szent Katalin kolostor)  Nyugaton más formája terjedt - gyakorlatiasabb változat  szerzetes közösségek létrehozása  gyakorlatias élet  földművelés, könyvmásolás  térítő munka (közép-európa)  istenhez méltó élet  Szüzességi, szegénységi, engedelmességi fogadalom A szerzetesség

5  Nursiai Szent Benedek  elfogadja a pápa vezető szerepét  529 - Monte Cassino - a központi rendház  az egész nyugati kereszténységet behálózzák  Egy más út - írek  Ír szigetek  kerültek római uralom alá  népvándorlás viharait átvészelik  kereszténység terjesztése, antik civilizáció átmentése  Szent Patrik tevékenysége  távol Rómától   rá hatással  kolostori hálózat előkészíti a talajt kereszténységnek a brit szgk

6 Monte Cassino kolostora sinai fsz., Szent Katalin kolostor

7 Jellegzetes ír kőkereszt, háttérbe Szent Patrik, az írek térítője és védőszentje Ír kőkereszt egy historizáló festményen

8 A Pápai állam kialakulása  Kis Pippin kérése  751. Róma püspökének támogatása  magához ragadja a királyi koronát  ut. Merovingot megnyírja és kolostorba zárja  A viszonzás nem várat sokáig  a pápát a longobárdok szorongatják  754. átkel az Alpokon, megveri a longobárd uralkodót  Pentapolist és Ravennát Róma püspökének adományozza (756)  megalapozza a Pápai államot

9  A pápai hatalom erősödése  ellentétek megerősödése Konstantinápollyal  1054 - szakadás   Római Ortodox  Római egyház  nyugati, latin nyelvű kereszténység  kovásztalan kenyér, cölibatus  Bizánci egyház  keleti, görög nyelvű kereszténység  kovászos kenyér, szerzetesek nősülhetnek  Az idő múlásával a különbségek növekedtek Az egyházszakadás

10 Eltérések a római katolikus és az ortodox egyház között RÓMAI KATOLIKUSBIZÁNCI ORTODOX Latin nyelvűGörög nyelvű Római pápa az irányítójaRóma és Bizánc püspökei =-ek A pápa egyedül irányítjaEgyetemes zsinat irányítja A pápa első a püspökök közöttA pátriárka a legnagyobb rangú Van tisztítótűz (Purgatrium)  purgatórium Cölibátus (papi nőtlenség) vanPüspökök-szerzetesek nőtlenek Kovásztalan kenyérrel áldoznakKovászos kenyérrel áldoznak Gergely-naptárJulianus-naptár Az oltár nincs elválasztvaIkonosztáz választja el a híveket Fő-és mellékoltárok, képek stb. Csak 1 oltár (ikonok)  szobor

11 A nyugati és a keleti keresztény egyház szervezete

12  Nagy Károly †  fia, Jámbor Lajos az uralkodó  egyházi befolyás  gyengül a királyi hatalom  830. Jámbor Lajos fiát, Lothart megkoronázza  840. Jámbor Lajos †  Lothar  841. Károly és Lajos lázadása  Fontanay-i ütközet  Lothar veresége  Verduni szerződés, 843 A Frank Birodalom felbomlása

13  Verduni szerződés = a birodalom felosztása  nyugati, középső, keleti országra szakad  Kopasz Károly (Franciao.), Német Lajos (Németo.)  Lothar császár országa  hosszú életű  Lotharingia, Burgundia, Lombardia, Pápai Állam  Az utódállamok sem erősek   egységesek  a grófságok hatalma egyre   az utódállamok ezek laza halmaza csupán (anarchia)  védekezni a normann, magyar, arab betörések ellen így lehetetlen  a zsákmányszerző hadjáratok sikereinek egyik titka

14 A Frank Birodalom felosztása Nyugati frank királyság Franciaország Kopasz Károly Keleti frank királyság Németország Német Lajos Középső területek Itália, Burgundia, Lotharingia Lothar  Később további osztozkodás  pl.: 870. Mersen-i, 880 Ribemont-i szerződések

15 A Frank Birodalom utódállamainak területi változásai

16 A verduni, a merseni és a ribemonti szerződés területi változásai

17 Normannok, arabok, magyarok támadásai  A frank utódállamok egymás elleni harcai  csalogatják a zsákmányra éhes népeket  Dél-Skandinávia túlnépesedett a 8. század végére  a viking kereskedők vállalkozásai  zsákmányszerző hadjáratokká alakulnak át  Északi-tenger partvidéke, Hispánia, Britannia, Itália, Szicília  Magyar honfoglalás  899-től zsákmányszerző hadjáratokat folytatnak  nyugat feudális anarchiája nagyban elősegíti  Arab támadások is megszaporodnak  Szicília, Dél-Itália, Provance (Dél-Gallia)

18 Normann (viking), arab és magyar zsákmányszerző hadjáratok

19 Normann (viking, varég), arab és magyar zsákmányszerző hadjáratok

20 Normann (viking) hadjáratok

21 Norman Knights Vikings raiding in Ireland

22 Viking hajók (drakkar) és egy viking harcos

23  911 ki † a német Karolingok  Frank Konrád (911-19) intermezzo  Szász dinasztia  Madarász Henrik (919-36)  Megerősíti a királyi hatalmat  lázadó hercegek leverése, várak építése  merseburgi győzelem (933)  siker a magyarokkal szemben  Utóda, fia I. (Nagy) Ottó - tovább folytatja apja művét  tovább erősíti a királyi hatalmat  augsburgi győzelem a magyarokon (955) Nyugat válasza

24

25  Terjeszkedés kelet felé  hódoltatta az Elba és Odera vidéki szlávokat  kereszténység terjesztése  A keresztény birodalom eszméjének feltámasztása  frank példa követése  Róma meghódítása  962 császárrá koronázása Rómában  Német-római Birodalom létrejötte  973 - quedlinburgi birodalmi gyűlés  új északi és keleti államok hódolása (hűbéreskü!!!), de  Gézával béke (  támadja a magyarokat!!!)  Nagy Ottó utódait Itália köti le  lehetőség az önállósodásra

26 Az NRCs növekedése Nagy Ottó és utódai alatt és 1002-1039 között

27  400 körül távoznak a rómaiak  a kelta brittek uralma következik  rövid időszak  angolszászok támadása (VI. század)  védekezés a germánok ellen (Arthur és a kerek asztal lovagjai)  peremvidékekre húzódás: Wales, Skócia, Bretagne  A 7 germán királyság létrejötte  Kelet-Anglia, Mersia, Northumbria, Süssex, Sessex, Wessex, Kent  folyamatos harcok egymás ellen  Új ellenfél fellépése  védekezés a normannok ellen  egység létrejötte  Alfréd Wessex királyának sikerei a normannok ellen Britannia

28 Lindisfarne kolostorát ért normann támadás és a további akcióik Lindisfarne kolostorának maradványai

29

30

31 Angolszász államok a brit szigeteken Kr.u. 7. század közepe táján

32 Alfréd, Wessex királyának sikerei u- tán Britannia nagyobbik része ural- ma alá került, míg a dánok vissza- szorultak közép- és kelet-Angliába

33  35/1; 35/2; 35/3; 34/5; 34/6;

34

35

36

37

38

39


Letölteni ppt "A pápaság létrejötte - a népvándorlás újabb hulláma."

Hasonló előadás


Google Hirdetések