Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Térszemlélet a rajzoktatásban Új módszerek a Rajz és vizuális kultúra tanításban Deák 17 Galéria - 2015. október 10. Kárpáti Andrea, ELTE TTK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Térszemlélet a rajzoktatásban Új módszerek a Rajz és vizuális kultúra tanításban Deák 17 Galéria - 2015. október 10. Kárpáti Andrea, ELTE TTK"— Előadás másolata:

1 Térszemlélet a rajzoktatásban Új módszerek a Rajz és vizuális kultúra tanításban Deák 17 Galéria - 2015. október 10. Kárpáti Andrea, ELTE TTK andrea.karpati@ttk.elte.huandrea.karpati@ttk.elte.hu

2 Térszemlélet és térábrázolás

3 A művek funkciója: tájékozódás a térben és az időben, emberi viszony- latokban

4 Téri képességek Vizuális nevelés  a Rajz és vizuális kultúra tanterveken alapul  az ismeretek alkalmazása felől közelít  a szakértői/ holisztikus értékelés hagyománya Pszichológiai tesztelés  kognitív képességek vizsgálata  elsősorban mentális téri műveletek/elvont képi gondolkodás  objektív mérések

5 Térképzetünk ősformája a gömb. A szabad teret egy egocentrális negyed fél vagy egész gömbként érzékeljük. Hieronymus Bosch: A teremtés harmadik napja, a Gyönyörök kertje triptichon, külső táblái; 1500-1505; grisaille; Prado, Madrid (Zele János: Térképzetek I. ELTE TTK Térszemlélet digitális tananyag részlete, 2015)

6 Valós és szimbolikus tér

7 Intim terek: bensőséges illúzió

8 Téri képességek a tantervekben A tantervekben jellemzően feladatleírásokat, általános megfogalmazásokat találunk Nehezen körvonalazhatóak a pontos oktatási-nevelési tartalmak és azok súlya az egyes feladatokon belül A többnyire indirekt módon megjelenő, nehezen beazonosítható térszemléleti tartalmak hogyan jelennek meg a gyakorlatban?

9 Téri képességek a tantervekben (2010-2014) A tanterv szövegéből kiemelt tartalmi egység: „Személyes és közös élmények, képzetek megjelenítése rajzokban, festményekben, szobrokban.” Feltételezett térszemléleti tananyag: Térbeli viszonylatok érzékeltetése elhelyezéssel (pl.: fent-lent, elől- hátul, jobbra-balra, takarás, előtér-háttér) A tananyaghoz kapcsolható fogalmak, fejleszthető területetek, készségek : térbeli helyzetek, viszonylatok megkülönböztetésének képessége; takart tömegek érzékelése; a térérzékelést befolyásoló tényezők: optikai csalódások, térillúziók; nézőpont, horizonthelyzet változásával módosuló térbeli viszonylatok; téri emlékezet

10 A térábrázoló képesség fejlesztése Camera obscura Vonalhálós mintalap Modell másolás  cél: a tér illúziója, nem a látvány valósága

11 Vincent Van Gogh térábrázoló eszköze

12 Kép vagy/és szobor: installációk az 1980-as és a 2010-es évekből

13 Térábrázolási rendszerek, térbeli helyzet érzékeltetése  Monge-vetület (4. osztályban)  Axonometria (5., 6. osztályban)  Perspektíva (5., 6. osztályban)

14 Kreatív tervezési feladatok Tárgy és épülettervezési, térszervezési, térrendezési tervek bemutatása (nézetrajzok, metszetek, alaprajzok, látványtervek, modellek, makettek)  a térlátást segítő/kiegészítő tapasztalások (pl.: tapintás és hallás élmények, súly és hőérzetek)  szabásminták, palástformák alkalmazásával térbeli formák létrehozása

15 A vizuális nyelv alapelemei A vizuális nyelv (pont- vonal- folt, fény-árnyék hatások, színezet, textúra-faktúra) alkalmazása térhatások érzékeltetésére.

16 Térbeli formák szerkezetének, felépítésének értelmezése  hossz- és keresztmetszetek  szerkezeti csomópontok  természetes és mesterséges formák struktúrája, szabályos és szabálytalan felépítése

17 A téri képességek mérése  HAGYOMÁNYOS – INTELLIGENCIA VIZSGÁLATOK (Thurstone, Gardner, Carroll)  VALÓS TÉRBEN SZERZETT TAPASZTALATOKHOZ KAPCSOLÓDVA /Eliot és Czarnolewski (2007) „Everyday Spatial Behavioral Questionnare” ESBQ/  DIGITÁLIS MÉRŐESZKÖZÖKET ALKALMAZÓ, DINAMIKUS  A HAGYOMÁNYOS FELADATOKAT DINAMIKUS KÖRNYEZETRE ÁTIRÓ (Sutton, 2011)  A VIRTUÁLIS TÉRBEN, A MINDENNAPI ÉLETBEN SZERZETT TAPASZTALATOKHOZ KÖTŐDVE (Sandstrom, Kaufman, és Huettel, 1998)  A VIRTUÁLIS TÉRBEN, DE A VALÓS TÉRBEN MOZOGVA (Mental Imagery and Human-Computer Interaction Lab)

18 A téri képességek mérése Hagyományos módon Tóth Péter: Térbeli képzet feladat (2013)

19 A téri képességek mérése Virtuális 3D környezetben Sandstrom, N. J., Kaufman, J., & Huettel, S.A.: Spatial Navigation Task (1998) Ambosta, A.H., Reichert, J.F., Kelly, D.M.: Reorienting In Virtual 3d (2013)

20 A téri képességek mérése PISA 2012, matematika teszt feladat

21 A téri képességek mérése PISA 2012, matematika teszt feladat

22 Diagnosztikus mérések fejlesztése  1. fázis (2009-2012): papír alapú mérések  2. fázis (2012-2014): online mérések (eDIA)  háttérkérdőívek

23 Diagnosztikus mérések fejlesztése Főbb célok:  1.-6. osztályosok képességeit, készségeit mérő eszközök kidolgozása  tanulási problémák feltárása  a fejlődés egyéni követése, személyre szóló visszajelzés  értékelés és fejlesztés összekapcsolása  a kutatás, a fejlesztés és a képzés egysége  az oktatás minőségének, eredményességének növelése, országos szintű összevethetősége

24 Diagnosztikus mérések fejlesztése A mérési területek:  3 nagy műveltségterület (olvasás-szövegértés, matematika és természettudomány)  kognitív és affektív készségek és képességek (további 14 terület)

25 Téri problémák vizuális nevelési dokumentumokban: Téri problémák pszichológiai tesztekben: Példák a képességelemet mérő tesztekre 1. Térábrázolási rendszerek ismerete és alkalmazása Az alapvető térábrázolási rendszerek, konvenciók ismerete, az „ábraolvasás” készsége feltétele a feladatok értelmezésének. (Mérése többnyire indirekt módon történik.) 2. Térbeli helyzet érzékelése Rod and frame test (Witkin and Asch, 1948) Water Level Test (Piaget and Inhelder, 1956) 3. A vizuális nyelv alapelemei, vizuális minőségek 4. Térbeli struktúrák, szerkezeti felépítések értelmezése összeillesztési feladat, forma szintézis, beágyazott forma felismerése mentális metszet, egész-rész viszonylatok Embedded Figures Test (Witkin, 1950) Hidden Figures Test (Ekstrom, French and Harman, 1976) Paper Form Board (Likert and Quasha, 1941) Form Equations (El Koussy, 1935) Mental Cutting Test (CEEB, 1939) 5. Térbeli tájékozódástéri orientáció, téri reprezentáció Világítótorony (De Lange, 1984) Navigation tasks (Sandstrom, Kaufman, és Huettel, 1998) 6. Tér rekonstruálása térbeli felismerés, mérnök rajz, térbeli képzet 3D Assessment Tasks (Sutton és Williams, 2007) Téri műveleti képességek (Tóth, 2013) 7. Tér redukálása, absztrahálása-- 8. Mozgás vagy képzeleti mozgatás által változó térélmények érzékelése vizualizáció, mentális forgatás, mentális transzformáció, téri relációk, mentális papírhajtogatás Differential Aptitude Test: Space Relation (Bennett, 1973), Mental Rotation Test (Vandenberg és Kuse, 1978), Card Rotation Test (Ekstrom, French and Harman, 1976) 3-Dimensional Cube (Gittler, 1998) Paper Folding Test (Ekstrom, 1976) Surface Development Test (Thurstone, 1949) A téri képességstruktúra

26 Statikus feladatok (eDIA) Tér rekonstruálása

27 Dinamikus feladatok (eDIA) Tér rekonstruálása

28 Statikus feladatok (eDIA) Térábrázolási rendszerek (Monge-vetület)

29 Statikus feladatok (eDIA) Térbeli tájékozódás: térbeli helyzetek, viszonylatok, irányok érzékelése

30 Statikus feladatok (eDIA) Manipulációk: a belső látással végrehajtott műveletek: felosztás, forgatás, elmozgatás, hajtogatás, tükrözés, konstruálás

31 Statikus feladatok (eDIA) Manipulációk: a belső látással végrehajtott műveletek: felosztás, forgatás, elmozgatás, hajtogatás, tükrözés, konstruálás

32 A téri képességkomponensek eredményei 1.Mentális műveletek 2.Térbeli formák szerkezetének, felépítésének értelmezése 3.Tér rekonstruálása 4.Térbeli helyzetek, viszonylatok, irányok érzékelése

33 Térszemlélet a rajzoktatásban Új módszerek a Rajz és vizuális kultúra tanításban Deák 17 Galéria - 2015. október 10. Babály Bernadett, SZIE YMÉK babaly.bernadett@gmail.com babaly.bernadett@gmail.com

34 Egy térszemlélet fejlesztő program hatásvizsgálata  Helyszín: Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar  Résztvevők: építész- és építőmérnök hallgatók (272 fő)  Ideje: 2014/2015-ös tanév

35 A fejlesztő program alapvető céljai  A program valós, a szakmai tárgyakat oktatók által felvetett konkrét problémák megoldására irányuljon.  A téri képességek fejlesztése kreatív konstruálási, térszervezési feladatok megoldásával történjen.  Vizsgálhatóvá váljon a két- és háromdimenziós ábrázolások fejlesztő hatása közötti különbség.  Vizsgálhatóvá váljon a valós és virtuális környezet fejlesztő hatása közötti különbség.  Vizsgálhatóvá váljanak egyéb háttértényezők, összefüggések, amelyek hatással lehetnek a térszemlélet fejleszthetőségére.

36 A kísérletben résztvevők csoportjai CsoportokA térábrázolás típusa, technikája Az alkotás szabadsága Kontroll csoport 2Dgrafikai eljárások kötött feladatsor 1. Kísérleti csoport 3D anyagmodellek (valós térben) kötött feladatsor 2. Kísérleti csoport 3D számítógépes térmodellezés (virtuális térben) kötött feladatsor 3. Kísérleti csoport 3D térmodellezés szabadon választott eljárásokkal önálló feldolgozás

37 Térbeli viszonylatok érzékelésével, értelmezésével, ábrázolásával kapcsolatos problémák A rajzlap „mindent elbír”

38 Térbeli viszonylatok érzékelésével, értelmezésével, ábrázolásával kapcsolatos problémák 2D és 3D közötti váltások

39 Térbeli viszonylatok érzékelésével, értelmezésével, ábrázolásával kapcsolatos problémák 2D és 3D közötti váltások

40 Térbeli viszonylatok érzékelésével, értelmezésével, ábrázolásával kapcsolatos problémák Komponálás több nézetre

41 Térbeli viszonylatok érzékelésével, értelmezésével, ábrázolásával kapcsolatos problémák Léptékváltások

42 Térbeli viszonylatok érzékelésével, értelmezésével, ábrázolásával kapcsolatos problémák Léptékváltások

43 Térbeli viszonylatok érzékelésével, értelmezésével, ábrázolásával kapcsolatos problémák Szerkezeti felépítés

44 Térbeli viszonylatok érzékelésével, értelmezésével, ábrázolásával kapcsolatos problémák diplomamunka

45 A téri képességeket fejlesztő program feladatai  Forma felosztása, illesztési lehetőségei  Mintázat  Dombormű  Térkompozíció síklapokkal  Térkompozíció tömör testekkel  Térkonstrukciók (építmény jelleggel)

46 A téri képességeket fejlesztő program eredményei Kontroll csoport: 6,48% Kísérleti csoportok: 15,44%

47 A téri képességeket fejlesztő program eredményei Kötött feladatsor: 15,72% Szabad feladatsor: 6,20%

48 A téri képességeket fejlesztő program eredményei Háttértényezők:  A fiúk jobb teljesítményt nyújtottak a lányoknál mindkét felmérésen, azonban a fejlődés mértéke azonos volt.  Az építészmérnök hallgatók magasabb teljesítményt nyújtottak az építőmérnök hallgatóknál.  Az eredmények nem mutattak összefüggést azzal, hogy milyen típusú szakközépiskolából érkeztek a résztvevők.  Attitűdvizsgálatok (kérdőíves felmérések)

49 Kárpáti Andrea, ELTE TTK, Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központ andreakarpati.elte@gmail.com Babály Bernadett, Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar babaly.bernadett@gmail.com


Letölteni ppt "Térszemlélet a rajzoktatásban Új módszerek a Rajz és vizuális kultúra tanításban Deák 17 Galéria - 2015. október 10. Kárpáti Andrea, ELTE TTK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések