Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A jegybank Piaci Hitelprogramja A hitelösztönzési IRS és a preferenciális betét Hoffmann Mihály 1 2016. január 8.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A jegybank Piaci Hitelprogramja A hitelösztönzési IRS és a preferenciális betét Hoffmann Mihály 1 2016. január 8."— Előadás másolata:

1 A jegybank Piaci Hitelprogramja A hitelösztönzési IRS és a preferenciális betét Hoffmann Mihály 1 2016. január 8.

2 Magyar Nemzeti Bank 2 A Növekedéstámogató Program célja, a megvalósítás eszközei Az MNB célja: az NHP fokozatos kivezetése mellett a piaci hitelezési folyamatok ösztönzése. Növekedéstámogató Program (NTP) Jegybanki eszköztár módosítása Hitelezési feltételhez kötött kamatcsere ügylet (HIRS) Preferenciális betételhelyezési lehetőség (kiegészítő eszköz) Piaci Hitelprogram (PHP) NHP III. kivezetési szakasz Swap-pal kombinált forinthitel Szűkített forinthitel

3 A HIRS eszköz operatív, technikai paraméterei Magyar Nemzeti Bank 3

4 A hitelezési feltételhez kötött jegybanki kamatcsere ügylet (HIRS) Profil: Kamatkockázat kezelése Meghirdetési periódus: 2 hetente, 2016. január 28. és 2016. március 24. között Meghirdetett futamidő: 3 év (2017. és 2018. február 28-i értéknappal opcionálisan lezárható) Árazás: hitelezési feltétel figyelembevételével Elvárt évi többlet kkv-hitelezés: évente HIRS állomány * 0,25 4 Kereskedelmi bank MNB Fix IRS kamat Változó IRS kamat (6 havi BUBOR) KKV Fix hitelkamat Kockázatkezelési eszköz, feltételes árazás

5 A hitelezési alapfolyamatokat megragadó referencia hitel-aggregátum A mutató alapját a nem pénzügyi, mikro-, kis- és közép vállalatoknak (kkv) folyósított hitelek és az általuk teljesített törlesztések különbsége (tranzakció) adja. A volatilis hiteltörlesztések simítása érdekében a tranzakciók 12 hónapos időszakon kerülnének összegzésre. Cél, hogy a 12 havi tranzakció pozitív legyen és az intézmény teljesítse azt a volument, amit a HIRS eszköz igénybevételével vállalt. Az első referencia időszak a 2016-os év, melynek ellenőrzése 2017. februárra tehető. Magyar Nemzeti Bank 5

6 A hitel-aggregátum mutató és a jogosulatlansági arányszám számítása Magyar Nemzeti Bank 6 Tr t-n : A mikro-, kis- és középvállalatok részére a tárgyidőszakot n hónappal megelőző időszak során folyósított, és az általuk ugyanezen időszak során törlesztett hitelek különbsége a 7HT, 7HA, 7HB adatszolgáltatás, valamint ezen adatszolgáltatások konszolidált megfelelője alapján. n=0,1,2,…,11. t=adott naptári év decembere. El t-n : A tárgyidőszakot n hónappal megelőző időszak során eladott, a mikro-, kis- és középvállalatok felé fennálló teljesítő hitelállomány bruttó értéke a 7HT, 7HA, 7HB adatszolgáltatás, valamint ezen adatszolgáltatások konszolidált megfelelője alapján. n=0,1,2,…,11. t= adott naptári év decembere. NHP t-n : A mikro-, kis- és középvállalatok részére a hitelintézet és a vele összevont felügyelet alá került csoporttagok által a tárgyidőszakot n hónappal megelőző időszak során a Növekedési Hitelprogram és a Növekedési Hitelprogram+ keretein belül folyósított hitelek volumene az AL8 adatszolgáltatás alapján. n=0,1,2,…,11. t= adott naptári év decembere. Az árfolyamhatás kiszűrése érdekében a devizában denominált folyósítások, törlesztések és eladott tételek forint értéke azonos árfolyamon kerül kiszámításra, ami az adott adatszolgáltatás időszakára vonatkozó (negyedéves) átlagárfolyammal való leosztással és az adott naptári év első negyedévének átlagos árfolyamával történő felszorzással valósul meg.

7 Magyar Nemzeti Bank 7 A HIRS tenderek időpontjai A jegybank alapesetben 5 HIRS tender megtartását tervezi. Az MNB január 28-tól kezdődően csütörtökönként felváltva rendez HIRS, illetve az önfinanszírozási programhoz kapcsolódó IRS tendereket.

8 Magyar Nemzeti Bank 8 A HIRS tenderek – Tenderfelhívás A tender meghirdetése: az MNB Reuters NBH0, a Bloomberg NBH5 oldalain, valamint az MNB honlapján a Monetáris politika >> A monetáris politikai eszköztár >> Aukciók, tenderek, gyorstenderek >> Kamatcsere- ügyletek tenderei >> Jegybanki HIRS tenderek oldalon.Monetáris politikaA monetáris politikai eszköztárAukciók, tenderek, gyorstenderekKamatcsere- ügyletek tendereiJegybanki HIRS tenderek A tenderfelhívás tartalmazza: az ügyletkötés (és az eredményhirdetés) időpontját, a HIRS eszköz lejárati napját (2019. február 28.), az első periódus változó kamatlábát, a benyújtható minimális fix kamatlábat, az ügyletben alkalmazott változó kamatláb feletti felárat, az ügylet lezárásakor alkalmazandó kamatlábat, a meghirdetett mennyiséget.

9 Magyar Nemzeti Bank 9 A HIRS tenderek – Ajánlatok benyújtása Az ajánlatok Reuters Dealingen, ennek hiányában faxon nyújthatók be. Ajánlatok fogadási ideje: tendernapokon 12:00 és 13:00 óra között Beadható ajánlatok száma: maximálisan tenderenként 3 ajánlatot (mennyiség és ajánlati fix kamat páros) nyújthat be egy bank Ajánlati korlát: ajánlatonként legalább 100 millió forint, 10 millió forint egész számú többszöröseként. Az ajánlat módosítására az ajánlatok fogadási idején belül van lehetőség Eredményhirdetés ideje: tendernapokon 14:00 órakor Az eredményhirdetés helye: a tenderfelhívás közzétételével megegyező oldalakon. Marginolás: az önfinanszírozási IRS-hez hasonlóan, de a lezáráskor alkalmazott kamat megegyezik az ügylet kötésekori piaci kamattal.

10 Magyar Nemzeti Bank 10 A HIRS tenderek – Ajánlatok kiértékelése Az ajánlatok beküldését követően az MNB meghatározza az elfogadott mennyiséget, amely felfele és lefele is eltérhet a meghirdetett mennyiségtől. Amennyiben az elfogadott mennyiség alacsonyabb a benyújtott ajánlatok összegénél, az MNB a beérkezett ajánlatok sorba rendezése alapján dönt azok elfogadásától. A sorba rendezett ajánlatok közül először a magasabb fix kamaton benyújtott ajánlatok kerülnek elfogadásra. Amennyiben a legalacsonyabb még elfogadott fix kamatlábhoz kapcsolódó ajánlatok teljes összegben történő kielégítésével az elfogadott mennyiség átlépésre kerülne, az MNB ezeket az ajánlatokat 10 millió forintos egységekben a kártyaleosztás szabályai szerint elégíti ki az elfogadott mennyiség eléréséig.

11 Magyar Nemzeti Bank 11 A HIRS tenderek – Ajánlatok kiértékelése (Példa) A kártyaleosztás menete: Összesen 20 milliárd forintot 10 millió forintonként addig osztunk szét a három ajánlat között, amíg egy-egy ajánlat nem teljesül teljes mértékben, vagy a szétosztandó 20 milliárd forint el nem fogy.

12 A preferenciális betét operatív, technikai paraméterei Magyar Nemzeti Bank 12

13 A preferenciális betét mint a jegybanki HIRS-t kiegészítő eszköz 13 Preferenciális betét kamatozó része HIRS*50% Profil: Likviditáskezelés javítása Jelentősége és vonzereje a forintlikviditás szűkülésével nő Igénybevétel: HIRS-sel összhangban, maximum a HIRS 50%-a kamatozik Rendelkezésre állás kezdete: a HIRS ügylet megkötését követő hónaptól Ellenőrzési időszak: naptári év, havi átlagban kell megfelelni Fizetett kamat: alapkamat, a HIRS kötésnapját követő hónaptól kezdve HIRS állomány a megelőző hónap utolsó napján záráskor O/N Preferenciális betét 0 kamat

14 A preferenciális betét sajátosságai 14 Kizárólag a HIRS-sel együtt vehető igénybe, a HIRS ügylet fennállásának időtartama alatt. HIRS igénybevétel esetén az MNB automatikusan megnyitja a preferenciális betétszámlát, melyet a HIRS ügylet megkötésének időpontját követő hónap első munkanapjától lehet használni. A január 28-i tenderen igénybe vett HIRS esetén, már februárban használható. Napközben, illetve a VIBER zárást követő fél órában kizárólag az MNB-nél vezetett pénzforgalmi bankszámláról való utalással lehet a preferenciális betétszámlán betétet elhelyezni. Az elhelyezett betét napon belüli visszavezetésére nincsen mód! A betételhelyezést a bankok ugyanazzal az MT298 SMT550 SWIFT üzenettel kezdeményezhetik, mint az O/N betételhelyezést. Kódszó: /PREFBET/ Az elhelyezett preferenciális betét az elhelyezést követő munkanapon VIBER nyitás előtt kerül vissza a pénzforgalmi számlára. A kamatfizetés egy összegben, a betételhelyezés hónapját követő hónap második munkanapján történik. A kamat a pénzforgalmi számlára kerül.

15 Magyar Nemzeti Bank 15 A preferenciális betét kamatozása Kamatfizetés alapja: hónaponként kerül kiszámításra, a naptári hónap napi preferenciális betét záró egyenlegeinek számtani átlaga, de legfeljebb a megelőző hónap utolsó napi záró HIRS állományának 50%-a. (Új HIRS ügylet esetén a megelőző hónapban már megkötött, de csupán a tárgyhónapban elindult HIRS ügyletek is számítanak.) Kamatláb: a naptári hónap napjain érvényes jegybanki alapkamatok számtani átlaga. A megelőző hónap végi HIRS állomány 50 százaléka felett nem fizet kamatot. (A mindenkori O/N betéti kamatot sem!) Kamat jóváírása: a preferenciális betételhelyezések hónapját követő hónap 2. munkanapján egy összegben. Kamattöbblet: a jegybanki alapkamat és az egynapos jegybanki betéti kamat különbözete. A HIRS feltétel nem teljesítése/nem maradéktalan teljesítése esetén a betétszámla egyenlege után kapott kamattöbblet egészét/részét kell a bankoknak az MNB számára visszafizetniük.

16 Sematikus példa a HIRS igénybevételére és a preferenciális betét használatára Magyar Nemzeti Bank 16

17 A hitelezési feltétel nem teljesítése esetén az MNB elvonja a meg nem szolgált jövedelmet Az MNB a HIRS hitelezési feltételének nem maradéktalan teljesítése esetén a HIRS jövedelemtartalmához és a preferenciális betétre kifizetett kamathoz kapcsolódóan is szankciót alkalmaz. Ekkor az alábbi két eset lehetséges: Magyar Nemzeti Bank 17 A feltétel 50% alatt teljesülA feltétel ≥50%, de <100%-ban teljesül A terméktájékoztatóban definiált jogosulatlansági arányszám ]0%;50%] közötti értéket vehet fel. A terméktájékoztatóban definiált jogosulatlansági arányszám 50%-nál nagyobb értéket vesz fel. HIRS szankció: A teljes HIRS állománya lezárásra kerül (kényszerlezárás) A HIRS-en realizált teljes jövedelemtartalomnak megfelelő szankció Preferenciális betét szankció: Az MNB által havonta kifizetett kamattöbbleteknek megfelelő szankció Az MNB a szankciókat a pénzforgalmi számlákon terheli az ellenőrzést követően (várhatóan március hónapokban), számlafedezetlenség esetén kényszerhitelt nyújt. HIRS szankció: A HIRS-en realizált jövedelemtartalom és a jogosulatlansági arányszám szorzatának megfelelő szankció. Preferenciális betét szankció: Az egyes hónapokra jutó maximális preferenciális betét jogosultsági részével csökkentett tényleges (kamatozó) betételhelyezésekre jutó kamattöbbleteknek megfelelő szankció.

18 Magyar Nemzeti Bank 18 A HIRS feltétel teljesítése/nem teljesítése és az önkéntes lezárás A jogosulatlansági arányszám értéke legfeljebb 100%. Emiatt, ha a referencia hitel aggregátum mutató negatív, a jogosulatlansági arányszám 100%. –A feltétel nem teljesült, –az MNB lezárja a HIRS ügyleteket, –a teljes jövedelemtartalmat (HIRS + Preferenciális betét kamattöbblete) szankcióként visszaveszi. A jogosulatlansági arányszám nem lehet negatív. Így, ha a referencia hitel- aggregátum mutató a HIRS igénybevétellel történt vállalásnál magasabb értéket mutat, a Jogosulatlansági arányszám 0 lesz. → A feltétel teljesült az adott évre. → Nincs szankció. A Mutató többlete nem vihető át a következő időszakra! Önkéntes lezárás esetén a következő év(ek) hitelezési feltétele csökken. –A következő évre vonatkozó vállalás a fennmaradt HIRS állomány 25%-a. –A preferenciális betét kamatozó része március 1-jével csökken.

19 Magyar Nemzeti Bank 19 Példa a HIRS és a preferenciális betét használatára Bank összesen 60 milliárd forintra beadott ajánlatával – a túlkereslet miatt – végül 50 milliárd forint értékben köt HIRS ügyletet az MNB-vel a január 28-i HIRS tenderen, amellyel egyben 12,5 milliárd forint kkv-hitelnövekményt vállal. Bank újabb 50 milliárd forint értékben köt HIRS ügyletet az MNB-vel a február 11-i HIRS tenderen, amellyel további 12,5 milliárd forint kkv-hitelnövekményt vállal 2016-ra. Bank önként lezár 50 milliárd forintnyi HIRS-t, mellyel csökken a 2017-re tett kkv- hitelnövekmény vállalása, ezzel együtt 2017. március 1-től az MNB legfeljebb havi átlag 25 milliárd forint preferenciális betét után fizet kamatot.

20 Példa a HIRS feltétel nem teljesítésére Magyar Nemzeti Bank 20 2017. február: a 2016. évre vonatkozó vállalások teljesítésének ellenőrzése Tendereken igénybe vett HIRS: 100 mrd forint → Vállalt kkv-hitelnövekmény: 25 mrd forint Ha a 2016. évi referencia hitel-aggregátum mutató értéke <12,5 milliárd forint HIRS szankció: MNB a teljes HIRS állományt lezárja, és az ügyfél a teljes realizált jövedelemtartalmat szankcióként megfizeti. Ebben az esetben a HIRS eszköz jövedelemtartalma a 2017-es és 2018-as hitelnövekmény alapján sem jár. Preferenciális betét (ha minden hónapban 40 Mrd Ft preferenciális betétet vett igénybe): A 40 milliárd forint preferenciális betétre jutó havi kamattöbbletek a kamatfizetések napjaitól 2017. február 28-ra számított jövőértéke. Ha a 2016. évi hitel-aggregátum mutató értéke ≥12,5 milliárd forint, de <25 milliárd forint (Tfh. 15 milliárd forint → 40% a jogosulatlansági arány) Az MNB nem zár le HIRS-t. A szankció („X” bp jövedelemtartalom mellett): 0,4 * FV (~100 Mrd Ft * X bp) A (részben lezárt) HIRS eszköz jövedelemtartalma járhat a 2017-es és 2018-as hitelnövekmény alapján is. Preferenciális betét (ha minden hónapban 40 Mrd Ft preferenciális betétet vett igénybe): A példa szankció (minden hónapra vonatkozóan): FV {[40 Mrd – 50 Mrd * (1 – 0,4)] * kamattöbblet)} = FV {10 Mrd * (Alapkamat – O/N betét kamat)}

21 Magyar Nemzeti Bank 21 Banki kérdőív várható HIRS igénybevételről A január 11-ével kezdődő héten a Jegybanki eszköztár, devizatartalék és kockázatkezelési igazgatóság egy kérdőívet küld körbe a HIRS eszköz ügyfélkörében lévő bankoknak. A kérdőívben az alábbi kérdésekre kérjük a válaszadásukat: 1.Tervezik-e a jegybanki HIRS eszköz igénybevételét? 2.Ha igen, mely tender(ek)en tervezik a jegybanki HIRS eszköz igénybevételét? 3.Várhatóan mekkora mennyiségben tervezik a jegybanki HIRS eszköz igénybevételét? Kérjük, hogy indikatív, nem kötelező érvényű válaszaikat a megadott határidőig a dsktit@mnb.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.dsktit@mnb.hu

22 Köszönöm a figyelmet! Magyar Nemzeti Bank 22


Letölteni ppt "A jegybank Piaci Hitelprogramja A hitelösztönzési IRS és a preferenciális betét Hoffmann Mihály 1 2016. január 8."

Hasonló előadás


Google Hirdetések