Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Továbbtanulás 2016/2017 Törökvész Úti Ált. Isk. OM: 034810 2015. december 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Továbbtanulás 2016/2017 Törökvész Úti Ált. Isk. OM: 034810 2015. december 1."— Előadás másolata:

1 Továbbtanulás 2016/2017 Törökvész Úti Ált. Isk. OM: 034810 2015. december 1.

2 Az előadás anyaga Of.-nél Of.-nél http://www.torokvesz.hu/ 2

3 Információs lehetőségek A választott középiskola honlapja www.oktatas.hu / középfokú felvételi eljárás www.oktatas.hu www.kir.hu www.eniskolam.hu (Mérei Ferenc Főv. Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Int. iskolaválasztást támogató weboldala) (Az „Iskolaválasztás előtt” c. könyv az idén sem fog megjelenni („kék könyv”)) www.eniskolam.hu www.fppti.hu 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 Változó intézménytípusok I. Jelenlegi gimnázium → marad GIMNÁZIUM Érettségivel zárul Érettségivel zárul 8 osztályos (5-12. évf.) 8 oszt. + nyek. (5-13. évf.) 8 osztályos (5-12. évf.) 8 oszt. + nyek. (5-13. évf.) 6 osztályos (7-12. évf.) 6 oszt. + nyek. (7-13. évf.) 6 osztályos (7-12. évf.) 6 oszt. + nyek. (7-13. évf.) 4 osztályos (9-12. évf.) 4 oszt. + nyek. (9-13. évf.) 4 osztályos (9-12. évf.) 4 oszt. + nyek. (9-13. évf.) Két tanítási nyelvű (9-12. évf.) Két tanítási nyelvű + intenzív nyelvoktatás (9-13. évf.) Két tanítási nyelvű (9-12. évf.) Két tanítási nyelvű + intenzív nyelvoktatás (9-13. évf.) 10

11 Változó intézménytípusok II. Jelenlegi szakközépiskola → SZAKGIMNÁZIUM 9-12. évfolyamokon: - érettségire való felkészítés - szakmai képzés (1,5 év) Az érettségi mellett egy szakképesítést is szerezhetnek. 9-12. évfolyamokon: - érettségire való felkészítés - szakmai képzés (1,5 év) Az érettségi mellett egy szakképesítést is szerezhetnek. Érettségi után +1 év emeltszintű szakképesítés („technikus”) Érettségi után +1 év emeltszintű szakképesítés („technikus”) 4+1 év alatt összesen 2,5 év szakmai képzés 4+1 év alatt összesen 2,5 év szakmai képzés 11

12 Változó intézménytípusok III. Jelenlegi szakiskola → SZAKKÖZÉPISKOLA 3+2 éves oktatás: - 3 éves szakmai képzés és komplex szakmai vizsga után - automatikus továbbtanulási lehetőség az érettségi megszerzéséhez, 2 éves érettségire felkészítő oktatás (a tanuló dönt a részvételről) 3+2 éves oktatás: - 3 éves szakmai képzés és komplex szakmai vizsga után - automatikus továbbtanulási lehetőség az érettségi megszerzéséhez, 2 éves érettségire felkészítő oktatás (a tanuló dönt a részvételről) 12

13 Változó intézménytípusok IV. Jelenlegi szakiskola → SZAKISKOLA A többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtthaladásra képtelen tanulókat készíti fel szakmai vizsgára és segítséget nyújt a munkába álláshoz A többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtthaladásra képtelen tanulókat készíti fel szakmai vizsgára és segítséget nyújt a munkába álláshoz 13

14 Köznevelési Hídprogramok A Köznevelési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, … Híd I:Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Híd I. programban folytatja. … Híd I: Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Híd I. programban folytatja. … Híd II: Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, abban a tanévben, amelyben tizenötödik életévét betölti, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II. programba. … 14

15 Országos statisztika (általában, az előző években) Jelentkezők száma: 100 -105 000 Jelentkezők száma: 100 -105 000 Férőhely:130 -140 000 Férőhely:130 -140 000 Első választott helyre: kb. 72% Első választott helyre: kb. 72% Első három hely valamelyikére: kb. 94% Első három hely valamelyikére: kb. 94% Általános felvételi eljárásban nem nyertek felvételt: kb. 5 500 Általános felvételi eljárásban nem nyertek felvételt: kb. 5 500 Üresen maradt férőhelyek:37 - 38 000 Üresen maradt férőhelyek:37 - 38 000 15

16 A felvételi eljárás szakaszai 1. Általános: 2016. I. 16. – IV. 26. KIFIR (szóbeli meghallgatások: 2016. II. 16. – III. 4.) Jelentkezések: 2016. II. 12-ig 2. Rendkívüli: 2016. V. 02. – V. 13. (90% alatt kötelező) (ill. V. 02. – VIII. 31. lehetőség) Új jelentkezések, nem KIFIR Üres férőhelyek keresése: - májustól az Interneten is! www.kir.hu és a - FPPTI-ben is (beiskolázási iroda – gyorsabban frissít) 16

17 Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga (1) Közvetlen tanulói jelentkezés: 2015. XII. 08. Közvetlen tanulói jelentkezés: 2015. XII. 08. Írjak? Ne írjak? Még nem tudom, hová akarok jelentkezni. Írásbeli időpontja: 2016. I. 16. 10 00 (szombat) Írásbeli időpontja: 2016. I. 16. 10 00 (szombat) Pótnap: 2016. I. 21. 14 00 (csüt.) Csak igazolással! Pótnap: 2016. I. 21. 14 00 (csüt.) Csak igazolással! Megjelenés 30 perccel előtte! Regisztráció! arcképes igazolvány (diákig. vagy személyi ig.)! Körző, vonalzó, szögmérő, íróeszközök (ceruzák – rajzhoz, kék vagy fekete tollak), Bárhol írhatja! Oda kell beküldeni / bevinni, ahol írni szeretné! (ajánlott levél) / (átvételi elismervény) 17

18 Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga (2) Mintafeladatok: www.oktatas.hu / Köznevelés / Középfokú felvételi eljárás / központi írásbeli… Mintafeladatok: www.oktatas.hu / Köznevelés / Középfokú felvételi eljárás / központi írásbeli…www.oktatas.hu Ha a középiskola kéri a közös írásbeli eredményét, akkor köteles az írásbelit meghirdetni és megszervezni! Ha a középiskola kéri a közös írásbeli eredményét, akkor köteles az írásbelit meghirdetni és megszervezni! Az OH a honlapján 2015. XI. 13-ig közzéteszi az írásbelit szervező középiskolák jegyzékét. Az OH a honlapján 2015. XI. 13-ig közzéteszi az írásbelit szervező középiskolák jegyzékét. Értékelő lap: 2016. II. 04-ig érte menni, Értékelő lap: 2016. II. 04-ig érte menni, 1 eredeti pld. a tanulónál marad!, el kell tenni!, később szükség lehet rá! Fénymásolatokat a jelentkezési lapokhoz csatolni! 18

19 Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga (3) SNI és Nev.Tan.-os tanuló A) A választott iskolától kérheti az írásbeli vizsga alóli felmentését - egyik vagy mindkét vizsgatárgyból A kérelmet a választott intézmény igazgatója bírálja el, határozatba foglalja, és döntéséről az írásbeli vizsgára jelentkezés előtt tájékoztatja a tanulót. 19

20 Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga (4) B) A vizsgáztató iskolától igényelhet speciális körülményeket ill. eszközöket   szülői kérvénynek és   a szakértői és rehabilitációs bizottsági vélemény fénymásolatának csatolása   az írásbeli vizsgára jelentkezési laphoz (2015. XII. 08.). A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, határozatba foglalja, és döntéséről az írásbeli vizsga előtt tájékoztatja a tanulót. 20

21 Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga (5) Kérésre adható: Az írásbeliztető iskolától kérheti:   Időhosszabbítás (2*15 perc)   segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszköz(öke)t használhatja a vizsga során) 21

22 Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga (6)   bizonyos feladatok értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizs- gadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípu- sokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elerhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be). 22

23 Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga (7) A kijavított dolgozat megtekinthető (az írásbeli vizsga után 8 napon belül 1 munkanap) fénymásolat v. digitális fénykép készíthető A kijavított dolgozat megtekinthető (az írásbeli vizsga után 8 napon belül 1 munkanap) fénymásolat v. digitális fénykép készíthető Észrevételek beadásának lehetősége (megtekintés másnapján 16 h -ig) Észrevétel beadása és elbírálása írásban! Észrevételek beadásának lehetősége (megtekintés másnapján 16 h -ig) Észrevétel beadása és elbírálása írásban! 23

24 A felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) - 31. § (2) bekezdése - 47. § (1)-(2) bekezdése - 50-51. § - 79. § (6) bekezdése - 92. § (9)-(10) bekezdése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) - 31. § (2) bekezdése - 47. § (1)-(2) bekezdése - 50-51. § - 79. § (6) bekezdése - 92. § (9)-(10) bekezdése A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: - 7. § (1) és (3) bekezdései - 22. § (5) bekezdése - 23. § (3), (4), (6), (7), (9) és (10) bekezdései - 13. fejezete, 26-45. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet: - 7. § (1) és (3) bekezdései - 22. § (5) bekezdése - 23. § (3), (4), (6), (7), (9) és (10) bekezdései - 13. fejezete, 26-45. § 24

25 A felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek (2) A 2015/16. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 2. számú melléklete (a középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2015/2016. tanévben) A 2015/16. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 2. számú melléklete (a középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2015/2016. tanévben) 25

26 Szabályozók (3) Iskolai dokumentumok Iskolai dokumentumok  A középiskola saját felvételi tájékoztatója (2015. X. 20-ig)  pedagógiai programja  SzMSz  házirend OH útmutatói OH útmutatói  www.oktatas.hu  www.kir.hu Nyomtatványok kitöltési útmutatói Nyomtatványok kitöltési útmutatói 26

27 Alapvető tudnivalók (1) Azonosítás: név + tanulói azonosító szám Azonosítás: név + tanulói azonosító szám nyomtatványok, kódjegyzék stb. Interneten is! nyomtatványok, kódjegyzék stb. Interneten is! A szóbeli nyilvános A szóbeli nyilvános Szóbelire legalább két nap, beosztásról érdeklődni kell (nem mindig küldnek értesítést) Szóbelire legalább két nap, beosztásról érdeklődni kell (nem mindig küldnek értesítést) Jelige Jelige Tagozat nem indul: a jelentkezőket 3 napon belül értesíteni kell! Tagozat nem indul: a jelentkezőket 3 napon belül értesíteni kell! Ideiglenes jegyzéket a felvételit követő 3. napon nyilvánosságra kell hozni (max. 2016. III. 9.): tanulói azonosító szám vagy jelige Ideiglenes jegyzéket a felvételit követő 3. napon nyilvánosságra kell hozni (max. 2016. III. 9.): tanulói azonosító szám vagy jelige 27

28 Alapvető tudnivalók (2) Bármilyen meghallgatás csak a felvételi időszak idején!  szabálysértés Bármilyen meghallgatás csak a felvételi időszak idején!  szabálysértés Állami, (önkormányzati) iskolákban a felvételi költségei a szülőkre, tanulókra nem háríthatók! Állami, (önkormányzati) iskolákban a felvételi költségei a szülőkre, tanulókra nem háríthatók! Határidő: aznap postára adható Határidő: aznap postára adható (régebben: több felvételről szóló értesítés esetén az az érvényes, amelyet a tanuló az adatlapján (ill. módosító adatlapján) előbb rangsorolt!) (régebben: több felvételről szóló értesítés esetén az az érvényes, amelyet a tanuló az adatlapján (ill. módosító adatlapján) előbb rangsorolt!) Olyan tanuló az ált. felv. eljárásban nem vehető fel, aki az egyeztetett felvételi jegyzék alapján felvett tanulók listájában nem szerepel. Olyan tanuló az ált. felv. eljárásban nem vehető fel, aki az egyeztetett felvételi jegyzék alapján felvett tanulók listájában nem szerepel. 28

29 Alapvető tudnivalók (3) Az iskolák nem írattathatnak saját feladatlapot! Az iskolák nem írattathatnak saját feladatlapot! A felvételi döntés alapja: 1. kizárólag a tanulmányi eredmények alapján, vagy 2. a tanulmányi eredmények + a központi írásbeli felvételi eredménye(min. 50 %) alapján, vagy 3. a tanulmányi eredmények + a központi írásbeli felvételi eredménye (min. 50 %) + a szóbeli meghallgatás (max. 25%) eredménye alapján (pl. 60% : 20% : 20%) A felvételi döntés alapja: 1. kizárólag a tanulmányi eredmények alapján, vagy 2. a tanulmányi eredmények + a központi írásbeli felvételi eredménye(min. 50 %) alapján, vagy 3. a tanulmányi eredmények + a központi írásbeli felvételi eredménye (min. 50 %) + a szóbeli meghallgatás (max. 25%) eredménye alapján (pl. 60% : 20% : 20%) 29

30 Tehetséggondozó osztályt indító gimnáziumok (Bp.) Eötvös József Gimn. Berzsenyi Dániel Gimn. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimn. Fazekas Mihály Főv. Gyak. Ált. Isk. és Gimn. Bp. Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimn. és SzKI. Városmajori Gimn. Szent István Ginm. Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimn. De! Nem írattathatnak külön központi írásbelit! 30

31 OM azonosító- és Tanulmányi terület kódjegyzék Figyelem: csak az idei használható! „OM azonosítók és Tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017 tanévre” (www.oktatas.hu és kapjuk nyomtatva is) www.oktatas.hu OM azonosító: oktatási intézmény azonosítására szolgáló 6 jegyű szám (az első 0 is lehet) OM azonosító: oktatási intézmény azonosítására szolgáló 6 jegyű szám (az első 0 is lehet) Feladatellátási hely kód: 3 jegyű szám, az adott tanulmányi területet az intézmény melyik feladatellátási helyén hirdették meg Feladatellátási hely kód: 3 jegyű szám, az adott tanulmányi területet az intézmény melyik feladatellátási helyén hirdették meg Tanulmányi területek kódja: Az iskolán belül működő tanulmányi területre vonatkozó 3 jegyű szám Tanulmányi területek kódja: Az iskolán belül működő tanulmányi területre vonatkozó 3 jegyű szám 31

32 Jelentkezési lap Egy lapon egy iskola de több tanulmányi terület → annyi db, ahány iskolába jelentkeznek Egy lapon egy iskola de több tanulmányi terület → annyi db, ahány iskolába jelentkeznek A jelentkezés ne legyen túl kevés; ne csak „elit” iskolákat jelöljenek meg! A jelentkezés ne legyen túl kevés; ne csak „elit” iskolákat jelöljenek meg! Értesítési cím: csak, ha nem azonos a lakcímmel Értesítési cím: csak, ha nem azonos a lakcímmel 32

33 Tanulói adatlap Középiskolák adatainak felsorolásánál a sorrend nem számít Középiskolák adatainak felsorolásánál a sorrend nem számít Rangsor felállítása tagozatonként Rangsor felállítása tagozatonként Elektronikus adatlap kitöltő rendszer!!! A 9. évfolyamra jelentkezők beiskolázásakor az ált. isk.-nak használni 2013 jan. óta kötelező! (elérhető: 2016. január elejétől a www.kir.hu-n, jelszó!) Negyedik éve van adatbegyűjtő lap, melyet a szülő tölt ki, és amely alapján az of. az elektronikus adatlap kitöltő rendszerrel a jelentkezési lapokat elkészíti) Elektronikus adatlap kitöltő rendszer!!! A 9. évfolyamra jelentkezők beiskolázásakor az ált. isk.-nak használni 2013 jan. óta kötelező! (elérhető: 2016. január elejétől a www.kir.hu-n, jelszó!) Negyedik éve van adatbegyűjtő lap, melyet a szülő tölt ki, és amely alapján az of. az elektronikus adatlap kitöltő rendszerrel a jelentkezési lapokat elkészíti)www.kir.hu-n 33

34 Tanulói adatlap (példák a rangsorolásra) Jelentkezések (jelentkezési lap): A iskola angol B iskola angol A iskola matek B iskola matek A iskola ált. tantervű Példák a rangsorolásra (adatlap): A angolA angol B angolA matek A matekA általános B matekB angol A általánosB matek 34

35 Aláírások A jelentkezési lapot és az adatlapot mindkét szülőnek alá kell írnia (vagy nyilatkozat fénymásolatának csatolása, of-nél van) A jelentkezési lapot és az adatlapot mindkét szülőnek alá kell írnia (vagy nyilatkozat fénymásolatának csatolása, of-nél van) A tanuló is aláírja, ha a 14. évét betöltötte (Mindenkivel alá szoktuk íratni) A tanuló is aláírja, ha a 14. évét betöltötte (Mindenkivel alá szoktuk íratni) Osztályfőnök Osztályfőnök Igazgató Igazgató (pecsét) (pecsét) 35

36 36

37 Módosítás Módosító tanulói adatlap („M”) 2016. III. 16.-17. (Sze, Cs) (osztályfőnökkel egyeztetve) Módosító tanulói adatlap („M”) 2016. III. 16.-17. (Sze, Cs) (osztályfőnökkel egyeztetve) Mikor érdemes módosítani? Ha változott a tanuló akarata, óhaja, kívánsága! módosítson biztos 2.-ra! Mikor érdemes módosítani? Ha változott a tanuló akarata, óhaja, kívánsága! NE módosítson biztos 2.-ra! - Beírt jelentkezés nem törölhető! - Új iskola nem írható be! - Sorrend változtatható! - Új tagozat felvehető – de csak a középiskolával egyeztetve, az eredeti jelentkezési lapra rávezetve! Figyelem! III. 17-én éjfélkor lezár a rendszer! Új kitöltésével érvényét veszti a régi! Dátum! Aláírások! Figyelem! III. 17-én éjfélkor lezár a rendszer! Új kitöltésével érvényét veszti a régi! Dátum! Aláírások! 37

38 Bukások Félévkor: elmennek a lapok, feltételes felvételi Félévkor: elmennek a lapok, feltételes felvételi Év végén  rendkívüli felvételi eljárás  Híd-program Év végén  rendkívüli felvételi eljárás  Híd-program 38

39 Határidők 2015. okt. 20. A középiskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét Az ált. isk. szóban tájékoztatja a szülőket felvételi eljárás rendjéről. Nov. 13. az OH közzéteszi az írásbeli felvételit szervező középiskolák jegyzékét Dec. 8. Jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára 2016. jan. 16. 10 00 Írásbeli felvételi vizsga Jan. 21. 14 00 Pótló írásbeli felvételi vizsga (csak igazolással!) 39

40 Febr. 4. A középiskolák értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat (érte kell menni!) Febr. 12. Az ált. isk. továbbítja a jelentkezési lapokat a középiskolának, a tanulói adatlapok első példányát pedig a felvételi központnak. Febr. 16. – márc. 4. Általános felvételi eljárás (3 hét), szóbeli felvételi vizsgák Márc. 9. A középiskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők (ideiglenes) felvételi jegyzékét. Márc. 16. – 17. Módosítás. Az ált. isk. eddig elzárva őrzi az eredeti, korábban elküldött adatlapok második példányát. Márc. 18. A módosító adatlap megküldése a Felvételi Központnak. 40

41 Ápr. 26. A középiskolák megküldik a felvételről (rangsorban elfoglalt sorszám) vagy az elutasításról (E) szóló értesítést a jelentkezőnek és/vagy az általános iskolának. Máj. 2 – 13. Rendkívüli felvételi eljárás (kell, ha 90% se!) Máj. 2 – aug. 31. Rendkívüli felvételi eljárás (lehet, ha 90% felett) Máj. 13. A rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről Júni. 1. A jogorvoslati eljárások befejezése Júni. 22 – 24. Beiratkozások 41

42 Iskolai határidők (Törökvész) Döntés az iskolákról, tagozatokról, sorrendről: mostanában! Választott iskolák, tagozatok adatait of-nek írásban beadni (adatbegyűjtő lap): jan. 8-ig (P) Lapok nyomtatása és szülői aláírások: jan. 29-ig (P) Jelentkezési lapok leadása az of kezébe: 2016. febr. 05. (péntek) !!! pecsétek, aláírások az írásbeli eredményének fénymásolása, lapok mellé csatolása szülői beleegyezések fénymásolása, csatolása postázás: iskolánként szétválogatni mellékletek gépelése, pecsételése, aláírása 42

43 Sok sikert kívánok mindenkinek 43


Letölteni ppt "Továbbtanulás 2016/2017 Törökvész Úti Ált. Isk. OM: 034810 2015. december 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések