Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A NAKVI feladatairól, a vidékfejlesztés általános kérdéseiről és a Nemzeti értékekről Kerekes Ferenc Béla NAKVI vidékfejlesztési referens

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A NAKVI feladatairól, a vidékfejlesztés általános kérdéseiről és a Nemzeti értékekről Kerekes Ferenc Béla NAKVI vidékfejlesztési referens"— Előadás másolata:

1 A NAKVI feladatairól, a vidékfejlesztés általános kérdéseiről és a Nemzeti értékekről Kerekes Ferenc Béla NAKVI vidékfejlesztési referens vasmegye@nakvi.huvasmegye@nakvi.hu tel:+3630/9012511tel:+3630/9012511

2 A NAKVI Feladatai A NAKVI Nemzeti Agrárszakképzési és Vidékfejlesztési Intézet A Földművelésügyi Minisztérium háttérszervezete Leader-HACS Zöld vidékEsélyegyenlőség Tervezés 2014-2020

3 Referensek feladatai az MNVH- NAKVI vonatkozásában: MNVH szakmai tevékenységének és feladatainak a bemutatása, lehetőség szerint valamelyik IKSZT-ben MNVH hálózatba szervezés folyamatossága (közel 13.000 fő) Saját partnerháló bővítése, új kapcsolatok kiépítése, a meglévők ápolása 2014-2020-as tervezési programban való aktív részvétel, megyei tanulmányok készítése (MFT) Az MNVH információs ponton tanácsadást biztosítunk az érdeklődő ügyfelek részére Egyeztetések kezdeményezése a vidékfejlesztéshez kiemelten kapcsolódó, a megyében működő szervezetek részére, vagy ezen szervezetek valamelyike által összehívott egyeztetésen való részvétel.

4 A NAKVI honlapja

5 Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A NAKVI keretein belül működik nemzetközi alapokon Zöld vidék Helyi termék és piacMegújult HACS program Népi kézműves stratégia Népi építészet Átfogó vidékkutatási program Tervezés 2014-2020

6 Referensek MNVH-s feladatai:. Kapcsolatfelvétel és együttműködések generálása a vidékfejlesztés megyei, helyi szereplői között Az MNVH Tanács tagjainak régiós szinten történő összehívása, a régió 3 megyei referensének együttműködésével. Az MNVH programjaiba történő bekapcsolódásuk segítése Tájékoztatás az aktuális pályázati lehetőségekről Rendszeres szakmai együttműködés a vidékfejlesztés területén működő partnerszervezetekkel: megyei önkormányzat, NAK, NMI, natúrpark egyesület, megyei működési szintű civil szervezetek (Ezek közös rendezvényekben, ügyfél adatbázis megosztásban, tudás megosztásban valósultak meg leginkább)

7 MNVH honlapja

8 Az egyik legfontosabb célt azzal valósítjuk meg, hogy közvetlenül érünk el a legkisebb településekre is. Ez azért fontos, mert ott vagyunk a végeken, ahová egy újság hirdetés, a tv, rádió, internet nem olyan formában, vagy nem úgy ér el, mert az ott élők csak abban bíznak, amit közvetlenül hallanak. Mi a referensi hálózat legfőbb célja?

9 A vidékfejlesztés legfontosabb irányai 2014-2020 Uniós forrásokkal Támogatott: Miniszterelnöki Hivatal Szakállamtitkársága (Kecskemét) Hazai források: Mezőgazdasági Minisztérium Legfőbb irányok: Közepes és kisebb gazdaságok Környezettudatos gazdálkodás Magasabb feldolgozottság, munkahelyteremtés Állattenyésztés, kertészet, feldolgozott termékek Háztáji gazdaságok program Vidéki kézművesség, hagyományok Kulturált vidék, közösségek Élhető vidék, lakosságmegtartás Fiatal gazdák Rövid ellátási lánc

10 Pénzek elosztása, pályázatok: Több forrásból is lehet pályázni, nem csak kimondottan a vidékfejlesztési forrásokból A Leader HACS újjá szerveződve új tartalommal tovább működik Kicsit kevesebb forrásból saját projektek Helyi pályázatsegítő centrum: Pályázatírás segítése Pályázati társulások generálása Pályázatok menedzselése, szervezés, lebonyolítás Szabad mozgás, kifelé, más irányok felé is koordinálhat pályázatokat (TIOP, OP-VP, GINOP, TOP, EFOP stb.) Saját önálló pályázati lehetőségek: Korlátok az UNIÓS minimumok Megyei Önkormányzat szerepe (Regionális Sopronban gyakorlatilag megszűnt.) Új irányok, indulás minimum 2015 közepe, vége

11 A Hungarikumokról Nemzeti Értékeink Tára hungarikum: gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye;

12 Nemzeti értékeink A törvény szerinti nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése és védelme egy többszörösen összetett, alulról felfelé építkező rendszerben, az ún.Magyar Nemzeti Értékek Piramisában történik. Az értékek felkutatása, azonosítása és gyűjtése a településeken kezdődik, hiszen a helyi értékeket a helyiek ismerik a legjobban.

13 Magyar Nemzeti Értékek Piramisa Hungarikumok Nemzeti értékek Megyei értékek Települési és, tájegységi értékek Külhoni magyar értékekÁgazati értéktári értékek

14 Települési és tájegységi értéktár  A helyi önkormányzat döntésével jön létre.  A helyi önkormányzat a létrejöttét írásban jelzi a megyei önkormányzatnak.  A helyi, vagy tájegységi értéktár bizottság legalább 3 tagú bizottság, aminek tagjait a helyi önkormányzat, bízza meg.  A helyi értékek gyűjtése természetesen nem az értéktár bizottság feladata, azt a közösség arra alkalmas és elhivatott tagjai végzik. 2012. évi XXX. Törvény 3.§ Rendelet 3.§ és 4.§

15 Megyei Értéktár  A Megyei Értéktár Bizottságot a megyei önkormányzat hozza létre.  A Megyei Értéktár Bizottság vezetőjéről és tagjairól a Megyei Önkormányzat határoz.  A helyi értéktár bizottság a Megyei Értéktár Bizottság felé tehet javaslatot.  A Megyei Értéktár Bizottság javaslatait a Hungarikum Bizottsághoz továbbíthatja 2012. évi XXX. Törvény 4.§ Rendelet: 3.§ és 4.§

16 Létrehozandó sajátos értéktárak A külhoni magyar értékek összegyűjtésére és megőrzésére a MÁÉRT létrehozza: Külhoni magyarság értéktárat Az egyes szakmai ágazatok nemzeti értékeinek összegyűjtésére az illetékes ágazati miniszter: Ágazati értéktárat Hozhat létre.

17 A Hungarikum Bizottság A HB tagjainak a kiválasztása során törekedni kell arra, hogy a lehető legmagasabb szakmai színvonal, a széles körű tapasztalatok, valamint a nemzeti értékek által érintett legtöbb tudományterület képviselve legyen. ( 2012. évi XXX. Törvény 14.§ /1./) A települési, térségi, megyei, ágazati és külhoni bizottságok javaslata alapján létrehozza a Magyar Értéktárat Javaslatot tesz a Hungarikumok kiválasztására a Magyar Értéktárból, és a Hungarikum védjegy használatára. Gondoskodik az értékek megőrzéséről, azok széleskörű megismeréséről.

18 Nemzeti értékeink szakterületek szerint: Agrár és élelmiszergazdaság Egészség és életmód Épített környezet Ipari és műszaki megoldások Kulturális örökség és ehhez kapcsolódóak Sport, szabadidő Természeti környezet és ehhez kapcsolódóak Turizmus, vendéglátás és ehhez kapcsolódóak Rendelet: 1.§

19 Az értékek gyűjtése Az értéktárba kerülésre bárki javaslatot tehet. Ha nincs helyi értéktár, közvetlenül a megyei értéktárhoz, ha nem működik megyei értéktár közvetlenül a HB-hoz. Kulturális kincseink megőrzése mindenki érdeke. A települések gyakran nem ismerik fel, hogy milyen értékek birtokosai. Egyes értékek helyben természetesnek tűnhetnek. Helyi érték lehet egy épület, egy természeti ritkaság, de lehet egy étel, egy recept, egy egyedi minta, egy sajátos tánclépés, egy szokás, hagyomány és még sok minden. Előfordult, hogy lelkes néprajzos több évi gyűjtése ment veszendőbe, mert nem sikerült publikálnia, nem ismerték fel a gyűjtés jelentőségét. Ez most megszűnhet. Nemzeti kincseket menthetünk meg! A Magyar Digitális Filmarchívum biztosítja a digitális formában való archiválást, és nyilvánosságra hozást

20 Fontos teendőink: Kezdjük el, illetve ahol ennek hagyománya van folytassuk a helyi értékek gyűjtését! Dokumentálás fotóval és leírással (esetleg hangfelvétel, vagy film.) Győzzük meg a frissen választott, vagy újra választott önkormányzatot, hogy hozzon létre helyi értéktárat, vagy társuljon tájegységi értéktárhoz. Látogassuk meg a www. Hungarikum.hu weboldalt

21 Az értékek gyűjtésének támogatása: Az elmúlt években, minden évben írtak ki pályázatot: Új értékek gyűjtésére és azok helyi vagy országos értéktárba kerülésére Kiállítások rendezvények szervezésére a témával kapcsolatban Kiadványok megalkotására, szerkesztésére, összeállítására Feltétel: Legyen helyi, vagy tájegységi értéktár, és ott legyen nyilvántartásba véve, illetve javasolva az illető érték, amire hivatkozva pályázni akarunk. Fontos partner a Nemzeti Művelődési Intézet (Helyi egység MMIK)

22 Friss pályázat:HUNG-2014 C Megjelent www.hungarikum.hu Támogatási célterületek 1.1 Helyi (települési (beleértve fővárosi kerületi), tájegységi) értéktárak létrehozásának elősegítése helyi értékek felkutatása és dokumentálása útján 1.2 Meglévő helyi (települési (beleértve fővárosi kerületi), tájegységi) értéktárakban szereplő értékek bemutatása és népszerűsítése kiadványok készítésével, helyi értékeket bemutató rendezvény megvalósításával, a helyi értékek megismerését célzó kiállítások, bemutatóterek kialakításával 1.3 Iskolai értékfeltáró csoportok létrehozása helyi értékek gyűjtésére, megismertetésére, nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésére közoktatási intézményekben Pályázni lehet: 1-es önkormányzat 2-es mindenki értéktár bizottság támogatási nyilatkozatával 3-as iskolák Határidő:2015.jan.5.

23 Hungarikumok honlap

24 Jogszabályi háttér és segítség: 2012. évi XXX. törvény A Hungarikumokról 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról. A Vas Megyei Értéktár Bizottság elnöke: Tausz István A Vas Megyei Értéktár Bizottság Titkára (akinél a bejelentéseket meg lehet és kell tenni): Dr Palotai Péter Mindkettőjüket a Megyeháza címén (9700. Szombathely Berzsenyi tér 1) és Dr Palotai Pétert a Megyeháza telefonján lehet elérni.

25 Köszönöm szépen a figyelmüket! Kerekes Ferenc Béla Vas Megyei NAKVI Vidékfejlesztési referens vasmegye@nakvi.hu


Letölteni ppt "A NAKVI feladatairól, a vidékfejlesztés általános kérdéseiről és a Nemzeti értékekről Kerekes Ferenc Béla NAKVI vidékfejlesztési referens"

Hasonló előadás


Google Hirdetések