Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében 2013. Készítette: Görgei Zsolt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében 2013. Készítette: Görgei Zsolt."— Előadás másolata:

1 Új kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében 2013. Készítette: Görgei Zsolt

2 „Régi” adókedvezmények A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény A Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezmény START kártyás kedvezmények A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására vonatkozó rehabilitációs kedvezmény (2004. évi CXXIII. tv.) A megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesíthető adókedvezmény 2

3 „Új” adókedvezmények A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény (MVAT) A huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény (MVAT) A tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezmény (MVAT) A gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény (MVAT) A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye (EATM) Kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény (EATM) 3

4 Az új adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok A kifizető a jövőben is választhat, hogy a kedvezmények közül melyiket veszi igénybe Az új kedvezmények sem egymással sem a többi kedvezménnyel nem vonhatóak össze! adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztatott személyek után érvényesíthető munkaviszonyban a kedvezmény érvényesítése szempontjából érdektelen, hogy a munkavállaló után más munkáltató is jogosult kedvezmény érvényesítésére, 4

5 Az új adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok a kedvezményt a kifizető a munkaviszonyra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adóból veheti igénybe, az adókedvezmény összegét a kifizető havonta, az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg; részmunkaidős foglakoztatás esetén is érvényesíthető a kedvezmény, de csak arányosan (részmunkaidő/teljes munkaidő arányában) 5

6 Munkaviszony (2011. évi CLVI. tv. 466. § 7. a)-h); j)-m) a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a közszolgálati jogviszony, a kormányzati szolgálati viszony, a bírósági jogviszony, az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony, az ügyészségi szolgálati jogviszony, a hivatásos nevelőszülői jogviszony, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjának e jogviszonya, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagjának e jogviszonya, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona e jogviszonya, 6

7 A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény 7 2013. évre havonta Kedvezmény mértéke: –a kedvezményalap 16 százaléka, de legfeljebb 12.000 forint, ha a részkedvezmény-alap nem haladja meg a 75 ezer forintot, –ha a kedvezményalap meghaladja a 75 ezer forintot akkor az előzőekben megállapított összeget csökkenteni kell a kedvezményalap 75 ezer forint feletti részének 20 százalékával –a kedvezmény 135.000,-Ft-os bruttó bérnél szűnik meg

8 A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény 8 Példa: Bruttó bér: 120.000,-Ft Számított szocho (27%): 32.400,-Ft Adókedvezmény: 120.000*16%= 19.200 > max: 12.000 120.000-75.000= 45.000 45.000*20%= 9.000 12.000-9.000= 3.000,-Ft Fizetendő szocho: 32.400-3.000= 29.400,-Ft

9 A megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesíthető adókedvezmény ev.; kkt., bt., kft., kv., „irodák” tagja (adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony!); I., II., III. rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosult és rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, vagy rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján 50%-os vagy kisebb Kedvezmény mértéke: az egyéni vállalkozó saját maga után, illetve a tag után a kifizető által megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27%-a 9

10 Új adókedvezmények 10 Kedvezmény Kedvezményezettek köre Nem szakképzett munkavállalók Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről szóló KSH közlemény (FEOR_08) 9 főcsoport 25 év alattiak, 55 év felettiek 25 év alatti vagy 55 év feletti természetes személy Tartósan álláskereső személyek az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott. a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát figyelmen kívül kell hagyni. a kedvezményt a munkáltató a feltételek fennállását igazoló, az állami foglalkoztatási szerv által, kiállított igazolás birtokában érvényesítheti.

11 Új adókedvezmények 11 Kedvezmény Kedvezményezettek köre Kisgyermekes munkavállalók a gyed folyósítását követően, a gyes, a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállalók után A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások Kutatók foglalkoz- tatása

12 9 SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLŐ (EGYSZERŰ) FOGLALKOZÁSOK 91 Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások 911 Takarítók és kisegítők 9111 Háztartási takarító és kisegítő 9112 Intézményi takarító és kisegítő 9113 Kézi mosó, vasaló 9114 Járműtakarító 9115 Ablaktisztító 9119 Egyéb takarító és kisegítő 12

13 9 SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLŐ (EGYSZERŰ) FOGLALKOZÁSOK 92 Egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások 921 Szemétgyűjtők és hasonló foglalkozások 922 Szállítási foglalkozások és rakodók 923 Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások 9231 Portás, telepőr, egyszerű őr 9232 Mérőóra-leolvasó és hasonló egyszerű foglalkozású 9233 Hivatalsegéd, kézbesítő 9234 Hordár, csomagkihordó 9235 Gyorséttermi eladó 9236 Konyhai kisegítő 9237 Háztartási alkalmazott 9238 Parkolóőr 9239 Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású 13

14 9 SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLŐ (EGYSZERŰ) FOGLALKOZÁSOK 14 93 Egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozások 931 Egyszerű ipari foglalkozások 9310 Egyszerű ipari foglalkozású 932 Egyszerű építőipari foglalkozások 9321 Kubikos 9329 Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású 933 Egyszerű mezőgazdasági, erdészeti, vadászati és halászati foglalkozások 9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású 9332 Egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozású

15 Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók Kedvezmény mértéke:  bruttó munkabér,  de legfeljebb 100 ezer forint 14,5%-a, (fizetendő szocho 100 ezer forintig 12,5%) a bruttó munkabér 100 ezer forint feletti részére 0% nem jár a kedvezmény:  a tárgyhónap nem teljes egészében foglalkoztatták szakképzettséget nem igénylő munkakörben  nem kizárólag ilyen munkakörben alkalmazták 15

16 25 év alatti és az 55 év feletti foglalkoztatott munkavállaló utáni adókedvezmény Kedvezmény mértéke:  bruttó munkabér,  de legfeljebb 100 ezer forint 14,5%-a, (fizetendő szocho 100 ezer forintig 12,5%) a bruttó munkabér 100 ezer forint feletti részére 0% hónap egészére jár (életkor betöltése esetén) 1,5% szakképzési hozzájárulást meg kell fizetni nem kell töredékhónappal számolni már fennálló munkaviszony esetén is alkalmazható nyugdíj folyósítása mellett is igénybe vehető 16

17 25 év alatti és az 55 év feletti foglalkoztatott munkavállaló utáni adókedvezmény „Extrakedvezmény”:  25 év alatti pályakezdő munkavállaló  legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal rendelkezik Extrakedvezmény mértéke:  bruttó munkabér,  de legfeljebb 100 ezer forint 27%-a,  foglalkoztatás első 2 évében  100 ezer forintos bruttó bérig nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni 17

18 A tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezmény Kedvezmény mértéke:  bruttó munkabér,  de legfeljebb 100 ezer forint 27%-a a foglalkoztatás első két évében  (fizetendő szocho 100 ezer forintig 0%)  első két évben nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni a 100 ezer forintos határig!  a harmadik évben 14,5%  (fizetendő szocho 100 ezer forintig 12,5% + 1,5% szakképzési hozzájárulás) a bruttó munkabér 100 ezer forint feletti részére 0% hónap egészére jár (a 2013.01.01. után felvettekre!) 18

19 A kisgyermekes munkavállalók utáni kedvezmények Kedvezmény mértéke:  bruttó munkabér,  de legfeljebb 100 ezer forint 27%-a a foglalkoztatás első két évében  (fizetendő szocho 100 ezer forintig 0%)  első két évben nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni a 100 ezer forintos határig!  a harmadik évben 14,5%  (fizetendő szocho 100 ezer forintig 12,5% + 1,5% szakképzési hozzájárulás) a bruttó munkabér 100 ezer forint feletti részére 0% hónap egészére jár 19

20 A kisgyermekes munkavállalók utáni kedvezmények 20 Kedvezmény érvényesítésének időtartama: az anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig érvényesítheti a kifizető a kedvezményt ha a foglalkoztatás 2013. január 01. előtt megkezdődött az időtartam onnan számítandó, amikor a foglalkoztatás megkezdődött A kifizető a kedvezményt csak igazolás birtokában érvényesítheti! (egészségbiztosítási szerv, társadalombiztosítási kifizetőhely, kincstár, családtámogatási kifizetőhely) ellátásban részesült kérelmére

21 A kisgyermekes munkavállalók utáni kedvezmények Példa: a munkavállaló 2011. december 31-ig GYES-ben részesült és 2013. április 15-én egy Kft-nél munkaviszonyt létesít. Igénybe veheti a kifizető a szociális hozzájárulási adóból a kedvezményt? 21 2011.12.31. 2013.04.15.2015.04.30. 2015.09.30. Gyes lejárta Munkaviszony kezdete 45 hónap 2 év 3 év 27% kedvezmény 14,5% kedv. 0% kedv.

22 A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye Igénybe veheti: a szabad vállalkozási zóna területén belül működő kifizetőszabad vállalkozási zóna kivétel: munkaerő-kölcsönzés adókötelezettséget eredményező munkaviszony után Feltételek: TAO tv. szerint fejlesztési adókedvezményre jogosult az adózó a létszámát a fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházás üzembe helyezését megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest növeli. 22

23 A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye Kedvezmény mértéke: munkaviszonyonkénti részkedvezmények összege részkedvezmény = új munkavállalóval létesített  adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszony alapján a bruttó munkabér  de legfeljebb 100 ezer forint 27%-a  a foglalkoztatás első két évében  (fizetendő szocho 100 ezer forintig 0%)  a harmadik évben 14,5%  (fizetendő szocho 100 ezer forintig 12,5%)  új munkavállaló tényleges munkavégzési helye a szabad vállalkozási zóna területén legyen! 23

24 A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye Kedvezmény igénybevételének kezdete: a fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházás üzembe helyezésének hónapja Kedvezmény igénybevételének vége: legkésőbb addig a hónapig vehető igénybe, amelyben az üzembe helyezést követő 5. év letelik. a kedvezmény egész hónapra jár új munkavállaló: akivel a létszám nő 24

25 Tao tv. 4.§ 31. és A területfejlesztésről és a területrendezésről 1996. évi XXI. törvény 5.§ j) szabad vállalkozási zóna: a térség fejlődése érdekében, a Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, különböző feltételek teljesítése mellett, sajátos kedvezmények igénybevételét biztosító, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség (Tolna megye: Tamási) 25

26 Kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény Igénybe veheti: doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató, vállalkozásként működő kutatóhelynek minősülő kifizetőkutatóhely Kedvezmény mértéke: bruttó munkabér legfeljebb 500 ezer forint 27%-a Nem illeti meg a kedvezmény a kifizetőt ha: ha a kutató az adómegállapítási időszak egy részében nem, vagy nem kizárólag a feltételeknek megfelelő munkakörben dolgozik 26

27 Kutatóhely: a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Innovációs tv.) 4. § 4. a):  alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató szervezet, szervezeti egység vagy egyéni vállalkozó; Kutató, fejlesztő: Innovációs tv. 4. § 4. d):  az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával vagy fejlesztésével, valamint az ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik (a továbbiakban: kutató); 27

28 Munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű csoportok foglalkoztatását célzó kedvezmények 28 KÁRTYAKEDVEZMÉNYEZETTEK STARTpályakezdő fiatalok (2014.12.31-ig) START PLUSZ gyes, gyed, gyermeknevelési támogatás, valamint ápolási díj folyósításának megszűnését követően foglalkoztatottak, a gyes folyósítása melletti foglalkoztatottak, a tartósan álláskeresők (2013.12.31-ig) START EXTRA 50. életévét betöltött legalább 3 hónapig álláskereső, legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkező, foglalk-t elősegítő támogatásra jogosult (2013.12.31-ig) START BÓNUSZ legalább 3 hónapig álláskereső, gyes, gyed, gyet, ápolási díjban részesült,, gyes mellett dolgozó (2013.12.31-ig) REHABILI- TÁCIÓS a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint megváltozott munkaképességű személy: - foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, - tartós foglalkozási rehabilitációt igényel

29 Munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű csoportok foglalkoztatását célzó kedvezmények 29 KÁRTYAKEDVEZMÉNY (szocho-ból) START Végzettség nélkül, alap, középfokú végzettség: 1.év: 17%; 2. év: 7%; Felső határ: minimálbér másfélszerese Felsőfokú végzettség: 1-9 hónap: 17%; 10-12. hónap: 7% Felső határ: minimálbér kétszerese START PLUSZ 1.év: 17%; 2. év: 7%; Felső határ: minimálbér kétszerese START EXTRA 1.év: 27%; 2. év: 17%; Felső határ: minimálbér kétszerese START BÓNUSZ 1.év: 27%; Felső határ: minimálbér másfélszerese REHABILITÁCIÓS 27%; Felső határ: minimálbér kétszerese

30 30 1308 számú bevallás

31 www.nav.gov.hu 31

32 Köszönöm a figyelmet! www.nav.gov.hu


Letölteni ppt "Új kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében 2013. Készítette: Görgei Zsolt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések