Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. évi társasági adó törvény változások Készítette: Juhász Ágnes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. évi társasági adó törvény változások Készítette: Juhász Ágnes."— Előadás másolata:

1 2014. évi társasági adó törvény változások Készítette: Juhász Ágnes

2 Új fogalom Nem jelent ő s összeg ű hiba = Sztv. szerinti definícióval A korábbi évek társasági adóját nem kellene önellen ő rzés keretében helyesbíteni, azt az adott év adókötelezettségének kalkulációjakor lehetne figyelembe venni Értékhatára: min. a mérlegf ő összeg 2%-a, illetve 1 millió Ft ; mikrogazdálkodók esetében a mérlegf ő összeg 2%-a Értékhatára: min. a mérlegf ő összeg 2%-a, illetve 1 millió Ft ; mikrogazdálkodók esetében a mérlegf ő összeg 2%-a Term ő föld = mez ő -, erd ő gazdasági hasznosítású föld

3 2014.01.01-től érvényes változások: Bejelentett részesedés esetén: - a részesedésszerzés legkisebb mértéke 30%-ról 10%-ra csökken - bejelentési határid ő 60 napról 75 napra tolódik ki Ingatlannal rendelkez ő társaság: az eszközök mérlegfordulónapi könyv szerinti értékét kell figyelembe venni (piaci érték helyett)

4 Elismert költségek Éttermi szolgáltatás igénybevétele esetén a bankkártyával, hitelkártyával történő fizetés ellenében kapott nyugta alapján elszámolt költség a vállalkozási (bevételszerző) tevékenység érdekében felmerülő (elismert) költségnek minősül, HA az szja tv. szerinti reprezentációnak minősül pl. hivatali, üzleti, szakmai rendezvény keretében nyújtott vendéglátás.

5 K+F adóalap-csökkentő tétel A kapcsolt fél által, saját tevékenységi körében végzett K+F tevékenységgel kapcsolatban felmerül ő közvetlen költségek összege alkalmazás feltételei: alkalmazás feltételei: - nyilatkozat (egyetemleges felel ő sség) - nyilatkozat (egyetemleges felel ő sség) - költségek igazolhatóan kapcsolódnak az adózó és a kapcsolt vállalkozás bevételszerz ő tevékenységéhez - költségek igazolhatóan kapcsolódnak az adózó és a kapcsolt vállalkozás bevételszerz ő tevékenységéhez

6 Kisvállalkozói kedvezmény – adóalap csökkentő tétel Az adóév utolsó napján kkv-nak min ő sül ő adózónál a korábban még használatba nem vett szoftvertermékek felhasználási jogának bekerülési értéke Mértéke: nem haladhatja meg az AEE-t, és max. 30 mFt.

7 Kkv-adókedvezmény Adókedvezményt vehet igénybe a Kkv- nak min ő sül ő adózó a tárgyi eszköz beszerzése, el ő állítása céljából pénzügyi intézményt ő l 2013. dec. 31-ét követ ő en megkötött hitelszerz ő dés alapján felvett hitelre. Mértéke: az adóévben megfizetett kamat 60%-a (a korábbi 40% helyett), de max. 6 mFt.

8 Elhatárolt veszteség Beolvadás esetén a jogutód a jogel ő dnél a beolvadás adóévében keletkezett veszteséget el ő ször a beolvadás napját magába foglaló adóévben veheti figyelembe 2013. évi adókötelezettség megállapítása során alkalmazható!

9 Látványcsapatsportok támogatása – kiegészítő sportfejlesztési támogatás 2013. május 19-ét ő l: az adózó a támogatás összegére számított adó (10%, ill. 19%) legalább 75%-át köteles kiegészít ő sportfejlesztési támogatásra fordítani (szponzori vagy támogatási szerz ő dés keretében) + 7%- os kiegészít ő sportfejlesztési támogatás a 2013-2014-es támogatási id ő szakra benyújtott, új sportfejlesztési kérelmek esetében kell alkalmazni Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerül ő költségnek min ő sül

10 Látványcsapatsportok támogatása Adókedvezmény érvényesítésének feltételei: - Köztartozás mentesség - Egyes támogatási jogcímek esetén a támogatási összeg *1%/ támogatási id ő szakonkénti befizetése - Alap- és kiegészít ő támogatás átutalása  pénzügyi teljesítést ő l számított 8 napon belül bejelenteni a NAV felé (SPORTBEJ nyomtatványon)

11 Előadó-művészeti szervezetek és flimalkotások támogatása Bevezetésre kerül a kiegészít ő támogatás rendszere 2014. január 1-ét ő l  az adózó a támogatás összegére számított adó (10%, ill. 19%) legalább 75%-át köteles ilyen címen juttatni + 7%-os kiegészít ő támogatás  Egy filmalkotás támogatása: a támogatás és a kiegészít ő támogatás összege max. a közvetlen filmgyártási költség 20%-a  El ő adó-m ű vészeti szervezetek támogatása: max. a tárgyévet megel ő z ő évben EGT-tagállamban tartott el ő adásaiból származó jegybevétele 80%-a Nem min ő sül elismert költségnek a kiegészít ő támogatás! Mindhárom adókedvezmény érvényesítésének ideje kitolódik 6 évre!


Letölteni ppt "2014. évi társasági adó törvény változások Készítette: Juhász Ágnes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések