Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

60 éves a kisvárdai TIT szervezet 2015. december 1. Marczinkó István.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "60 éves a kisvárdai TIT szervezet 2015. december 1. Marczinkó István."— Előadás másolata:

1 60 éves a kisvárdai TIT szervezet 2015. december 1. Marczinkó István

2 A kezdetek:  Országosan 1841-ben jött létre a TIT elődje, a Magyar Természettudományi Társulat  Első elnöke Bugát Pál orvosprofesszor volt.  A megalakulásnál olyan történelmi személyiségek bábáskodtak, mint Széchenyi István, Kossuth Lajos, Jedlik Ányos és Eszterházy Pál.  Széchenyi 1830-ban mondott gondolata a társulat mottója: „ A nemzet tagjainak általános műveltsége teszi a közerőt.”  A XIX. század végére a természettudományi társulatnak kialakulnak a vidéki szervezetei. Létrejön az első tudományos ismeretterjesztő folyóirat: Természettudományi Közlöny (1869)  A két világháború között létrejönnek a társulat szakosztályai: állattani, növénytani, mezőgazdasági, mikrobiológiai, fizikai, csillagászati és rádiótechnikai.  1949: a Magyar Természettudományi Társulatot átszervezik, új neve: Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat. (TTIT) 60 éves a kisvárdai TIT szervezet

3 Néhány kisvárdai kötődésű személy, akik bekapcsolódtak a TTIT szervezeti életébe  Dr. Farkas Balázs, országgyűlési képviselő, 1873-tól TTIT tag  Dr. Küzmös György kórházigazgató, 1889-től TTIT tag  Dr. Burger Sámuel körorvos, 1891 óta volt tagja a TTIT-nek  Werner Gyula a polgári iskola alapító igazgatója (1899), aki már 1891-től tagja a TTIT-nek, megírta a kisvárdai kaszinó történetét.  Dr. Lichtmann Vilmos orvos, 1891-től TTIT tag  Harstein Lipót kereskedő, 1892-től TTIT tag  Dr. György Sándor ügyvéd, 1929-től TTIT tag  Dr. Szabó Károly kórházigazgató, 1929-től TTIT tag  Szeliánszky Ferenc, Vilmos: 1929-ben végzett középiskolai tanár. 1929-1935 között tanított a gimnáziumban matematikát és fizikát. Számos kitüntetést kapott ismeretterjesztő tevékenységéért. Később elismert gimnáziumi igazgató. 60 éves a kisvárdai TIT szervezet

4 Az újjászerveződés időszaka  1952. április 29. – az országos TTIT közgyűlése dönt a megyei és a helyi TTIT szervezetek megalakulásáról, kiépüléséről  Létrejönnek a megyei szervezetek és a központi szakosztályok. Új szakosztályok: műszaki, történettudományi és irodalomtörténeti szakosztály. A szervezet társadalmi szervezetként működik.  Népszerű hetilapja az Élet és Tudomány.  Ezekben az években a társulat működési elveit, célkitűzéseit a különböző párthatározatokban határozzák meg, később ez a direkt irányítás folyamatosan gyengül.  1950-es években készült felmérés szerint a társulat tagságának túlnyomó része az értelmiségi rétegből kerül ki: - pedagógus 42% - orvos, gyógyszerész, biológus 29% - agrárszakember 12% - műszaki értelmiség 9% - egyéb értelmiségi foglalkozású 15%  1955. október 15. Megalakul harmadik szervezetként a kisvárdai járási TTIT szakosztály értelmiségi klubja  1955. október 23. A TTIT első rendezvénye egy irodalmi est volt  1955. december 12-18 között Történelmi Hét Kisvárdán 60 éves a kisvárdai TIT szervezet

5 A rendezvényre a város kultúrházában került sor. A nyitó előadást Csallány Dezső a nyíregyházi Jósa András múzeum muzeológusa tartotta „Az avarok Szabolcsban” címmel.  A történeti hét további programjai: a; A magyarság első évszázada az új hazában b; Magyar vártörténetek c; A kisvárdai várkutatás eredménye és a jövő programja d; Szabolcs-Szatmár megyei tánchagyományok e; Kisvárda 1919 és 1948 között f; Kuruc költészet, különös tekintettel a szabolcsi kuruc költészetre  A TTIT alapító tagjai és későbbi ismert előadói: - dr. Béres József - kutató, növénytani kutatás, egészségmegőrzés - Makay László - történelem, helytörténet - Homonna Béla – modellezés és technika - Éri István – a kisvárdai vár ásatásainak irányítója, helytörténet - dr. Kriveczky Béla – történelem, helytörténet - dr. Fekete Imre kórházigazgató – egészségvédelem, orvostudomány - Kézy Béla – fotózás és film - Vincze Péter, film, fotó - Maklári István Béla – TV tudósító, keskeny film és fotó - Teichmann Vilmos – növénynemesítő, agrártudomány 60 éves a kisvárdai TIT szervezet

6 - Hován József – társadalmi élet, közösségi élet (nyugdíjas klub) - Ádám István - művelődési osztályvezető, társadalmi élet - Sipos Mária a könyvtár első igazgatója, író-olvasó találkozók - dr. Újlaki Józsefné – könyvtár igazgató, irodalom, író-olvasó találkozó - Győri Sándor kultúrház igazgató – általános művelődéstörténet - dr. Szilágyi László – fogászati előadások - dr. Hollóházi Lajos – az első amatőr filmes,orvostudomány  1956-ban a TTIT szervezetet felváltotta az egységet jobban szimbolizáló TIT  Közben egyre inkább tisztázódott a szervezet szerepe a társadalmi és közéletben, valamint a közművelődési munkában  Folyamatosan jelenik meg a TIT két országosan ismert és terjesztett folyóirata, a Valóság és az Élet és Tudomány  Az 1970-es években új ismeretközvetítő formák jelennek meg: TV szabadegyetem, az idegen nyelv oktatás, amatőr csillagászat és az audiovizuális eszközök megjelenése a szemléltetésben  A rendszerváltás felgyorsította a TIT életében is a folyamatokat. A központi monolitikus rendszert felváltotta a helyi és szakmai egyesületek létrehozása és működtetése. Létrejönnek a tagegyesületek, megyénkben a Jurányi Lajos TIT Egyesület. (Jurányi Lajos – botanikus, európai-hírű orvos) 60 éves a kisvárdai TIT szervezet

7  Mindegyik egyesület önálló jogi személyként határozza meg tevékenységi körét és formáit és jogosultakká válnak az önálló gazdálkodásra. A kisvárdai városi szervezet a Jurányi Lajos Egyesület keretében tevékenykedik. A szervezet életét az elnökség irányítja.  A TIT egyesületek egyre inkább autonóm, civil szervezetekké válnak.  A közművelődési és közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi törvények már nevesítik is a TIT-et, mint civil szervezetet  Bővül a TIT tevékenységi köre országosan, megyénkben, de városunkban is a; hagyományos ismeretterjesztő feladatok (ez a legjellemzőbb a városi szervezetre) b; távoktatás c; nyelvoktatás – 1997 után indul Kisvárdán TIT nyelviskola, angol és német nyelvi kurzusok, nyelvvizsgára felkészítés, vizsgáztatás d; szakképzési tevékenység – szintén 1992 után indul, kezdetben modul képzés, később OKJ képzés  Nyári táborok, tanfolyamok – 1990-ben indul a matematika tehetséggondozó tábor és verseny a Bessenyei György Gimnáziummal közösen ( az idén volt a jubileumi 25. tábor )  Középiskolára előkészítő tanfolyamok a városban 60 éves a kisvárdai TIT szervezet

8 Felnőttképzési szolgáltatások  Magyar Nyelv Hete rendezvényei  Őszi Fizikus Napok  Magyar Tudomány Ünnepe – rendszeresen más-más településen (Kisvárda, Tornyospálca,Záhony, Döge, Ajak, Anarcs, Szabolcsveresmart)  1993 – indul a ‚Könyvtári Csevegés”. Ötletgazda: Szivák Gábor könyvtárigazgató és Harsányi István TIT titkár – a Városi Könyvtár és a TIT közös szabadakadémiai sorozata ( túl vagyunk a 250. előadáson ).  Első előadó: Kondor Jenő költő, irodalmár  Szakmai képzések – először számítástechnikából, számítógép-kezelő (használó) és szoftverüzemeltető képzés (OKJ-s képzések)  A szakképzési kapacitás bővülése – kereskedő-boltvezető, vendéglátó-üzletvezető, érintésvédelmi felülvizsgáló  A városi szervezet kezdte el először a városban az informatikai-számítástechnikai képzést – ebből nő ki az 1990-es évek végén a főiskolai képzés (mérnök informatikus, informatikai szakosító)  TQM minőségirányítási tanfolyamok (kezdő-haladó) pedagógusoknak. 60 éves a kisvárdai TIT szervezet

9 Pályázati rendszer elindítása  X-PERT vizsgarendszer bevezetése az informatikai oktatásban – 2 csoport nemzetközi vizsga  Deák Ferenc évforduló sikeres pályázata  KPCM – project-ciklus menedzsment, kulturális szakemberek, pályázatírók képzése Kisvárdán (2 csoport)  Tudományos ülések az évfordulós rendezvényekhez kapcsolódóan - 2003-tól kezdődően Rákóczi évfordulóra való emlékezés - előadássorozat, történelmi vetélkedő évente középiskolások részére, Makay László történelmi emlékverseny  100. Könyvtári Csevegés: Farkas Bertalan űrhajós  Évente 40-50 előadásra, vetélkedőre, tudományos ülésre, kiállításra, kirándulásra kerül sor – több, mint 1/3 részben külső előadók közreműködésével 60 éves a kisvárdai TIT szervezet

10  2008: új egyesület jön létre  Névadó: dr. Béres József, Széchenyi díjas tudós, kutató  Alapító tagok száma: 45 fő, elnökség 8 fő (később 10 fő), elnök: dr. Kriveczky Béla, igazgató: Marczinkó István  13 szakosztályban kezdődik el a munka  2009. az új egyesület tagja lesz a TIT szövetségnek (tagegyesület) és kiemelten közhasznú szervezetként működik  2010. domborműves emléktábla avatása, Búza Barna szobrászművész  Az egyesület az Alapszabály alapján működik  Az ismeretterjesztő tevékenység kiépülése, főbb tevékenységi formák: a; előadás, előadássorozat b; tudományos ülések c; nyertes pályázati programok d; tehetséggondozás, tábor, kirándulás  Támogató partnerek : elsősorban Kisvárda Önkormányzata, 14 vidéki önkormányzat, Béres Alapítvány, TIT Szövetség 60 éves a kisvárdai TIT szervezet

11 Együttműködő partnerek : Várday István Városi Könyvtár, EKKM, Rétközi Múzeum Baráti Köre, Várszínház és Művészetek Háza, Rákóczi Szövetség, általános és középiskolák (kiemelten: Bessenyei György Gimnázium, II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola, nyugdíjas klubok, Városszépítő Egyesület  A legtöbb előadást, foglakozást tartó tagtársak: Veres Miklós, Bakajsza András, Szivák Gábor, dr. Kriveczky Béla, Szoboszlai János, Marczinkó István, Néző István, Bíró Gábor, Csorba István Kadosa, Tóth László, Agárdy Sándor, Lukács Katalin, † dr. Grgurics István, † Gondos Gyula, dr. Berzéky József és Szeifried Zoltán  Megvalósított komplex pályázati programok az elmúlt években: a; Telegdy Kata irodalmi és társadalomtudományi előadássorozat (2012) b; Béres TIT egészségnevelési programja (Kisvárda-Anarcs-Döge) (2013-2014) c; Jubileumi előadássorozat a kisvárdai TIT 60. éves évfordulójára (2015)  Az egyesület ismételt bejegyzése 2014-ben (Megyei Törvényszék) – közhasznú egyesület  Jelenlegi taglétszám: 105  Fontosabb célkitűzések a jövőre: a; pályázatokon való részvétel – innovációt és forrásteremtést generáló tevékenység b; szorosabb együttműködés a vidéki önkormányzatokkal (Záhony, Vásárosnamény) c; az IKT fejlesztése – beépítés az oktatásba és kulturális életbe d; A kiadmányozási munka segítése Az egyesület honlapja: http://vkkisvarda.hu/tit 60 éves a kisvárdai TIT szervezet

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "60 éves a kisvárdai TIT szervezet 2015. december 1. Marczinkó István."

Hasonló előadás


Google Hirdetések