Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Portfóliókészítés óvodavezetőknek, óvodapedagógusoknak Összeállította: Lukács Lászlóné Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Portfóliókészítés óvodavezetőknek, óvodapedagógusoknak Összeállította: Lukács Lászlóné Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő."— Előadás másolata:

1 Portfóliókészítés óvodavezetőknek, óvodapedagógusoknak Összeállította: Lukács Lászlóné Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő

2 A pedagógus-életpályát érintő jogszabályváltozások, a minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra vonatkozó új előírások

3 Önértékelés Pedagógus szint Vezetői szint Intézményi szint PSZE Pedagógus szint Vezetői szint Intézményi szint PÉM Pedagógus szint Az életpályamodell felépítése 3

4 Törvényi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (életpályamodell, egységes, fenntartótól független külső értékelési rendszer) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI- rendelet (önértékelés, a PSZE részletes szabályozása) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet (a minősítés rendszere) 4

5 A 326/2013-as Kormányrendelet előírásai A gyakornok minősítő vizsgája: A gyakornoki idő lejártának hónapjában Ha a nyári szünet alatt jár le  májusban Ped. I-ből Ped. II-be: Min. 6, max. 9 év  minősítési eljárás A minősítési eljárás befejezését megelőzően új jogviszony: várakozási idő letelte után vehet részt (a nem kötelező minősítésben) Várakozási idő: a korábbi és az új jogviszony között eltelt idő, legfeljebb 2 év [3. § (2) bek.]

6 A portfólió feltöltése A portfólió előzetes vizsgálata Ha a munkakör részét képezi foglalkozás megtartása a foglalkozás látogatása (ide nem értve az óvodapszichológus, iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását) Felkészülés a portfólióvédés lebonyolítására, ennek során a feltöltött portfólió alapján megfogalmazott kérdéseknek a portfólióvédés előtt legalább hét nappal a pedagógus részére történő eljuttatása A portfólióvédés Az információk értékelése A minősítő vizsga, minősítési eljárás részei

7 A Mesterpedagógus minősítési eljárásának részei A felkészülési terv elkészítése, A mesterpedagógusi pályázat elkészítése, A mesterpedagógusi pályázat bemutatása és védése Felkészülés a bemutató portfólióvédésre A portfólióvédésre kapott kérdésekre (5 nappal a védés előtt) válaszadás A pályázati információk értékelése 7

8 A Kutatótanár minősítési eljárásának részei A kutatótanári pályázat elkészítése A kutatótanári pályázat bemutatása és védése Felkészülés a bemutató portfólióvédésre A portfólióvédésre kapott kérdésekre (5 nappal a védés előtt) válaszadás A pályázati információk értékelése 8

9 A Mesterpedagógusi és Kutatótanári pályázat megújítása 5 évente meg kell újítani (az adott fokozat megerősítése) Ha nem, vissza kell sorolni 9

10 A gyakornok minősítő vizsgája A foglalkozáslátogatáson, megbeszélésen a mentor is részt vehet. 10

11 A portfólió kötelező tartalma Szakmai önéletrajz A pedagógusportfólió tartalmának eredetiségéről szóló nyilatkozata Intézményvezető esetében a foglalkoztatási jogviszony fennállásáról szóló munkáltatói igazolás A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása A szakmai életút értékelése A nevelő-oktató munka alapdokumentumai A nevelő-oktató munka szabadon választott dokumentumai 11

12 A portfólió nem kötelező tartalma A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai Az önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai 12

13 Portfólióvédés A pedagógiai munkásság bemutatása Önértékelés A kérdésekre történő reflektálás 13

14 A Mesterpedagógusi és Kutatótanári pályázat tartalma Szakmai önéletrajz Eredetiségről szóló nyilatkozat Intézményvezető esetében a foglalkoztatási jogviszony fennállásáról szóló munkáltatói igazolás A szakmai életút bemutatása és elemzése Bemutató portfólió Mester-, illetve kutatóprogram Együttműködési szándéknyilatkozat 14

15 Mesterpedagógusi és Kutatótanári védés Szakmai életút és annak elemzése Bemutató portfólió Mester-, illetve Kutatóprogram A kérdésekre történő reflektálás 15

16 A minősítő vizsga, minősítési eljárás esedékessége A legalább 2 hónapja keresőképtelen pedagógus jelentkezését vissza lehet vonni a védés időpontjáig Már megkezdett vizsga, eljárás: ha a jogviszony tartósan szünetel, és folytatására csak a minősítés évét követő év eltelte után kerülhet sor, a szünetelés megszűnését követő 5 munkanapon belül kell rögzíteni 16

17 A minősítő vizsga, minősítési eljárás esedékessége A vizsga/eljárás kötelezettsége megszűnt, vagy a minősítés évében nem kerülhet rá sor  az intézményvezető a rögzített adatot köteles módosíttatni vagy töröltetni 17

18 A minősítő bizottság tagjai Elnök (OH által delegált Mesterpedagógus, egyházi intézményben az egyházi pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény által jóváhagyott névjegyzéken szereplő szakértő) Tagjai (2 fő): OH által delegált szakértő (szakos) Intézményvezető, vagy vezető, vagy magasabb vezető, vagy ilyen munkakörben alkalmazott (utóbbinál nem előírás a szakvizsga) Intézményvezető minősítése esetén: OH-delegált, aki szakértő és legalább 5 éves vezetői vagy magasabb vezetői gyakorlattal rendelkezik 18

19 A minősítő bizottság tagjai Intézményvezető esetén a fenntartó kijelölheti képviselőjét (foglalkozáslátogatáson, védésen véleményezési jog) Kutatótanár minősítése: MTA delegáltja Elnök és szakos Az értékelt pedagógussal azonos vagy magasabb fokozatba sorolt lehet Egyikük az értékelttel azonos végzettségű és szakképzettségű Nem lehet tagja: hozzátartozó vagy akitől az elfogulatlan eljárás nem várható 19

20 Elnök Felel a szakszerű és törvényes lebonyolításért Vezeti a védést Szervezi a feladatokat A védés előtt 15 nappal felveszi a kapcsolatot minden érintettel Egyezteti a vizsga/eljárás részletes menetét Az értékelésben jelentős eltérés esetén összehívja a bizottságot Gondoskodik az OH-felületen a rögzítésről 20

21 A bizottság fennállása, jogorvoslat A panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő napon oszlik fel (sikertelen vizsga/eljárás esetén 15 napon belül elektronikus úton  elnök, tagok és pedagógus egyeztetnek, OH elbírál) Újabb tanúsítvány: 15 napon belül módosítva Vagy: a panasz elutasítása 21

22 Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat elérésére – 2015-ben és 2016-ban 22 Az értékelés elemei% 1. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése 60 2. Ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Ha a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése. Ettől eltérően, a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény pedagógusa esetében az értékelés az OH által kidolgozott, a miniszter által jóváhagyott és az OH honlapján közzétettek szerint történik. 40

23 A pedagógus értékelése (2017?) Az értékelés elemei % 1. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése 50 A portfólióvédés értékelése 2. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése 20 3. Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 30 Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése 23

24

25 Az Útmutató harmadik, javított változatának ismertetése, a portfóliókészítés gyakorlati kérdései, az e-portfólió felületének bemutatása

26 Feltöltendő dokumentumok 26 Piros: kötelező feltölteni, értékelik Zöld: nem kötelező feltölteni, de ha van, értékelik Kék: kötelező feltölteni, de nem értékelik

27 27 Foglakozás terv Csoportprofil és nevelési terv Tematikus terv Foglalkozás terv Esetleírás Hospitálási napló Szabadon választott ALAPDOKUMENTUMOKALAPDOKUMENTUMOK R R R R R R RR 4-6 DB SZABADON VÁLASZTVA + REFLEXIÓ (HA VAN) R R R

28 A dokumentumokra vonatkozó szabályok Fotók, videók, nevek nem szerepelhetnek (sem gyermek, sem kolléga, sem monogram, sem keresztnév!). Kolléga neve: szakmai projektnél kötelező (nyilatkozat – nem kell feltölteni!) Az alapdokumentumok 3 évnél ne legyenek régebbiek! A szabadon választható dokumentumok: A hiánypótlást az elnök kéri a minősítést megelőző 26. napig A pedagógus az elnöknek elküldi a 20. napig A pedagógus a védésen adja át kinyomtatva, aláírva Az elnök tölti fel a jegyzőkönyv mellékleteként

29 A plagizálás esetei szó szerint idézünk + idézőjel! szövegrészletet átfogalmazunk ábrát, illusztrációt vagy statisztikai adatot veszünk át idegen nyelvű szerzői alkotást fordítunk le Meg kell jelölnünk a forrást, ha Munkacsoport, szakmai projekt: szereplők, feladatok Módszertani útmutatók alkalmazása: adaptálás a csoportra Következmény: sikertelen minősítés

30 Hogyan töltsük fel a portfóliót?

31 Nyitólap Ezeket a füleket kell megnyitni a szerkesztéshez

32 A nyitólapon szereplő segédanyagok

33 Profil Nem kell szerkeszteni Ha hibás adat szerepel  az intézményvezetőt kell kérni a módosításra!

34 Szakmai önéletrajz

35 A szakmai önéletrajz szerkesztése A nyíllal lenyitható ablak Megnyitható gombok

36 A pedagógiai tevékenység dokumentumai 1. lépés: a tevékenység kiválasztása

37 A pedagógiai tevékenység dokumentumai 2. lépés: a kompetenciák megnevezése, szerkesztés (fájl kiválasztása és feltöltése) 3. lépés: mentés

38 A pedagógiai tevékenység dokumentumai Feltöltött fájl

39 Az intézménytípus és munkakör beállítása

40 A nevelő-oktató munka dokumentumai Feltöltött dokumentum Feltöltött, de a hiányzó részek Hiányzó dokumentum

41 Véglegesítés

42 Kész Nincs kész

43 Véglegesítés

44 Foglalkozáslátogatás Az elnök saját döntése alapján vehet részt. Gyakornok: mentor is részt vehet a látogatáson és a megbeszélésen Pedagógiai asszisztens, dajka: indokolt esetben, a terv tartalmazza a szakmai együttműködés tartalmát! Jellemzően délutáni műszakban dolgozó pedagógus: a látogatás a védés előtti héten zajlik Javasolt: a minősítés napján ne legyen további kötött munkaideje a pedagógusnak (munkában töltött napnak minősül)

45 A védéshez elküldött kérdések 6-8 kérdés javasolt az OH által Azok az indikátorok, kompetenciák, amelyek nem derülnek ki a portfólióból Nem kötelező feltenni Pedagógus: a bemutatóba beépítheti

46 Az értékelés menete Foglalkozás: 40%, portfólió és védés: 60% Eredmény Indikátorok Átváltás kompetencia értékké Nem értelmezhető 123 Pedagógus I.: 60% Pedagógus II.: 75% Mesterpedagógus és Kutatótanár: 85% Pontozás: foglalkozás – szakos, védés – elnök, szakos, delegált

47 A tanúsítvány Elektronikus Az összegző értékelést követő 15 napon belül

48 Felhasznált irodalom Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Harmadik, javított változat. Oktatási Hivatal, Budapest Tanévkezdő konferencia, 2015. augusztus – Tóth Mária szakmai vezető „Fejlődünk és fejlesztünk” című diasora


Letölteni ppt "Portfóliókészítés óvodavezetőknek, óvodapedagógusoknak Összeállította: Lukács Lászlóné Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések