Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMEGOSZTÁS TÁMOGATÁSA A TÁMOP 3.1.15 PROJEKTBEN – JÓ GYAKORLATOK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMEGOSZTÁS TÁMOGATÁSA A TÁMOP 3.1.15 PROJEKTBEN – JÓ GYAKORLATOK."— Előadás másolata:

1 Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMEGOSZTÁS TÁMOGATÁSA A TÁMOP 3.1.15 PROJEKTBEN – JÓ GYAKORLATOK ÉS INNOVÁCIÓK MEGJELENÍTÉSE A NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁLON KERBER ZOLTÁN MISKOLC, 2016. FEBRUÁR 5.

2 A TÁMOP 3.1.15 projekt: Köznevelési reformok operatív megvalósítása Kiemelt célok: a pedagógusokat támogató korszerű szakmai szolgáltató rendszer kibővítése, az innovációs potenciál és innovációs készségek fejlesztése a tartalmi szabályozókban (NAT, kerettanterv) megjelenő új tartalmak és szemléletmódok terjesztésének elősegítése K+F-ek segítségével az Nemzeti Köznevelési Portálon megvalósuló, pedagógiai tudásmenedzsment- rendszeren (PTMR) keresztül integrálni és széles körben elérhetővé tenni a köznevelés területén megvalósult tartalmi és módszertani fejlesztések eredményeit az egyes pedagógusok, iskolák eredményeinek, jó gyakorlatainak, innovációinak sokrétű megosztása, személyes tudásmegosztó műhelyek, rendezvények szervezése a közművelődési, kulturális és közgyűjteményi intézményrendszer által létrehozott, nevelést-oktatást segítő tartalmak, módszerek, eszközök feltárása, megosztása

3 TÁMOP 3.1.15 program felépítése -A pedagógiai innováció- és tudásmenedzsment-rendszer elméleti megalapozása -A tartalmi és módszertani innovációk gyűjtése, feldolgozása és rendszerbe illesztése -A pedagógiai tudásmenedzsment-rendszer fejlesztés -A működés támogatása, disszemináció

4 Tudásmenedzsment és információkezelés -Ha az információforrások (adatbázisok) kihasználatlanok maradnak, nincs mód a felhasználásukra, adaptálásukra, megosztásukra, akkor nem tudnak tudásmenedzsment funkciót ellátni -Döntő szerep jut a folyamatban a pedagógusnak: bátorítani kell az új tudás létrehozására, illetve a meglévő tudások alkalmazására, használatára A tudásmenedzsment magába foglalja a tudás: rögzítését, strukturálását, elérhetővé tételét, megosztását, felhasználását, megosztásának közvetlen, személyes alkalmainak kialakítását

5 Az innovációk, jó gyakorlatok terjedése 1. Jó gyakorlatok standardizálása, megosztása, terjesztése (támogatás, standardizálás, validálás) 2. Tudásmegosztási-felhasználási érdekeltség kialakítása (érdekeltségek feltérképezése: pl. hálózatok működtetése, elismerési rendszer kialakítása) 3. Gyakorlatközösségek kialakítása (szektoron belüli és szektorok között: köznevelési intézmények, társadalmi partnerek, hálózat-koordinációs központok, online tudásmegosztó, interaktív felület működtetése)

6 A tartalmi és módszertani innovációk gyűjtése, létrehozása Korábban kifejlesztett innovációs tartalmak és eszközök összegyűjtése, feldolgozása: a köznevelési intézmények innovációi Már létező adatbázisok feltárása, elemzése közgyűjteményi, közművelődési és kulturális intézmények innovációi További pedagógiai fejlesztések támogatása: a NAT fejlesztési területeihez, nevelési céljaihoz kapcsolódó innovációk fejlesztése (8 K+F megvalósítása) a kerettantervben szabadon felhasználható időkeret felhasználását segítő innovációk fejlesztése (7 K+F megvalósítása) az egész napos iskola nevelési-oktatási programját megvalósító iskolai innovációk támogatása (kb. 100 moduladaptáció megvalósítása)

7 NAT fejlesztési céljaihoz kapcsolódó K+F-ek Az 1950-es évek elején történt kitelepítések és kényszermunkatáborok történetének megismertetése, digitális tananyagfejlesztés A holokauszt téma oktatásához kapcsolódó helyzetfelmérés és képzésfejlesztés A testi és lelki egészségre nevelést szolgáló innovációk feltárása, jó gyakorlatok gyűjtése A pályaorientáció, illetve gazdasági és pénzügyi nevelés területén az eddigi fejlesztések vizsgálata, jó gyakorlatok gyűjtése Interetnikus viszonyok a Kárpát-medencében, tananyagfejlesztés LEGO-robotot alkalmazó pedagógiai jó gyakorlatok és módszerek Az erdélyi szellemi és kulturális örökség megismertetése, digitális tananyagfejlesztés A roma kultúra reprezentációja a tartalomszabályozók, tartalomhordozók körében, tankönyvelemzés

8 Kerettantervek szabad órakeretéhez kapcsolódó K+F-ek A drámaoktatás, színházi nevelés helyzete, jó gyakorlatok gyűjtése A népmesék és a pedagógia kapcsolatát feltáró jó gyakorlatok gyűjtése, Múzeumpedagógiai fejlesztések, jó gyakorlatok gyűjtése Bejárható Magyarország kerettanterv implementációjához kapcsolódó tananyagfejlesztés, jó gyakorlat gyűjtés: gyalogos, vizes, lovas és kerékpáros jármód (4 K+F)

9 A jó gyakorlat felület céljai az NKP-n Elsődleges feladata: A kifejlesztett innovációk, jó gyakorlatok, szolgáltatások közzététele, könnyen és hatékonyan használható keresőfelület kialakítása. Az adatbázis elsődleges felhasználói a közvetlen célcsoportból és az érintettek köréből kerülnek ki. Célcsoportok: Közvetlen célcsoport: pedagógusok Közvetett célcsoport: tanulók, szülők Érintettek köre: közművelődési és közgyűjteményi intézmények, innováció-fejlesztők, innovációkban résztvevő iskolák, tanító- és tanárképző intézmények és oktatók A felület célja: A felhasználók alakítsák és generálják az innovatív oktatási módszerekkel kapcsolatos tartalmakat, közös tanulási tevékenységet folytassanak, vegyenek részt a kölcsönös tudásmegosztásban, illetve szakmai kommunikációban.

10 A dokumentálás szintjei a felületen A jó gyakorlatok, innovációk három szintű dokumentum struktúrában (formátumban) jelennek meg. 1. névjegy (tartalmát az adatlapba feltöltött adatok szolgáltatják, annak rövid kivonata) 2. adatlap (meghatározott struktúrában tölthető ki) 3. a jó gyakorlatot tartalmazó fájlok (feltölthető, kész fájlok) Kiegészítő elemek: Strukturált kategóriarendszer kialakítása Keresőrendszer Direkt értékelés Szöveges értékelés Kommunikáció (fórum, chat, e-mail) Moderáció

11 A PTMR felület funkcionalitása Jó gyakorlat feltöltés/letöltés Adaptált jó gyakorlat megosztásának lehetősége A konkrét tartalmak véleményezése fórum használatával Pedagógusok és diákok számára specializált tartalom megjelenítése Intézmények számára létrehozott tartalmak megjelenítése Tallózó/szabad szavas/részletes kereső

12 Jó gyakorlatok és innovációk az NKP-n K+F drámapedagógia25 K+F holokauszt1 K+F BMO3 K+F kultúrák Kárpát-medence4 K+F LEGO robot9 K+F múzeumpedagógia15 K+F népmese10 K+F pályaorientáció12 könyvtáros nyári akadémia7 Pedagógiai Könyvtár és Múzeum81 könyvtárosok jó gyakorlatai14 szaktanácsadók (tantárgyi)40 TÁMOP 3.1.1, Egész napos iskola4 szerződéssel átvett (MOKK skanzen, tehetség.hu, tempus)30 egyéb adatbázisok15 innovációs műhelyek jó gyakorlatai4

13 Jó gyakorlatok feltöltése 1.

14 Jó gyakorlatok feltöltése 2.

15 Jó gyakorlatok feltöltése 3. - Tartalom Jó gyakorlat címe (kötelező, maximum 100 leütés). Jó gyakorlat leírása (maximum 1000 leütés): a jó gyakorlat céljának tömör összegzése. Jó gyakorlat bővebb leírása (maximum 2000 leütés): rövid összefoglaló a jó gyakorlat tartalmáról A megvalósulás tapasztalatai (maximum 2000 leütés): a dokumentációba írt megvalósítási tapasztalatok kivonata, kedvcsináló a leendő felhasználók számára. Publikált jó gyakorlat adaptáció – Létező jó gyakorlat csatolása Milyen problémát old meg? – legördülő választék Eszköz igény: a nélkülözhetetlen, és/vagy speciális eszközök mindenképpen kerüljenek ide, felsorolásként, vesszővel elválasztva. Javasolt időkeret: formai megkötés nincs, de javasolt a jó gyakorlat megvalósítási keretének logikus alapegységét használni (tanórai, tanórán kívüli stb Csatolt tartalmi elemek – két lehetőség: már a portálon lévő, illetve új, saját tartalom

16 Jó gyakorlatok feltöltése 4. - Tulajdonságok, metaadatok TULAJDONSÁGOK fül Szerző: a jó gyakorlat szerzője (név és/vagy intézmény). Létrehozó: automatikus (feltöltő felhasználó neve) Elérési út: a rendszer automatikusan tölti ki. Leírás: a rendszer automatikusan tölti ki a „Tartalom” fül „Jó gyakorlat leírása” szövegdoboz tartalmával. Egyéni kép feltöltése: kártyán látható METAADATOK fül A jó gyakorlat pedagógiai szempontú tulajdonságai jeleníthetők meg. Ezek pontos meghatározása teszi lehetővé, hogy a felhasználók ne csak a cím, hanem pedagógiai ismérvek alapján is megtalálhassák a jó gyakorlatokat. A metaadatok pontos felvitele után válik a jó gyakorlat kereshetővé a Portálon.

17 Jó gyakorlatok feltöltése 5. - Metaadatok

18 Jó gyakorlat publikálási rendje Új tartalom létrehozása → Jó gyakorlat, innováció „TARTALOM” fül kitöltése az adatlapon és a dokumentáció feltöltése „TULAJDONSÁGOK” fül kitöltése az adatlapon „METAADATOK” fül kitöltése az adatlapon Az adatlap megosztása a publikációs menedzserekkel Esetleges pótlások, hibajavítások elvégzése Publikálás

19 Néhány példa: Bejárható Magyarország Program

20 Néhány példa: Egész napos iskola – adaptált modul

21 Néhány példa: külső adatbázisok

22 A tudásmegosztás személyes alkalmai Az innovációs tevékenység ösztönzése Tudásmegosztó hálózatok kiépülésének támogatása → Nemzeti Pedagógus Kar területi szervezeteinek és szakmai tagozatainak → szakmai közösségek támogatása (pl. Könyvtárostanárok Egyesülete, Országos Diákszínjátszó Egyesület) → új pedagógus közösségek kialakítása Jó gyakorlatok terjesztése → meglévő jó gyakorlatok személyes bemutatása, megosztása → online tudásmegosztó felületek terjesztése → jó gyakorlatok adaptációjára való felkészítés A projekt innovációs eredményeinek disszeminálása, terjesztése A projekt megvalósítása során 70-nél is több rendezvényt tartottunk az ország 23 városában, közel 5000 fő részvételével.

23 Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! www.ofi.hu


Letölteni ppt "Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMEGOSZTÁS TÁMOGATÁSA A TÁMOP 3.1.15 PROJEKTBEN – JÓ GYAKORLATOK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések