Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Az innováció útján…” Átfogó módszertani megújulás a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében-oktatásában a Meixner Ildikó EGYMI-ben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Az innováció útján…” Átfogó módszertani megújulás a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében-oktatásában a Meixner Ildikó EGYMI-ben."— Előadás másolata:

1 „Az innováció útján…” Átfogó módszertani megújulás a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében-oktatásában a Meixner Ildikó EGYMI-ben

2 A projekt indokoltsága -NAT köznevelési feladatai /Pl: teljes körű egészségfejlesztés, környezeti nevelés, mindennapos testnevelés, digitális kompetencia fejlesztése, H-H és H-H-H gyermekek, tanulók esélyegyenlősége, partneri kapcsolattartás, elsősegély nyújtási és közlekedési ismeretek átadása, módszertani- pedagógiai kultúra fejlesztése stb./ -Pedagógiai Programunk kiemelt nevelési-oktatási céljai, feladatai -Intézményi Munkatervünkben szereplő éves programok A projekt hozzájárult mindezek színvonalas, tartalmas megvalósításához!

3 A projekt megvalósításának időszaka: 2015. május 20-2015. október 31. Az elnyert támogatás összege: 19 998 778 Ft A projekt célcsoportja: Az általános iskolánk és speciális szakiskolánk tanulói, az őket nevelő-oktató pedagógusok, és a szülők. A projekt megvalósítás helyszínei: Mohács székhelyintézmény Old tagintézmény A projekt szakmai megvalósítója:a Meixner Ildikó EGYMI nevelőtestülete, és alkalmazotti közössége

4 MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK /kötelező, és szabadon választott/ A/1/i Környezettudatos magatartást szolgáló tanórán kívüli tevékenységek Mohács:5 napos nomád ökotábor Gyűrűfűn Old:3 napos erdei iskola a Duna-Dráva Nemzeti Parkban A tevékenységek eredménye olyan tudatformálás, amely a gyerekeket megtanítja környezet iránti felelősségre, minden élő iránti tiszteletre, hozzájárul a környezettel való tudatosabb együttéléshez, a környezetbarát életvitel értékrendbe való beépüléséhez.

5 MOHÁCS Ökotábor Gyűrűfűn

6 OLD erdei iskola

7 A/1/ii Tanórán kívüli - mozgásos tevékenység a) Kapkodd a lábad!..... sportverseny Hagyományőrző sor és váltóversenyt szervezünk a Meixner héten SNI tanulóink részvételével, és a mohácsi többségi iskolák diákjainak bevonásával. A tevékenység célja a hagyományápolás, a személyiségfejlesztés, az adaptív attitűd formálás volt. Ezen felül hozzájárult a sport-játékon keresztül a rendszeres testmozgás megszerettetéséhez, a szabadidő hasznos-egészséges eltöltéséhez, igény szintű kialakításához.

8 MEIXNER HÉT Kapkodd a lábad!

9 A/1/ii Tanórán kívüli - mozgásos tevékenység b) Országos Komplex Horgászverseny Intézményünk vállalta a 2014/2015-ös tanévben az országos rendezvény megszervezését Erdősmárokon a sporthorgásztónál. Célcsoport: ált. isk. 8. évfolyam és Speciális Szakiskola 9.10.évfolyam Résztvevők: Tíz sni tanulóból álló 4 fős csapat +26 kísérő pedagógus Téma: környezetvédelem, halélettan, horgászati módszerek, eszközök, valamint a gyakorlatban is megvalósuló halfogás. Eredmény: A sni, H-H-H, fiatalok természet közeli szabadidős tevékenységben való részvétele, amely „nemcsak sport”, hanem szemlélet és pozitív minta is egyben.

10 REGIONÁLIS ÉS ORSZÁGOS KOMPLEX HORGÁSZVERSENY Erdősmárok

11 A/3/i Informatikai tantárgy tanításának fejlesztése / informatikai szakkör / 15 alkalommal, heti 2 órában szaktanár vezetésével informatika szakkört szerveztünk azon tanulóink számára, akik érdeklődést mutattak a tantárgy iránt, és szívesen gyarapítják tudásukat. A tevékenység megvalósítása során az érintett tanulók digitális kompetenciái fejlődtek, valamint megvalósult a tehetségek gondozása is.

12 INFORMATIKA SZAKKÖR Mohács

13 A/3/ii Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata (tananyagfejlesztés) A felmenő rendszerű új helyi tanterv alternatív tananyag feldolgozását, IKT eszközökkel is segítjük. Interaktív táblára készült tanmeneteket, és tananyagokat fejlesztettünk az alábbi tantárgyakból: Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Földrajz, Informatika A digitális pedagógiai módszertan fejlesztése révén a gyermekközpontú, korszerű, tanulásszervezési formák beépülnek a napi oktatási gyakorlatunkba, hozzájárulva a tanulóink kulcskompetenciáinak fejlődéséhez.

14 A/4 Komplex közlekedési ismeretek oktatása KRESZ Suli MohácsCélcsoport: ált. isk. 4-8 évf./ 10 tanuló Old Célcsoport: ált. isk. 1-8 évf./ 10 tanuló Fizikai aktivitásban gazdag, komplex közlekedési ismeretekkel ismertettük meg tanulóinkat 15 alkalommal, heti két órában. A gyalogos, és kerékpáros közlekedés, baleset megelőzés tematikája 14 óra elméletet, és 16 óra helyszíni gyakorlatot tartalmazott. A megvalósítás eszközbeszerzést is igényelt 15 db kerékpárt vásároltunk. A tanulók elsajátították a felelős közlekedés alapszabályait és etikai normáit, képessé váltak arra hogy felmérjék a közúti közlekedésben rejlő lehetséges veszélyforrásokat.

15 MOHÁCS KRESZ Suli

16 OLD Közlekedési ismeretek

17 B/1 H-H és H-H-H tanulók iskolai sikerességét elősegítő differenciáló pedagógiai módszerek Pedagógusaink (15 fő) megismerkedtek „Mást akarok” Béres Mária módszerével 30 órás akkreditált tanfolyam keretében. A képzés hozzájárult pedagógusaink magasabb színvonalú szakmai-módszertani kultúrájának fejlődéséhez.

18 BMM MÓDSZER pedagógus továbbképzés

19 B/5/I. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése Közösségi rendezvények szervezése szülők bevonásával MOHÁCS 1.Családi nap Bikalon a Reneszánsz Élménybirtokon A szülői munkaközösség bevonásával egész napos programot szerveztünk Bikalra, ahol középkori „történelmi időutazás” részese lehetett 70 tanuló, 20 kísérő pedagógus és a szülők. OLD 2. Kirándulás szülőkkel együtt a Gemenci erdőbe Egynapos kirándulást szervezett tagintézményünk, a tanulóik családtagjainak bevonásával a gemenci tájvédelmi körzetbe. Eredmény: A szülők aktív bevonása az intézményi programokba A szülői partner kapcsolat erősödése

20 MOHÁCS Családi nap Bikalon

21 OLD Kirándulás a Gemenci erdőbe

22 C. Egészségfejlesztő-szemléletformáló-iskolai programok megvalósítása C.1. A mindennapos testnevelés részét képező-oktatásszervezési formák, délutáni sport-és mozgásprogramok Célcsoport: Általános Iskola 1-8 évfolyam Időtartam:2015 május 20-október 31.15 hét/2 óra Oktatásszervezési formák: a) lábtoll labda 15 tanuló b) népitánc 12 tanuló c) lovas oktatás 6 tanuló/Gerber Lovasbirtok/ d) sporthorgászat 10 tanuló Ezek az oktatásszervezési formák szerepelnek a Pedagógiai Programunkban. Az alternatív mozgásprogramok beépülése a tanulók napirendjébe hozzájárul az életvitelszerű rendszeres testmozgáshoz.

23 MOHÁCS Lábtoll labda

24 MOHÁCS Népitánc

25 MOHÁCS Lovas oktatás

26 MOHÁCS Sporthorgászat

27 C.2 Egészségnap szervezése az egészséges táplálkozással összefüggésben Célcsoport: Általános Iskola 1-8 évfolyam a) Mohács : 100 tanuló b) Old: 20 tanuló Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek bővítése céljából egészségnapot szervezünk öt színtéren, különböző képesség, és korcsoportban. Célja: szemléletformálás pozitív minták, példák, lehetőségek bemutatásával, amely hozzájárul az egészség tudatos életmód belső igénnyé válásához. Állomások: 1. egészséges táplálkozás 2. személyi higiénia, 3. káros szenvedélyek megelőzése, 4. sport-mozgás/élmény/, 5. lelki egészségfejlesztés

28 MOHÁCS Egészségnap

29 OLD Egészségnap

30 C/6 Elsősegély-nyújtási tanfolyam Célcsoport: általános iskola 5-8 évf.8 tanuló Elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátítása céljából tanfolyamot szervezünk tanulóink számára, 15 alkalommal, heti két órában. Eredmény: Tanulóink felelősségteljes gondolkodásmódja, helyzetfelismerő, problémamegoldó képessége fejlődött.

31 MOHÁCS Elsősegély-nyújtási tanfolyam

32 F.A pedagógiai kultúra fejlesztése tanár továbbképzés F.2. Egészséges életmódra nevelés tárgyú továbbképzés a)A pályázat eredményes megvalósítása céljából beiskoláztunk 2 pedagógust egészséges életmód tárgyú továbbképzésre. b) Tanfolyam szervezése: Így tedd rá! módszer elsajátítása 30 órás akkreditált tanfolyam keretében. Tanúsítványt szerzett 20 pedagógus. Eredmény: A továbbképzés résztvevői képessé váltak az intézmény egészségnevelési programjának tanulóközpontú megvalósítására.

33 Mohács 1 pedagógus Old 1 pedagógus Egészséges életmódra nevelés tárgyú továbbképzés

34 TANTESTÜLETÜNK TAGJAI Így tedd rá! módszer

35 F/5 Lelki egészség fejlődését szolgáló tanártovábbképzés a)A pályázat eredményes megvalósítása céljából beiskoláztunk 2 pedagógust a lelki egészség fejlődése tárgyú módszertani továbbképzésre. b) Személyközpontú pedagógiai módszert átadó továbbképzést, és műhelymunkát t szervezünk a tantestületnek, 70 fő bevonásával Harkányban.

36 HARKÁNY Személyközpontú pedagógiai módszert átadó továbbképzés

37 Köszönöm a figyelmet! A pályázat fotó dokumentációja megtekinthető az intézmény honlapján. www.meixner-egymi.hu Orosz Józsefné szakmai vezető Mohács, 2015. november 24.


Letölteni ppt "„Az innováció útján…” Átfogó módszertani megújulás a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében-oktatásában a Meixner Ildikó EGYMI-ben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések