Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tehetséggondozás aktuális kérdései Dr. habil Bodnár Gabriella egyetemi docens NYME BEPK intézetigazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tehetséggondozás aktuális kérdései Dr. habil Bodnár Gabriella egyetemi docens NYME BEPK intézetigazgató."— Előadás másolata:

1 A tehetséggondozás aktuális kérdései Dr. habil Bodnár Gabriella egyetemi docens NYME BEPK intézetigazgató

2 MI A TEHETSÉG LÉNYEGE TEMÉSZETFELETTI IQ dominancia TEHETSÉG KÉRDÉSE: Örökletes adottság Tanult képesség

3 A TEHETSÉG TÖRTÉNETE Révész Géza( 1875-1955) pszichológus A tehetség időszerű problémái. 1917 A tehetség korai felismerése. 1918 tehetség : intelligencia + érdeklődés + spontaneitás + intuició magatartás (erkölcsi érték) Harsányi István (1908-2002) „ Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos v. több területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni.”

4 Gyermek képessége Örökletes adottságok Biológiai öröklődés Gének Öröklődés Utánzás Minta öntudatlan átvétele Viselkedés SZÜLŐK SZERZETTSÉG Szocio-kulturális öröklődés Nevelés -oktatás Pedagógusok Öröklődés - szocializáció -tanulás Czeizel Endre

5 Mi a tehetség ? Kreativitás? Motiváció? Személyiségjegy? Kreativitás Guilford szerint: Folyékonyság+rugalmasság+eredetiség + újradefiniálás és elaboráció Torrance szerint: A kreativitás aspektusai Értelmi (gondolkodás)>motiváció>személyiségjegy

6 Tehetségtípusok Könnyen felismerhető: magas tanulmányi szint, siker; könnyed és gyors tanulás Nehezen felismerhető: Jó teljesítés /mindent megért/, visszahúzódó, képességei töredékét használja, alulteljesítő Figyelmet felkeltő: Viselkedési problémák; agresszivitás, iskolaellenesség álmodozás; kérdései, következtetései árulkodnak tehetségéről Átlagtól eltérő: Gyenge teszteredmények, szokatlan kérdésfeltevés, nonkonformizmus

7 Többtényezős elméletek, modellek Tannenbaum csillag, 1983. Általános képességek Speciális képességek Nem intellektuális facilizátorok Környezeti tényezők Véletlen tényezők

8 Mönks- Renzulli tehetségmodell, 1992 Átlagon felüli képességek Motiváció Kreativitás Iskola Család Társak Tehetség

9 Tehetséges gyermek igényei LEHETŐSÉG : önálló, önirányított tanulásra, tapasztalatcserére, megfelelő tanulási technikára, magasabb kognitív szintű munkára BÁTORÍTÁS: kérdésfeltevésre, elmélkedésre, Kockázatvállalásra SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: önelfogadásban, érdekérvényesítésben együttműködés- és tiszteletadásban vezetői szerep felvállaláshoz

10 TEHETSÉGESEK KÜLÖNLEGES CSOPORTJAI Alulellátott alulteljesítő Szociálisan hátrányos helyzetűek Kulturálisan eltérők Óvódások, kisiskolások Képességdeficit Tanulási zavarokkal küszködők Tehetséges lányok Gyarmathy Éva,1995.

11 Alulteljesítő tehetségek Ki és mi felelős a tehetség kibontakozásának elmaradásáért?” Egyéni, személyes tényezők, képességek, testi adottságok Testi / lelki fejlettség korai beiskolázás Motiváció, kíváncsiság, tudásvágy unatkozás Elhívatottság érdektelenség Szorgalom Kitartó munkavégzés, becsvágy alacsony igényszint Kitűnni vágyás, akarat Önbizalom, énerő kisebbrendűségi érzés Szociális képességek antiszociális viselkedés Átlag feletti képességek képességdeficit Tanulási zavarok alapvető tanulási készségek hiánya

12 Környezeti tényezők szerepe a tehetséges gyermekek fejlődésében Család Iskola Társadalmi-, etnikai hovatartozás, Felszereltség Iskolázottság,Települési adottságok Kulturális jellemzők,Tanterv Anyagi, gazdasági helyzetPedagógiai program Értékrend, életvitel, életmód,Oktatás minősége Családszerkezet,Tanárok képességei Családi szocializáció, minta,Tanárok attitűdje testvérek száma,Tanár-diák kapcsolat Családi nevelés, értékátadás, Tanár-szülő kapcsolat attitűd, Tanári kompetenciák Hátrányos helyzet

13 Segítségadás módszerei Belső +külső tényezők együttes feltárása és kezelése Hátrányok kompenzálása Ösztöndíj rendszer, Egyéni törődés, tanácsadás, Felzárkóztató programok, Gazdagító fejlesztés, Tanácsadás, közvetítés, Család-iskola együttműködése, Szociálpolitikai intézkedések, Törvényi szabályozás.

14 Pedagógiai-pszichológiai eszközök Önismereti tréningek: énképfejlesztés, öröm, siker-kudarc, érdekérvényesítés Változatos pedagógiai módszerek:csoportmunka, projekt, kooperációs technikák, mentor, nyári tábor, pihentetés ) Tanulás-módszertani tréning, Korrepetálás, korrekció, Fejlesztő foglalkozások, programok, Alapvető készségek fejlesztése.

15 Nemzeti Tehetségsegítő Tanács www.tehetsegpont.hu Bolyai Farkas Alapítvány Zenta, Vajdaság Katolikus Pedagógiai Intézet Magyar Tehetséggondozó Társaság TEHETSÉGFEJLESZTŐ SZAKÉRTŐK

16 TEHETSÉGFEJLESZTŐ SZAKÉRTŐK KÉPZÉSE Tehetségfejlesztő szakértő Szakvizsgázott pedagógus NYME BEPK-GYŐR CÉL: ismeretek, módszerek, eszközök, készségek fejlesztése - különböző műveltségi blokkokhoz, tevékenységi területekhez, tantárgyakhoz kapcsolódó tehetségfejlesztő munka sikeres segítése érdekében

17 Képzés tanterve I. Elméleti alapképzés A tehetségkutatás és gondozás története.A tehetség definíciói, fajtái A tehetség komponensei. Tehetség és társadalom Tehetség és szocio- emocionális fejlődés6. Kreativitás, pedagógiai implikációk II. Metodika és fejlesztés Tehetségdiagnosztika Tehetségfejlesztő programok. Gazdagító programok. Alulteljesítés, tanulási zavarok. Tanácsadás, egyéni fejlesztés Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben. Záródolgozati szeminárium III. Speciális tárgykörök (- a III. és IV. félévben 4-4 kredit kötelezően választandó!) A segítő kapcsolat alapjai. Hatékony kommunikáció és konfliktus kezelés. Tehetség menedzsment. Kötelező óra: 360 óra

18 Képzési hely/konzultációs központ Győri Kistérségi Pedagógiai és Gyermekpszichológia Szolgáltató Központ 9023 Győr Török István út 36. Szakfelelős: Dr. habil Bodnár Gabriella PhD Képzés koordinátora: Mentler Marianna tehetséggondozó koordinátor pedagógus


Letölteni ppt "A tehetséggondozás aktuális kérdései Dr. habil Bodnár Gabriella egyetemi docens NYME BEPK intézetigazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések