Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakképzésben folyó gyakorlati képzést érintő változások 2012-től 2012. február 7.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakképzésben folyó gyakorlati képzést érintő változások 2012-től 2012. február 7."— Előadás másolata:

1 A szakképzésben folyó gyakorlati képzést érintő változások 2012-től 2012. február 7.

2 Jogszabály változások 2012. január 1-től Szakképzési tv. (2011. évi CLXXXVII. tv.) –DE: 54. Hatályba léptető rendelkezések 55. Átmeneti rendelkezések Szakképzési hozzájárulásról szóló tv. (2011. CLV. tv) hatályba lépése: Hiányzó rendeletek!!

3 Érvényben lévő tanulószerződések módosítása I. 2012. március 31-ig az új szakképzési tv. szerinti új szerződés elemekkel ( 48. § és a 63. § (6) bekezdése) : –tanuló oktatási azonosítója –pénzbeli juttatás emelésének, csökkentésének feltételei, szempontjai –pénzbeli juttatás kifizetésének ideje –kifizetés: csak átutalással !!

4 Érvényben lévő tanulószerződések módosítása II. Módosításhoz szükséges nyomtatvány kamara honlapján megtalálható Aláírást követő 5 napon belül be kell küldeni a kamarához

5 Új tanulószerződések 2012. január 1-től új nyomtatvány gyakorlati idő SZVK szerint eléri a 40 %-ot az új tartalmi elemeken túl VÁLTOZIK A PÉNZBELI JUTTATÁS MÉRTÉKE  –minimum a minimálbér 15 %-nak - az SZVK-ban meghatározott gyakorlati idő aránya alapján - meghatározott %-a

6 Pénzbeli juttatás mértéke gyakorlati képzési idő %-a SZVK szerintszorzó pénzbeli juttatás havi min. összege 80%-ot eléri Minimál- bér 15 % x 1,3 18.135.- 70%-ot elérix 1,2 16.740.- 60%-ot elérix 1,1 15.345.- 50%-ot elérix 1 13.950.- 40%-ot elérix 0,9 12.555.- 30%-ot elérix 0,8 11.160.- 20%-ot elérix 0,7 9.765.-

7 Pénzbeli juttatás félévenként emelni kell pénzbeli juttatás csökkenthető –igazolatlan hiányzás esetén arányosan –2012. 09. 01-től bukás esetén felére Nincs emelt juttatás a hiányszakmákban!!!

8 Tanulószerződés megkötése (47.§) 1. szerződés: lehetőleg augusztus 15-ig 5 napon belül beküldeni a kamarához ellenjegyzés 10 napon belül

9 Tanulószerződés megszűnése (49. §) szakmai bizonyítvány kiállításának napján szakképző iskolából való kizárás napján, ha nem folytatja máshol tanulmányait gyakorlati képzést szervező jogutód nélküli megszűnésének napján gyakorlati képző eltiltása esetén - jogerőre emelkedés napján közös megegyezéssel – azonnal rendes felmondás-közléstől számított 15. napon rendkívüli felmondás - közlés napján

10 Tanulószerződés rendes felmondása írásban bármely fél felmondhatja, ha a tanuló tanulószerződéssel történő foglalkoztatása más gyakorlati képzőnél biztosított (51. § (4))

11 Tanulószerződés rendkívüli felmondása (50-53. §) A TSZ-t írásban bármely fél felmondhatja a másik fél: –jelentős kötelezettség szegése esetén (szándékos vagy, súlyos gondatlanság) –szerződés fenntartását lehetetlenné tevő magatartása esetén mely következtében lehetetlenné válik, vagy jelentős akadályba ütközik a vizsgára való felkészülés vagy a további gyakorlati képzés biztosítása Gazdálkodó szervezet : –tanuló másodszori bukása esetén

12 Tanulószerződés szüneteltetése Tanulói jogviszonynak - a nemzeti köznevelési törvény alapján történő – szüneteltetése alatt TSZ-ből eredő jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik sem a tanulót, sem a képzőt

13 Hiányzások Igazolt Igazolatlan- a gyakorlati képző köteles értesíteni az iskolát már 1. alkalommal, majd 10, 30, 50 igazolatlan óra után Ha a hiányzások (különösen az igazolatlan) mértéke meghaladja a az össz. gyakorlati idő 20 %-t  évfolyam ismétlés!!!

14 TSZ kötésre jogosultak köre 2013. január 1-től bővül: –Költségvetési szerv –Alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy –Alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy fenntartásában működő intézmény –Agrárágazathoz tartozó őstermelő

15 Együttműködési megállapodás gyakorlati idő az SZVK szerint 40 %-nál kevesebb összefüggő (nyári) szakmai gyakorlatra kiegészítő gyak. képzésre, a gyakorlati idő max. 40 %-ig, ha a szakképző iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel költségvetési szervnél

16 Együttműködési megállapodás tartalma EM-t kötő felek neve, adatai Tanulók létszáma szakképesítésenként, évfolyamonként Gyakorlati képzés időtartama Gyak. képzés tárgyi feltétel rendszere Szki. és a gyakorlati képző feladatai és kötelességei Tanulókat megillető juttatások Egyes képzési szakaszok hol és milyen formában zajlanak

17 Gyakorlati képzőhely ellenőrzés Bevezető ellenőrzés: képzés megkezdése előtt, új szakma oktatása esetén; Határozat kerül kiadásra Évközi ellenőrzés: csak indokolt esetben (pl. panasz-bejelentés) Akkreditáció: SZHJ elszámolásához szükséges; 2 évenként ;Tanúsítvány kerül kiadásra

18 Komplex ellenőrzés 2012. szeptember 1-től Komplex szakmai és hatósági ellenőrzés TSZ és EM alapján folyó gyakorlati képzés esetén is Minden ellenőrzésen részt vesz a szakképző iskola képviselője is Szükség esetén szakmai szervezetek, szakmai kamarák bevonása Részletes szabályok:rendeletben kerülnek kiadásra

19 Ellenőrzés szempontjai személyi feltételek: –szakirányú végzettség –min. 5 év szakmai gyakorlat –2015. szeptember 1-től mestervizsga azon szakmákban, amelyekben kiadásra kerülnek a mestervizsga követelmények –büntetlen előélet tárgyi feltételek munka- és balesetvédelmi oktatás rendszeres üzemorvosi vizsgálat

20 Ellenőrzés szempontjai II. tanulói juttatások: –Pénzbeli juttatás (nyári hónapokra is) –Betegszabadság (10 napig; pénzbeli juttatás 70%-a); táppénz –Kedvezményes étkezés gyakorlati napokon –Munkaruha –Egyéni védőfelszerelés –Tisztálkodási eszközök –Felelősség biztosítás-tanuló által okozott károkra!!

21 Ellenőrzés szempontjai III. FOGLALKOZÁSI NAPLÓ (FN) –Részletes vezetése nagyon fontos –Szakmai tevékenység tantárgyanként, az ezekre fordított idő –Tanuló értékelése –Hiányzások nyilvántartása FN. vezetésének elmulasztása esetén: bírság, eltiltás

22 Hiánypótlás ellenőrzés során Hiánypótlás esetén –15 napos határidő (végzés) –Ha nem pótolják, újabb 15 napos határidő és bírság kiszabása !! –Ha ezt követően sem történik meg a hiánypótlás: eltiltás 3 évre és a gazdálkodó szervezet törlése a nyilvántartásból Nyilvántartásba vétel nélkül tanuló foglalkoztatása esetén is ez az eljárás.

23 Gyakorlati képzők kamarai nyilvántartásba vétele 2012. szeptember 1-től Közigazgatási hatósági eljárás Együttműködési megállapodásokat is Nyilvántartás nyilvános, NAV hozzáférés Szabályozása : kormányrendeletben kerül kiadásra

24 Szakképzési hozzájárulás Felhasználása 2012. január 1-től változott: –csak a gyakorlati képzés költségeire, szakmacsoportos normatíva alapján –sem saját dolgozó képzésére, sem fejlesztési támogatásra nem fordítható Elszámolása 2012. január 1-től: –NAV felé, havi elszámolással

25 Kamarai –vissza nem térítendő – támogatások(www.skik.hu) Kamarai tagvállalkozások képzési költségeinek támogatása –Tagdíj mértékétől függően Gyakorlati képzést folytató kamarai tagvállalkozások gyakorlati képzéssel összefüggő adminisztrációs költségeinek támogatása –Tagdíj és tanulólétszám függvényében

26 Kiemelt feladat rendszeres kapcsolat és együttműködés a szakképző iskolák, gyakorlati képzők és a kamara között (1. § (3) ) folyamatos tájékoztatás és információ- csere: –Fórumok –Honlap www.skik.hu –Telefonos és személyes tanácsadás, kapcsolattartás

27 Köszönömfigyelmüket! Gálné Mayer Judit Tel.: 82/501-042, 30/558-9542 E-mail: jmayer@skik.hu


Letölteni ppt "A szakképzésben folyó gyakorlati képzést érintő változások 2012-től 2012. február 7."

Hasonló előadás


Google Hirdetések