Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyakorlati szintvizsgák a 2005/2006-os tanévben A szintvizsga rendszer kamarai feladatai Szeretettel köszöntjük a megjelent Vendégeinket!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyakorlati szintvizsgák a 2005/2006-os tanévben A szintvizsga rendszer kamarai feladatai Szeretettel köszöntjük a megjelent Vendégeinket!"— Előadás másolata:

1 Gyakorlati szintvizsgák a 2005/2006-os tanévben A szintvizsga rendszer kamarai feladatai Szeretettel köszöntjük a megjelent Vendégeinket!

2 Gyakorlati szintvizsgák a 2005/2006-os tanévben A szintvizsga rendszer kamarai feladatai Kalmár Zsolt kalmar@mkik.hu

3 MKIK-hoz került 16 szakképesítés Ács-állványozó,Asztalos,Bőrdíszműves,Cipőfelsőrész-készítő,Cukrász,Épületburkoló,Férfiruha-készítő,Fodrász,Kárpitos,Kozmetikus,Kőműves,Nőiruha-készítő,Pincér,Szakács, Szobafestő-mázoló és tapétázó, Villanyszerelő.

4 Szvk- képzési programok  Magyar Közlöny 91. szám II. kötetében 2005.július 1-én megjelentek a Szakmai és Vizsgakövetelmények  Központi programokat kidolgozta az NSZI, 2005. augusztusában megjelentek

5 Szakképesítés megnevezéseKépzési idő (év) IPOSZ által készített központi program a korábbi szvk. alapján MKIK által készített és jóváhagyott szvk-ra épülő központi program 1.Ács-állványozó320430/1/2005. 2.Asztalos34245/1/2004.20430/2/2005. 3.Bőrdíszműves3kiadása folyamatban 4.Cipőfelsőrész-készítő3kiadása folyamatban 5.Cukrász34245/2/2004.20430/3/2005. 6.Épületburkoló320430/5/2005. 7.Férfiruha-készítő320430/8/2005. 8.Fodrász34245/3/2004.20430/9/2005. 9.Kárpitos2kiadása folyamatban 10.Kozmetikus2kiadása folyamatban 11.Kőműves34245/5/2004.20430/15/2005. 12.Nőiruha-készítő34245/6/2004.20430/17/2005. 13.Pincér320430/18/2005. 14.Szakács320430/20/2005. 15.Szobafestő-mázoló és tapétázó 34245/7/2004.20430/21/2005. 16.Villanyszerelő34245/9/2004.20430/24/2005.

6 Időközi vizsgák a magyar szakképzésben Szintfelmérő vizsgák előzményei a magyar szakképzésben  Köztes vizsgák intézménye 26/2001.(VII.27.) OM rendelet 34.§.  Kötelező köztes vizsga fodrász és kozmetikus szakmai képzésben

7 Időközi szintmérő vizsgák Németország Franciaország Kötelező jelleg  Elméleti és gyakorlati vizsgarész  Kamarai jogosultság és felelősség  Partnerség  Anyagok biztosítása Nincs szintvizsga  Iskolák által legitimizált időközi vizsgák: félidei, szakmai záróvizsgára felkészítő, házi vizsga

8 16 szakma kamarai gondozása  Szakmai és vizsgakövetelmények kidolgozása 60 fős szakértői team, 1000 szakképző iskola, 500 kamarai és érdekképviseleti szakértő közreműködésével  Munkakör elemzések (1259)  Képzési idő 3 évre emelése, elmélet és gyakorlat arányának megváltoztatása

9 SZINTVIZSGÁK  Törvényi háttér – többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről  Szintvizsgát szervezhet a gyakorlati képzés szervezője, együttműködve a szakképző iskolával, kamarával, érdekképviseleti szervezetekkel  Kereskedelmi és Iparkamara a gondozásba átvett 16 szakmában, partnerségben

10 Szintvizsga szervezhető/szervezendő egy-egy szakmai képzési szakasz lezárásaként annak mérésére, hogy a tanuló elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat.

11  V.A SZAKKÉPESÍTÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI 1.A szakmai vizsgára bocsátás feltételei A szakképesítés szakmai követelményeinek teljesítése.A szakképesítés szakmai követelményeinek teljesítése. Amennyiben a vizsgát megelőző tanulmányok alatt a szintvizsga megszervezésére sor került, úgy a vizsgára bocsátás feltétele az eredményes szintvizsga.Amennyiben a vizsgát megelőző tanulmányok alatt a szintvizsga megszervezésére sor került, úgy a vizsgára bocsátás feltétele az eredményes szintvizsga.

12 Szabályozás- Szintvizsga Szabályzat Iskolai és kamarai érdekek közötti kapcsolódási pontok  Független vizsgabázisok kialakításának lehetősége  Szintvizsga részei  Időpontjának megállapítása  Tanulók részvételének biztosítása

13 Általános szabályok  Szintvizsga szervezőinek köre  Előkészítő feladatok  Vizsgabizottság összetétele, hatás-és feladatköre  Szintvizsga értékelése  Vizsgaeredmények közzététele  Szintvizsga iratai

14 Modellkísérlet 2004/2005-ös tanév – 4400 tanuló részvételével  Pozitív fogadtatás, eredményes megvalósítás  A szintvizsga szereplői jól vizsgáztak  Visszajelzések tartalmi és szerevezési elemek módosítására

15 Feladatbank korszerűsítés I.  16 szakmában a szakmai és vizsgakövetelményekre építve országosan egységes feladatbank  A két éves képzés három féléves anyagával összhangban készült (11. évfolyam anyagára épül)  Irányítás melletti munkavégzés szintjének mérésére alkalmas

16 Feladatbank korszerűsítés II.  5 komplett feladat (szakszerű megfogalmazással) szakmánként  Egységes értékelési rendszer (részértékelés, súlyozott pontozás)  Egységes összesítő értékelő táblázat  Anyag és költségnormák a feladatokhoz (idény jelleg kerülése)

17 Egységesen  2005/2006-os tanévben a 16 szakmában a szintvizsgáztatás kiterjesztése minden másod éves – országosan 14 ezer – tanulóra  Cél: irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciák elsajátításának mérése  Partnerségben

18 Szervezési feladatok  Tanulók jelentkeztetése a vizsgára  Iskolai vizsgabizottsági tag kiválasztása  Szintvizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelésének figyelembe vétele (beszámíthatóság)  Anyagok, eszközök beszerzése, tárolása  Újra hasznosítható anyagok sorsa  „Kis remekek” további „élete”  Speciális anyagok a szintvizsgán

19 Vizsgahelyszín kiválasztása  Hány tanuló egyszerre történő vizsgáztatására alkalmas? - Munkafeltételek - Munkaeszközök - Munka-, tűz-, és egészségvédelem - Nyugodt légkör  Egyéb személyi tartózkodásra alkalmas helyiségek: - öltöző, egyéb szociális helyiség - Modellek részére várakozó helyiség - Gyakorlati oktatók tartózkodására hely a vizsgatérben

20 Szintvizsga csoportok kialakítása  Szempontok: - Helyszín optimális befogadó képessége - Ergonómiai-, munkavédelmi-, és tűzvédelmi feltételek - Munkafeltételek - Vizsgázók áttekinthetősége - Maximális csoportlétszám: 12-16 fő

21 Szintvizsga csoportok kialakítása  További szempontok - Tanulók képzési forma/jogviszony szerinti csoportosítása - A képzési forma szerinti csoportbontásban történő vizsgáztatás specifikumainak gyakorlatszervezési és pedagógiai értéke - Szakács és pincér szintvizsgák összehangolt szervezése

22 Értékelő lapok, vizsgadokumentumok  Az adminisztráció csökkentése  Azonos dokumentáció használata  Szintvizsga értékelésére hivatott kérdőívek kitöltésének jelentősége (Vizsgabizottság, gyakorlati oktató, vizsgázó)  Korrektség a kérdőívek kitöltésében

23 Tájékoztatás oktatóktanulók  Felkészítés eredményessége érdekében: érdekében: - szintvizsga időpontja - vizsgafeladatok köre (feladatbank) - lebonyolítás menete - értékelés módja  Felkészülés eredményessége érdekében: - szintvizsga időpontja - vizsgafeladatok köre - lebonyolítás menete - értékelés módja, beszámítása

24 Gyakorlati képzőhelyek feladatai  A szintvizsga, mint a folyamatba épített ellenőrzés eszköze  A várható vizsgafeladatok ismeretében: - tanulók ismereteinek rendszerezése, folyamatba építése. Logikai összefüggések felismertetése; - munkatevékenység szerkezetének megismertetése; - általános és speciális munkafunkciók begyakoroltatása;

25 Gyakorlati képzőhelyek feladatai - önálló, alkotó munkavégzés képességének fejlesztése; - idővel történő gazdálkodás készségének kialakítása; - motivációs eszközök a tanulói aktivitás előmozdítására; - összefüggő kötelező nyári gyakorlat felhasználása a felkészítésre;

26 Marketing  Szintvizsga rendszer szükségességének felismertetése  A szintvizsga miliőjének megteremtése  Az iskolai kommunikációs eszközöket a szintvizsga szolgálatába kell állítani  Tanulói közösség bevonása a marketing és szervező munkába

27 Szintvizsga Bizottság Összetétele: elnök és vizsgabizottsági tag  Bizottság munkáját segíti: segítő tanár, jegyző  Összeférhetetlenségi szabály: A szintvizsga bizottságba nem lehet felkérni, megbízni olyan személyt, akinek tanulója az adott szintvizsgán vizsgázóként vesz részt!

28 Szintvizsga Bizottság  Bizottsági elnök és tag kiválasztása: - szakmai gyakorlat, elfogadottság - pedagógiai érzék - Feladata: az adminisztratív és formai feladatokon túl a vizsgafeladatok jóváhagyása, esetleges korrigálása, tanulók teljesítményének feltérképezése, minősítése

29 Bizottság munkáját segítők JegyzőSegítő tanár  Feladata Szintvizsga előkészítésével, lefolytatásával és értékelésével kapcsolatos írásbeli feladatok ellátása  Feladata Vizsgarend biztosítása, (Tanulók mozgatása, Anyagutánpótlás, stb.) Anyagutánpótlás, stb.) Munkanapló bekérése, Munkanapló bekérése, átnézése, értékelés átnézése, értékelés bevezetése bevezetése Javaslat a vizsgázó Javaslat a vizsgázó teljesítményének teljesítményének értékelésére értékelésére

30 Tanulók teljesítményének, értékelése, rögzítése  Értékelés 1-5-ig osztályzattal  Szöveges értékelés: - Jegyzőkönyvben - Munkanaplóban - Szakképző iskola és gyakorlati képzőhely tájékoztatása

31 Kommunikáció  A vizsgabizottsági elnök feladata a zavartalan, tárgyilagos, a vizsgázót segítő nyugodt légkör megteremtése  Elvárás: szervezettség,rendezettség, egymás tiszteletén alapuló hangnem, szakmai útmutatás, ösztönző értékelés.

32 Szakmai értékelés  Vizsgabizottság elnökének feladata az összegző jelentés elkészítése  Szempontok: tartalmi és szervezési előkészítettség, tanulók magaviselete, munkához való hozzáállása, tanulók felkészültsége, tanulók általánosítható készség és jártasság béli erősségei és gyengéi, feladatbank és hozzá tartozó dokumentáció megfelelősége

33 Együtt hozott döntések  Vizsga helyszínének kiválasztása  Személyi, tárgyi feltételek számbavétele  Vizsgafeladatok kiválasztása  Tanulónként egyedi, vagy azonos feladat kijelölése – szakmai sajátosságok figyelembevételével  Titoktartási kötelezettség

34 Szintvizsga indítása és zárása  Vizsgadrukk oldása, a komolyan vett munka jó hangulatú indításához és folytatásához  A vizsga munkájában résztvevő szereplők személyének elfogadtatása  „Megfelelő” miliő kialakítása a szintvizsga zárására  Az értékelésből a „meg tudod csinálni” kicsengése

35 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! www.mkik.hu Név: Kalmár Zsolt  E-mail: kalmar@mkik.hu kalmar@mkik.hu  Telefon: (06-1) 474-5136 (06-1) 474-5136  Fax: (06-1) 474-5135

36 Feladatbankokról beszámoló   Kemény AndrásnéCukrász   Böröcz Lajos,   Kovács LászlóPincér   Tusor AndrásSzakács   Menyhárt GyulaÁcs-állványozó   Báthory SándorAsztalos   Ferenczy ArankaBőrdíszműves   Farkas ImreCipőfelsőrész készítő   Kerese KárolyÉpületburkoló   Széchényi IstvánFodrász   Kriger ArtúrKárpitos   Gergely TiborKőműves   Ferenczy ImrénéNőiruha készítő, Férfiruha készítő   Szebeni NándorSzobafestő   Konkoly KálmánVillanyszerelő

37 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! www.mkik.hu


Letölteni ppt "Gyakorlati szintvizsgák a 2005/2006-os tanévben A szintvizsga rendszer kamarai feladatai Szeretettel köszöntjük a megjelent Vendégeinket!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések