Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Proszeminárium A konzultáció négy része Atantárgy és a követelmények bemutatása Írásbeli Írásbeli dolgozat előkészítése Adolgozat megírása Konzultáció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Proszeminárium A konzultáció négy része Atantárgy és a követelmények bemutatása Írásbeli Írásbeli dolgozat előkészítése Adolgozat megírása Konzultáció."— Előadás másolata:

1

2 Proszeminárium

3 A konzultáció négy része Atantárgy és a követelmények bemutatása Írásbeli Írásbeli dolgozat előkészítése Adolgozat megírása Konzultáció Konzultáció (kérdések, stb.)

4 A tantárgy

5 A tantárgy célja Bevezessen Bevezessen a kutatásmódszertan alapjaiba Megtanítsa Megtanítsa írásbeli dolgozat elkészítését

6 Ez miért fontos? Tanulmányaik során több dolgozatot kell írniuk Munkájuk során többféle írásbeli munkát kell elkészíteniük (jelentés, piackutatás, marketing terv, stb.) Dolgozatot nem olyan egyszerű írni, mint gondolják Vannak szigorú szabályok – ezeket meg kell tanulni és be kell gyakorolni Vannak módszertani fogások Ha nem veszik komolyan: később sok nehézségük lesz

7 Kimeneti kompetenciák A tárgy követelményeinek teljesítése esetén Ön képes lesz: megfogalmazni a szabályoknak megfelelően a dolgozat célkitűzéseit, témáját, hipotéziseit elkészíteni egy dolgozat vázlatát elkészíteni egy dolgozat ütemtervét a dolgozat megírásához szükséges forrásokat gyűjteni, kiválasztani és feldolgozni dolgozatot elkészíteni, a dolgozatírás formai és tartalmi szabályainak megfelelően alkalmazni a hivatkozási technikákat, az etikus forráskezelést önálló könyvtárhasználatra

8 Követelmények Elkészíteni Elkészíteni és beadni a dolgozat munkacímét, célját, vázlatát, a tervezett irodalom jegyzékét, az elkészítés ütemtervét (röviden: a dolgozat vázlatát) egy hatoldalas dolgozatot Ennek Ennek alapján gyakorlati jegyet kapnak Afélévvégi aláírás feltételei a beadandó feladatok sikeres teljesítése Gyakorlati Gyakorlati jegy: Vázlat, Vázlat, stb.: 40% Dolgozat: Dolgozat: 60%

9 Miben tudjuk segíteni az Önök tanulását? Akötelező irodalommal (Fülöp Tamás…) Módszertani Módszertani irodalom ajánlásával („Ajánlott irodalom”) jegyzéke Abeküldött vázlatot, stb. a dolgozat megírása előtt véleményezzük, tanácsokat adunk írásban Adolgozatot véleményezzük írásban Jelen Jelen konzultációval…

10 Írásbeli dolgozat készítése

11 „ Tájékozódás” „ Tájékozódás” Téma Téma meghatározása Munkacím Munkacím és cél meghatározása Irodalom Irodalom gyűjtése, téma megismerése Vázlat Vázlat elkészítése Ütemterv Ütemterv elkészítése Irodalom Irodalom feldolgozása A dolgozat elkészítésének munkafázisai

12 Dolgozat Dolgozat ill. egyes részeinek megírása Konzultáció Konzultáció Táblázatok, Táblázatok, ábrák, stb. megszerkesztése Bevezetés, Bevezetés, befejezés megírása, végső cím meghatározása, Dolgozat Dolgozat szövegének véglegesítése Formai Formai véglegesítés (táblázatok, irodalomjegyzék) Nyomtatás Nyomtatás (köttetés) Beadás Beadás

13 Milyen a jó dolgozat?

14 Milyen a rossz dolgozat?

15 A dolgozat előkészítése Téma, munkacím, vázlat, tervezett irodalom jegyzéke, ütemterv

16 Miről lesz szó? A dolgozatot kellőképpen elő kell készíteni!

17 Feladatuk lesz: Téma Téma választása Munkacím Munkacím adása Adolgozat céljának meghatározása (egy mondat!) Vázlat Vázlat elkészítése elkészítése (egy (egy oldal) Tervezett Tervezett források jegyzékének összeállítása Ütemterv Ütemterv elkészítése

18 Téma Mindig Mindig olyan témát válasszon, ami érdekli Önt Atéma legyen aktuális Adolgozat legyen hasznosítható Hozzáférhető-e Hozzáférhető-e elegendő mennyiségű és minőségű forrás? Milyen Milyen dolgozatot kell írnia? Mi a dolgozat célja? Összefoglalás? Összefoglalás? Bemutatás, Bemutatás, leírás? Jelentés? Jelentés? Elemzés? Elemzés?

19 Van, amikor nagy szabadságfokot élvez a téma megválasztásában, de van, amikor nem Valamilyen szabadságfokkal azonban szinte mindig rendelkezik, így a jó témaválasztás kiemelten fontos

20 Önökkel szemben elvárás, hogy minél önállóbb dolgozatot írjanak Ahogy előrehaladnak a tanulmányaikban, annál inkább elvárás az önálló, elemző, problémamegoldó dolgozat készítése

21 A választható főbb témaköröket és a témát gondozó oktatók nevét a honlapon találja meg.

22 Munkacím Adolgozat végső címe a dolgozat elkészülte után születik meg Amunkacím szerepe: „Legyen „Legyen neve a gyermeknek” Atartalom megjelölése Példa Példa munkacímre: „A „A genetikailag módosított szervezetek szerepe a föld élelemellátásában” Egy Egy lehetséges végső cím: cím: „Szörnyeteg „Szörnyeteg vagy fejőstehén?” Esetleg Esetleg alcímként hozzáadható a munkacím: A genetikailag módosított szervezetek szerepe a föld élelemellátásában

23 A dolgozat célja El kell döntenie a dolgozat célját Szélesebb értelemben ezt külső tényező is meghatározhatja: pl. elemzést kell írnia Határozza meg, a témán belül mi a célja Ez támaszként szolgál a dolgozat megírása során A célmeghatározás szigorúan csak egy mondat legyen! Példa: „A dolgozat célja a genetikailag módosított szervezetek egészségügyi kockázatának elemzése”

24 Vázlat Cél Cél a dolgozat megtervezése Szerkezet Szerkezet Tartalom Tartalom Avázlatnak tartalmaznia kell az egyes egységek (fejezetek, alpontok) terjedelmét is Segít Segít a konzulensnek is megérteni, hogy Ön mit tervez Legyen Legyen szigorúan egy oldal! Rövidebb Rövidebb vázlat nem kellőképpen kidolgozott, így a dolgozatát valójában nem tervezte meg

25 Avázlat megírása előtt meg kell ismernie a témát, tehát irodalmat kell kutatnia, olvasnia kell Avázlat pontokba szedett legyen (nem összefüggő szöveg!) Önök Önök rövid dolgozatot írnak: a munkacím, a cél és a vázlat együtt legyen egy oldal

26 Példa Cím: A WTO szerepe a globalizáció terjedésében Cél: A dolgozat célja rámutatni a WTO globalizációban betöltött szerepére és a jelenleg folyó tárgyalások lehetséges eredményeinek értékelése a globalizálódás szemszögéből

27 Bevezetés (egy bekezdés) - A téma aktualitása - A dolgozat céljának és szerkezetének rövid bemutatása 1. Előzmények (1 oldal) - A GATT liberalizációs tevékenysége és annak eredményei - A globalizáció jelentése, elemei, folyamata - A kereskedelmi liberalizáció kapcsolata a globalizációhoz - A WTO jellege, hatásköre

28 2. A WTO Doha fordulója (2 oldal) - A fordulót megelőző tevékenység és eredmények - A forduló fő célkitűzései (Dohai Nyilatkozat) - A forduló fő sajátosságai (fejlődési forduló – „Development Round”) - A globalizáció szempontjából jelentős témák: - Kereskedelmi liberalizáció - Szolgáltatáskereskedelem - Beruházások (FDI) - Elektronikus kereskedelem - Versenypolitika - Kereskedelem, adósság, pénzügyek

29 3. Lehetséges eredmények és azok hatásai (2 oldal) - Lehetséges forgatókönyvek: - A siker forgatókönyve (jelentős liberalizáció) és következményei - A kudarc forgatókönyve (kis liberalizáció) és következményei Befejezés (1/2 oldal) Főbb gondolatok összegzése

30 Ez 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal és másfeles sortávval PONT 1 oldal!

31 Irodalomjegyzék Afelhasználni tervezett források jegyzéke Tartalmaz Tartalmaz mindent: Könyveket Könyveket Folyóiratcikkeket Folyóiratcikkeket Tanulmányokat Tanulmányokat Újságcikkeket Újságcikkeket Adatforrásokat Adatforrásokat Interneten Interneten megtalálható dokumentumokat Vállalati Vállalati belső anyagokat Interjúkat Interjúkat és és minden mást

32 A tervezett lista bővülhet és szűkülhet A tervezett lista bővülhet és szűkülhet Használjanak külföldi irodalmat is! Használjanak külföldi irodalmat is! A tervezett irodalom jegyzéke nem azonos a dolgozathoz csatolandó felhasznált irodalom jegyzékével A tervezett irodalom jegyzéke nem azonos a dolgozathoz csatolandó felhasznált irodalom jegyzékével Az utóbbi pontosabb és konkrétabb Az utóbbi pontosabb és konkrétabb A jegyzék információt ad a konzulensnek is A jegyzék információt ad a konzulensnek is ABC-sorrendbe rendezzük! ABC-sorrendbe rendezzük! Az irodalomjegyzéknek szigorú formai szabályai vannak Az irodalomjegyzéknek szigorú formai szabályai vannak

33 Az irodalomjegyzék formai szabályai

34 Általános szabály: Szerző: cím Szerző: cím Forrás Forrás Megjelenés időpontja Megjelenés időpontja

35 Könyvek Szerző(k): Szerző(k): cím (Kiadás) (Kiadás) Kiadó, Kiadó, város, kiadás éve (esetleg oldalak száma)

36 Példa: Huszár Ernő: Nemzetközi kereskedelempolitika 2. Kiadás Aula Kiadó, Budapest, 1997

37 Cikkek Szerző(k): cím Szerző(k): cím Folyóirat címe, (évfolyama) év, szám, (oldalszámok) Folyóirat címe, (évfolyama) év, szám, (oldalszámok)

38 Példa: Jancsik András: A nemzetközi szolgáltatás- kereskedelem liberalizációja Külgazdaság, XLVII. évf., 2003. 2. 63-83. oldal

39 Internet Szerző (ha ismert): dokumentum címe Szerző (ha ismert): dokumentum címe Megjelenés dátuma (ha ismert) Megjelenés dátuma (ha ismert) Pontos forrás – internet cím Pontos forrás – internet cím Letöltés dátuma Letöltés dátuma

40 Példa WTO: WTO: Understanding the WTO WTO, 2006 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e /tif_e/tif_e.htm (letöltve: 2006. április 15.)

41 Az ütemterv – az idő megtervezése Afeladatok, az elkészítés időigénye, ideje és határideje Segít Segít megtervezni a lépéseket és feladatokat abban, hogy ne fusson ki az időből

42 A határidő előtt néhány nappalra tervezze a munkafolyamat végét. A nyomtatás, címlap, grafikonok nyomtatása, kötés, stb. sokkal több időt vesz igénybe, mint gondolná Általános szabály: becsülje meg, hogy egy-egy feladat mennyi időt vesz igénybe, és adja méghozzá legalább a felét

43 Példa Mikor kezdem? Mikor fejezem be? Mennyi idő vesz igénybe? Feladat Téma és cél meghatározása Irodalomkutatás Irodalom-feldolgozás, jegyzetek készítése Vázlat Dolgozat megírása Konzultáció Dolgozat finomítása, véglegesítése Nyomtatás, stb.. Beadás 2 óra 1 nap 3 nap 1 óra 1 nap 5 nap nov. 7. nov. 10. nov. 12 nov. 15. nov. 20 dec. 2 dec. 4. dec. 6. nov. 10. nov. 12. nov. 15. nov. 22. dec. 2. dec. 4. dec. 6. dec. 9. Határidő: december 12.

44 A dolgozat és a vázlat formai követelményei

45 Címlap A tantárgy neve – Proszeminárium – (baloldalt, felül) A dolgozat címe (középen), illetve: xxx című dolgozat vázlata A dolgozat témacsoportja – témaköre (a dolgozat címe fölé, kisebb betűvel) A szerző neve (jobboldalt alul) Szak, évfolyam, tagozat (jobboldalt alul) Témafelelős oktató neve (baloldalt alul)

46 Formai követelmények Betűtípus: Times New Roman CE Betűnagyság: 12 Sortáv: 1,5 Felhasznált irodalom csatolása (tételes irodalomjegyzék) Megfelelő hivatkozások

47 Egyéb formai követelmények Terjedelem: nettó 6 oldal Ez kb. 17 800 karakter, szóközök nélkül Tartalmazzon – a témának megfelelően – ábrákat, képeket, táblázatokat (cél ezek használatának gyakorlása is) Az oldal- és karakterszám nem tartalmazza a fedőlapot, az irodalomjegyzéket és az ábrákat, táblázatokat.

48 A vázlat értékelésének szempontjai Adolgozat munkacíme tükrözze a tartalmat Adolgozat célja legyen egyértelmű, világos és rövid Avázlat legyen összhangban a címmel és a céllal, legyen arányos szerkezetű, jól felépített, legyen jól áttekinthető Atervezett irodalmak száma és jellege tegye lehetővé az önálló dolgozat színvonalas megírását Az Az ütemterv tartalmazza annak összes elemét, legyen arányos, és vázolja fel jól a dolgozat (határidőre való) megírásának ütemezését Aformai követelmények betartása

49 Van-e ezzel kapcsolatban kérdésük?

50 A dolgozat megírása

51 Miről lesz szó? Adolgozatot megtervezték: a legtöbb kérdést ott tisztáztuk! irodalom feldolgozása irodalom-felhasználás szabályai Adolgozat megírása Táblázatok, Táblázatok, ábrák, grafikonok Nyomtatás, Nyomtatás, köttetés Beadás Beadás előtti tennivalók Tipikus Tipikus hibák

52 Irodalom feldolgozása

53 Mit várunk a szakirodalomtól? Háttér-információt a témáról Konkrét tényeket Adatokat Trendeket Gondolatokat (mások gondolatait) Véleményeket, álláspontokat Problémafelvetést

54 A felhasználandó források mennyiségét ez határozza meg: annyi forrást használok fel, ami mindezt biztosítja És: hogy az önálló munka legyen, s ne szerkesztés vagy összefoglalás

55 Források feldolgozása Gyűjtés Gyűjtés Szelektálás Szelektálás Tartalmi Tartalmi feldolgozás: „cédulázás” Osztályozás, Osztályozás, rendezés (vázlathoz igazodva) Esetleg: Esetleg: bővítés

56 Példa cédulára Füles Jenő: Nyulak Kisállattenyésztők lapja 2004. 5. 23-46. oldal Tartalom: Leírja a nyúltenyésztés genetikai hátterét és a génmódosítás alkalmazását Melyik részhez használom fel: 3.1.2 Gondolatok, ötletek: Érdemes megvizsgálni még a takarmány esetében is a GMO-t, mert a nyúlon keresztül az is hatással lehet az emberi egészségre

57 Az irodalom-kezelés szabályai: a hivatkozás

58 Miért van szükség hivatkozásra? Az Az irodalomkezelés szabályai miatt Források Források megbízhatósága miatt Információt Információt ad az olvasónak: hol nézhet utána részletesebben, alaposabban Szellemi Szellemi termékek védelme miatt

59 Szó szerinti átvétel: idézet Ha Ha szó szerint vesz át: idézőjelbe kell tenni Nem Nem lehet több, mint egy bekezdés áll jogomban változtatni semmit Ha Ha mégis – pl. egy-egy részt kihagyok vagy kiemelek:

60 mégis – pl. egy-egy részt kihagyok vagy kiemelek: EREDETI EREDETI SZÖVEG: SZÖVEG: „A nyulak télen alszanak, tavasszal boldogok, nyáron ellenben rohangálnak”. KIHAGYÁS: KIHAGYÁS: „A nyulak télen alszanak, … nyáron ellenben rohangálnak” KIEMELÉS: KIEMELÉS: „A „A nyulak télen télen alszanak (a szerző kiemelése), kiemelése), tavasszal boldogok, nyáron ellenben rohangálnak”. Aforrást pontosan meg kell jelölni, oldalszámmal

61 Idegen nyelvű forrás saját (szó szerinti) fordítása Idézetnek számít! Fordító a dolgozat szerzője

62 Tartalmi rész nem szó szerinti átvétele Például: Például: Gondolatokat Gondolatokat veszek át Tények Tények leírását veszem át Összefoglalok Összefoglalok valamit Meg Meg kell jelölni a forrást Hivatkozás Hivatkozás a bekezdés végén

63 Felsorolás, osztályozás, stb. átvétele Átveszem Átveszem valakinek a felsorolás kategóriáit Pl. Pl. vannak kicsik, nagyok, közepesek Atartalmat már én töltöm ki, saját munkám Hivatkozni Hivatkozni kell a felsorolás forrására (mert az nem az én szellemi termékem) Példa: „Árva „Árva László szerint a multinacionális vállalatok a következőképpen csoportosíthatók (Árva, 2003): …”

64 Dolgozathoz csatolt Felhasznált irodalom jegyzéke: Jancsik András [2003]: A nemzetközi szolgáltatáskereskedelem liberalizációja Külgazdaság, XLVII. évf., 2003. 2. 63-83. oldal

65 Amennyiben valamilyen szöveg, táblázat stb. esetében nincsen hivatkozás, automatikusan azt jelenti („állítja”), hogy a szerző önálló munkája, gondolata

66 Lábjegyzet vagy szövegközi hivatkozás? Mindegy, egyéni stílus kérdése Mindegy, egyéni stílus kérdése Ne keverjük a kettőt Ne keverjük a kettőt Példák: Példák:

67 Szövegközi hivatkozás Bár a nemzetközi szolgáltatáskereskedelem átfogó és sok országra kiterjedő szabályozása csak a GATT Uruguayi fordulóján következett be, korábban is történtek lépések a szolgáltatáskereskedelem szabályozása illetve liberalizációja terén. Ez többféle okra vezethető vissza. Már az ötvenes évek vége felé is akadályozta a nemzetközi tőkeáramlást és a hozzá kapcsolódó pénzmozgásokat a pénzügyi szolgáltatások kereskedelme előtt álló akadályok. Többek között ennek következtében született meg 1961-ben az OECD tőkeáramlások és folyó láthatatlan fizetések liberalizációjának irányelveit (Jancsik [2003]). Vagy: (Jancsik, 2003) Vagy: (Jancsik, 2003) Lehet bekezdésen és mondaton belül is Lehet bekezdésen és mondaton belül is

68 Lábjegyzetben való hivatkozás Bár a nemzetközi szolgáltatáskereskedelem átfogó és sok országra kiterjedő szabályozása csak a GATT Uruguayi fordulóján következett be, korábban is történtek lépések a szolgáltatáskereskedelem szabályozása illetve liberalizációja terén. Ez többféle okra vezethető vissza. Már az ötvenes évek vége felé is akadályozta a nemzetközi tőkeáramlást és a hozzá kapcsolódó pénzmozgásokat a pénzügyi szolgáltatások kereskedelme előtt álló akadályok. Többek között ennek következtében született meg 1961-ben az OECD tőkeáramlások és folyó láthatatlan fizetések liberalizációjának irányelveit. 1 1 Jancsik [2003]

69 Adatok Bármilyen adatot felhasználok: a pontos forrást meg kell adni

70 Forrás hivatkozik más forrásra Bár a nemzetközi szolgáltatáskereskedelem átfogó és sok országra kiterjedő szabályozása csak a GATT Uruguayi fordulóján következett be, korábban is történtek lépések a szolgáltatáskereskedelem szabályozása illetve liberalizációja terén. Ez többféle okra vezethető vissza. Már az ötvenes évek vége felé is akadályozta a nemzetközi tőkeáramlást és a hozzá kapcsolódó pénzmozgásokat a pénzügyi szolgáltatások kereskedelme előtt álló akadályok. Többek között ennek következtében született meg 1961-ben az OECD tőkeáramlások és folyó láthatatlan fizetések liberalizációjának irányelveit. 1 1 Jancsik [2003] hivatkozik az OECD-re.

71 A dolgozat megírása

72 Két alaptípus Alapos Alapos előkészítés és az egész dolgozatot „egy lendülettel” írja meg Ugyanez, Ugyanez, csak fejezetenként Mindkét Mindkét esetben fontos az előkészítés és az utómunkálatok

73 Szerkezet A vázlatnál sok mindent megbeszéltünk A vázlatnál sok mindent megbeszéltünk A dolgozat eleje A dolgozat eleje Közepe Közepe Befejezése Befejezése Gondolatmenet kísérje végig a dolgozatot Gondolatmenet kísérje végig a dolgozatot Ne legyenek mellékvágányok Ne legyenek mellékvágányok

74 Mi kerüljön bele és mi ne? Adolgozat arról szóljon, amit elterveztek Ezt Ezt segíti a munkacím és a dolgozat célja Az Az Ön tudását bővítő háttér információknak nem kell belekerülniük! Ha bizonytalanok vagyunk: Mi is a dolgozat célja?

75 Rossz példa: Dolgozat Dolgozat munkacíme: A logisztikai problémák megoldási javaslatai a Kisnyuszi Kft-ben az EU-hoz való csatlakozást követően Adolgozat célja javaslatokat megfogalmazni a Kisnyuszi Kft. logisztikai problémáira, az Európai Unióhoz való csatlakozást követően

76 (Rossz) vázlat Bevezetés (1 oldal) 1. A logisztika (10 oldal) A logisztika definíciója A logisztika definíciója A logisztika fajtái A logisztika fajtái A logisztika története A logisztika története

77 2. Az Európai Unió (12 oldal) Az EU kialakulása Az EU kialakulása Az EU története Az EU története A Közös Közlekedési és Szállítási Politika A Közös Közlekedési és Szállítási Politika Magyarország csatlakozása az EU-hoz Magyarország csatlakozása az EU-hoz

78 3. A Kisnyuszi Kft. bemutatása (11 oldal) A vállalat létrehozása A vállalat létrehozása A tulajdonosok A tulajdonosok Termékszerkezet Termékszerkezet Forgalmi adatok Forgalmi adatok

79 4. A Kisnyuszi Kft. logisztikai rendszere (10 oldal) A logisztika fő jellemzői A logisztika fő jellemzői A logisztika területei a vállalatnál A logisztika területei a vállalatnál Problémák Problémák

80 5. Javaslatok a problémák megoldására (8 oldal) Jobb Jobb folyamatszervezés Önálló Önálló szervezeti egység létrehozása Humán Humán erőforrás politika Összefoglalás Összefoglalás (2 oldal)

81 Összesítve: Bevezetés (1 oldal) 1. A logisztika (10 oldal) 2. Az Európai Unió (12 oldal) 3. A Kisnyuszi Kft. bemutatása (11 oldal) 4. A Kisnyuszi Kft. logisztikai rendszere (10 oldal) 5. Javaslatok a problémák megoldására (8 oldal) Összefoglalás (2 oldal) Összesen: 54 oldal

82 Táblázatok, ábrák, grafikonok

83 Táblázatok, ábrák, grafikonok Cél Cél a szemléltetés Esztétikailag Esztétikailag is növeli a dolgozat értékét Mindig Mindig kapcsolódjon a témához Hivatkozzunk Hivatkozzunk rá a szövegben, elemezzük, értékeljük, magyarázzuk Mindig Mindig friss adatokat használjunk Óvakodjunk Óvakodjunk többféle forrásból származó adatok egy táblázatba való rendezésétől!

84 Táblázatok, ábrák, grafikonok formai szabályai Legyen Legyen száma (pl. 1. ábra) címe áttekinthető Ha Ha 12-es betűméretű a szöveg, a táblázat általában 8-10-es Hivatkozni Hivatkozni kell! Ha Ha egy az egyben átvett táblázat, grafikon: pontos forrásmegjelölés adatok alapján saját szerkesztés, készítés: adatok forrását meg kell jelölni (hivatkozni)

85 Példa 2002200320042005 Alkalmazottak száma (fő) 45525561 Átlagéletkor (év) 28283330 Diplomások aránya (%) 10101614 Éves átlagjövedelem (millió HUF) 3,13,34,23,9 4. Táblázat: Adatok a Kisnyuszi Kft. alkalmazottairól Forrás: Nagy Ernő: Kisvállalkozások növekedési tényezői, Kisvállalkozási Szemle 2006. 4. 34. oldal

86 Tegyünk-e a dolgozatba képeket? Lehet, de nem kötelező formai elem Lehet, de nem kötelező formai elem Cél lehet az esztétikai és/vagy szakmai illusztráció, szemléltetés Cél lehet az esztétikai és/vagy szakmai illusztráció, szemléltetés Ne legyen eltúlzott Ne legyen eltúlzott Fontos a képminőség Fontos a képminőség Gondoljunk a szellemi termékek védelmére vonatkozó szabályokra! Gondoljunk a szellemi termékek védelmére vonatkozó szabályokra!

87 Nyomtatás, köttetés

88 Miért kell ezzel foglalkozni? Valami Valami mindig elromlik Printer Printer elromlik, festék elfogy, áramszünet, bármi Utolsó Utolsó pillanatban a gép „szétveri” a szerkezetet Beállítási Beállítási problémák jönnek elő Ábrák, Ábrák, képek színei mások

89 Javaslat Hagyjunk Hagyjunk rá egy teljes napot Mindent Mindent készítsünk elő és ellenőrizzünk Legyenek Legyenek alternatív megoldásaink arra az esetre, ha valami nem stimmel Sosem Sosem este vagy éjszaka nyomtassunk, mert akkor minden zárva van és mindenki alszik Sose Sose a határidő előtti napon nyomtassunk

90 Beadás előtti tennivalók Nemcsak nyomtatás utáni tennivalókról ejtünk szót

91 Fontosabb tennivalók Akésznek szánt szöveget olvassuk el Előtte Előtte azonban néhány napig pihentessük Olvastassuk Olvastassuk el mással is Hivatkozási Hivatkozási rendet ellenőrizzük Formailag Formailag ellenőrizzük Akinyomtatott változatot mindig ellenőrizzük

92 Beadás

93 Javaslatok Beadással Beadással ne várjuk meg a határidőt – mindig történhet valami Lehetőleg Lehetőleg személyesen adjuk le – ne bízzunk másban Beadás Beadás előtt pontosan ellenőrizzük még egyszer: mikor, kinek, hol kell leadni Addig, Addig, annak és ott adjuk le

94 Beadás Papíralapon Papíralapon és elektronikusan is Beküldés Beküldés címe elektronikusan: témavezető oktató e-mail címe (honlap!) Postán: Postán: Oktató Oktató neve Szolnoki Szolnoki Főiskola Ady Ady Endre út 9. 5000 5000 Szolnok Írják Írják rá a borítékra: „Proszeminárium dolgozat”

95 Beadási határidő Szakonként Szakonként eltérő – megtalálják a honlapon Abeküldés határideje a legutolsó időpont – nyújtsák be korábban Határidő: Határidő: határidő napi postabélyegző Akésés szankcionálással jár Határidő Határidő jelentősége: Meg Meg kell tanulni határidőre teljesíteni Az Az értékelést végző oktatók ütemezése – aki késik, felborítja a munkatervet

96 Egyebek

97 A dolgozat értékelésének szempontjai Adolgozat legyen összhangban a megfogalmazott céllal és a beadott vázlattal Atéma feldolgozásának módszere Adolgozat szerkezete és stílusa Az Az eredmények értékelése Adolgozat külső megjelenése, formai megoldásai Afelhasznált források száma, köre és az irodalomkezelés módja Aformai követelmények betartása

98 Leggyakoribb hibák

99 Források és irodalomkezelés Plágium Plágium Kevés forrás Kevés forrás Rosszul megválasztott források Rosszul megválasztott források Nincsenek külföldi források Nincsenek külföldi források Irodalomjegyzék formai követelményeinek be nem tartása (különösen: internetes források) Irodalomjegyzék formai követelményeinek be nem tartása (különösen: internetes források) Hivatkozások hiánya Hivatkozások hiánya

100 Tartalom és szerkezet A dolgozat nem a témáról szól A dolgozat nem a témáról szól A dolgozat nem szól semmiről A dolgozat nem szól semmiről A dolgozat mindenről szól – túl tág téma A dolgozat mindenről szól – túl tág téma Nincs gondolatmenet Nincs gondolatmenet A dolgozat túl leíró A dolgozat túl leíró

101 Egyebek Valamely elem kihagyása (pl. ütemterv) Valamely elem kihagyása (pl. ütemterv) A vázlat nem kellőképpen kidolgozott A vázlat nem kellőképpen kidolgozott A vázlat nem tartalmazza a terjedelmi tervet A vázlat nem tartalmazza a terjedelmi tervet Formai követelmények be nem tartása Formai követelmények be nem tartása Kevés időt szánnak a nyomtatásra Kevés időt szánnak a nyomtatásra Határidő átlépése Határidő átlépése Rossz helyre való küldés Rossz helyre való küldés

102 Van-e kérdésük?

103 Köszönöm a figyelmüket


Letölteni ppt "Proszeminárium A konzultáció négy része Atantárgy és a követelmények bemutatása Írásbeli Írásbeli dolgozat előkészítése Adolgozat megírása Konzultáció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések