Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 7.2.1. PROJEKT KERETÉBEN : A „Szinergiavizsgálat más operatív programmal, az egymásra épülő programok nevesítése” főtevékenységen belül „TOP-ból.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 7.2.1. PROJEKT KERETÉBEN : A „Szinergiavizsgálat más operatív programmal, az egymásra épülő programok nevesítése” főtevékenységen belül „TOP-ból."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 7.2.1. PROJEKT KERETÉBEN : A „Szinergiavizsgálat más operatív programmal, az egymásra épülő programok nevesítése” főtevékenységen belül „TOP-ból humán erőforrás- és humán infrastruktúra fejlesztéseinek bemutatása és egyértelmű lehatárolása az EFOP fejlesztéseitől” című workshop. Helyszín: Békéscsaba Időpont: 2015.12.17. Készítette: Projektfelügyelet Kft.

2 WORKSHOP A WORKSHOPNAK CÉLJA: Kiemelt projektötletek a TOP-ból Békés Megye fejlesztéséért. MIRŐL FOG SZÓLNI EZ AZ ELŐADÁS? EFOP BEMUTATÁSA TOP BEMUTATÁSA EFOP ÉS TOP KAPCSOLATA KIEMELT PROGRAM/PROJEKT ÖTLETEK BEMUTATÁSA KÉRDÉSEK, JAVASLATOK ÁTBESZÉLÉSE

3 EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP (EFOP) A Kormány társadalompolitikai céljainak legfontosabb eszköze! Fő társadalompolitikai céljai: az oktatáson (tudástőkén) keresztül növelni a fiatalok munkaerő- piacon való elhelyezkedésének és ezzel társadalmi előrejutásának esélyeit, a családok megerősítése, s ezen keresztül hozzájárulni a gyermekvállaláshoz, az alsó középosztály felzárkózási és a középosztályon belüli tartós megkapaszkodási esélyeinek növelése, a rászorulók társadalmi helyzetének megszilárdítása, majd javítása.

4 AZ EFOP PRIORITÁSAI PRIORITÁSOK: Prioritási tengely Finanszírozó alap Támogatási keret (milliárd forint) 1. Együttműködő társadalom ESZA 316,91 2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében ERFA 177,87 3. Gyarapodó tudástőke ESZA 294,9 4. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében ERFA 152,86 5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések ESZA 11,17 Összesen 953,71

5 A TOP FŐ CÉLJAI Nemzeti elköteleződés: a források 60%-át gazdaságfejlesztésre szükséges fordítani → A területi operatív programok ezen gazdaságélénkítő csomag részét képezik. Munkavállaló lakosság helyben boldogulásának biztosítása Leszakadó térségek fejlesztése, társadalmi-gazdasági potenciáljuk kibontakoztatása Népesség megtartása Társadalmi együttműködés segítése

6 TOP PRIORITÁSTENGELYEK TOP prioritások és intézkedések EU támogatás (Mrd HUF)* Teljes támogatási összeg (Mrd HUF)** 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére253,683298,450 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése97,201114,354 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés60,62971,328 1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés43,45751,126 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 52,39661,642 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés125,617147,785 2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés125,617147,785 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 170,838200,986 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés63,98475,276 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése106,854125,710 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 52,50461,769 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése18,28321,510 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése14,52617,089 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja19,69523,170 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés 76,23889,691 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)56,33166,271 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok7,3298,622 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása12,57814,798 6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 328,986387,042 7.Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) 43,36245,644 7.1. Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (ERFA)29,02630,554 7.2 Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (ESZA)14,33615,090 Végösszeg 1 051,23 1 231,37

7 EFOP – TOP LEHATÁROLÁSA ÉS KAPCSOLÓDÁSA KAPCSOLÓDÁS – LEHATÁROLÁS: Az EFOP biztosítja a közösségfejlesztési programok módszertanát és a mentorhálózatot, továbbá a több megyében megvalósuló közösségfejlesztési programokat, míg a TOP kizárólag az ERFA intézkedéseihez közvetlenül kapcsolódó programokat és helyi kihatású közösségfejlesztési folyamatokat. A TOP a városok bel- és külterületén található elmaradott településrészek rehabilitációját, míg az EFOP a nem városi területeket célozza. A TOP-ban a közösségi célú terek fejlesztésére kerül sor, míg az EFOP a tanulást és a kreatív tevékenységeket szolgáló terek fejlesztése valósul meg. Az egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódó ERFA jellegű fejlesztések valamint a népegészségügyi ERFA fejlesztések és az iskola épületében található iskolaorvosi rendelők felújítása az EFOP-ban kaptak helyet. Szintén ez az ágazati operatív program kezeli az egészségügyi szektor egészére vonatkozó ESZA fejlesztéseket. A TOP-ból finanszírozott szociális alapszolgáltatásokon túlmutató, az állami szociális és gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket az EFOP finanszírozza.

8 MEGYEI KIEMELT PROJEKT/PROGRAM JAVASLATOK Kiemelt projekt javaslatok: I.Munkavállalást segítő intézmények fejlesztése II. Versenyképes üzleti infrastruktúra Békés megyében III. Helyi gazdaság erősítése IV. Vendégváró Békés Megye Program V. Leszakadó társadalmi rétegek erősítése program VI. Energetikai fejlesztések egy zöldebb Békés megyéért VII. Minőségi alapellátás Békés Megyében VIII. Versenyképes munkaerő és vállalkozók Békés megye jövőjéért

9 KIEMELT PROJEKT I. FŐ ADATOK NEVE: Munkavállalást segítő intézmények fejlesztése CÉLJA: Minőségi, családbarát, munkába állást segítő intézményellátás biztosítása a megyében. INDOKOLTSÁGA: Mind a gyermekek, mind a munkát vállalni szándékozó szülők számára szükséges a minőségi ellátás az óvodás és bölcsődés korú gyermekek számára. FORRÁS: TOP 1.4. intézkedés KEDVEZMÉNYEZETT(EK): Önkormányzatok, egyéb fenntartó szervezetek CÉLCSOPORT: Munkát vállalni szándékozó szülők, valamint a gyermekek

10 KIEMELT PROJEKT I. FŐ ELEMEI PROJEKT LEÍRÁSA, ELEMEI: A megye területén lévő óvodák és bölcsődék felújítása, fejlesztése, ahol erre szükség van kapacitásnövelés biztosítása. A fejlesztések során az épületek felújítása és bővítése mellett új eszközök beszerzése is szükséges, hogy korszerű, megújult környezetben tudják fogadni az intézmények a gyermekeket.

11 KIEMLET PROJEKT I. MILYEN EREDMÉNYT VÁRUNK TŐLE? A PROJEKTTŐL ELVÁRT EREDMÉNYEK: A megye minden településén korszerű, minőségi szolgáltatás nyújtására lehetőséget adó bölcsődei és óvodai infrastruktúra áll rendelkezésre, mely képes minőségi és mennyiségi szempontból is kiszolgálni a felmerülő igényeket. Ezzel biztosítjuk, hogy a kisgyermekes édesanyák képesek rugalmasan belépni a munkaerőpiacra.

12 KIEMELT PROJEKT II. FŐ ADATOK NEVE: Üzleti infrastruktúra fejlesztése Békés megyében CÉLJA: A program célja, hogy a megye területének különösen a leszakadó, ipari teljesítmény szempontjából elmaradt területein is biztosítsuk a betelepedéshez szükséges, stabil alapinfrastruktúrát és minél magasabb szintű szolgáltatásokat is nyújtani tudó üzleti infrastruktúra elemeit. INDOKOLTSÁGA: A megye számos rossz gazdasági helyzetű területén nincs megfelelő üzleti infrastruktúra (iparterület, inkubátorház stb.), a beruházás, betelepedés alapvető fizikai feltételei sem teljesülnek. FORRÁS: TOP 1.1 KEDVEZMÉNYEZETT(EK): Önkormányzatok és vállalkozásaik CÉLCSOPORT: Helyben tevékenységet folytatni kívánó vállalkozások

13 KIEMELT PROJEKT II. FŐ ELEMEI PROJEKT LEÍRÁSA, ELEMEI: Ipari parkok, iparterületek, inkubátorházak, üzleti szolgáltató központok (pl. logisztika) támogatása. Mind új egységek létrehozása, mind a meglévők bővítése, fejlesztése támogatandó.

14 KIEMLET PROJEKT II. MILYEN EREDMÉNYT VÁRUNK TŐLE? A PROJEKTTŐL ELVÁRT EREDMÉNYEK: A megye területén termelő beruházást eszközölni kívánó piaci szereplők (legyen az akár a megyén kívülről érkező szereplő vagy egy bővülni szándékozó helyi vállalkozás) több megfelelő helyszín közül is választhassanak egyedi igényeiknek megfelelően

15 KIEMELT PROJEKT III. FŐ ADATOK NEVE: Helyi gazdaság erősítése CÉLJA: A helyi termelők számára a (helyi) vevők elérését, minőségi ellátását lehetővé tevő infrastruktúra elemek (piacok, logisztikai központok stb.) biztosítása. INDOKOLTSÁGA: A megye számos területén nincsenek, vagy rossz állapotúak, korszerűtlenek ezen infrastruktúra elemek. FORRÁS: TOP 1.1 KEDVEZMÉNYEZETT(EK): Önkormányzatok és vállalkozásaik CÉLCSOPORT: Vállalkozások és a lakosság

16 KIEMELT PROJEKT III. FŐ ELEMEI PROJEKT LEÍRÁSA, ELEMEI: A program keretében helyi piacok létrehozására, fejlesztésére lesz lehetőség, valamint olyan agrárlogisztikai központok létrehozására, melyek lehetővé teszik, hogy a helyi termelők termékeiket megfelelő minőségben, mennyiségben és legalább részben feldolgozva juttathassák el a helyi vásárlókhoz.

17 KIEMLET PROJEKT III. MILYEN EREDMÉNYT VÁRUNK TŐLE? A PROJEKTTŐL ELVÁRT EREDMÉNYEK: A program sikeres végrehajtása nyomán a helyi agrár és élelmiszeripari termelőknek lehetőségük lesz a helyi vásárlókat direkt módon elérni, lerövidül a termelő és végfelhasználó közötti út, ezzel a keletkező hozzáadott érték e két szereplőnél csapódik le. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi termelők megerősödjenek, stabil és profitábilis piacra tegyenek szert, ami alapja lehet növekedésüknek és távolabbi piacokon való sikeres megjelenésüknek.

18 KIEMELT PROJEKT IV. FŐ ADATOK NEVE: Vendégváró Békés Megye Program CÉLJA: A megye területén olyan tematikus turisztikai útvonalak, attrakció-hálózatok létrehozása, fejlesztése. INDOKOLTSÁGA: A megye bár turisztikai szempontból nem a legvonzóbb területe az országnak, de a néhány országosan ismert attrakció mellett számos olyan potenciális turisztikai lehetőséggel rendelkezik amelyek jelenleg kihasználatlanok. FORRÁS: TOP 1.2 (és GINOP 7.) KEDVEZMÉNYEZETT(EK): Önkormányzatok és vállalkozásaik, egyházak és civil szervezetek CÉLCSOPORT: Az érintett területek önkormányzatai, és lakossága, a kül- és belföldi turisták, civil szervezetek, egyházak

19 KIEMELT PROJEKT IV. FŐ ELEMEI PROJEKT LEÍRÁSA, ELEMEI: A projekt keretében a békés megyében megtalálható potenciális turisztikai attrakciók, vonzerők fejlesztése történik meg, de figyelembe véve a helyi adottságokat és az igényeket, a fejlesztések minden esetben összefüggő, hálózatos jelleggel kerülnek végrehajtásra, annak érdekében, hogy vonzó és komplex látogató útvonalak jöjjenek létre, melyek több napra jelentenek programot az ide látogató turistáknak. A program szükségszerű része a komplex turisztikai- marketing tevékenység is.

20 KIEMLET PROJEKT IV. MILYEN EREDMÉNYT VÁRUNK TŐLE? A PROJEKTTŐL ELVÁRT EREDMÉNYEK: A program segítségével jelentősen megnő a megye turisztikai vonzereje, és olyan változatos attrakció-hálózatok, tematikus utak jönnek létre, melyek nyomán új turisztikai célcsoportok válnak elérhetővé a megye számára. Ez alapja lehet egy hosszabb távon további növekedést és kínálat-gazdagodást lehetővé tevő második programnak. Ezen fejlesztések nyomán a megye több területén a turizmus legalább részlegesen biztosítani lesz képes a lakosság megélhetését.

21 KIEMELT PROJEKT V. FŐ ADATOK NEVE: Leszakadó társadalmi rétegek erősítése program CÉLJA: A szegregátumokban vagy veszélyeztetett területeken élők életkörülményeinek javítása, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítése, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése. INDOKOLTSÁGA: Békés megye az ország egyik legrosszabb helyzetű megyéje, de megyén belül is jelentős az egyenlőtlenség, és a leszakadó csoportok felzárkóztatása csak célzott beavatkozással lehetséges. FORRÁS: TOP 4.3 és 5.2 (valamint EFOP) KEDVEZMÉNYEZETT(EK): Városi önkormányzatok CÉLCSOPORT: A lakosság leghátrányosabb helyzetű, leszakadó csoportjai

22 KIEMELT PROJEKT V. FŐ ELEMEI PROJEKT LEÍRÁSA, ELEMEI: A program keretében többek között az alábbiak lesznek támogathatóak: közösségfejlesztést társadalmi integrációját célzó programok, különböző témákban tanácsadás szolgáltatás, munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, egészségügyi programok, bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével, Valamint: lakófunkciót erősítő tevékenységek.

23 KIEMLET PROJEKT V. MILYEN EREDMÉNYT VÁRUNK TŐLE? A PROJEKTTŐL ELVÁRT EREDMÉNYEK: A program nyomán a szegregátumokban vagy veszélyeztetett területeken élők életkörülményei jelentősen javulnak, az általuk elérhető szolgáltatások segítségével lehetőséget kapnak a felzárkózásra, és magukban a szegregátumokban az infrastrukturális körülmények jelentős fejlődést mutatnak. Mindezek alapján középtávon a szegregátumok jelentős része felszámolásra kerül.

24 KIEMELT PROJEKT VI. FŐ ADATOK NEVE: Energetikai fejlesztések egy zöldebb Békés megyéért CÉLJA: A program célja egyrészt a megye épületállományának energiaszükségletét minimalizálni a szükséges korszerűsítések elvégzésével, másrészt a megye adottságait kihasználva minél nagyobb mértékű megújuló energiatermelést elérni. INDOKOLTSÁGA: A megye épületállománya energetikai szempontból meglehetősen rossz állapotú, ez jelentős költséget jelent a lakosság és az intézmények számára. A megye a napsütéses órák számát és a termál energiát tekintve is kiváló adottságú. FORRÁS: TOP 3.2 (GINOP, KEHOP) KEDVEZMÉNYEZETT(EK): Önkormányzatok (lakosság, vállalatok) CÉLCSOPORT: Önkormányzatok (lakosság, vállalkozások)

25 KIEMELT PROJEKT VI. FŐ ELEMEI PROJEKT LEÍRÁSA, ELEMEI: A program keretében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok energetikai szempontú korszerűsítése történne meg, mely magában foglalja a hőszigetelést, nyílászáró cseréket valamint a fűtési rendszer korszerűsítését. A program másik eleme a megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a megyében. Ennek keretében elsősorban napenergia hasznosításával összefüggő fejlesztések valamint a termálhő hasznosításához kapcsolódó fejlesztések támogatása szükséges.

26 KIEMLET PROJEKT VI. MILYEN EREDMÉNYT VÁRUNK TŐLE? A PROJEKTTŐL ELVÁRT EREDMÉNYEK: A program végrehajtása nyomán az érintett épületek energiaigénye, valamint a vásárolni szükséges energiamennyiség drasztikusan visszaesik, ennek nyomán jelentősen alacsonyabb fenntartási költséggel terhelve az önkormányzatok költségvetését.

27 KIEMELT PROJEKT VII. FŐ ADATOK NEVE: Minőségi alapellátás Békés Megyében CÉLJA: Minőségi szociális és egészségügyi ellátásra lehetőséget adó infrastruktúra kiépítése, fejlesztése Békés megye területén. INDOKOLTSÁGA: A megye területén, elsősorban a kistelepüléseken az alapellátás sok esetben nagyon rossz körülmények között, leromlott állagú épületekben/helyiségekben zajlik, és sok esetben az eszközállomány sem korszerű. FORRÁS: TOP 4.1, 4.2 KEDVEZMÉNYEZETT(EK): Fenntartók (önkormányzatok, egyházak, civil és non-profit szervezetek) CÉLCSOPORT: Fenntartók, munkavállalók, lakosság

28 KIEMELT PROJEKT VII. FŐ ELEMEI PROJEKT LEÍRÁSA, ELEMEI: A megye területén működő: egészségügyi (háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásnak), szociális és gyermekjóléti alapellátásnak (étkeztetés, közösségi ellátások, házi segítésnyújtás, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás, család-és gyermekjóléti szolgálat/központ), helyet adó épületek/helyiségek felújítása, bővítése, építése, beleértve az eszközpark fejlesztését, korszerűsítését is.

29 KIEMLET PROJEKT VII. MILYEN EREDMÉNYT VÁRUNK TŐLE? A PROJEKTTŐL ELVÁRT EREDMÉNYEK: A fejlesztések a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint a szolgáltatások költség- hatékonyságának és minőségének javítását segítik elő. A program nyomán csökkennek az érintett alapellátás vonatkozásában jelenleg meglévő területi különbségek.

30 KIEMELT PROJEKT VIII. FŐ ADATOK NEVE: Versenyképes munkaerő és vállalkozók Békés megye jövőjéért CÉLJA: Korszerű, a helyi munkaerőpiac igényeinek megfelelő képzésekkel és a vállalkozói képességek fejlesztésével növelni a megye munkavállalóinak versenyképességét és segíteni a megyében működő vállalkozásokat. INDOKOLTSÁGA: A gyorsan változó munkaerőpiaci igények és a piacképes szakmával nem kellő mértékben rendelkező munkanélküliek, munkát keresők száma rendkívül magas a megyében, mely akadálya az ő személyes és a megye egészének boldogulásának egyaránt. FORRÁS: TOP 5.1 KEDVEZMÉNYEZETT(EK): Kormányhivatalok, önkormányzatok, civil szervezetek, önkorm. tulajdonú non-profit gazd. társaságok CÉLCSOPORT: lakosság, vállalkozások

31 KIEMELT PROJEKT VIII. FŐ ELEMEI PROJEKT LEÍRÁSA, ELEMEI: A program keretében olyan képzések valósulnak meg, melyek a vállalatok konkrét, a munkaerőpiacon jelentkező kereslete alapján kerülnek meghatározásra és biztosítják, hogy a képzésben részt vevők olyan szaktudással és készségekkel gazdagodnak, amivel reális esélyük lesz az elhelyezkedésre. A képzések másik csoportja a vállalkozóvá váláshoz szükséges tudást és készségeket fejleszti, nyújtja a résztvevőknek.

32 KIEMLET PROJEKT VIII. MILYEN EREDMÉNYT VÁRUNK TŐLE? A PROJEKTTŐL ELVÁRT EREDMÉNYEK: A képzésben résztvevők több mint fele 12 hónapon belül sikeresen elhelyezkedik, nő a betelepülő vállalkozások száma, mivel a számunkra szükséges ismeretekkel rendelkező munkaerő rendelkezésre áll a megyében.

33 KÉRDÉSEK, JAVASLATOK CÉLUNK E WORKSHOPPAL, HOGY A MEGKÜLDÖTT KÉRDŐÍVEKEN TÚL EZENA A FÓRUMON IS MINDENKI KÉRDEZHESSEN, JAVASOLHASSON, HOZZÁTEHESSE GONDOLATAIT A FELVÁZOTL PROJEKTJAVASLATOKHOZ, VAGY ÚJAT JAVASOLJON. VÁRJUK TEHÁT KÉRDÉSEIKET, JAVASLATAIKAT, MEGJEGYZÉSEIKET!

34 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET, RÉSZVÉTELÜKET!


Letölteni ppt "TÁMOP 7.2.1. PROJEKT KERETÉBEN : A „Szinergiavizsgálat más operatív programmal, az egymásra épülő programok nevesítése” főtevékenységen belül „TOP-ból."

Hasonló előadás


Google Hirdetések