Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„SIGNALS” − Az aktivitás irányultságú interakciók és fejlődés megerősítése kisgyermekkorban Budapest, 2015. augusztus 31.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„SIGNALS” − Az aktivitás irányultságú interakciók és fejlődés megerősítése kisgyermekkorban Budapest, 2015. augusztus 31."— Előadás másolata:

1 „SIGNALS” − Az aktivitás irányultságú interakciók és fejlődés megerősítése kisgyermekkorban Budapest, 2015. augusztus 31.

2  Segíteni és megerősíteni a gyermekek, a szülők és a nevelők közti egyetértést  Interakciókat gazdagítani és együttműködni a gyermekek érdekében  Generálni a közös tanulási tapasztalatokat együttesen végrehajtott projektek keretében  Nevesíteni Kiváló Együttműködési Pedagógiai Gyakorlatokat  A tanulás aktív ágenseiként elismerni a gyermekeket  Létrehozni a kapcsolatot a SIGNALS projekt eredményei és a továbbképzések közt  Segíteni egy európai modell kidolgozását kölcsönös konzultációk alapján

3  A szülők alapvető joga, hogy résztvegyenek gyermekük nevelésében.  Kutatások mutatják, hogy a szülők együttműködése a gyermekkel és a gyermekintézmények nevelőivel fontos a gyermekek jól-léte és tanulása szempontjából.  Szoros kapcsolat van a szülők együttműködése és a gyermek későbbi tanulmányi eredményei között, vagyis meghatározó a szülők szerepe.

4 Hét ország egy-egy intézményének részvételével  kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek, gyermekek és szülők kommunikációs és pedagógiai kompetenciáinak fejlesztését  olyan pozitív, előremutató és fejlesztő felnőtt- gyermek kapcsolatok kialakítását célozta meg amelyek fokozottan támogatják a gyermekek fejlődését és tanulását

5  A fókuszban a demokratikus részvétel állt (az érintettek aktív, konstruktív bevonása a tevékenységekbe), és a gyermekek nézőpontjának felderítése annak érdekében, hogy be lehessen őket vonni a felnőtt részvételével zajló fejlődés/fejlesztés folyamatába.

6  Konzorcium vezetője: Kölni Egyetem Mozgásnevelés és Mozgásterápia Tanszéke  Finanszírozás: EU Lifelong Learning Programme COMENIUS alprogramja  2014 január-2015 december  Partnerek: hét ország egy-egy intézménye, amelyek mind szerepet vállalnak a kisgyermekkori nevelés valamely területén, pl. pedagógusképző intézmény, kutatóintézet, iskola, bölcsőde, óvoda

7  Németország: A térbeli feltételek és az anyagfelhasználás áll a fókuszban egy óvoda felújítása kapcsán a külső és a belső tér áttervezésének folyamatában, amely egyúttal befolyásolja a pedagógiai elképzeléseket is a tekintetben, hogy több hely jusson a mozgásra és az aktivitás orientált tanulásra. A tanulmányozás, értékelés és megvalósítás folyamatában minden érdekelt fél – gyermekek, szülők és pedagógusok – egyaránt részt vesznek.

8  Dánia: Együttműködés kialakítása óvodapedagógusok és szülők közt a gyermekek egészséggel kapcsolatos tudásának és egészséges életmódjának fejlesztése érdekében.  Görögország: Pedagógusok, szülők és első- és második osztályos gyermekek interaktív, együttműködést igénylő tanulási helyzetekben vesznek részt.  Magyarország: Szülők, nevelők és gyermekek részvétele a bölcsődei beszoktatás folyamatában; és a bontakozó literáció támogatása óvodában.

9  Románia:A „Lépésről lépésre” elnevezésű program bevezetése olyan iskolákban, ahol magas a kimaradók és a Roma gyermekek aránya.  Svédország: Nem svéd anyanyelvű gyermekek óvodakezdése  Izland:Gyermekek, szülők és pedagógusok együttes munkája az óvodából iskolába lépés folyamatában.

10  Gyermekeknél: Javul a gyermekek óvodai és iskolai közérzete, többet és jobban vesznek részt a tevékenységekben és javul az iskolába járás aránya.  Szülőknél: javul az önbizalmuk a saját szülői szerepüket illetően, illetve javul a szülők, gyermekek és pedagógusok közti kapcsolat.  Pedagógusok: javul a szakmaközi együttműködés, több figyelmet fordítanak a karrierjükre, szakmai fejlődésükre.

11  a kölcsönös megértésen alapuló rugalmasabb, nyitott, szenzitív és hatékony kommunikáció, valamint jobb kommunikációs kompetenciák alakulnak ki,  a projekt támogatja a demokratikus részvételi jogok gyakorlását és a gyermekek nézőpontjának, véleményének a figyelembe vételét.

12  Összefoglaló kötet, amelyben minden ország bemutatja az általa vizsgált jó gyakorlatot.  Javaslat európai képzési és továbbképzési modulokra a partnerországokban fellelhető jó gyakorlatok összegyűjtése, elemzése és összesítése eredményeképpen.

13  Partner: Budapest, XI. kerületi Szemünk Fénye Központi Bölcsőde  Beszoktatás helyzetének bemutatása és elemzése a szülőkkel való kapcsolattartás egész éves komplex folyamatának részeként  Az elemzés keretei: jogszabályok, szakmai útmutató, valamint a „bevonódás” a „kompetencia” és az „együttműködés” elveinek megjelenése a szakmai programban

14  Dokumentum elemzés ◦ Szakmai programot meghatározó jogszabályok ◦ Módszertani útmutató ◦ Helyi szakmai programok ◦ Beszoktatásról tájékoztató ◦ Kisgyermeknevelői feljegyzések  Fókusz csoport interjú szülők és kisgyermeknevelők részvételével  Felmérés kisgyermeknevelők, szülők és nappalis hallgatók körében  Szóhasználat és fényképek elemzése

15 BeszoktatásRendezvények szülők részvételével Napi találkozások Szülők a)szükségletek b) nehézségek c) sikerek a)szükségletek b) nehézségek c) sikerek a)szükségletek b) nehézségek c) sikerek Kisgyermek- nevelők a)szükségletek b) nehézségek c) sikerek a)szükségletek b) nehézségek c) sikerek a)szükségletek b) nehézségek c) sikerek Nappalis hallgatók a)szükségletek b) nehézségek c) sikerek a)szükségletek b) nehézségek c) sikerek a)szükségletek b) nehézségek c) sikerek

16  Együttműködés: ◦ Leginkább a szülőkkel ill. más szervezetekkel való együttműködésre utal. ◦ A kisgyermeknevelők és szülők között a gyermekek érdekében történik. ◦ Az egyik legfontosabb fogalom, amely a gyermekekkel való foglalkozást meghatározza, kiemelve a gyermekek meghallgatását, véleményük figyelembevételét és a tevékenységük támogatását (és nem irányítását).

17  Interakció: ◦ Szorosan kapcsolódik az „együttműködés” kifejezés jelentéséhez. Leggyakrabban a gyermek játéka, beszédtanulása és tanulása kapcsán fordul elő.  Részvétel: ◦ A gyermekek önállóságának fejlődése a tevékenységekbe – főleg a gondozási tevékenységekbe és az önkiszolgálásba – való bekapcsolódása kapcsán hangsúlyos szerepet kapott

18  Demokrácia/demokratikus: ◦ A „demokrácia” szó nem szerepel a dokumentumban, de többször kifejezésre kerül a gyermekek jogainak, a családok kulturális hátterének, vallási és egyéb sokféleségének tisztelete; a gyermekek nyitottá, empatikussá és toleránssá nevelése társas kapcsolataikban.  Kompetens/kompetencia: ◦ Leggyakrabban a gyermekek fejlődésének támogatása és a szülőkkel és más szervezetekkel való együttműködés kapcsán szerepel, oly módon, hogy utalás történik kompetenciájuk figyelembevételére.

19 Szükségletek: szülő jelenléte, biztonság, gondoskodás, elfogadás, szeretetteljes odafordulás, idő, fokozatosság Nehézségek: elválás szülőtől, alkalmazkodás, ismeretlen környezet, napirend, evés, alvás Sikerek: beilleszkedés, önállósodás,bölcsőde és kisgyermeknevelő megszeretése, sikerélmény, új kapcsolatok/barátok

20 Szükségletek: elfogadás, tájékoztatás, megnyugtatás, bizalom, empátia, visszajelzés, gyermeke jól érezze magát Nehézségek: elválás a gyermektől, változások, szabályok betartása, kommunikáció, szokások megértése Sikerek: jól érzi magát a gyermek, gyermek önállósodása, kisgyermeknevelők és a bölcsődei élet megismerése, sikeres együttműködés, megfelelő kommunikáció

21 Szükségletek: szülő együttműködése, toleranciája, jó kapcsolat kialakítása a szülővel, információ a gyermekről és családról, bizalom Nehézségek: szülői elvárások, szülővel való együttműködés hiánya, egyszerre több gyermek beszoktatása, Sikerek: elfogadja a gyermek, sikeres beszoktatás, jó kapcsolat a szülővel, szülők pozitív visszajelzése

22 kisgyermeknevelőkszülők  Önállósági törekvésekben való megerősítés  Bölcsődei napirend megismerése  Különböző ünnepeken való részvétel  Önálló döntések meghozatalának lehetősége  Gyermekek közösségébe való beilleszkedés  Kényszerítés, erőltetés nélküli tevékenységek

23 kisgyermeknevelőkszülők  Gyermek beszoktatása az új közösségbe  Ünnepeken való részvétel  Szülőcsoportos beszélgetések  Szülői érdekképviseleti fórum  Szülő betekintést nyer a bölcsőde életébe  Gyermekkel kapcsolatos bevonódás  Gyermek fejlődésének nagyobb figyelemmel kísérése  Bölcsődei élet megismerése

24  Igény ◦ Még több információ iránt ◦ Kölcsönös bizalomra és megértésre ◦ Jó kommunikációra ◦ Elegendő időre ◦ Visszajelzésre ◦ Szeretetteljes, elfogadó légkörre

25  Szülők nem tudnak sokat a kisgyermeknevelőről (sok válasz hiányzik)  Kisgyermeknevelőknek nem igénye a szülők véleményének kikérése, a megismerés fontos nekik  Gyermekek egyéni szükségleteinek megismerése és kielégítése nem jelenik meg a felmérésben

26 Köszönöm a Szemünk Fénye Központi Bölcsőde vezetőjének, kisgyermeknevelőinek és felmérésben résztvevő szülőknek és hallgatóknak a közreműködést, valamint az Egyesített Bölcsődei Intézmények vezetőjének a támogatását Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„SIGNALS” − Az aktivitás irányultságú interakciók és fejlődés megerősítése kisgyermekkorban Budapest, 2015. augusztus 31."

Hasonló előadás


Google Hirdetések