Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-3.4.2.A-11/2. A pályázati célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, oktatásában részt vevő intézmények (speciális és többségi)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-3.4.2.A-11/2. A pályázati célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, oktatásában részt vevő intézmények (speciális és többségi)"— Előadás másolata:

1 TÁMOP-3.4.2.A-11/2

2 A pályázati célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, oktatásában részt vevő intézmények (speciális és többségi) szervezete és működése alkalmassá váljon az inkluzív nevelés megvalósítására, megújuljon az intézmények pedagógiai gyakorlata, megvalósuljon a gyermekek körében megnyilvánuló képességbeli és tanulási szükségleteihez való alkalmazkodás. TÁMOP-3.4.2.A-11/2 Új esélyek

3 Főpályázó: Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Partnerek: -Dobó István Általános Iskola és Óvoda -Balatonszentgyörgy -Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolája – Somogyzsitfa- Szőcsénypuszta TÁMOP-3.4.2.A-11/2 Új esélyek

4 1. Együttműködés az együttnevelésért Szervezetfejlesztés - képzési program, modelladaptációs folyamat, amely a résztvevő intézmények működését készíti fel, alakítja át a fejlesztések fogadására és alkalmazására. A programelem része akkreditált képzés, melyen intézményenként 3 fő tanúsítványt szerez, ebből egy fő vezető. A képzésen elsajátítottak beépítésre kerülnek az intézmények pedagógiai programjába, egyéb, működést leíró dokumentumaiba Képzés :képzésen résztvevők: 18 fő TÁMOP-3.4.2.A-11/2 Új esélyek

5 2. Egyéni átvezetési tervek és utánkövetési program kidolgozásához és megvalósításához munkacsoportot hozunk létre a konzorciumi tagokkal közösen. Az átvezetési terveket az intézménytípusnak megfelelően három szinten dolgozzuk ki, és ehhez igazodunk az utánkövetési programok esetében, melyet 20-20 gyermek/tanulóra dolgozunk ki. résztvevők: befogadó intézményenként 2 fő, összesen 6 fő felkészítés: 6 órában programadaptálás 3x5 órában TÁMOP-3.4.2.A-11/2 Új esélyek

6 3„Projekt – sokféleképpen” Olyan osztálytermi ill. óvodai csoportban megvalósítható projekt kidolgozását és gyakorlati megvalósítását tűztük ki célul, amely mindhárom intézménytípusban és mindegyik életkori szinten megvalósítható, és a közreműködők mindegyikénél meg is valósul. A megvalósításhoz beterveztünk projektpedagógia témakörében akkreditált képzést. A képzés megvalósításával támogatjuk a résztvevők szakmai tudásának növelését, a projektek eredményeinek feldolgozása a horizontális együttműködést támogatja munkacsoport működtetésén keresztül. TÁMOP-3.4.2.A-11/2 Új esélyek

7 4. Elfogadó társadalmi és munkaerő-piaci környezet kialakítása - a hátrányos megkülönböztetés felszámolásához, az elfogadás kiszélesítéséhez, a munkaerő-piaci környezet attitűdváltásához való hozzájárulás a projekt helyszínein megrendezésre kerülő eltérő tartalmú rendezvények keretében, melyek között a kulturális, sport, művészeti éppúgy megtalálható, mint a lehetséges munkáltatók és munkavállalók iskolai találkozója. TÁMOP-3.4.2.A-11/2 Új esélyek

8 5. Fejlesztő iskolai oktatás - megszervezéséhez, megvalósításához kapcsolódó szervezeti és szakmai fejlesztések. 3 fős team közreműködésével TÁMOP-3.4.2.A-11/2 Új esélyek

9 6. Jó gyakorlatok adaptációja - horizontális együttműködés keretében az inkluzív nevelést, befogadó pedagógiai gyakorlatot támogató jó gyakorlatot adaptálunk az együttműködő intézmények részvételével. A szolgáltatói kosárból kiválasztott jó gyakorlat valamennyi közreműködőnél a heterogén tanulói összetételre adaptálható minőségfejlesztési rendszer alkalmazását eredményezi. A jó gyakorlat adaptációs folyamatában 12 fő vesz részt. TÁMOP-3.4.2.A-11/2 Új esélyek

10 7. Diák-MÁS-nap Diákok inkluzív szemléletének kialakulását segítő attitűdformáló rendezvény, mely programelemben a befogadó gyermekközösségek az intézményi együttműködésben részt vevők diákcsoportok képviselőit érinti. Kiemelt feladat a másság elfogadása, a szerepjátékok, a közös cselekvés megélése. A Balaton parti rendezvény a szórakoztató programok mellett a fogyatékos tanulók élethelyzeteinek demonstrálása közbeni megélését is biztosítja, ezzel hozzájárulva szemléletük megváltoztatásához, közvetlen tapasztalat szerzés révén. TÁMOP-3.4.2.A-11/2 Új esélyek

11 8. Nyújtsd a kezed régi és új szereplők bevonása a különböző integrációs formák megvalósításával kapcsolatos tevékenységekbe, gondolunk itt már működő kapcsolatokban a szülőszervezetek, civil szervezetek, fenntartói szereplők megjelenésére, új kapcsolatok kialakítására a felsőoktatási intézmények szakemberi, hallgatói, alternatív munkaerő-piaci szereplők, munkaadók, önkéntesek megjelenésére a projekt nagy rendezvényein TÁMOP-3.4.2.A-11/2 Új esélyek

12 9. IKT-eszközökkel támogatott tanulási módszerekre való felkészülés és azok alkalmazása a részt vevő intézmények pedagógiai gyakorlatából adódó speciális szükségletek kielégítése céljából a résztvevő intézmények pedagógusainak akkreditált képzést szervezünk, bemutató órákat tartunk. Az így elsajátított IKT kompetencia átadása mind a befogadó, mind pedig a sajátos nevelési igényű tanulók esetében lehetőséget nyújt az egyénre szabott differenciálás megvalósítására. intézményenként 2 tanulócsoportban, 2 pedagógus részvételével bemutató órákkal TÁMOP-3.4.2.A-11/2 Új esélyek

13 10. Digitális tartalmak használatára felkészítés – tartalmak, azok használata az oktatási folyamatban, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók digitális készségeinek fejlesztése céljából a konzorcium intézményeiben felkészítést tartunk. TÁMOP-3.4.2.A-11/2 Új esélyek

14 11. Infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés – a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátórendszerének minőségi javítását szolgálja. TÁMOP-3.4.2.A-11/2 Új esélyek

15 11. Pedagógus továbbképzés az együttnevelés támogatására. a) Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése a középfokú intézményekben (15 fő) b) Figyelemzavar és hiperaktivitás (AD/HD) tanórai kezelése, az együttnevelés lehetőségei (20fő) c) Differenciálás a mindennapi óvodai gyakorlatban (8 fő) d) A differenciálás megvalósításának lehetőségei a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált oktatásában (15 fő) f) A tehetségek felismerése és azonosítása, tehetséggondozó projektek kidolgozása a nevelési oktatási intézményekben (4 fő) TÁMOP-3.4.2.A-11/2 Új esélyek

16 30.000.000.- forint TÁMOP-3.4.2.A-11/2 Új esélyek

17 2012. november 1-tő l 2014. június 30-ig TÁMOP-3.4.2.A-11/2 Új esélyek

18 Köszönöm a figyelmet! TÁMOP-3.4.2.A-11/2 Új esélyek


Letölteni ppt "TÁMOP-3.4.2.A-11/2. A pályázati célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, oktatásában részt vevő intézmények (speciális és többségi)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések