Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A virtuális víz nyomában. A témaválasztás indoklása: A környezetért érzett felelősség Ökoetika Vízkészlet végessége környezeti, társadalmi és szellemi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A virtuális víz nyomában. A témaválasztás indoklása: A környezetért érzett felelősség Ökoetika Vízkészlet végessége környezeti, társadalmi és szellemi."— Előadás másolata:

1 A virtuális víz nyomában

2 A témaválasztás indoklása: A környezetért érzett felelősség Ökoetika Vízkészlet végessége környezeti, társadalmi és szellemi változás A természetes egyensúly fenntartása Ember és természet kapcsolatának helyreállítása A fiatalok környezettudatos magatartásának kialakítása

3 A virtuális víz definíciója Azt a vizet, amit a fogyasztott termékeink tartalmaznak, illetve amire az előállításukhoz szükség van, virtuális víznek nevezzük. A virtuális víz az a vízmennyiség, amely egy adott termék vagy áru egységének előállításához szükséges, (pl. 1 000 liter / db, 1 000 liter / kg).

4 Célcsoport Hetedik évfolyam+ Ez a korosztály már képes pontosan érzékelni az egyes társadalmi csoportok lehetőségei és életesélyei közötti különbségeket, fel tudja fogni a környezet és fenntarthatóság kérdéskörébe sorolható problémákat és képesek mindenről összefüggésekben gondolkodni. Időkeret: 1 tanítási óra

5 Fejlesztendő kompetenciák 1.Az értelem fejlesztése 2.Az önfejlesztés igénye 3.A hatékony, önálló tanulás 4.Játékszeretet, alkotásvágy kialakítása 5.Dramatizálás, a megfigyelések újraértelmezése 6.Szociális és állampolgári attitűd fejlesztése a közös és egyéni érdek összehangolásával 7.Szolidaritásra és toleranciára való nevelés

6 NAT kompatibilitás „Fenntarthatóság, környezettudatosság” Az erőforrások tudatos és takarékos felhasználása Multikulturalizmus és biodiverzitás megismerése A környezettel kapcsolatos állampolgári és jogi kötelességek teljesítése

7 Nevelési célok Saját célok kialakítása Elvont fogalmak megértése Tanácsok alkalmazása a víztakarékossággal kapcsolatosan Digitális kompetenciák fejlesztése Aktív tanulás Saját „Wikipedia” megszerkesztése

8 Óravázlat bemutatása Tanítási óra: Erkölcstan Évfolyam: 7. Témakör: Én és a környezetem Az óra anyaga: A virtuális víz nyomában Az óra típusa: Új anyagot feldolgozó Módszerek: Szemléltetés, elbeszélés, magyarázat, szerepjáték, kooperatív oktatás, megbeszélés Taneszközök: Tankönyv – OFI Erkölcstan 7. osztály, füzet Szemléltető eszközök: aktív tábla, nagy tál, pici üvegek, fiolák, tabletek, A/4-es lapok, filcek

9 Tantárgyi koncentráció Magyar, földrajz, matematika, informatika, vizuális kultúra, dráma, testnevelés, biológia, természetismeret, történelem

10 Az óra részletes felépítése I. 1.Adminisztráció, jelentés, elhelyezkedés a teremben (1’) 2.Játékos feladat, bemelegítés – Vízhez kapcsolódó képek, relaxációs zene, dramatizálás (3’) 3.Az új anyag bevezetése, motiváció – Tanári bemutatás, kísérlet (http://eathink2015.org) (5’)http://eathink2015.org 4.Csoportalakítás – kártyákkal (3’) 5.Szóháló készítése a vízről (5’) 6.Új fogalom megismerése: „Virtuális víz, víz a termékek mögött” (8’)

11 Az óra részletes felépítése II. 7.Gondolatébresztő: „A vízhez mindenkinek joga van” (4’) 8.Kreatív kézműves feladat: „Virtuális Vízcsepp Vili bemutatkozik” (5’) 9.A hajók vízrebocsátása - Tapasztalatok, ismeretek rögzítése játékos feladattal(8’) 10.Közös fénykép készítése – érzelmi lezárása az órának (2’) 11.Értékelés (1’)

12 Képgaléria I.

13 Képgaléria II.

14 Források, segédanyagok A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/jogyak_090323_04.pdf http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/jogyak_090323_04.pdf Falus Iván (szerk.): Didaktika Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998 Gondolkodási képesség http://pszk.nyme.hu/tamop412b/kompetencia_alapu_pedagogia/gondolkodsi_kpessg.html http://pszk.nyme.hu/tamop412b/kompetencia_alapu_pedagogia/gondolkodsi_kpessg.html Tanulásban akadályozott és többségi gyermekek http://epa.oszk.hu/00000/00011/00179/pdf/EPA00011_iskolakultura_2013_11_131-145.pdf http://epa.oszk.hu/00000/00011/00179/pdf/EPA00011_iskolakultura_2013_11_131-145.pdf Juhászné Gáspár Dorottya: Kooperatív tanulási technikák http://fejlesztok.hu/modszerek/433-kooperativ-tanulasi-technikak.html http://fejlesztok.hu/modszerek/433-kooperativ-tanulasi-technikak.html Felelősségünk a teremtett világért, Egyházi dokumentumok az ökológiai válságról, Védegylet, Budapest, 2004 K OJANITZ L ÁSZLÓ : A kísérleti tankönyvek fejlesztésének koncepcionális háttere, ÚPSZ, 2014/5–6., 62. o. Az órán feldolgozott szöveg forrása: http://eathink2015.orghttp://eathink2015.org

15 Köszönöm a megtisztelő figyelmet.


Letölteni ppt "A virtuális víz nyomában. A témaválasztás indoklása: A környezetért érzett felelősség Ökoetika Vízkészlet végessége környezeti, társadalmi és szellemi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések