Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Akadálymentesítés az ÚMFT ROP humán-infrastruktúra fejlesztés prioritás konstrukcióiban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Akadálymentesítés az ÚMFT ROP humán-infrastruktúra fejlesztés prioritás konstrukcióiban."— Előadás másolata:

1 Akadálymentesítés az ÚMFT ROP humán-infrastruktúra fejlesztés prioritás konstrukcióiban

2 Humán-infrastruktúra fejlesztés prioritás A VÁTI Nonprofit Kft. által kezelt konstrukciók: Akadálymentesítés Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Közoktatási infrastruktúra fejlesztése Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése Rehabilitációs és hosszú idejű ellátás fejlesztése E-önkormányzati szolgáltatások fejlesztése (ASP)

3 Akadálymentesítés 2007 Kiírás megjelenése: –2007. május: 4 régióban (KD, NYD, ÉM, ÉA) –2007. július: 3 régióban (KM, DA, DD) Az intézkedés célja: a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a fogyatékossággal élő személyek számára.  1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról  közszolgáltatások, ezen belül óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi- és egészségügyi alap- és szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat akadálymentesítése volt támogatható  adott közszolgáltatás (vagyis egy intézmény, nem pedig adott épület) teljes körű akadálymentesítése  kizárólag komplex módon kivitelezett, teljes körűen elvégzett akadálymentesítési átalakítások  fizikai akadálymentesítés (épület körüli környezet, megközelítés, belső közlekedés, belső helyiségek)  infokommunikációs akadálymentesítés (telekommunikációs rendszer, indukciós hurokrendszer, burkolati vezető)

4 Akadálymentesítés 2007  tervezés és megvalósítás: az országos település-rendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) akadálymentesítésre vonatkozó szakaszainak, valamint a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentum előírásainak alkalmazása  tervezés: A megfelelő szakmai minőség és színvonal biztosítása érdekében kötelező volt rehabilitációs környezettervező szakmérnökök/szakértők bevonása  FSZK: monitoring tevékenység a projektek megvalósítása során, záró helyszíni ellenőrzéseken való részvétel

5 Akadálymentesítés 2007 DAOP (Mrd Ft) DDOP (Mrd Ft) ÉAOP (Mrd Ft) ÉMOP (Mrd Ft) KDOP (Mrd Ft) KMOP (Mrd Ft) NYDOP (Mrd Ft) Rendelkezésre álló keret 1,0220,41,84420,4151,9540,73 Beérkezett pályázatok támogatási igénye 1,0821,0362,253,3650,7791,0860,322 Megítélt támogatási összeg 0,6750,41,5242,1660,4090,7260,22 8,365 Mrd Ft rendelkezésre álló keretösszeg, 861 db beérkezett pályázat, 9,92 Mrd Ft támogatási igény, 6,12 Mrd Ft megítélt támogatás, 5,94 Mrd Ft leszerződött támogatási összeg, 509 db megkötött támogatási szerződés 473 db lezárt projekt (2010. június)

6 Akadálymentesített közszolgáltatások

7 Akadálymentesítés 2009 Kiírás megjelenése: 2009. április (mind a 7 régióban) Benyújtási határidő: 2009. július-november Az intézkedés célja: az önkormányzati felelősségi körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a fogyatékossággal élő személyek számára.  közszolgáltatások, ezen belül óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális- és gyermekvédelmi alap- és szakellátás, egészségügyi szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat akadálymentesítése  Támogatás kizárólag közszolgáltatást nyújtó középület komplex akadálymentesítésének megvalósításához volt igényelhető. Mindazon tevékenységek támogathatóak, melyek eredményeként teljesülnek a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” c. dokumentumban foglalt minimum-követelmények.  Minden esetben egy adott közszolgáltatás, vagyis egy intézmény, nem pedig egy adott épület komplex akadálymentesítése az elvárás!

8 Akadálymentesítés 2009 Eltérések a 2007-es kiíráshoz képest:  Automatikus eljárásrend, folyamatos elbírálás  Egészségügyi alapellátás akadálymentesítése nem volt támogatható (1998. évi XXVI. Tv. szerint ennek határideje 2008. december 31. volt.)  Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása kötelező a pályázat előkészítése és megvalósítása során is  Fogyatékossággal élők érdekvédelmi szervezetei közül legalább 3 szervezetet kötelező bevonni a pályázat előkészítésébe és a megvalósítás folyamatába

9 Akadálymentesítés 2009 DAOP (Mrd Ft) DDOP (Mrd Ft) ÉAOP (Mrd Ft) ÉMOP (Mrd Ft) KDOP (Mrd Ft) KMOP (Mrd Ft) NYDOP (Mrd Ft) Rendelkezésre álló keret 0,4460,8001,7101,7400,4201,7540,570 Beérkezett pályázatok támogatási igénye 1,0601,2633,0082,7640,5201,6100,721 Megítélt támogatási összeg 0,6270,6891,3331,6800,4071,1930,580 7,440 Mrd Ft rendelkezésre álló keretösszeg, 605 db beérkezett pályázat, 10,95 Mrd Ft támogatási igény, 6,51 Mrd Ft leszerződött támogatási összeg, 364 db támogatói okirat

10 Akadálymentesített közszolgáltatások

11 Megvalósult projektek

12

13

14

15

16

17 Előírások a humán-infrastruktúra fejlesztés prioritás egyéb konstrukcióiban Kötelező elem: az akadálymentesítés, mint törvényi kötelezettség megvalósítása a fejlesztések során Általános előírások: –A tervezés és megvalósítás során kötelező az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK – 2008.09.13-án módosult) akadálymentesítésre vonatkozó szakaszainak, valamint a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentumban részletezett előírások alkalmazása, betartása –Projektarányos akadálymentesítés: Az infrastrukturális beruházással érintett valamennyi fejlesztésnek figyelembe kell vennie az akadálymentesítés követelményeit –Komplex akadálymentesítés (fizikai és infokommunikációs) –Biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra (mozgássérült, látás- vagy hallássérült, értelmi sérült, autista) kiterjedő akadálymentesítését –Új építés esetén az új épület teljes körű akadálymentesítése –OTÉK-ban és a Segédletben foglalt követelményeknek való megfelelőségről tervezői nyilatkozat

18 Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Akadálymentesítéssel kapcsolatos speciális előírások: –Bejárat és mellékhelyiség akadálymentesítése mellett egy rendelőhelyiségnek az elérési útvonal biztosításával történő akadálymentesítése –Felújítás, korszerűsítés, bővítés esetén az egész épület teljes körű akadálymentesítése a bírálat során előnyt jelent

19 Közoktatási infrastruktúra fejlesztése Akadálymentesítéssel kapcsolatos speciális előírások a 2007-es kiírásokban: –Az infrastruktúra fejlesztés esetén az építési tervdokumentáció / műszaki leírás (nem építési engedély köteles beruházások esetén is) minden oldalát rehabilitációs szakmérnöknek/szakértőnek szignálnia kell –Amennyiben az intézményben hallás,- látás,- mozgássérült, értelmi fogyatékos vagy autista gyermeket látnak el, az intézmények teljes körűen meg kell felelnie a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentumban foglalt minimum-követelményeknek (KMOP- 2007-4.6.1) –Bírálatnál előnyt jelentett ha a projekt keretében az épület teljes körű akadálymentesítése megvalósul

20 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése Akadálymentesítéssel kapcsolatos speciális előírások: –Amennyiben a beruházással érintett ingatlanon hallás-, látás-, mozgássérült, értelmi fogyatékos vagy autista klienst látnak el (pályázó saját nyilatkozata szerint), a beruházással érintett ingatlanok tekintetében az ott előforduló fogyatékosságra nézve a fejlesztendő szolgáltatásnak helyt adó épület/épületrész teljes körű akadálymentesítést meg kell valósítani

21 Rehabilitációs és hosszú idejű ellátás fejlesztése Akadálymentesítéssel kapcsolatos speciális előírások: –A projekt előkészítésbe kötelező bevonni rehabilitációs környezettervező szakmérnököt vagy rehabilitációs környezettervező szakértőt, aki a projekt Segédletnek való megfelelését igazolja. (tervdokumentáció (a tervlapok és a szöveges dokumentáció) minden akadálymentesítést érintő oldalát eredeti aláírásával kell ellátni) –Bírálat során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek az előkészítés és megvalósítás folyamatába a fogyatékossággal élők – mozgás-, látás-, hallássérült, értelmi fogyatékosok, autisták – valamely helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét, vagy releváns betegszervezetek helyi, megyei szervezetét, ezek hiányában az országos szervezetet bevonják

22 E-önkormányzati szolgáltatások fejlesztése (ASP) Akadálymentesítéssel kapcsolatos speciális előírások: Az elkészítendő portál kialakítása során figyelembe kell venni az aktuális W3C ajánlásokat (WCAG 1.0 és 2.0) –a betűméret a felhasználó által növelhető és csökkenthető; –a gyengén látók számára nagy kontrasztú megjelenítés kialakítása, kiemelt méretű betűkkel; –a felolvasó szoftverekkel történő használat biztosítása.

23 Köszönöm a figyelmet! Dr. Griniusz Ádám ROP Igazgató VÁTI Nonprofit Kft.


Letölteni ppt "Akadálymentesítés az ÚMFT ROP humán-infrastruktúra fejlesztés prioritás konstrukcióiban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések