Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 Egyelőre munkaanyag a programalkotás előkészítésére: sok helyen nem felel meg a jó prezentáció szabályainak és formai előírásainak(tömörség, címszavak,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " Egyelőre munkaanyag a programalkotás előkészítésére: sok helyen nem felel meg a jó prezentáció szabályainak és formai előírásainak(tömörség, címszavak,"— Előadás másolata:

1

2  Egyelőre munkaanyag a programalkotás előkészítésére: sok helyen nem felel meg a jó prezentáció szabályainak és formai előírásainak(tömörség, címszavak, sorkizárt- ság, hiperlinkek hiánya stb.).  Felépítése alapján kialakítható az ifjúsági tagozat jövőbeli szervezési és szervezeti stratégiája.  A tervek és megvalósulások főleg a konföderációk szintjéről származnak, nem biztos, hogy ennyit kell és tudunk vállalni!

3

4 2009 KSH Munkaerő felvétele szerint:  az aktív munkavállalók 12,0 %-a szakszervezeti tag,  a 35 év alattiak 7,3%-a, a férfiak és nők között számottevő különbség nincs. A szervezettség azóta is csökkenő tendenciájú.

5  1 % és 40 % közötti

6 Az országos konföderációk és ágazati szövetségek ifjúsági tagozatai  1992 és 2013 között jöttek létre,  általában a szervezet legfelsőbb vezetésének határozatával.

7 Az FDSZ 2008. március 13-án megalakult Ifjúsági Tagozata a felsőoktatásban dolgozó oktatók és nem oktató fiatal munkatársak munkahelyi- és életkörülményeinek javítását, a kiszámítható pályamodell kialakítását tekinti legfőbb céljának. Az FDSZ általános céljai mellett — azokkal szoros együttműködésben — az ifjabb generáció sajátos érdekeinek képviseletére törekszik. Az országos elnökségben a delegált képviselőkön keresztül számos magyarországi felsőoktatási intézmény képviselteti magát, így áttekintést nyerünk az olykor némiképp eltérő, intézményekhez kötődő érdekképviseletei problémákról is. Az FDSZ Ifjúsági Tagozat prioritásnak tekintett célkitűzése, hogy az FDSZ tevékenységéről, a szakszervezeti munka eredményeiről hatékonyan tájékoztassa az ifjabb generációkat is, és ezáltal lehetővé tegye, hogy hiteles kép alakuljon ki a szakszervezet fontosságáról.

8 2008.03.13. – Megalakulás 2012.05.18. - Ifjúsági tagozati ülés(Horváth László tagozatvezető) 2013. január 25. – Ifjúsági tagozat 2 napos konferenciája (Nemes Júlia tagozatvezető) 2013.05.24. - Ifjúsági tagozati ülés(Megyeri Zoltán tagozatvezető) 2013.11.28.Családbarát felsőoktatás címmel országos programot indít az FDSZ Ifjúsági tagozata 2014.10.16.Kollektív munkajog c. TÁMOP képzés 2015.01.23-24 "Fiatalok a szakszervezeti munkában" címmel országos konferencia Évenkénti átlagban egy tagozatot érintő program, tagozatvezetők jórészt magányos farkasként dolgoznak.

9 2013.02 - BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon dolgozik, mint ügyvivő szakértő, 2 diplomája van. Az Országos Felsőoktatási Kerekasztal hallgatói ügyek munkacsoportjában és az Országos Felsőoktatási Egyeztetési Fórumon is képviseli az FDSZ-t. Az FDSZ Ifj. Tagozat alapító tagja 2008 ban. Nevéhez fűződik többek között felsorolás szinten:  Szolidaritási nyilatkozat  Sztrájkbizotttság felállításának terve  Közösségi nap: Eger  Facebook oldal létrehozása  könföderációkon túlnyúló Stratégiai Szövetség létrehozásának terve  KÖZDEMOSZ beszéd  ÉSZT stratégia megalkotásában való részvétel  Együttműködési megállapodások ifjúsági szervezetekkel(Munkástanácsok, Liga)  Ifjúsági együttműködési nyilatkozat(6 konföderáció)

10  2014.04.-  Ez az én társadalmi felelősségvállalásom.  Szintén magányos farkasként- önhibámból?  „A sokszínű családbarát és befogadó felsőoktatásért”. A virtuális kommunikáció hatalma.

11  Alelnök Megyeri Zoltán tagozatvezető mellett.  Nyugdíjas és ifjúsági tagozatvezető az Óbudai Egyetemen.  „A sokszínű, befogadó és családbarát felsőoktatásért” projekt elindítója(2 kiadvány)  Észt küldött-munkálatok  Támop képzések lebonyolítása  FDSZ hírlevél szerkesztése  FDSZ-IT FB oldal adminisztrátor  Ifikonf, konföderációs feladatok  Országos felmérés terve az ifjú munkavállalók problémáiról, a helyi ifjúsági tagozatok helyzetéről.  Az ifjúsági tagozat szervezési és szervezeti statégia alkotásának terve HIBA: jórészt egyedül, EDDIG!

12 Idézet egy mo-i felsőoktatási intézmény vezető beosztású oktatójától: "Pokoli erőfeszítésekkel fent tudjuk tartani az egyetemet. Az intézetek esnek szét, az emberek mennek el. Aki marad, az csillagászati óraszámokat tart. Az embereim támolyognak a fáradtságtól és üvöltöznek egymással." Kiábrándultság a politikából, szakszervezetből, nehéz toborzás. Mit várhatok magamtól, Tőletek, család, munka mellett társadalmi munkában? Akarjuk? Fontos? Van létjogosultsága? Van jövője?

13  Egyszemélyű vezetés és munkacsoport  Szervezett helyi ifjúsági tagozatok hiánya  Munkánkat nem főállásban, juttatásért végezzük, mint a nagy konföderációk tisztségviselői  Főállásunkban leterheltek vagyunk, éppen ezért nehezen mozgósíthatók feladatvállalásra, közösségi programokra  Az értelmiségi fiatalok nehezen mozgósíthatók sztrájkra, tüntetésre  Kiábrándultság a politikából, szakszervezetből, nehéz toborzás. Éles ellentét: Trend: Lendületben az ifjúság a konföderációk szintjén. Beférkőzött a MOSZ konföderációs segítséggel :Május 28-án tartotta első rendezvényét a Szegedi Tudományegyetem Fiatal Dolgozók Szakszervezete (SZTE FIDO).Ébresztő SZEGED!!!  A továbbiak megfogalmazása a szombati nap feladata.

14  Munkástanácsok Országos Szövetsége Ifjúsági Tagozata(2013) https://www.facebook.com/tagozat/inf o?tab=page_info

15  Fiatalok Ligája, LIGA Szakszervezetek Ifjúsági Tagozata(2009) http://www.liganet.hu/page/19/html/ifjusa gi-tagozat.html https://www.facebook.com/fiatalokligaja/i nfo?tab=overview

16  Magyar Szakszervezeti Szövetség Ifjúsági Tagozata (2014) Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Ifjúsági Tagozata MSZOSZ-Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség Autonóm Szakszervezetek Szövetsége Ifjúsági Tagozata http://www.szakszervezet.net/hu/ifitagozat- hirei

17  Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés Ifjúsági Tagozata (2013) http://www.eszt.hu/rolunk/ifjusagi- tagozat.html Feltöltés alatt!  FB oldal nincs! 

18  tagság öregedése –nyitás a fiatalok felé  felismerés, hogy az aktívák kinevelése fontos.  praktikus okok: fiatalok önállóan tudjanak pályázni, kapcsolódhassanak a nemzetközi ifjúsági programokhoz.

19  Ifjúsági tagozatban automatikusan tag minden (35, 41 stb.) év alatti szakszervezeti tag. Szállóigévé vált mondat: SESZ->FDSZ: „Holnap teszek egy kísérletet, hogy kerítsünk egy fiatalt (30 és 60 év között :)„  A gyakorlatban az ifjúsági tagozatok a fiatal tisztségviselők hálózataként működnek, és csak a népszerűbb, szabadidős programokon vesz részt a szélesebb körű tagság.  aktív szereplők száma szervezetenként változó:4-100

20  A tagozatok tovább osztódhatnak, munkacsoportokra (tagszervező-, jövőbeli terveket elkészítő-, flashmob-, kommunikációs, pályázatfigyelő és készítő, hírfigyelő-az ifjúsági tagozatok háza tájáról, világnap figyelő és rendezvényszervező, nemzetközi kapcsolatok stb., marketing és arculat, SCSB munkacsoport).

21  Szűkebb vezetőség irányítja a tagozatot (pl. társelnök vagy 5-15 fős elnökség, lefedve a fontosabb szervezési területeket, saját ügyrenddel), élén a tagozat elnökével.  A vezetés tagjai lehetnek formálisan delegáltak a tagszervezetektől, vállalatoktól, de át is alakulhatnak lazább, baráti társasággá.  A szervezet felsőbb vezető testülete (többnyire a küldöttgyűlés vagy kongresszus) dönt az elnök személyéről.  Ugyancsak ez a szerv dönt arról, hogy a fiatalok hogyan vesznek részt a szervezet irányításában. Általában az elnök részt vesz az elnökség ülésein, de nem szavazati jogkörrel, LIGA-nal, MASZSZ-nál azzal.

22  A tagozatok általában nem rendelkeznek önálló költségvetéssel, az anyaszervezetek programokat finanszíroznak, illetve egy időszakra vagy egyedi alkalmakra benyújtott költségigényeket fogadnak be.  Ugyanakkor különböző projektre, rendezvényekre külső forrásaik is vannak. (Ilyen forrás több szervezetnél a FES (konferenciákra, oktatásra), a Norvég alap.)

23  A tagozatok általában nem rendelkeznek önálló jogi személyiséggel.  Alapításkor pedig fontos szempont: pályázásra alkalmas, önálló szervezetet hozzanak létre.  A jogi személyiség megléte az érdekérvényesítésben is fontos, mert így csak így tudnak részt venni Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) munkájában, munkáltatói szervezetekkel tárgyalni.  „Alapítványt a … fiatalokért”, amely önállóan pályázhat, egyebek mellett az 1%-os szja-ért. Ez utóbbi a Családbarát pályázatok miatt is fontos.

24 A tagtoborzás általános cél.  szervezett eseményekre való meghívással  fórumokon való részvétellel, amelyen fiatalok is megjelennek  tájékoztatással (kiadvány, szóróanyagok)  a szolgáltatások potenciális tagokra való kiterjesztésével.  zenei fesztiválokon HÖOK, EFOTT fesztiválon civil szervezetként való megjelenéssel ,; „egészség éve” keretében szűrőbuszos toborzás  plakátok, kis ajándékok (tollak, pólók) osztogatásával  elbeszélgetés a sorban állókkal  kitelepülésekkel falunapokon, sátorban, szóró lapokkal;  Jogpont szolgáltatás  Akadémia, E-learning honlap  Többen kifejezetten a tagságnak anyagi előnyöket nyújtó szolgáltatások (kedvezménykártyák, üdülés, biztosítások, stb.) fejlesztését látják a tagszervezés leghatékonyabb módjának, bár ezek biztosítása nyilvánvalóan nem az ifjúsági szervezetek kompetenciája, - ingyenes jogi tanácsadás - ingyenes vagy kedvezményes biztosítások - kedvezményes mobiltelefon előfizetés - kedvezményes bankszámlacsomag - tagkártyával igénybe vehető szolgáltatások (pl. olcsóbb tankolás, kedvezményes vásárlás bizonyos üzletekben, éttermekben, stb.) - továbbképzéseken való részvételi lehetőség - ingyenes szakszervezeti újság, hírlevél a legfontosabb munkavállalókat érintő hírekkel - ingyenes vagy kedvezményes közösségi programok, rendezvények - segélyezés bizonyos magánéleti helyzetekben - kedvezményes üdülési lehetőségek szakszervezeti üdülőkben, stb.

25  Munkástanácsok akadémiája Munkástanácsok akadémiája  LIGA Akadémia Alapítvány könyvtára LIGA Akadémia Alapítvány könyvtára  ÉRDEKVÉDELMI ALAPISMERETEK. Tankönyv az alapszervezeti tisztségviselők. oktatásához. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége. Budapest 2004.

26  érdekvédelmi tanácsadás nyújtása;  kollektív tárgyalásokhoz segítségnyújtás;  oktatások és képzések (különösen felnőttképzés, szakképzés) szervezése és lebonyolítása;  szakmai tanulmányok, kiadványok, segédanyagok elkészítése;  komplex munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása (különösen munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása; munka-, pálya, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás; helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás; munkaerőigény bejelentése és nyilvántartása, támogatás munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtók részére; a munkaerőpiaci szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás.)

27  A Fiatalok Lendületben Program által finanszírozott strukturált párbeszédet népszerűsítő projekt, melynek során az elmúlt egy év alatt összegyűjtött, a fiatalok által megfogalmazott problémákra való reflektálás és megoldási javaslatok kidolgozása a cél. A Helyben vagyunk - Ötletpiknikek országszerte című programnak köszönhetően országszerte több mint 20 roadshow és 60 ötletpiknik valósult meg, melynek eredményeként több mint 1000 fiatallal találkoztunk A személyes találkozók alkalmával a fiatalok elmondták véleményüket az őket érintő problémákról és arról, hogy miben szeretnének változásokat.  Kellene egy munkacsoport, aki a hasonló lehetőségeket, pályázatokat figyeli!  Fontos felmérni a felsőoktatás fiatal munkavállalóit!!!

28 „Cél a passzivitás legyőzése.”  Május 1-re  Több napos hétvégi programokra  Demonstrációkra, flashmob-okra,  szolidaritás tüntetésekre „Mára kialudt a láng.”

29  Az utánpótlás biztosításának legfőbb eszköze a képzés;  másrészt az, hogy a fiatalok hajlandóak legyenek funkciót vállalni helyi szinten.  kommunikációs tréning

30  egyrészt a fiatalok aktivizálása, bevonása és képzése,  másrészt akciók, a fiatalok ügyeinek képviselete – szakszervezeti tagságtól függetlenül

31  Az ifjúsági tagozatok minden évben részt vesznek a 6 szakszervezeti konföderáció által szervezett 3 napos találkozón (az idén 2014 márciusában, Balatonföldváron).  Cél: a konföderációk egymáshoz való közelebb hozása, a szakszervezeti összefogás erősítése és példamutatás a szakszervezeti összefogásból az „öregeknek”.

32  Palacsinta nap – jótékonysági megmozdulás „Szemem fénye alapítvány” támogatására – ez egyúttal segít a helyi alapszervezeteket is összekovácsolni.  Fiatalok Nyári Találkozója, sátrazás  Üzemlátogatások, szakmai kirándulások  Csapatépítő programok  Sport és egészségnapok évente  Családi nap, gyerekprogramokkal…

33  FES konferenciák a konföderációk közös rendezvénye.  2013-ban : „Közszolgálat a fiatalok szemszögéből”.  4 témakört vitattak meg: Pedagógus életpálya modell”; „Ágazati KSZ szerepe”; Családbarát munkahelyek és bérfeszültségek”; „Fiatalok elhelyezkedési lehetőségei a közszférában”.  2014-ben tervezik külföldi előadók meghívását, annak bemutatását, hogyan működnek ezek a rendszerek másutt; a New Public Management témáját.  Az „Országok találkozója” program szeptemberben szokott megvalósulni, hétvégi eseményként, a Balatonnál kb. 80 fő részvételével, s a szakmai programon kívül csapatépítő programmal (pl. kalandpark, hajózás).  konferencia sorozat (elvándorlás, közszféra, ifjúsági munkanélküliség a téma) és mindenhova eljött egy-egy államtitkár is. FES-sel közösen szervezett konferencia a duális szakképzésről.

34  A Norvég alap keretében a fiatalok regionális alapképzését valósítják meg, négy helyszínen 114 fiatalt képeznek. Téma a szakszervezeti struktúra, a szakszervezet története, a nemzetközi témák, mint pl. a tisztes munka, tárgyalástechnika, csapatépítés.  kommunikációs tréning  A fiataloknak évente 3 napos képzést szerveznek – téma: csapatépítés, kommunikációs tréning, önbizalom építő tréning. (Erre azért van szükség, mert évente változik a csapat)  Folyamatos képzés – Szakszervezeti Ifjúsági Akadémiák, 4 alkalommal/év, 2014-ben csak 2 alkalom/év. Pl. 2014 márciusában téma az on-line média kommunikáció – közösségi portálok használata  Helyi, regionális találkozókat szerveznek, előadásokat, képzést.  évente, 3 napos képzés Balatonszemesen,  Most az osztrákokkal, határtérdségi program, meghívják és a különböző ágazatoktól jönnek. A téma: kommunikációs, fejlesztő tréning, konzultáció.

35  ÉSZT: két önálló kiadvány – „Észt-bontás” címmel az ifjúságot érintő kérdésekről, illetve egy másik „Észt-osztás” címmel a szakszervezetekről

36  CEYTUN projekt (Central European Youth Trade Union projekt). Ez a FES kezdeményezésére 2013-ban indult azzal a céllal, hogy ne ad hoc támogassa a különböző konföderációk ifjúsági tagozatait, hanem koordináltan, valamint a régióbeli fiatalok ismerjék meg egymást és együtt tudjanak fellépni (majd) az ETUC-ben (is). A CEYTUN-ban a visegrádi négyek, Ausztria, Németország szakszervezetei vesznek részt. Évente legalább két konferenciát, koordinátori találkozókat, tematikus találkozókat szerveznek, 50-60 fiatal részvételével.  FES által finanszírozott Demokrácia 2020 projekt (osztrák és magyar szakiskolákban felmérték, hogy a fiatalok (első ízben választók) hogyan vélekednek a demokráciáról. A 6 konföderáció ifjúsági vezetője kerekasztal beszélgetésen vett rész a projekt keretén belül. A felmérés eredménye elgondolkodtató, a leendő első választók negatívan vélekednek a demokrácia megvalósulásáról és a politikáról, céljuk a külföldi munkavállalás.

37  diákmunkáról szerződést kötöttek a munkáltatók szövetségével (ISZOSZ). Diákmunka törvénymódosítás sikeres kezdeményezése: a passzív hallgatói státuszra (szüneteltetők) is érvényesítették rendeletmódosítással az adókedvezményeket.  Konföderáció-közi együttműködés: sajtóközlemény a gyakornoki bérről. Minden sajtó hozta, A Jobbik (sajnos pont ők reagáltak, senki más!) a Parlamentbe viszi törvényjavaslatként.  együttműködés az új Ombudsman-nal, nagyon kemény jelentés a fiatalok foglalkoztatásáról.  Szakképzésnél a gyakorlatokra normatív béremelést céloztak meg, javaslatot dolgoztak ki.

38  A jó ügyeket támogató demonstrációkon való részvétel (pl. a hallgatói demonstráció).  flashmob, pl. tisztes munka világnapjára

39 Konferenciák államtitkár részvételével. Így nagy hírverés pl. a munkahelyvédelmi akciótervet itt jelentik be.

40 2013. május "A válság, a hazai és európai foglalkoztatás ügy nehézségei számos tekintetben új kihívásokat állítanak az érdekképviseletek elé. A sokszor eltérően gondolkodó szervezeteknek az érdeke azonban mindenképpen közös. A szakszervezetek közötti értékrendbeli különbségeket együttműködési alapként lehet, és kell is kezelni, különösen a fiatal korosztályokat illetően. Ezért kötöttünk "együttműködési megállapodást" az összes magyarországi szövetség képviseletében." Mondta Szabó Imre a Munkástanácsok Ifjúsági Tagozatának elnöke vasárnap Balatonszemesen, ahol a hat konföderáció ifjúsági tagozatai együttműködési megállapodást írtak alá. Együttműködési Nyilatkozat amely létrejött az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége Ifjúsági Tagozata, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés Ifjúsági Tagozata,a Fiatalok Ligája mint a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának Ifjúsági Tagozata, a Munkástanácsok Országos Szövetsége Ifjúsági Tagozata, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Ifjúsági Tagozata, és a Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség között, az alábbiak szerint: Mi, a magyar szakszervezeti konföderációk ifjúsági szervezetei egyaránt elkötelezettek vagyunk a magyarországi ifjúság helyzetének javítása iránt, ezért kiemelten fontosnak tartjuk a fiatalokat és a munka világát érintő kérdésekben a minél szélesebb körű összefogást a szakszervezeti szolidaritás jegyében. Ennek megfelelően a jövőben rendszeressé kívánjuk tenni az egymással való párbeszédet és egyeztetést. Szükség esetén közösen lépünk fel a fiatalok érdekében. Aggodalommal figyeljük a növekvő ifjúsági munkanélküliség, az elvándorlás, a fekete foglalkoztatás, a felsőoktatási helyzet és a pályakezdő fiatalok romló esélyeinek jelenségét, amely a fiatalok kiszolgáltatottságának növekedését eredményezi az élet minden területén, különösen a munkaerő-piacon. Ezért fontosnak tartjuk, hogy az ifjúság életminőségét meghatározó tényezők mint a munkavállalás lehetősége, a tisztességes bér, a családalapítás, a gyermekvállalás, a lakáshoz jutás, a megfelelő egzisztencia kialakításának feltételei elérhetőek legyenek minden fiatal számára. A problémák orvoslására további kormányzati programokat és beavatkozást sürgetünk, melyhez minden szervezeti és szakmai segítségünket felajánljuk. A munkavállaló ifjúság képviselőiként elkötelezettek vagyunk a szakszervezeti mozgalom pártpolitikai függetlensége mellett, és minden demokratikus erővel kész vagyunk a tárgyalásra a fiatalok helyzetének javítása érdekében.

41 Magyar Ifjúság 2012 – szerint az én generációm az ún. „csendes generáció”, amelynek tagjai inkább otthon ülnek a számítógép, vagy még inkább a tablet vagy okostelefon billentyűit nyomkodva, céltalanok és elveszettek, nagy részük munkanélküli, nem érdekli őket a közélet, nem formálnak véleményt és – ez a kedvencem – „kádári nosztalgiával” tekintenek egy olyan korra, amikor még legtöbben nem is éltek.Magyar Ifjúság 2012 Én erre azt tudom mondani, hogy hiszem és remélem, hogy ez a kutatás korántsem mutat helyes képet a felnövekvő generációról. A mai fiatalok igenis értelmes, okos, gondolkodó állampolgárok, akik fel tudnak lépni az érdekeik védelmében, gondoljunk csak például a felsőoktatás átszervezése ellen tartott megmozdulásokra. Szóval inkább csak arról kellene meggyőzni őket, hogy a szakszervezeti tagság fontos, a kivonulás pedig nem megfelelő válasz.

42

43

44  Dr. Maruzsa Zoltán, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár > > Fűrész Tünde, család és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár > > Székely András, Három Királyfi, Három Királylány mozgalom vezetője > > Bagdy Emőke professor emeritus, Károli Gáspár Református Egyetem > > Balansz Partnerség képviselői: > > Ternovszky Csilla (Prolabora) > > Németh Judit (mtd Tanácsadó közösség) > > Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés(ÉSZT) > Dr. Kuti László, elnök > Dorogi Péter, Ifjúsági tagozat elnöke > Sebők András(Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete) > Horváth Balázs(Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség) > > Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete(FDSZ) > Dr. Tőrös Szilárd, elnök > > Magyar Szakszervezeti Szövetség(MaSzSz) Női Tagozat > Hercegh Mária, elnök > > Óbudai Egyetem(ÓE) > Prof. Dr. Fodor János, rektor > Dr. Szenes Ildikó, FDSZ-ÓE alapszervezet elnök > Mozsár Lívia,óraadó >

45  > Tisztelt Címzettek! > > Magyarországon évek óta az egyik legalacsonyabb a gyermekvállalási > hajlandóság a többi országhoz képest. Számos mozgalom, szervezet és > intézkedés törekszik a fiatal (többek között a felsőoktatásban > tanuló) szülőképes generációk megszólítására. > > Az ember életében mind a család, mind a munka jelentős befolyással > bír és gyakran egymással szemben állít fel korlátokat, amelyek > feszültséget szülnek és rányomják a bélyegüket az ember > munkavégzésére, jó közérzetére, társas kapcsolataira, stb. Az > Európai Unió és Magyarország kormányzata kiemelt hangsúlyt fektet a > családok erősítésére, a családi élet és munka minél finomabb > összehangolására. > > A felsőoktatási intézmények is kezdik felismerni, hogy a sokszínű, > családbarát és befogadó intézkedéseikkel (mint innovatív motivációs > ösztönzőkkel) munkavállalóik, hallgatóik elégedettsége és > fejlesztése mellett, intézményi kötődésüket is növelik. > > Az Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének Ifjúsági tagozata a fent > megfogalmazottak figyelembe vételével országos programot indít, > melynek célja: > Olyan, magas szakmai színvonalon nyújtott, a felmerülő igények > kielégítésére képes, általánosan, folyamatosan és ingyen elérhető > szolgáltatási struktúra kiépítésének, fenntartásának, fejlesztésének > szakmai segítése, olyan campus-ok kialakítása, ahol a fiatal > családok zökkenőmentesen lehetnek részei a felsőoktatás világának, a > megfelelő infrastruktúra mellett rugalmas munkavállalási, tanulmányi > lehetőségeket, támogatásokat, képzéseket, tanácsadásokat, > rendezvényeket, szolgáltatásokat igénybe véve. > > Első lépésként egy elektronikusan letölthető információs kiadvány > létrehozása a célunk (elméleti összefoglaló és gyakorlati > kézikönyv), amely támogató iránymutatást ad a sokszínű, családbarát > és befogadó szemlélet gyakorlati megvalósításához. > > Az elméleti rész nyers változatát a csatolmányban olvashatják. > > Előzetes személyes megkeresést követően, ezúton kérem Önöket a > megtisztelő együttműködésre(köszöntő, alfejezet írása, szakmai > lektorálási feladatok)! > > Hamarosan jelentkezem a részletekkel!

46  Tartalomjegyzék Elméleti összefoglaló.............................................................5  Dorogi Péter; Sebők András A magyar ifjúság helyzete..................................7  Dési György Családpolitika......................................................................25  Kamuti Hajnalka A sokszínű, családbarát és befogadó felsőoktatásért... 34  Dr Dabasi Halász Zsuzsanna, Matiscsákné dr. Lizák Marianna Fiatal nők, anyák az akadémiai szférában, gondolatok az esélyegyenlőségről és a családbarát munkahelyekről a felsőoktatásban........................................59  Gyakorlati kézikönyv...........................................................67  1.Miért jó ez az Intézményemnek?......................................69  2.Elköteleződés a Sokszínű, családbarát és befogadó gondolkodásmód mellett, infokommunikációs felület létrehozása.............................................................................74  3. Hol tart most az Intézményem? Helyzetfelmérés (milyen meglevő kritérium pillérek vannak és milyeneket kell létrehozni, A szolgáltatások átalakítása vagy megteremtése..............................................75  Önvizsgáló szempontok........................................................75 3  4. Megvan a szándék, de hogyan haladjunk tovább?............78  5. Megvalósítás folyamata Szervezettség, tudatosság, egységes arculat, külső-belső kommunikáció.......................82  Konkrét gyakorlatok, sikertörténetek....................................82  6.Folyamatos munka-család audit, fejlődési lehetőségek.....96  Miért jó ez nekem?................................................................67  Az audit lépései...................................................................101  7. Pályázati lehetőségek, bírálati szempontok, észrevételek és jó gyakorlatok...........................................103  Horváth Balázs „Díszek” migrációja az érdekvédelemben - jogalkotás és praxis.............................................................................109

47

48  Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt " Egyelőre munkaanyag a programalkotás előkészítésére: sok helyen nem felel meg a jó prezentáció szabályainak és formai előírásainak(tömörség, címszavak,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések