Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKÁJA AZ ÖBÖL RÉGIÓ IRÁNYÁBA  Az új magyar kormány kiemelt külpolitikai célként jelölte meg az Öböl és általában az arab térség országai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKÁJA AZ ÖBÖL RÉGIÓ IRÁNYÁBA  Az új magyar kormány kiemelt külpolitikai célként jelölte meg az Öböl és általában az arab térség országai."— Előadás másolata:

1 MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKÁJA AZ ÖBÖL RÉGIÓ IRÁNYÁBA  Az új magyar kormány kiemelt külpolitikai célként jelölte meg az Öböl és általában az arab térség országai irányába folytatandó kapcsolatokat. Magyarország az Európai Unió tagállamaként értékalapú elköteleződése mellett gazdasági adottságaira is tekintettel nyitott az eltérő kulturális és társadalmi berendezkedésű államokkal való kölcsönös előnyökre alapozott gazdasági kapcsolatok fenntartásában, fejlesztésében.  A magyar gazdaság egyik legfontosabb pillére a külgazdaság. A magyar export fellendítése és a befektetési lehetőségek felkutatása, bővítése, támogatása, a magyar külgazdasági politika célkitűzéseinek megvalósítása prioritásként szerepel a kormány céljai között.  Az Öböl térség vonatkozásában, meggyőződésünk, hogy az EU-nak az eddigieknél látványosabban kell megjelennie az egész térségben.  Magyarország fontosnak tartja és támogatja az EU-GCC kapcsolatok továbbfejlesztését. Elmondhatjuk, hogy a 23 éves múltra visszatekintő közös munka komoly érték az EU és ezen belül a mi számunkra is. Célunk, hogy a EU-GCC szabadkereskedelmi megaállapodásról (FTA) folytatott tárgyalások mielőbbi lezárhatóak legyenek.

2 Szaúd-Arábiai Királyság

3 Az Iszlám születése „Az iszlám, feltétlen meghajlás Isten akarata előtt” -Mohamed próféta az iszlám vallás legfőbb prófétája. (Mekka, A.D 570/571 – Medina, A.D. 632). -Mohamed fellépése korszakalkotó esemény az arabok és a világ történelmében: az általa alapított iszlám az évszázadok folyamán világvallássá fejlődött, melynek több, mint 1,3 milliárd híve van jelenleg. -Halála előtti tíz évben (A.D. 622 Hijra, 610 első revellációk) egyesítette az addig széttagolt arábiai törzseket, akiket ő és utódai, a kalifák, állammá szerveztek és az új vallás nevében sikeres hódító útra indultak Ázsia és Afrika felé. -Lerombolta a régi jelképeket és helyre állította a Ka'aba (Kába szentélyt), melyet egyes vélekedések szerint Ábrahám épített. Életrajzai kiváló tömegszónokként és kivételes képességekkel megáldott hadvezérként emlékeznek rá. -Vallását, Ábrahám vallása megújításának mondta, melynek Mózes (Moses), Jézus (Isa) is kiemelkedő prófétái.

4

5 SZAÚD-ARÁBIAI KIRÁLYSÁG  Az ország nevének első része Abdel-Aziz ibn Szaúd, az első király nevét őrzi  Államformája: Abszolút monarchia.  A jelenlegi uralkodó: Abdullah bin Abdul Aziz király  Egyesítés 1932. szeptember 23 (Az ország nemzeti ünnepe  Terület 2 149 690 km² (13.)  Az ország népességét 2008 júliusában több mint 28 millió amiből 5,5 m fő bevándorlót illetve vendégmunkást.  Fővárosa Rijád, 4,6 millió lakos  GDP/fő:23.800 USD  GDP összetétele:mezőgazdaság 3 %, ipar 59,1 % (ebből a kőolaj-kitermelés 45 %,) szolgáltatások 37,9 %  Deviza- és arany tartalékok: Cc. 700 Mrd USD  A '60-as évekig a lakosság többsége nomád volt, de a robbanásszerű gazdasági fejlődés eredményeképpen mára 95% letelepedett. Az emberek 86%-a városban lakik. A lakosság körülbelül 90%-a arab. További körülbelül 10% dél- ázsiai származású.

6 TERMÉSZETFÖLDRAJZ Felszínének központja a sivatagokkal övezett Nedzsd kopár fennsíkja. A félsivatag keleti pereme – Földünk kőolajban leggazdagabb vidéke – a Perzsa-öböl menti síkság A fennsíkot nyugatról a Vörös-tenger árkára meredeken leszakadó hegyvidék a Hedzsász kíséri. Éghajlat ország legnagyobb részére a szélsőségesen meleg és száraz időjárás jellemző. Így nyáron 50 °C feletti, télen fagy és hó is előfordulhat a belsőbb területeken illetve a magasabb hegyekben, Az átlagos évi csapadékmennyiség 100 mm, január és május között esik. A nagy kiterjedésű országban nincs egyetlenegy állandó vízfolyás vagy természetes tó sem. Az időnként előforduló felhőszakadások vizét vádik vezetik le. Élővilág, sivatagok növényzete gyér, szárazságtűrő fűfélék és cserjések fordulnak elő. Az oázisokban apró termetű madarak élnek. A némileg hűvösebb és csapadékosabb hegyekben kőszáli kecske, vadmacska, pávián, farkas és hiéna él. A tengerekben a korallzátonyok élővilága gazdag.

7 TÖRTÉNELMI KITEKINTÉS -X. századot megelőző időszak kereskedelem, arab kereskedők Jementől, a Szaszanida birodalom megkerülésével Belső-Ázsiával, kapcsolatok a magyar törzsekkel (Kmoskó, Ceglédy, Kristó munkái). -A X. századtól a XX. század elejéig Mekkát és Medinát a Mekkai serif irányította (Khurais törzs). XIV.sz-tól oszmán behatás, korlátozott jogosítvány -Az „első Szaúdi Állam”. Az Oszmán Birodalommal szembeni fellépéshez vezető első lépcső a dinasztia alapító Muhammad bin Szaúd szövetsége Muhammad ibn Abd Al-Wahhabal (1774-1818, Diriya). Vallási visszatérés az eredeti szunnita iszlám puritán elveihez.

8 TÖRTÉNELMI KITEKINTÉS II. -A „második Szaúdi Állam” az Al-Rashid családdal folyatott harchoz kötődik a központi nejdi régióban 1824-től. A Rashidok az Oszmán birodalom aktív támogatásával a terület elhagyására kényszerítették a Szaúdokat, akik 1891-től Kuvaitban találtak menedékre. (Máig ható kiemelt kapcsolatok) -1902-ben az akkor 25 éves Abdul-Aziz Al-Saud sikeresen veszi vissza a hatalmat a Rashidoktól a központi terület legjelentősebb erősségének a Musmak erődnek az elfoglalásával. Az ország újkori egyesítésének (Ikhwan) kezdete innen számítódik és teljesedik ki 1925-re amikor a „nyugati partot” a Hejaz-t is uralma alá hajtja. -A „harmadik Szaúdi Állam” a hedzsázi királyság és a nedzsdi szultanátus egyesítésével 1932. szeptember 23-án jön létre.

9 A SZAÚD-ARÁBIAI KIRÁLYSÁG ÁLLAMSZERKEZETE -A mai állam létrejötte Abdul Aziz Ibn Szaúd nevéhez köthető, aki megszerezte az uralmat Nedzsd (1914), majd Hidzsáz (1925) felett Szaúd-Arábia néven egyesítve a területeket 1932-ben -1938-ban fedezték fel az ország óriási kőolaj-készletét -A szaúdi állam abszolút monarchia a Szaúd dinasztia, amelyben a hatalom férfi ágon – szeniorírási sorrendben – öröklődik -Az országnak nincs európai értelemben vett alkotmánya. Ennek hiányában a királyi jogkört hivatalosan nem korlátozza más, mint az iszlám szent könyve a Korán, amely betölti az alkotmány funkcióját, és az iszlám jogrendje, a Saría. -Ugyanakkor a királynak döntései során egyetértésre kell jutnia a vallási vezetőket tömörítő ulemával, a jellemzően az uralkodói család tagjaiból álló Miniszterek Tanácsával. -Emellett Fahd király a 20. század végén felállított egy - jelenleg 150 fős - királyi tanácsadó testületet a Súra Tanácsot – a mi Parlamentünk megfelelője, amellyel a király szintén konzultál fontosabb döntései előtt.

10 URALKODÓK  Abd al-Azíz Ál Szaúd (1932-1953),  Szaúd bin Abd al-Azíz Ál Szaúd (1953-1964)  Fejszál bin Abd al-Azíz Ál Szaúd (1964-1975)  Hálid bin Abd al-Azíz Ál Szaúd (1975-1982)  Fahd bin Abd al-Azíz Ál Szaúd (1982-2005)  Abdulláh bin Abd al-Azíz Ál Szaúd (2005 óta)

11 Gazdaságának alapja hatalmas kőolajvagyona. A Föld legjelentősebb készleteivel rendelkezik és az első számú exportőr is. 262 MD barrel.

12 A Szaúd-Arábiai Királyság újkori történelméből három jelentős momentumot szeretnék kiemelni az államalapítás tényén túl. 1.) -1938-ban a kőolaj feltárás kezdete. A pénz, az addig elképzelhetetlen gazdagság megjelenése. Bár a zarándoklatokból és kereskedelemből befolyó jövedelmek nem voltak korábban sem elhanyagolhatóak. -Az kőolajból befolyó jövedelmek jelentős mértékben megváltoztatja az addig meglehetős szegénységben élő szaúdi állam önképét. -Abdul Aziz halálát követően az 50’-es-60’-as évekre a soha nem látott gazdagság eredményeképpen teret nyert a könnyelműség és pazarló életmód, ami egyfajta idegengyűlölettel társult.

13 2.) Faisal király uralkodása (1964), a megelőző időszakhoz képest mérföldkő a jó kormányzás irányába. Pénzügyi rend fiskális szigor társulva a modernizációhoz szükséges reformok beindításával. Melynek egyfajta túltengése a 1973-as olajválság, mely alapjaiban rázta meg a nyugati gazdaságot. 3.) Abdullah hatalomra kerülése (2005). A modern, távlatos, globális vízióval is rendelkező szaúdi állam építésnek dinamikus folytatása. (1986, 2005). A tudatos, az olaj mellett a gazdaság egyéb területeinek fejlesztésére koncentráló politika hangsúlyos eleme az oktatási rendszer korszerű, magas szintre emelése és világszínvonalú tudáshoz való hozzáférés biztosítása a társadalom valamennyi tagja számára (ösztöndíj rendszer). Ma a Szaúd-Arábia Királyság a G-20 csoport tagja. (OIC, GCC) Állásfoglalása a világpolitikát és globális gazdaságot érintő kérdésekben megkerülhetetlen. Abdullah király két területen, egyrészt a Szaúd-Arábiai Királyság külpolitikája vonatkozásában nyitást, másrészt az iszlámmal kapcsolatos negatív percepciók meghaladásra, dialógust hirdetett.

14 RIJAD

15 MIÉRT FONTOS NEKÜNK AZ ÖBÖL RÉGIÓ? I.  Az arab nyelv és az iszlám kultúra – melynek Irán és Törökország éppen úgy része – hatása Európára és így Magyarországra megkerülhetetlen  Az arab „tavasz” hatása az Öböl térségre. Szembe az ismert és érintett országokkal GCC államok viszonylag megrázkódtatás nélkül vészelték át az eltelt időszakot. Általánosságban elmondható ezen államok politikailag, gazdaságilag stabilak. (Marokkó, Jordánia esetleges csatlakozása a GCC-hez!)  Az realitások és nemzeti önérdekünk folytán is az egykor jelentős potenciált mutató arab térséggel a céltudatos politikai és gazdasági kapcsolatépítési törekvések újjáépítése mára szükségszerűvé vált.  Kereskedelmi forgalom: 1985-86 Exp: 400 mill USD 2010 Exp: 1,5 MD USD (1, 23 MD, Ázsia, 325 m Afrika) Imp: 29 mill USD

16 A SIKERHEZ VEZETŐ ÚT  SZERVEZETT GAZDASÁGI KAPCSOLATI KERETEK MEGTEREMTÉSE (GVB, Üzleti Tanács). Információs bázis 2012.01.  CSAK! A NEMZETKÖZI PIACI ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐ, VALÓS SZÁMÍTÁSOKKAL IS ALÁTÁMASZTOTT, KIDOLGOZOTT PROJEKTEK JUTHATNAK CÉLBA ÁLLAMI SZINT. Energia import Tőkevonzás. Befektetés ösztönzés. Pénzügyi kapcsolatok Tudományos, technológiai együttműködés Oktatási kapcsolatok. Orientalisztika elmélyítése Kiemelt területek VÁLLAKOZÓI SZINT Mezőgazdasági kapcsolatok Biotechnológia Vízkezelés, környezetgazdálkodás Villamos ipari, erőmüvi, hűtési rendszerek EÜ kapcsolatok IT kapcsolatok Vegyipari kapcsolatok Magas és mélyépítésihez kapcsolódó, mérnöki munkák

17 A SZAÚDI GAZDASÁG 2010  Szaúd-Arábia piacgazdaságra épült ország, a tőke és a pénz mozgása gyakorlatilag nem korlátozott, az infrastruktúra fejlett, jelentős magánvagyonok halmozódtak fel.  2009-ben az egy főre jutó GDP (vásárlóerő paritáson) 23.800 USD volt. (Összehasonlítás gyanánt Izrael 26 256 USD). A magántőke növekvő szerephez juttatása a kormányzat fontos gazdaságpolitikai prioritásai közé tartozik.  2006 óta a szaúdi GDP közel 50 %-a már a magánszektorban realizálódott. Az elmúlt négy évben igen erőteljessé vált a szaúdi állami tulajdonú, illetve a magán működő tőke külföldi expanziója.  A szaúdi gazdaság dinamizálásában fontos szerepük van az állami beruházásoknak, amely hatalmas infrastrukturális fejlesztésekben, s egyéb mega-projektek (6) megvalósításában ölt testet. Ezek a projektek a külföldi működő tőkének az országba vonzását is célozzák, s csak azok közreműködésével valósulhatnak meg. Az elkövetkezendő tíz év alatt 88 Mrd USD-t költenek vízügyi, csatornaépítési, elektromos-hálózat fejlesztési beruházásokra, de ide sorolható a vasútbővítési projekt is, amelyre több mint 10 Mrd USD-t szán a kormány.  Az ország gazdasági erejét reprezentálja, hogy a gazdasági gyökerű elégedetlenség, az általános munkanélküliség, az oktatási rendszerből kikerülő értelmiségi fiatalok munkanélkülisége, egyes rétegek nehéz élethelyzetének enyhítése érdekében az uralkodó rendeleteket hagyott jóvá. E rendeletek lényegében egy kiterjedt szociális intézkedés-csomagot testesítenek meg, amelynek összértéke meghaladja a 171 (!) Mrd USD-t.

18 NEHÉZSÉGEK  Szaúd-Arábia nem száz méteres síkfutás, legalább háromezer méteres akadályfutás, tűző napon  A vállalati felsővezetőknél az amerikai, általában a nyugati üzleti szemlélet meggyökeresedése. Határozottság, lényegre, célratörő tárgyalási stílus. A világgazdasági folyamatok napi szintű pontos ismerete. (Nem csak Európa és az USA.).  A liberális piaci magatartás miatt, szinte korlátlan a verseny, áruk, szolgáltatások, személyek tekintetében  A már megtelepedett harmadik országbeli külföldi munkavállalók cégen belüli összetartása.. Szűrt információk.  Az alap projektek nagyságrendje minden képzeletet felülmúló, így a kapcsolódó garanciák, egyéb költségek mértéke is jelentős, esetenként riasztó. Alvállalkozói kooperáció!!  Jogi, kulturális ismeretek hiánya.  Magyarországról elnagyolt, ellentmondásos, sematikus kép él. Intoleráns,  Ingerszegény környezet. A Saria joghatósága. Ennek maximális tolerálása!!  Utazási költségek viszonylag jelentősek. (200-450 Ft) Az utazás időigényes.(Min:3-4 nap)

19 NÉHÁNY HASZNOS SZEMPONT A NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE  FIZETŐKÉPES PIAC, NAGYFOKÚ TŐKEELLÁTOTTSÁG!  Folyamatosan nekünk kell kezdeményezni. Kitartónak kell lenni! ( Nokia esete)  Személyes gesztusok jelentősége: Udvariasság, barátságosság, őszinteség, nyíltság,  szakszerűség.  Különösen a kezdeti időszakban (1-5 év) döntő a szervezett keretekben történő fellépés (GVB,  Üzleti Tanács.)  Idő így türelem kell a kölcsönös megismeréséhez.  Kezdetben szükségtelen szakvásárokon történő részvétel. Hasznos és elégséges „road-show-k”  tartása, több helyszínen kiutazó 1-2 fő szakemberrel.  Írásbeliség kiemelt fontossága.  A konkrét üzleten túli a Királyságra és az iszlámra vonatkozó ismeretek elmélyítése

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKÁJA AZ ÖBÖL RÉGIÓ IRÁNYÁBA  Az új magyar kormány kiemelt külpolitikai célként jelölte meg az Öböl és általában az arab térség országai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések