Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„e-INKUBATOR határtalan lehetőségek a kisvállalkozások támogatására” című projekt (HUSK/0801/1.1.2/0034) Az inkubáció szerepe a vállalkozások fejlesztésében,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„e-INKUBATOR határtalan lehetőségek a kisvállalkozások támogatására” című projekt (HUSK/0801/1.1.2/0034) Az inkubáció szerepe a vállalkozások fejlesztésében,"— Előadás másolata:

1 „e-INKUBATOR határtalan lehetőségek a kisvállalkozások támogatására” című projekt (HUSK/0801/1.1.2/0034) Az inkubáció szerepe a vállalkozások fejlesztésében, különös tekintettel az elektronikus információáramlás felhasználására Brunda Gusztáv Vállalkozásfejlesztési tanácsadó Telefon: 36-30/96-82-705 E-mail: gbrunda@upcmail.hu Salgótarján, 2010. október 26.

2 Inkubátorház történet  Amerikai és nyugat európai tapasztalatok alapján  Első inkubátorok Magyarországon1991-től

3 Inkubátorház történet USA  1960-as években felismerték a KKV-k fontosságát - sok munkahelyet teremtenek - adók jelentős részét fizetik - indikátorként viselkednek - a KKV-k segítése politikai kérdéssé vált vált

4 Inkubátorház történet  Első inkubátor talán a new york-i Batavia Ipari Centrum volt, vagy a Pennsylvania Egyetem /1960 –as évek néhány spin off, 1990-es évekre 105 szervezet, 6000 alkalmazott/  Nyugat-Európában 30 éve működnek  Magyarországon 19 éve

5 Inkubátorház történet  Láthatóan, már a korai időszakban is összekapcsolták az inkubátorházakat és a technológiai fejlesztést.  1990-ben 385 inkubátorház az USA- ban  2008-ra számuk meghaladja a 600-at  Egyre több inkubátor választja a szakosodás stratégiáját

6 Inkubátorház történet EURÓPA  Franciaországban 1990-ben több mint 60 a működő vállalkozói inkubátor  Legtöbb helyen fejlesztési ügynökségek létesítik  Az Európai Unió strukturális alapjai jelentős összegekkel támogatják az ilyen jellegű fejlesztéseket – Salgótarján, Fülek, Bátonyterenye, most Balassagyarmat

7 Inkubátorház történet EURÓPA  Vadhajtások: fényes és csillogó inkubátorok vagy üzleti innovációs központok (BIC), melyek azonban a látványos felszín alatt gyakorlatilag semmit nem rejtenek, csak néhány vállalkozás működik bennük, s az épület jelentős része kihasználatlan.

8 Inkubátorház történet EURÓPA  Ezektől eltekintve azonban az inkubátor koncepció meghódította az Európai Unió országait és a kisvállalkozások segítésének egyik alapvető eszközévé vált.

9 Inkubátorház történet KÖZÉP- ÉS KELET EURÓPA  A kisvállalkozások szinte hagyomány nélkül, a semmiből jöttek létre.  Az inkubátorok misszionárius szerepet töltöttek, s töltenek be.  A három visegrádi ország: Csehország, Lengyelország és Magyarország jártak (járnak) az élen.

10 Inkubátorház történet  Lengyelországban az első inkubátor - illetve üzleti innovációs központ (BIC) - 1990-ben jött létre Poznanban. Az ENSZ inkubátor fejlesztési program kidolgozásában nyújtott segítséget a lengyel kormánynak.  Magyarországon szintén a nyolcvanas évek végén fogalmazódott meg a vállalkozói inkubátorok létesítésének gondolata, s az első inkubátor 1991- ben indult Nyíregyházán.

11 Mi is a vállalkozói inkubátor? Fogalomtisztázás:  Nehéz általánosan elfogadott definíciót találni = nincs két egyforma inkubátor a világon  Koncepció és eszköz egyszerre

12 Mi is a vállalkozói inkubátor? Egy elfogadott fogalom:  A vállalkozói inkubátorház olyan létesítmény (vagy működési terület), amely közös szolgáltatásokat, üzleti-szakmai segítséget biztosít kezdő vállalkozások számára, általában a piaci ár alatt, hozzájárulva egy adott területen a vállalkozások fejlesztéséhez és új munkahelyek teremtéséhez.

13 Nemzetközi tapasztalatok Alapvető célkitűzés:  a kisvállalkozások bukási arányának csökkentése - vagy pozitívan megfogalmazva -, a kisvállalkozások túlélési arányának javítása.

14 Nemzetközi tapasztalatok Rendkívül sokszínű világ: Enterprise Workshop - Vállalkozói Műhely Opportunity Centre – Lehetőségek Központja Központja Manager Workspace – Menedzselt Munkaterület Munkaterület Technology Centre - Technológiai Központ Youth Enterprise Centre - Ifjúsági Vállalkozói Vállalkozói Központ Központ

15 Nemzetközi tapasztalatok Mindig többről van szó, mint egy épületről vagy épületkomplexumról. Egy átfogó vállalkozásfejlesztési koncepciót szolgál. Erre utal az a kijelentés is, amit az említett philadelphiai inkubátor igazgatója fogalmazott meg: "Mi nem épületet értékesítünk, hanem üzleti környezetet." "Mi nem épületet értékesítünk, hanem üzleti környezetet."

16 Inkubátor típusok  Üzleti alapon működtetett inkubátorok Fenntartójuk - még akkor is, ha non- profit szervezet - üzleti alapon működteti.  Non-profit inkubátorok Általában valamilyen használaton kívüli ingatlan átalakításával hozzák létre, rendszerint jelentős méretű központi, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával. A bevételeknek csak minimálisan kell meghaladniuk a kiadásokat, az üzemeltetés költségeit.

17 Inkubátor típusok  "Hotel" jellegű inkubátorok Kizárólag helyiséget biztosítanak a kis, kezdő vállalkozásoknak, általában kedvezményesen, de ehhez semmilyen közös szolgáltatás nem kapcsolódik.  Támogató-szolgáltató inkubátorok Műhelyt, irodát biztosítanak kisvállalkozások számára, de ezen kívül a vállalkozások fejlődését elősegítő szolgáltatások széles palettáját kínálják.

18 Inkubátor típusok  Technológiai fejlődést és innovációt elősegítő inkubátorok Olyan bérlőket válogatnak, akik valamilyen technológia intenzív ágazatában tevékenykednek, vagy átlagon felül innovatívak, s ezeket segítik speciális szolgáltatásokkal. Általában jelentős kutatási kapacitással rendelkező felsőoktatási intézmények közvetlen közelségében jöttek létre.

19 A vállalkozói inkubátor funkciója  nem csodafegyver, hanem a helyi gazdaság, azon belül is a mikro- és kisvállalkozások segítésére.  A vállalakozói inkubátorház nem csodafegyver, hanem egy eszköz, a helyi gazdaság, azon belül is a mikro- és kisvállalkozások segítésére.  Más támogató eszközökkel kiegészítve, hatása megsokszorozható.

20 Sikeres inkubátorok Magyarországon  Nyíregyháza  Székesfehérvár  Kaposvár  Ózd  Komárom  Salgótarján

21 Az elektronikus inkubátor, avagy 2. generációs inkubátor

22 A 2G-VI elsődleges felhasználói köre 1. Már működési tapasztalatokkal endelkező, vagy kezdő vállalkozók, vállalkozások, a munkaerőpiacon érvényesülni akaró, különboző szintű iskolát végzett emberek, akiknek lehetőséget nyújt gyakorlati tapasztalatszerzésre, segít megismerni a vállalkozások a kereskedelem és a marketing innovatív formáit. a 2G-VI lehetővé teszi olyan a nyitott üzleti tér egy formájának megismerését és elsajátítását, amely megkönnyíti a vállalkozások elindulását, felfutását, segít a fejlesztésekhez forrásokat keresni, és azt sikeresen megpályázni, illetve segít partnereket keresni. a 2G-VI lehetővé teszi olyan a nyitott üzleti tér egy formájának megismerését és elsajátítását, amely megkönnyíti a vállalkozások elindulását, felfutását, segít a fejlesztésekhez forrásokat keresni, és azt sikeresen megpályázni, illetve segít partnereket keresni.

23 2. A működő, és fejlődni kívánó vállalkozások, akik minél kisebb időráfordítással szeretnék a jelentős adminisztratív szükségleteiket kielégíteni, lehetőleg elektronikus formában: web alapú munkavégzéssel. A 2G-VI elsődleges felhasználói köre

24 Kiindulási pontok  A partnerek egyeztető megbeszélésekkel, projekt építő konzultációikkal készítették elő pályázatukat.  A projekt hatékony partnerségre épül, a felek 2 év időtartam alatt készítették elő projektjüket, amely 2009. év tavaszától fordult intenzív munkafázisba. A főpartner NMRVA és a határon túli partner TECTUM, n.o. is szolgáltató inkubátorházat működtet. Az üzemeltetés, a kisvállalkozások igényeinek alapos megismerése, a kiszolgálásukban szerzett tapasztalatok és a pályázó szervezetek rendszeres probléma megbeszélései hívták elő új, innovatív szolgáltatások megtervezésének igényét.

25 Miért ez a projekt? Napjainkban a magyar-szlovák kisvállalkozások kevés csatornán szereznek egymásról információt. Ezért az együttműködés középpontjába a két ország gazdasági szereplői közötti folyamatos, friss és pontos információ áramoltatását helyeztük. A szlovák-magyar Kereskedelmi Kamara által végzett elemzések alapján az alábbi kisvállalkozói igényeket tudtuk beazonosítani:  A két országban működő vállalkozások körében egyaránt fő törekvés az exportból, vagy az EU más országaiból származó árbevétel növelése, ugyanakkor az EU-hoz történt csatlakozástól függetlenül egyre nehezebb újabb nyugati piaci lehetőségekhez jutni, a belső fogyasztás pedig stagnál, újabban rohamosan mérséklődik.

26 Miért ez a projekt?  A határ menti térség mikro- és kisvállalkozásainak befektetései a tervezettnél lassabban térülnek meg.  Az értékesítés, az árbevétel növelése folyamatos marketingmunkát, új piaci lehetőségek felkutatását követeli meg, amelyek költségei dinamikusan emelkednek.  Kiadásaikat nem tudják növelni a piacra jutást segítő kereskedelemfejlesztés terén, általában hiányzik a korszerű marketingszemlélet, a szakmai-ágazati információk összegyűjtése, elemzése és felhasználása a stratégiai döntések érdekében.

27 Miért ez a projekt?  A piaci folyamatokhoz, információk híján, utólag és lassan alkalmazkodnak.  A magyar-szlovák kereskedelmi adatbázisok általában statikusak és elévültek, a két ország viszonylatában nem nyújtanak gyors, naprakész információkat a kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködésre, a szemlélet formálására.  A fentiekből adódóan a céltérség kisvállalkozói körében felértékelődnek a hagyományos kelet- európai kapcsolatok.  A magyar-szlovák gazdasági kapcsolatoknak még nem vált természetes formájává a másik országban történő pénzügyi, szakmai befektetés, tőkekihelyezés, cégvásárlás, legfeljebb a Magyarországról történő cég kihelyezés.

28 Miért ez a projekt?  A határ menti térségekben létrejöttek és működnek a kisvállalkozásokat támogató nonprofit vállalkozásfejlesztő szervezetek, de támogatási forrásaik beszűkülőben vannak, szolgáltatásaik döntően tanácsadásra korlátozódnak.  A határmentén létrejöttek az I. generációs inkubátor házak (szolgáltató inkubátorok), de hatókörük mikro térségi-, kistérségi szintre korlátozódik.  Az újonnan alakuló mikro- és kisvállalkozások alapítói a fiatal és közép korosztályokhoz tartoznak és rendelkeznek legalább alapszintű (felhasználói) informatikai ismeretekkel.

29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "„e-INKUBATOR határtalan lehetőségek a kisvállalkozások támogatására” című projekt (HUSK/0801/1.1.2/0034) Az inkubáció szerepe a vállalkozások fejlesztésében,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések