Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Földmérő nap Nyíregyháza 2015. 03. 18. Alaprajzok Szolgalmi jogok Szakfelügyeleti aktualitások Herczeg Ferenc FÖMI önálló osztályvezetője.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Földmérő nap Nyíregyháza 2015. 03. 18. Alaprajzok Szolgalmi jogok Szakfelügyeleti aktualitások Herczeg Ferenc FÖMI önálló osztályvezetője."— Előadás másolata:

1 Földmérő nap Nyíregyháza Alaprajzok Szolgalmi jogok Szakfelügyeleti aktualitások Herczeg Ferenc FÖMI önálló osztályvezetője

2 2 Földmérő nap Nyíregyháza ALAPRAJZOK 18. § (1) Az egyéb önálló ingatlanok alaprajza vagy egyéb ábrázolása az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis része. 21. § (4) Az egyéb önálló ingatlanok alaprajza 1:100 vagy annál nagyobb méretarányban ábrázolja az ingatlan elhatároló vonalait. Az alaprajzon fel kell tüntetni a  település nevét,  az ingatlan utca, házszám, emelet és ajtószámot  az önálló ingatlan sorszámát és alapterületét. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény

3 3 Földmérő nap Nyíregyháza § (1) Társasház felépítendő épületre úgy alapítható, hogy az épület engedélyezési záradékkal ellátott tervrajzának megfelelően a földrészlet tulajdonosa vagy valamennyi tulajdonostársa az alapítási szándékot alapító okiratba foglalja, és az előzetes alapítás tényét az ingatlan-nyilvántartásban a földrészlet tulajdoni lapjára feljegyzik. ALAPRAJZOK A társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény

4 4 Földmérő nap Nyíregyháza § (3) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság a döntés meghozatalához szükséges tényállás tisztázásának keretében vizsgálja megfelelően valósult-e meg. e) hogy a megvalósult építmény, az építési engedélynek és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően valósult-e meg. ALAPRAJZOK Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet EZÉRT NEM ZÁRADÉKOLJA A FÖLDHIVATAL AZ ALAPRAJZOKAT, HANEM CSAK VIZSGÁLJA

5 5 5 ALAPRAJZOK 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról 73. § (1) Társasház bejegyzéséhez alapító okirat és alaprajz szükséges. (2) d) az egyes tulajdonostársak kizárólagos tulajdonába kerülő lakások, illetőleg nem lakás céljára szolgáló más helyiségek meghatározását az alaprajz szerinti arab számozás és az alapterület feltüntetésével, Földmérő nap Nyíregyháza

6 6 Cím alcím helyszín dátum 6 6 ALAPRAJZOK 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról 74. § (1) Szövetkezeti ház bejegyzéséhez lakásszövetkezeti alapszabály és alaprajz szükséges. (3) Az (1) bekezdésben foglalt alaprajzra a tv. 21. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal, hogy alaprajzként elfogadható az építési engedélyhez tartozó, illetőleg az engedélyezett és kivitelezett állapot eltérését feltüntető vagy a kiadott fennmaradási engedély alapját képező – a (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti adatokkal kiegészített – műszaki terv. Földmérő nap Nyíregyháza

7 7 Földmérő nap Nyíregyháza számú melléklet 18. Bruttó alapterület: épületszerkezetek alapterületével növelt nettó alapterület. 88. Nettó alapterület: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe. ALAPRAJZOK Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

8 8 Földmérő nap Nyíregyháza § (2) A digitális szintenkénti alaprajznak tartalmaznia kell a következő adatokat: a) az épület külső kontúrvonalát, tartószerkezeti és belső elválasztó falazatát a falvastagságok ábrázolásával; b) az egyes jogilag elkülönülő tulajdoni viszonyok határait, és az okirattal egyező azonosítóit; c) szintenként a padlószint relatív magasságát a terepcsatlakozáshoz képest; d) a nyílászárók és átjárók helyeit a nyílási irány feltüntetése nélkül; e) a szintáthidalókat emelkedési irányukkal. ALAPRAJZOK Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet netto alapterületek a papírra kinyomtatott alaprajz méretarányát az épület EOV címkoordinátáját (NEM A LAKÁSNAK!!!!) a készítő nevét, szakképzettségét, jogosultsági számát,

9 9 Földmérő nap Nyíregyháza ALAPRAJZOK Az eltérő tulajdoni viszonyok határának megállapítási módja Az ingatlan-nyilvántartásba a lakás netto területét kell bejegyezni A bruttó terület meghatározásának módja Mikor fogadható el az engedélyezési záradékkal ellátott a felelős tervezői jogosultsággal rendelkező személy által készített alaprajz A tanúsítvány kiállításának módja (nem záradék) ÚJ ELEMEK A JELENLEGI SZABÁLYOZÁSHOZ KÉPEST A korábban bejegyzett EÖI-ben történő időközi és építési engedély köteles változás módja

10 10 Földmérő nap Nyíregyháza ALAPRAJZOK KEVÉS ADAT

11 11 Földmérő nap Nyíregyháza ALAPRAJZOK KEVÉS ADAT Lakások egyedi azonosíthatósága megvan Inytv. szerinti adatok hiányoznak Lakások össz alapterületei hiányoznak

12 12 Földmérő nap Nyíregyháza ALAPRAJZOK ELEGENDŐ ADAT Inytv. szerinti adatok Lakások össz alapterületei Lakások egyedi azonosíthatósága ENGEDÉLYEZÉSI ZÁRADÉK

13 13 Földmérő nap Nyíregyháza SZOLGALMI JOGOK 16. § Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogok, illetőleg annak jogosultjai jegyezhetők be: e) telki szolgalmi jog, f) állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, valamint villamosberendezések elhelyezését biztosító használati jog, továbbá vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalmak és használati jogok, Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény

14 14 Földmérő nap Nyíregyháza SZOLGALMI JOGOK 11. § (1) A használat jogát egész ingatlanra vagy az ingatlan természetben meghatározott (pl. lakáshasználat) vagy területnagyságban kifejezett részére lehet bejegyezni. 12. § (1) Az ingatlant terhelő telki szolgalmi jogot egész ingatlanra, illetőleg annak természetben vagy területi mértékben meghatározott részére lehet bejegyezni. 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról

15 15 Földmérő nap Nyíregyháza SZOLGALMI JOGOK 65. § (6) Egyéb önálló ingatlanokat, valamint társasháznál a közös tulajdonban, szövetkezeti háznál a szövetkezeti tulajdonban lévő épületrészeket érintő telki szolgalmi és egyéb jog bejegyzése vagy jogilag jelentős tény feljegyzése céljából benyújtott okirathoz a tv. 21. § (4) bekezdésében meghatározott alaprajz másolatán elkészített helyszínrajzot kell mellékelni, amelyen a bejegyzendő joggal, feljegyzendő ténnyel érintett területet meg kell jelölni. 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény végrehajtásáról

16 SZOLGALMI JOGOK 16 Földmérő nap Nyíregyháza /1999. (XII. 29.) FVM rendelet 93. § (4) Megterhelt ingatlanhoz szintén megterhelt ingatlant a terhek átvitelével egy ingatlanná történő összevonás céljából hozzájegyezni csak akkor szabad, ha az érdekeltek a két ingatlant terhelő jogok egymás közötti rangsorára nézve bejegyzésre alkalmas okiratban erről megállapodnak.

17 SZOLGALMI JOGOK 17 Földmérő nap Nyíregyháza PROBLÉMÁK NINCSENEK MEG AZ EREDETI MUNKARÉSZEK AZ EREDETI MUNKARÉSZEK MANUÁLISAK ÉS NINCSENEK A DATR-BE FELTÖLTVE MUNKARÉSZEK DIGITÁLISAK DE NINCSENEK A DATR-BE FELTÖLTVE

18 18 Ingatlanrendező földmérő minősítés Egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról évi CCL. törvény Fttv. 28. § (7a) Az ingatlanrendező földmérő minősítés a megadást követő öt évig érvényes. Az érvényesség meghosszabbításának feltétele:  a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált szakirányú továbbképzéseken vagy konferenciákon húsz továbbképzési pont megszerzése, és  a felsőfokú szakirányú végzettség igazolása. Földmérő nap Nyíregyháza Földmérő nap Nyíregyháza

19 19 Ingatlanrendező földmérő minősítés Fttv. 28. § (8) A FÖMI a földmérő igazolvánnyal, illetve az ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező személyekről bárki számára ingyenesen hozzáférhető nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban szereplő személy a telephelye, lakcíme, és elérhetősége tekintetében a nyilvánosságra hozatalt írásban megtilthatja. A nyilvántartás az engedély száma és érvényessége tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

20 20 Ingatlanrendező földmérő minősítés 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról Földmérő nap Nyíregyháza

21 21 Ingatlanrendező földmérő minősítés feltételei  földmérő igazolvány,  meghatározott felsőoktatási szakképzettség,  meghatározott szakmai gyakorlat,  megfelelő mennyiségű referencia munka,  illetékes földmérési szakfelügyelő ajánlása  sikeres szakmai minősítő vizsga Ingatlanrendező földmérő minősítés Földmérő nap Nyíregyháza

22 22 Fttv. 29. § (1) Ingatlanrendező földmérő minősítést igénylő személy a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja,  hogy büntetlen előéletű  és a szakmagyakorlástól való eltiltás alatt nem áll. Ingatlanrendező földmérő minősítés Földmérő nap Nyíregyháza

23 23 Ingatlanrendező földmérő minősítés Szakmai gyakorlattal az rendelkezik, aki  megyei vagy járási földhivatalnál legalább 3 évet a földmérési szakterületen eltöltött,  gazdálkodó szervezetnél legalább 5 év földmérési gyakorlatot szerzett,  legalább 5 évig közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben földmérési szakmai oktatói tevékenységet végzett. Földmérő nap Nyíregyháza

24 24 Ingatlanrendező földmérő minősítés A szakmai gyakorlati időbe beszámítandó a felsőoktatási szakképzettség megszerzése előtt földmérési szakterületen, középfokú szakirányú képesítéssel igazoltan eltöltött gyakorlati idő fele. Földmérő nap Nyíregyháza

25 25 Ingatlanrendező földmérő minősítés A minősítés iránti kérelmet a lakóhely szerinti megyei földhivatalhoz kell benyújtani. A megyei földhivatal a szakfelügyeleti véleménnyel ellátott kérelmet a Bizottság titkárához továbbítja. Földmérő nap Nyíregyháza

26 Ingatlanrendező földmérő minősítés korlátozása és megszűnése 26 Szakmaetikai okok miatt a Bizottság szakértői véleménye alapján a FÖMI az alábbi döntést hozhatja:  írásbeli figyelmeztetésben részesíti a panaszoltat,  a panaszolt minősítését felfüggeszti 2 évre,  visszavonja a minősítést a panaszolttól. Földmérő nap Nyíregyháza

27 27 A Bizottság:  elnöke a miniszter által vezetett minisztériumból,  két tagja a FÖMI-től,  két-két fő földmérési szakirányú oktató Ingatlanrendező földmérő minősítés Földmérő nap Nyíregyháza

28 A FÖMI által akkreditált konferenciák minősítési feltételei 28  legalább két órás szakmai programot tartalmaz, 0,5 pont jár,  legalább négy órás szakmai programot tartalmaz, 1 pont jár,  legalább hat órás szakmai programot tartalmaz, 2 pont jár,  előadások tartásáért az előadónak plusz 1 pont jár. A továbbképzési pontok megállapítását a FÖMI végzi, és erről nyilvántartást vezet. Földmérő nap Nyíregyháza

29 29 Mérnökkamara A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló évi LVIII. törvény 1. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott építészeti-műszaki tervezési, településtervezési, valamint építésügyi műszaki szakértői és településrendezési szakértői, továbbá más, törvényben vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendeletben engedélyezéshez kötött, építésüggyel összefüggő tevékenységet csak az folytathat, aki az e törvényben szabályozott kamarai tagsággal rendelkezik. Földmérő nap Nyíregyháza

30 30 Vizsgakövetelmények 8001/2005. (MK 44.) GKM–KvVM–IHM–TNM együttes tájékoztató az építészeti-műszaki tervezői és műszaki szakértői jogosultsági vizsga követelményrendszeréről MELLÉKLET 6. A GEODÉZIAI ÉS GEOINFORMATIKAI JOGOSULTSÁGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Földmérő nap Nyíregyháza

31 31 Vizsgakövetelmények 8001/2005. (MK 44.) GKM–KvVM–IHM–TNM együttes tájékoztató az építészeti-műszaki tervezői és műszaki szakértői jogosultsági vizsga követelményrendszeréről MELLÉKLET 6. A GEODÉZIAI ÉS GEOINFORMATIKAI JOGOSULTSÁGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2010: CXXX. törvény 47. §-a alapján hatályát vesztette január 1. napjával. Földmérő nap Nyíregyháza

32 32 Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló103/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletet. Földmérő nap Nyíregyháza

33 33 Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló103/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletet. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte január 1. napjával. Földmérő nap Nyíregyháza

34 34 A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 1.Melléklet 5.1. Geodéziai tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység Földmérő nap Nyíregyháza

35 35 A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 1.Melléklet 5.1. Geodéziai tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte január 1. napjával. Földmérő nap Nyíregyháza

36 36 Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet 47. § (8) A január 1-jét megelőzően geodéziai tervezési szakterületen, geodéziai szakértői szakterületen és közlekedési építmények tervezési szakterületen közlekedésmérnöki tervezési jogosultsággal, az építmények gépészeti tervezése szakterületen anyagmozgatógépek, építőgépek és felvonók tervezési jogosultsággal, és az építmények technológiai tervezés szakterületen építéstechnológiai tervezési jogosultsággal végezhető tevékenység vonatkozásában kiadott engedélyek – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – december 31-ig érvényes Földmérő nap Nyíregyháza

37 37 Geodéziai tervezői és szakértői minősítés Fttv. 29/B. § (1) bek. Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást nem eredményező egyéb célú geodéziai munkák irányítását és minőségbiztosítását geodéziai tervezői vagy geodéziai szakértői minősítéssel rendelkező személy végezheti. A geodéziai tervezői, valamint a geodéziai szakértői minősítéssel kapcsolatos eljárásban a miniszter által létrehozott Földmérő Minősítő Bizottság szakértőként jár el. A minősítés megadásáról a Földmérő Minősítő Bizottság szakértői véleménye alapján az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott szerv hatósági jogkörében eljárva dönt. Földmérő nap Nyíregyháza

38 38 Geodéziai tervezői és szakértői minősítés Fttv. 29/B. § (4) bek. geodéziai tervezői vagy geodéziai szakértői minősítést az kaphat, aki  megfelel a Kormány által kiadott rendeletben meghatározott szakmai feltételeknek,  a földmérési, térképészeti tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll és  büntetlen előéletű. Földmérő nap Nyíregyháza

39 39 Geodéziai tervezői és szakértői minősítés Fttv. 29/B. § (6) bek. a megadott minősítés a megadástól számított öt évig érvényes. Az érvényesség meghosszabbításának feltétele  a FÖMI, illetve a kamara által akkreditált szakirányú továbbképzéseken vagy konferenciákon húsz továbbképzési pont megszerzése, és  felsőfokú szakirányú végzettség igazolása.

40 40 Fttv. 38. § (1) Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben jelölje ki a geodéziai tervezői és geodéziai szakértői minősítő és a nyilvántartást vezető szervet, határozza meg a minősítés feltételeit és a minősítéssel kapcsolatos eljárás részletes szabályait. Geodéziai tervezői és szakértői minősítés Földmérő nap Nyíregyháza

41 TERVEZET 19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről § (2) c) az (1) bekezdésben meghatározott felsőfokú képesítés megszerzése nélkül geodézia tantárgyból szigorlati vizsgát tett, vagy a 2. melléklet szerinti tárgykörökből, tantárgyakból rendelkezik legalább harminc kredittel. Földmérő nap Nyíregyháza

42 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról 42 Földmérő nap Nyíregyháza

43 Ingatlanrendező földmérő minősítés 43 Földmérő nap Nyíregyháza

44 Ingatlanrendező földmérő minősítés 44 Földmérő nap Nyíregyháza

45 45 Földmérő nap Nyíregyháza T/3786 Egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról

46 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET Földmérő nap Nyíregyháza


Letölteni ppt "Földmérő nap Nyíregyháza 2015. 03. 18. Alaprajzok Szolgalmi jogok Szakfelügyeleti aktualitások Herczeg Ferenc FÖMI önálló osztályvezetője."

Hasonló előadás


Google Hirdetések